Parlando 1963/8, 17.-18.p.

 

Ifjú zenebarátok találkozója Gyöngyösön

 

Zeneoktatásunk egyik sokat hangoztatott problémája az új, zeneileg sokoldalúan művelt hangverseny-látogató közönség kinevelése. Évek óta fáradozunk azon, hogy pedagógusaink a zenei tömegnevelést súlyponti kérdésnek tekintsék és munkájukból meggyőződésként tükröződjék: zeneiskoláink elsődleges feladata a közönségnevelés. Ezt a fontos célkitűzést húzza alá az új zeneoktatási reform­javaslat is, amikor a zeneiskolák feladatai között a tömegnevelést első helyen „A" kategóriaként jelöli meg.

 

Kétségtelen, hogy a közönségnevelés területén már eddig is sokat tettünk. Ma már országszerte élénk hangversenyélet folyik. A zenei rendezvények száma állandóan emelkedik. A komolyzene iránt az igények fokozatosan növekednek. Ifjúságunk zenei ízlése fejlődik stb. Ennek ellenére úgy érezzük, hogy a zene szeretete, élvezete, művelése még nem vált tömegmozgalommá. Tovább kell haladnunk tehát a megkezdett úton és állandóan keresni a jobb módszereket ahhoz, hogyan lehetne e területen mielőbb döntő sikert elérnünk.

 

Állami zeneiskoláink, mint a zenei tömegnevelés bázisai hivatottak elsősorban utat mutatni a zenekedvelők táborának további szélesítéséhez. De ugyanakkor örömmel kell fogadnunk az Országos Filharmónia ifjúsági osztályának évek óta tartó lelkes munkálkodását is azon, hogy a maga sajátos lehetőségeinek, eszközeinek felhasználásával szintén részt vállaljon az ifjúságnak, mint a jövő hangverseny-látogató közönségének nevelésében.

 

Itt elsősorban a pedagógiai célzatú ifjúsági hangversenyek tömeges számú megrendezésére gondolunk, valamint az Ifjú zenebarátok klubjainak létrehozására, megszervezésére és azoknak korszerű módon való vezetésére.

 

Nem célunk itt a színvonalas ifjúsági hangversenyek, vagy a hasznos klubfoglalkozások részletes elemzése, ezzel már több ízben foglalkoztunk. Most inkább általánosságban csak azt jegyeznénk meg, hogy az Ifjú zenebarátok klubjainak igen nagy vonzóerejük van az ifjúság körében. A fiatal érdeklődők száma egyre növekszik és mind újabb és újabb jelentkezők kérik felvételüket az általános iskolai vagy zeneiskolai tanulók közül az ifjúsági klubokba. De miért ne lenne élénk érdeklődés az ifjúsági klubélet iránt, amikor ott a szép és hasznos foglalkozás mellett még különféle kellemes élményekben is részesül a tagság.

 

Ifjú zenebarátaink számára ilyen élményt nyújtó esemény a minden tanév végén megrendezett közös kirándulás.

 

Az idén június 18-án Gyöngyös-Mátrafüredre vitte 500 főnyi vidám utasát az ifjúsági klubtagok különvonata. A helyválasztás azért esett Gyöngyösre, mivel a város egyre fejlődő zenei élete művészetpártoló közönsége, valamint a kitűnően működő állami zeneiskola segítőkészsége biztosítani tudta a hivatalos program lebonyolításához szükséges kereteket. Ugyanakkor a vadregényes tájon kisvasúttal megközelíthető Mátrafüred eszményi környezetet nyújtott a gyermeksereg vidám, gondtalan szórakozásához, barátkozásához.

 

A kiránduló csoportot megérkezésekor a fogadóbizottság elnöke, Vetula Gyuláné tanárnő üdvözölte, majd az 1. számú iskola énekkara köszöntőt adott elő. Az üdvözlésekre Kállai István a Középiskolás klub elnöke válaszolt szívből jövő, közvetlen szavakkal.

