Hollós Máté: ÉREMMŰVÉSZET A ZENÉBEN*

 

RÁNKI GYÖRGY: KOPOGÓS

 

Akkor tanuljuk ezt a darabot, amikor még aránytalanul pici ujjaink szántják a terebélyes billentyűket. Akkor, amikor a gyerekdalok ütempárjai jelentik számunkra a „struktúrát”, a zene ízenként kapcsolódó apró egységeit. Ezen a „készültségi fokon” kell technikailag és zeneileg megoldandó feladatot adnia a darabocskának, amely lehetne etűd-szárazságú is, de lehet epigrammaian frappáns is. Ránki György sok nemzedéket felnevelt Kopogósa az utóbbin belül is éremművészeti remeklés.

          8 ütemes periódusok alkotta kéttagú formája mindössze két motívumból áll: a „kopogós” staccato hangismétlő „tézis”-ből és a tercet ugró legato „antitézis”-ből. Ezek első felelgetése a tonika hangzatán belül marad, s csak a kétütemnyi frázis megismétlésekor érkezik dominánsra (a félperiódusnál). A zeneszerzői találat itt kezdődik. Az 5. ütemben sűrít – egy-egy negyednyit ad csak a hangismétlésből és a tercdallamból – sőt, hozzáragasztja a dominánst imént felidézett hangot, amivel kétféleképp árnyalja a szinte primitíven egyszerű anyagot. Egyrészt a korábban megismételt terc helyébe szekvenciát illesztve fejleszt, másrészt kétpoénú ritmikai trükköt alkalmaz. Amit a kottában látunk: az 5. és 6. ütemben felcseréli a két ritmusképletet. Amit inkább hallunk: a kétnegyedes lüktetés helyébe háromnegyedességet léptet – ezzel aszimmetriát teremt, kibillenti a játékost a gépies párosságból, amibe csak a zárlatnál engedi vissza. Ott finoman „hangszerel”: először szólaltatja meg a domináns hangzat alaphangját, hogy azzal is aláhúzza a periódus záróütemén való megérkezést.

          Mit nem hallottunk eddig? Szubdominánst. Azzal kezdődik hát a második periódus. S hogy a harmóniai „fonák” dallami kifejezést is nyerjen, a jobb kézben hozza a hangismétlést, s a balban a terceket, amelyek ebben a harmonizálásban és elhelyezésben „kérdőjeles” hangzásúak.

          Próbálják meg lejátszani vagy végiggondolni, mi lenne, ha a második periódus az elsőnek a kezdő ütemeivel korrespondeálna! Meghalna a zene, érdektelenségbe zuhanna. Meg kell tartania az első periódus második felének ritmikai rendjét – annak ismétlésével legalább nagyobb hangsúlyt is ad a nemrég még meglepő ötletnek. A záró fél periódusnak pedig nincs már más dolga, mint az elsőét visszahangozni, s így felelni a régi arc szubdominánssal kérdező új mimikájára.

          Kis tandarab, alsó fokon. De lám, ha mester formálja, említésre méltók a történései. Amelyek nemcsak az ujjat edzik, hanem a zenei idő elképzelését: a zenei „tér” belakását is.

 

 * Hollós Máté: Éremművészet a zenében c. sikeres sorozatának kottaillusztrációit a 2009/1. számban sajnálatosan felcseréltük, melyért Szerzőnktől és Olvasóinktól egyaránt elnézést kér a Szerkesztő.