Parlando 1963/4, 18.-19. p.

 

FÚVOS PROBLÉMÁK

 

A „Parlando” februári számában a „Fúvóselőképző” címen megjelent vitaindító cikkhez kívánok, mint rézfúvós hozzászólni.

 

A cikk által felvetett problémát lényegbevágóan fontosnak tartom. Hogy a kérdésnek a megoldása milyen lesz, az nemcsak az alsó fokú, hanem a közép- és felsőfokú fúvós oktatásra is hatással lesz.

 

Fúvóselőképző és az erre épülő hároméves zeneiskolai fúvóstanfolyam is kell. Ha ez a kérdés jól oldódik meg, akkor a zeneiskolát végzett fúvós növendékek szolfézsból is, de hangszerűkön is felvehetik a versenyt zongorista és vonós társaikkal, - megszűnik az ún. „csak fúvós” megkülönböztetés, amely még ma is fennáll nemcsak iskolákon belül, hanem a köztudatban is. Ez a megkülönböztetés egyik lényeges oka annak, hogy a fúvós hangszerek iránt kisebb az érdeklődés, mint a zongora és hegedű iránt. Természetesen más okai is vannak, amelyekre itt most nem akarok kitérni.

 

Az említett cikkben arról van szó, hogy a hétéves zeneiskolai tanfolyamból a II., III. és IV. év furulya-szak legyen, mint minden fúvós hangszernek, előképzője. Hogy miért furulya és miért ne fúvós hangszer legyen e tanfolyam hangszere, annak a cikk indokolásul egészségügyi okot jelöl meg. Közelebbről azonban nem határozza meg, hogy az egészségi okot hogyan kell értelmezni. Azt hiszem, arra gondolt a szerző, hogy a hangszeren való fúvás károsan befolyásolja a 8-10 éves korú gyermekek egészséges fejlődését.

 

Véleményem szerint a furulya is fúvós hangszer, amely hasonlóképpen igénybe veszi a gyermek légzőszerveit, mint ha egyéb fúvós hangszeren játszana. 8-9 éves korú, egészségesen fejlett gyermek kezébe nyugodtan adhatunk rézfúvós hangszert előzetes kötelező orvosi vizsgálat után. Mivel a három rézfúvós hangszer közül a trombitát és kürtöt az ilyen korú gyermekek már alkalmazhatják a tanulásnál, harsonát viszont még nem, ezért harsona helyett a megfelelő fejlettség eléréséig euphoniumot, vagy gépes harsonát javasolok. A hódmezővásárhelyi zeneiskolában már több év óta folynak ilyen kísérletek és ezek nagyon biztatóak.

 

A furulyán tanuló növendékek érdeklődése természetszerűleg elsősorban a fafúvós hangszerek felé irányul, így a rézfúvós tanárok a növendék utánpótlásban hátrányos helyzetbe kerülnek. Ez is indokolná a külön fafúvós és külön rézfúvós előképzőt.

 

A hétéves zeneiskolai tanfolyam - elgondolásom szerint - rézfúvó szempontból a következő lehetne:

 

Életkor év

Osztály

Tanítási fok

Hangszer

7-8

I.

Előképző

trombita, kürt,euphonium, (vagy csak ütő)

8-9

II.

Hangszeres előkészítő

trombita, kürt,euphonium

9-10

III.

Hangszeres előkészítő

trombita, kürt,euphonium

10-11

IV.

Hangszeres előkészítő

trombita, kürt,euphonium

11-12

V.

Zeneiskola

trombita, kürt,euphonium

12-13

VI.

Zeneiskola

trombita, kürt,harsona

13-14

VII.

Zeneiskola

trombita, kürt,harsona

 

A II. évben fúvós hangszerek helyett esetleg csak ütőhangszert, a III. és IV. évben azonban már rézfúvó hangszert tanítanánk. Az előkészítő tanfolyam anyagát a hangszeres alapismeretek mellett az előzőleg szolfézsban tanult - tehát a növendékek által már ismert - dallamokból kell összeválogatni és úgy kell hangszerre alkalmazni, hogy az a hangszeren legkönnyebben megszólaltatható fekvésbe essen. A II-III. osztályban a hangterjedelem az egy oktávot ne haladja meg. Dinamikai követelményt még nem támaszthatunk, irányadó szempont, hogy a gyermek erőlködés nélkül szólaltassa meg hangszerét. Gyakorlási idő napi 10-15 perc.

 

A IV. osztályban a hangterjedelem bővülhet kb. másfél oktávig. A tananyag zömét még mindig a tanult szolfézsanyagból kell összeválogatni (többszólamú is lehet) kiegészítve könnyű, lassú tempójú - elsősorban hangképzést és hangindítást szolgáló - rövid technikai gyakorlatokkal. Tanítás heti két alkalommal, egyénileg, vagy hangszerenként csoportosan.

 

Ezen módszer által biztosítva látnám, hogy a kitűzött célt - hogy a „csak fúvós” jelleget - kiküszöböljük, továbbá -, hogy a fúvós hangszeren tanulók a zongorán és hegedűn tanulókkal együtt, egy időben kezdhetnek meg zenei tanulmányaikat, azonos szolfézst tanulnának és hangszerükön sem kerülnének hátrányos helyzetbe.

 

Pattogató Ernő