 

A nap első része Mátrafüreden telt el, ahol szép verőfényes időben sok vidámság közepette, önfeledten játszottak, szórakoztak kispajtásaink.

 

A komoly zenei program a jóízűen elfogyasztott ebéd után kezdődött a 3000 személyt befogadó kitűnő akusztikájú gyöngyösi szabadtéri színpadon. Ifjú zenebarátaink a közönség soraiban örömmel üdvözölték Lakatos Évát az Állami Hangverseny-igazgatóság főigazgatóját, Szávai Nándornét a Magyar Zeneművészek Szövetségének titkárát, Záborszky József karnagyot a gyöngyösi állami zeneiskola igazgatóját, Gyöngyös város vezetőségét, valamint a Magyar Rádió és Televízió kiküldött munkatársait.

 

Nagy izgalmak közepette vette kezdetét az Ifjú zenebarátok hangszeres versenyének döntője, amelyen a saját körzeteikben már I. díjat nyert fiatalok voltak jogosultak indulni. A résztvevőket a jó eredmények elérésére nemcsak a dicsőség serkentette, hanem az a remény is, hogy az Országos Filharmónia által a legjobb produkciók díjazására kitűzött értékes jutalmak közül (könyv, kotta és hanglemez) valamelyiket megszerezhetik.

 

A zsűrinek sem volt könnyű a dolga, a jók közül kiválasztani a legjobbakat, mivel a versenyzők valamennyien igen jól felkészültek és szépen, muzikálisan játszottak. Végül is több díjat megosztva kellett kiadni és ez a döntés a verseny színvonalát tekintve úgy érezzük nagyon helyes, méltányos és indokolt volt. Örvendetes, hogy a díjazottak között a budapesti központi klub tagjai mellett ez alkalommal már nagy számban ott láthattuk Csepel, Újpest, Kőbánya, Pesterzsébet, Mátyásföld és a többi peremkerületekben működő Ifjúsági klubok tehetséges képviselőit is.

 

Mikor jelen sorok írója, mint a zsűri elnöke, kihirdette a verseny eredményét és Havas Miklósné, az Országos Filharmónia Ifjúsági Csoportjának vezetője kiosztotta a díjakat, a nagyszámú közönség felcsattanó tapsa jelezte az őszinte elismerés kifejezését a kis muzsikusok sikeres szereplése felett.

 

Ezután az István gimnázium zenekara adott hangversenyt Záborszky József karnagy vezényletével, változatos műsorral.

 

Ez alkalommal örömmel kell megállapítanunk, hogy az István gimnázium lelkes fiatalokból álló diákzenekara agilis karnagyuk vezetésével egyre inkább fejlődik és talán nem túlzás azt állítanunk, hogy kezdi megközelíteni egyes hivatásos zenekaraink színvonalát. Mindenesetre helyes volna, ha többi középiskolás diákzenekarunk nemcsak lelkesedésben, hanem műsorpolitikában és zenei igényességében is követője lenne ezen a területen kétségtelenül úttörő iskolatársuknak.

 

A műsort élénkítette Friss Gábor zenei fejtörő kérdésekkel átszőtt ismertetője. Friss Gábor szavai hamar utat találnak fiatal hallgatóságához, mert előadásmódját a közvetlen hang, az alapos tárgyi tudás és a lényeget mindenkor érzékeltetni tudó színes mondanivaló jellemzi.

 

Mire a lenyugvó nap utolsó sugarai színpadra vetítették a környező fák megnyúlt árnyékát, a műsor is befejeződött, és ifjú zenebarátaink egy jól sikerült, élményben gazdag szép nap emlékével térhettek haza.

 

Mi pedig örömmel állapíthatjuk meg, hogy az Országos Filharmónia ezzel a rendezvényével is jó munkát végzett, elősegítette az ifjúság zenei nevelését és hozzájárult a hangverseny-látogató közönség táborának szélesítéséhez.

Váczi Károly