Parlando 1963/8, 16.p.

 

A lapról-olvasás jelentősége a tömeges zeneoktatásban

 

A zenetanítás folyamán mindinkább esik most sok szó a lapról-olvasás fontosságáról. A modern zenepedagógia felismerte a lapról-olvasás jelentőségét és nélkülözhetetlen voltát a zenekultúra terjesztése terén. Ennek következtében metodikánk nem elégedhet meg csupán az eddig előírt anyag oktatásával, hanem a prima vista készség fejlesztését is célul kell kitűznie.

 

Zenei nevelésünk feladata a zenei pályára készülők oktatása mellett a széles tömegek zenei nevelése is. De sem az előbbinél, sem az utóbbinál a lapról-olvasás fontosságát nem szabad és nem lehet figyelmen kívül hagyni. A zenepedagógiának arra kell törekednie, hogy a nevelés ezen lényeges eszközét ne csak elméletben, hanem a gyakorlatban is felhasználja és ezáltal a metodika fontos és szerves részévé váljék.

 

Az általános iskola első osztályában a tanuló megismerkedik az ABC-vel és ennek megfelelő gyakorlása után elsajátítja a helyes és folyékony értelmes olvasás technikáját. Nem ez a helyzet a zenei olvasás területén. Ha a növendék a zenei ABC-t kifogástalanul is tudja, ez még nem jelenti minden esetben a folyamatos, formailag helyes lapról-olvasás biztosítását. A zenei ABC ismerete csak előfeltétele, egyik komponense a prima vista olvasásnak. A zenei olvasás, illetve lapról-olvasás nehezebb volta onnan ered, hogy ez nem egyszerű egyfázisú folyamat, hanem több összetevőből eredő olvasási készség.

 

A lapról olvasáshoz három érzékszerv munkája kapcsolódik: a hallási, látási és mozgási érzékszerveké. Ezen szervek tudatos, illetve céltudatos fejlesztése szükséges a tanítás folyamán.

 

A hallási érzékszerv fejlesztése a felszabadulás utáni években már felmérhető eredményeket mutat. A látási érzékszerv gyakorlása az életben a leggyakoribb, de zenei vonalra vonatkoztatva külön gyakorlást igényel. A mozgási érzékelés fejlesztése a hangszeres játék elengedhetetlen feltétele. Ezen három érzékszerv munkája olyan szoros kapcsolatban van egymással, hogy ezeket csak együtt lehet eredményesen felhasználni. (Pl. a látási képzet azonnal hallási képzetté alakul, vagy a hallási képzet azonnal mozgási képzettel párosul.)

 

A zenei olvasás tehát nem szorítkozhat csupán a hangok ismeretére. Előbbiekből következik, hogy a lapról-olvasás biztonságát elősegítő tényezőket folyamatosan és szisztematikusan kell feldolgozni és a tanítás anyagába beleilleszteni.

 

A lapról-olvasás tanításának épp úgy helyet kell kapnia a tananyagban, mint pl. a skála vagy egyéb technikai tanulmánynak, melyek nélkül ma már az eredményes munka el sem képzelhető.

 

A lapról-olvasásnak a tananyagba való beillesztése a megkötött tanítási időből csak látszólag jelent veszteséget, mert a jó és biztos lapról-olvasás megkönnyíti a tanulást, meggyorsítja azt és ebből következik, hogy a végzett anyag mennyisége is megnövekszik. A rendelkezésünkre álló időből ily módon a művek zenei feldolgozására is nagyobb gondot fordíthatunk.

 

A prima vista olvasás fontosságát végső fokon abban kell látni, hogy lehetővé teszi és megkönnyíti a zeneirodalom gazdag megismerését, ezen keresztül pedig a zenei ízlés kifinomulását, kicsiszolását, a kritikai érzék kifejlődését.

Dr. Szőke Andorné