Dr. Fehér Anikó

 

Lajtha László a népzenekutató és a pedagógus (IV/3.)

„…melegszívű volt, de úgy, hogy ezt igazából saját maga előtt is próbálta titkolni…”

 

Beszélgetés Sebestyénné Farkas Ilona karnagy-zenetanárral

 

1954-ben, egészen fiatalon csatlakozott a népzene-tudományi tanszakhoz. Néhány év múlva – Kodály tanácsára – a zenepedagógiát választotta, karnagyként végzett többek között Vásárhelyi Zoltán, Bárdos Lajos, Szabolcsi Bence, Bartha Dénes és mások növendékeként. Most, nyugdíjasként is visszajár régi iskolájába, ahol az „öregdiákok”-ból álló kórust vezeti – nagy örömükre.

 

Hogyan emlékszel Lajtha Lászlóra?

— Békéstarhosról kerültem fel elsőévesként 53-54-ben. Nem volt az bizonyos, hogy lehet-e a semmiből, a parasztgyerekekből zenészeket képezni. Később kiderült, hogy igaza van Gulyás Györgynek, mert meg lehetett ezt csinálni. Sokan bizonyítottunk aztán később a zenei életben. Kodály tudta rólam, hogy ott a megyében már gyűjtögettem ezelőtt is. Nagy csapatba kerültem bele, összesen öten voltunk leckekönyvvel rendelkező hallgatói a népzene tanszaknak. Ebből hárman már harmadévesek voltak: Olsvai Imre, Tóth Margit és Sárosi Bálint. Vikár László másodéves volt, mindannyiuknak másoddiplomája volt már ez. Én voltam a mazsola a tanszéken. A legnagyobb szeretettel segített nekem mindenki, aki az alapokkal részben már megismerkedett. Kültagok is gyakran csatlakoztak hozzánk. Borsai Ilona, Hajdú András, mások. Elég hamar kijelölte Kodály a népzenegyűjtő munkát is: egy előadót, adatközlőt, vagy egy dallamot ajánlott a figyelmünkbe és megbízott azzal, hogy járjunk utána bizonyos dallamoknak vagy adatközlőknek. Engem Olsvai mellé tett. És ellenőrizte a munkánkat. Kézbe vette a gyűjtőfüzetünket, újabb feladatot adott. Olsvai, mint kaposvári születésű diák, már régóta ismerte az egész Zselicséget, a jó énekeseket, faragókat. Neki már akkor hatalmas gyűjtő múltja volt. Ugyan én is gyűjtögettem Békés megyében, még az Állami Népi Együttesnek is, ami meg is jelent Csenki Imre feldolgozásában a Magyarországi cigánytáncok-ban. Olsvai nagyon értett ahhoz, hogy mindig egy kicsit önállóbbá tegyen. Kedves humora volt, nagyon jól tudott kérdezni, szeretettel emlékeztette az adatközlőket a dalokra. Később Észak-Magyarországra, Ajakra egyedül mentem. Ott be is öltöztettek a helyi viseletbe, a képet látván Kodály meg is jegyezte: Jobban áll magának ez a viselet, mint a városi ruha…

Milyenek voltak Lajtha órái?

— A szolfézst Kodály tanította, a népzenével kapcsolatos tulajdonképpeni szolfézst, a hallás utáni lejegyzést Lajtha tanította. Mindez a Könyves Kálmán körúton, a Néprajzi Múzeumban történt. Hetente egyszer mentünk ki, és szebbnél szebb felvételeket hallgattunk. Az általa fontosnak tartott anyagokat, elsősorban a szépkenyerűszentmártoni gyűjtést meg a többi saját gyűjtését tette fel nekünk, először normál sebességgel. Először globálisan vizsgáltuk: ereszkedő-e, milyen a hangneme, megfigyeltük a tájszólást, mert az is fontos tárgyunk volt, Pál Máté tartotta a fonetikát. Le kellett tudnunk jegyezni a palóc nyelvet, a különböző dialektusokat. Aztán egyre nagyobb részletességgel figyeltük. Először leírtuk a vázát. Utána pitykéztünk. Figyeltük a díszítőhang csoportokat, előkéket, és ha valamiben nem volt egységes a véleménye a társaságnak – mert először hagyta, hogy egymás közt megvitassuk – levette a fordulatszámot jócskán, a negyedére. Akkor aztán eldőlt, hogy kinek van igaza. Aztán ilyeneket kérdezett: Hallotta ott a kvintolán belül a tizenhatod triolát? Hát persze, hogy hallottuk… Nagyon megedzette a fülünket azzal, hogy megpróbálta, hogy hogyan hallanánk, ha ott ülne az adatközlő köztünk a maga kis öreges vagy kopottas hangjával.

Kodály hogy tanított?

