Parlando 1964/1, 23.-24. p.

 

Szolfézs diplomatanítás tervezet

 

Az alábbiakban Valkó Mártának - aki a miskolci szakiskola szaktanárképzőjében 1963-ban szerzett oklevelet - diplomamunkáját közöljük.

 

*

Tanítás célja: Harmonikus hallásfejlesztés.

Tanítás tárgya: Kétszólamúság, összefoglaló Kodály Zoltán tiszteletére.

Tanítás anyaga:    Hej Vargáné…

Kodály: 24 kis kánon a fekete billentyűkön 6. :É. T. 58.

Kétszólamúság: Kis bicinia 18, 21, 22.

Abszolút hallásfejlesztés                     1. Az osztály állva, egységesen gondolatban képzeli el az egyvonalas C-hangot, majd a D-t éneklik. Ez lesz az óraindító dal kezdő hangja.

 

Hangulatos órakezdés                        2. Hej Vargáné káposztát főz című nép dalt énekli az osztály

a) szöveggel,

b) vokálissal

Megkérdezem, ki dolgozta fel az énekelt népdalt, majd Kodály Zoltánról beszélgetünk.

 

Harmonikus fejlesztés.     3. Kodály: Feketebillentyűs kárionokból a 6. sz. gyakorlatot játszom zongorán, egy ütemmel később kánonban énekli egy-egy gyermek, majd csoportosan is énekeltetem ugyanazt. Ha másik gyakorlatot is ismerné valamelyik gyermek, úgy azt is bemutattatom zongorán.

 

Kétszólamúság előkészítése.        4. Kodály Zoltán: „Énekeljünk tisztán” című gyakorló füzetéből az 58-as gyakorlatot, illetve annak felső szólamát néma kézjellel diktálom. Ezt emlékezetből visszaénekel tetem, majd az alsót zongorán játszom s ezt is számon kérem.

 

 

Táblára írják a felső szólamot betűkottával, az alsót számokkal.

ML,DMSM

 

1 5 3 1 V 1

majd az osztály két szólamban énekli. Az alsó szólam szolmizál, a felső csukott szájjal zümmög. Ügyelek a tiszta intonációra. A szólamok cserélésével újra énekeltetem a gyakorlatot. Ezzel előkészítem a:

 

Harmonikus hallásfejlesztés: 5. Kis bicinia 18-as gyakorlatot, amelyet

a) osztály énekel két szólamban

b) egyik szólamot egyén játssza hangszeren, a másik szólamot egy gyermek énekli.

Különös gondot fordítok a tiszta intonációra, helyes dallamvezetésre és a témák kiemelésére.

 

Új anyag: kétszólamúság.            6. Kis Bicinia 21-es gyakorlatot a) ritmus kétszólamúságként kopogják. b) A felső szólamot zongorázom, az alsót kis csoport kopogja. Folytatólagosan az alsót zongorázom, a felső szólamot az osztály énekli. Végül c) az osztály közösen énekli két szólamban.

Vigyázok az alsó szólam belépésénél együtt hangzó

ritmus pontos éneklésére, mely a gyakorlatban másutt is előfordul.

 

Hallásfejlesztés gyakorlása.        7. A kis Bicinia 22-es gyakorlatát énekeljük. Először két kis csoport énekli szólamban, majd egyének: egyik szólam hangszeren játszva, másik énekel ahhoz.

 

Óra lekerekítés.               Befejezésül az osztály is elénekli két szólamban.