KÖSZÖNTŐ A PARLANDO 50 ÉVES JUBILEUMÁRA

 

        Kérem, nézzék el, hogy köszöntőmet visszaemlékezéssel kezdem.   

        Ötven évvel ezelőtt, amikor a zeneakadémiai hangversenyeken Kodály Zoltánt láttuk a tanári páholyban, és úgy éreztük, hogy az általa megfogalmazott 100 éves tervet nekünk, ifjú zenetanároknak kell elkezdenünk megvalósítani, szükségesnek tűnt egy új zenepedagógiai folyóirat létrehozása. Ekkor még csak egy-két olyan hangszeres iskola volt, amely Kodály elképzelését próbálta a gyakorlatba átültetni, mint például Czövek Erna Zongoraiskolája, és a szolfézst is az Irsay-Agócsi Példatárból tanítottuk, ami valóban inkább csak példatár volt, semmint módszeresen felépített tankönyv. Célszerűnek és hasznosnak tűnt a gyakorlatban nehézkesen működő tapasztalatcserék és bemutató tanítások mellett írásban is közreadni a sok kísérletezés közben megszületett ötleteket és az általuk elért eredményeket. Ezért gondolta úgy az akkori fiatal tanárok egy csoportja, amelynek jómagam is tagja voltam, hogy hozzunk létre egy olyan zenepedagógiai folyóiratot, amelyben közreadjuk kísérleteink eredményét, tájékoztatjuk egymást  pedagógiai elképzeléseinkről, megvitatjuk ezeket az elképzeléseket és a kísérletek tanulságait, közétesszük tapasztalatainkat. Így jött létre a Parlando, és hogy azóta ötven éven át megmaradt és ma is megjelenik, az egyike a nagy magyar csodáknak. Nem maradhatott volna fenn, ha nem a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének kiadásában jelenne meg, mert hiszen ugyanezen idő alatt számos állami kiadású módszertani lap megszűnt. Az is nagyban segítette fennmaradását, hogy olyan lelkes, odaadó és fáradhatatlan szerkesztői voltak, mint Szatmári László és Zelinka Tamás, valamint hogy a Zenetanárok Társaságának választmánya az egyes szakterületek legjobbjait kérte fel a Szerkesztőbizottság tagjainak. De létét kezdettől a mai napig azok biztosították, akik nagyszerű írásaikkal megtöltötték az egyes számokat és olyan magas színvonalú szakmai folyóirattá tették, mint amilyennek ma ismerjük.

        Az, hogy ma már a megjelent cikkek jó része olvasható az interneten, lehetővé teszi a tanárképzésben való felhasználásukat is, amire véleményem szerint kiválóan alkalmasak. Ezen túlmenően azonban olyan kordokumentumok,  amelyek híven tükrözik az elmúlt ötven év zenepedagógiájának történetét, és ilyen módon a magyar zenetörténet egyik fontos fejezetét alkotják.  

        Nagy örömömre szolgál, hogy ötven év elteltével még módom és lehetőségem van a PARLANDO jubileumának köszöntésére. Sokakkal együtt kívánom, hogy még további sok-sok éven át jelenjen meg és ha lehetséges, még az eddiginél is nagyobb mértékben segítse és szolgálja a magyar zenei nevelést. Legyen ott minden zeneiskolában és olvassa minden zenetanár, de legyen minden zenetanár egyben írásainak szerzője is, hogy valóban az egész zenepedagógus társadalom a magáénak érezze a PARLANDÓ-t.

 

Péter Miklós