BÚCSÚ HOPPE PÁLNÉ KÖNIGSBERG ZSUZSA ANIKÓ

zenetanártól*

 

 

Tisztelt Gyászolók!

 

Fájó szívvel nehezen tudok megszólalni Hoppe Pálné Königsberg Zsuzsa Anikó ravatalánál. Mint a Fővárosi IX. kerületi Zeneiskola ny. volt igazgatója mégis megszólalok. Azért teszem, hogy felidézzem, és megőrzésre segítsem kollégánk példamutató pedagógiai és emberi értékeit, amelyek révén Zsuzsát testületi életünk kiemelkedő, fáradhatatlan és kezdeményező tagjának tekintettük.

A budapesti Zeneakadémia karvezető tanszakán szerzett diplomát – nem régiben vette át arany-diplomáját. Széleskörű érdeklődés, sokoldalú műveltség és tudás jellemezte.

Izzik vérig pedagógus volt. Derűs szeretettel, felkészülten tanított, a gyerekek nagy szeretete, ragaszkodása segítette munkájában. Célja az volt, hogy tanítványai felfedezzék, megismerjék és megértsék a zene szépségét.

          Hoppe Zsuzsi igazi közösségi ember volt. Iskolánk célkitűzései legbelül érintették, lelkes, aktív résztvevője volt terveinknek.

          Őszinte emberként bátran felemelte hangját a negatív körülmények ellen is. Mindig számítottunk véleményére.

          Az általános iskolákban, ahol óráit tartotta, ugyanilyen jó kapcsolatot épített az ottani tantestületekkel – segítve ezzel is pedagógiai céljaink összehangolását.

          Emberi kapcsolatait mély empátia és állandó, természetes segítőkészség jellemezte. Embertársai, barátai sorsa mélyen érintették, segíteni mindig kész volt.

          Amikor munkaviszonya nyugdíjazása után megszűnt a jogutód Ádám Jenő Zeneiskolában, a XII. kerületi Solti György Zeneiskola azonnal készséggel alkalmazta. Tudták, hogy komoly értéket nyernek Zsuzsa személyében. Boldogan végezte tovább munkáját 70 éves koráig ebben a nagyszerű intézményben. A tantestülettel fennálló kollegiális kapcsolata élete végéig megmaradt.

          Betegsége nem most kezdődött, de sohasem panaszkodott. Gondjait fegyelmezetten, nagy bátorsággal viselte – ezt a témát magánügynek tekintette.

          Felfoghatatlan számunkra, hogy ilyen korán elhagytál Bennünket. Drága Zsuzsikánk! Fájó szívvel veszünk búcsút Tőled.

          Isten Veled, nyugodj békében!

          Emlékedet kollégáid, barátaid szívükben megőrzik!          

Láng Etelka

 * Elhangzott 2009. január 18-án a Kozma utcai temetőben.