— Ő azt akarta, hogy ismerkedjünk meg egyrészt a népzenével, másrészt az európai dallamvilágban is legyen meg a jártasságunk. Kétféleképpen edzett minket: régi zenével (C-kulcsos Palestrinák, többszólamú kórusművek) és komoly dallamdiktálással. A forma megfigyelő képességünket is keményen próbára tette. Dalcroze szolfézst tanított. Ezek a dallamok 12-16 ütemesek voltak. Nem sokszor játszotta el, max. 3-szor, és le kellett írni. Így a memória is fejlődött.

          Ő már Tarhosról tudta, hogy én jól írok dallamot. Ott egy kottámra ő maga írta rá, hogy 10 pontos. De gondolta, hátha a nagyok segítenek nekem, mert ott ültünk egymás mellett. Én többnyire Olsvai Imre mellett ültem. Egyik alkalommal mikor bejött, azt mondta: maga üljön oda az én asztalomhoz. Meg akarom tudni, hogy az Olsvai áldó közelsége mit jelent magának.

          Én kétségbe estem, mert abszolút hallásom nincs. És a kezdőhangot nem mondta meg. Aztán megsúgták a többiek. Egyszerre vittük ki Imrével. Valami apróságot igazított az övében, az enyémet elfogadta. Onnantól kezdve nem bántott.

          Azokon a bizonyos éneklő szombatokon együtt énekeltünk Forrai Katival, Vikár Lacival, ott volt Szabó Helga, Hegyi Erzsi, Katanics Mari… Csodálatos volt, ott hasaltunk. Tanár úr meg a másik szobából hozta a kottát, és időnként ha valamit nehezményezett, akkor kijött és azt mondta: az nem úgy van!

          Harmadéves koromban – mikor a többiek, a nagyok végeztek a népzene-tudományi szakon, Kodály látta, hogy nagyon el vagyok keseredve. Egyszer azt mondta: jöjjön, kísérjen haza! Elindultunk a Király utcán. Elmondta, hogy sokkal fontosabb dolognak tartja ebben a pillanatban azt, hogy ennek a kis hazának nagyobb szüksége van énektanárokra, akiknek gyökere van a népzenében és hittel tudják ezt továbbadni. Kérte, ígérjem meg, hogy nem megyek el zenei adminisztrátornak, hanem tanítani fogok. És én erre neki ott, a Körönd sarkán kezet adtam.

          Jóval később egyszer a kis tanítványaimmal mentem hozzá névnapot köszönteni. A Madarak voltunk kezdetű kánont énekeltük. Van az az esztamos része: inc princ… ott egy picit megbillent az előadás. Erre azt mondta Kodály: egy-két búzaszem elgurult… Ezt azóta is emlegetjük.

          A családomban, anyai ágon kétszáz évre visszamenőleg sok pedagógus van. Azzal jöttem a népzene szakra, hogy most megszakad ez a vonal. Aztán mikor először tanítottam, Perényi Miklós csellóművész édesapja, Perényi Laci bácsi volt a módszertan tanárom. Óra végén odajött hozzám: Mondja kedves, van maguknál a családban pedagógus. Mondtam, hogy van: Mert olyan csalhatatlanul természetes közegként kezeli a gyerekeket, hogy azt csak irigyelni lehet. Igaz, a gyerekek vevők voltak mindenre, amit én kitaláltam.

Milyen ember volt Lajtha?

— Lovagias volt. Látta, hogy jól jegyzek le. Megbízott azzal, hogy a ma is forgalomban lévő református imakönyvhöz dolgozzak. Csomasz Tóth Kálmán adta ki. Ehhez nagyon sok dallamot én írtam le neumákról mai kottaképbe. Ennek az az előzménye, hogy megtudta valahogyan Olsvai Imrétől, hogy én időnként vért adok. Ezért akkor pénzt is adtak. Lajtha nagyon haragudott ezért. Úgy érezte, ez egy fiatal lánynak a kizsákmányolása. Adott Imrének egy borítékot, pénzzel, hogy adja ide nekem. De hogy én ne érezzem azt, hogy ezt én csak úgy kaptam, megbízott ezzel a munkával. Én ezért megdolgoztam. Kodály is értesült erről.

Tudod, hogy Olsvaitól…?

— Igen, később megtudtam. Jött be népzeneórára. Egyszerre érkeztünk a lifthez. Fölvitt a 3. emeletig, pedig elég lett volna az első. Közben nagyon lehordott engem. Különben is mindig azt mondta: vasaltassa ki a homlokát, mert néha ráncoltam.

Pedig most se látszik rajta semmi.

— Igen. És azt mondta: vegye tudomásul, hogy innentől fogva csak nekem adhat vért. Ez pedig azt jelentett, hogy időnként kaptam egy-egy borítékot, és azt mondta: vettem egy deci vért.             

          Lajtha egyszer felhozta Tendl Pali bácsit a Népművészeti Intézetbe. A két zeneakadémista csellista fiával együtt. Ott volt Tamási Áron, Járdányi Pál, Kodály, és engem, mint legfiatalabb tanítványt megbízott azzal, hogy háziasszonykodjam és pogácsával, borral kínáljam őket.

          Nagyon melegszívű volt, de úgy, hogy ezt igazából saját maga előtt is próbálta titkolni.