Parlando 1959/1. 20-21. old.

 

 

Beszámoló a XV. kerület I. Ifjúsági Zenei Hetéről

 

 

A Tanácsköztársaság megalakulásának 40. évfordulója tiszteletére rendezték meg március 15-22. között a kerület általános- és középiskolái, valamint zenetanfolyamai a XV. kerület első ifjúsági zenei hetének hangversenyeit, szám szerint négyet. Ezen belül a nyitó- és záró est vegyes műsorú, a második kórushangverseny, a harmadik pedig Händel - Haydn emlékhangverseny volt.

 

Az 1. és 8. sz. körzet tanárai sokoldalú munkával támogatták a kerület életében eddig páratlan arányú zenei megmozdulást. Néhányan, mint előadóművészek is felléptek s természetesen előkészítették a szereplő növendékeket. Részt vettek a szervező - előkészítő munkában, a rendezésben, amikor is a jegyeladástól a színpadi ügyelésig, a konferálástól a zongoratologatásig minden munkát vállaltak és végeztek.

 

Hogy milyen nagyszámú növendéket mozgattunk meg, mutatja, hogy egy kivételével a kerület valamennyi általános és középiskolájának kórusa fellépett. Részünkről két zenekar is szerepelt: az l. sz. körzet Doktor Sándor utcai tanfolyamának zenekara Szabó János, és a 8. sz.• körzet zenekara Profánt István vezetésével. Az előbbi különösen nagy szerepet vállalt azzal, hogy saját számain kívül kórus- és szólista kíséretet is végzett. (A szólisták 12 éves növendékeink voltak: egy Bach- és egy Vivaldi zongora-, ill. hegedűverseny tételt játszottak!)

 

A műsorokat a Pártbizottság útmutatása nyomán igyekeztünk minél változatosabbá tenni. A hangversenyek kezdetét trombita-szignál jelezte. A hegedű- és zongoraszámokat fuvola-, klarinét-, és énekszámok tarkították. Nagy számban mutattunk be kamarazeneműveket: hegedű-zongoraszonáta és vonósnégyes egyaránt szerepelt a műsoron, valamint két trió: egy Haydn és egy Schubert-mű. Az előadott művek skálája igen széles volt: a kórusok, a tömegdalok mellett Palestrina, Bach, Liszt, Csajkovszkij műveit is énekelték, a hangszeresek műsora pedig Bachtól Bartókig, Vivalditól Weinerig ívelt.

 

A Zenei Hét megrendezése az erkölcsi és anyagi sikeren túlmenően igen örvendetes volt számunkra azért is, mert sikerült az általános iskolákkal már meglévő jó kapcsolatot a kerületi Oktatási Osztály és a Népművelési Osztály felé is továbbépíteni és elmélyíteni.

 

Végül, de nem utolsó sorban, meg kell említsük azt a hathatós támogatást is, amit a kerületi Pártbizottság kezdettől fogva nyújtott úgy a szervezés, mint a lebonyolítás sokfelé ágazó munkájában. Nem hagyhatjuk szó nélkül azt az anyagi segítségen messze túlmenő erkölcsi-eszmei-politikai támogatást sem, melyet a PB agit.-prop. osztályától kaptunk.

 

Reméljük, hogy a XV. kerület jól sikerült I. Ifjúsági Zenei Hetét még sok további fogja követni.

Péter Miklós