APAGYI MÁRIA

 

ZONGORÁLOM

 

KREATÍV ZONGORATANULÁS  (II/1. rész)

 

 

A zongoraiskola, ill. kotta-könyv anyaga, több mint három évtizedes munka tapasztalatainak alapján készült, melyet Dr. Lantos Ferenc képzőművész, mint az integrációra épülő gondolkodás kezdeményezője, kérdésfeltevéseivel és inspirációjával, 1968 – tol kezdődően nagymértékben segített.

          A cím: ZONGORÁLOM kétértelmű, egyrészt a zongorázást jelenti régies, népies kifejezéssel, másrészt arra utal, hogy a zongorázás mindenki számára olyan legyen, mint egy szép álom.

          Az alcím: KREATÍV ZONGORATANULÁS a tanulást hangsúlyozza. Véleményem szerint a tanár feladata a tanulás segítése, az érdeklődés, a kíváncsiság felkeltése, és inspirációadás a témához kapcsolódó, önálló, kreatív megfogalmazásokra, a saját hang megkeresésére.

 

 

 

 

 

A kotta-könyv tartalma

Az anyag az interdiszciplináris összefüggésekre építve, a zongorából kiindulva, minden alapvető zenei ismeretet tartalmaz, különböző stílusú konkrét zongoradarabokat (2-4-6-kezes és 2 zongorás művek), technikai gyakorlatokat, improvizációs és kompozíciós feladatokat, tanítványaim rajzait és zenei kompozícióit, melyekhez szervesen kapcsolódnak vizuális művészeti, építészeti, irodalmi és természeti analógiák, kinyitva ezáltal a köteteket tanulók gondolkozását és szemléletét.

A kottakönyv tehát a zongoratanuláson keresztül bevezet a zene általános ismereteibe, és az analógiákon keresztül felhívja a figyelmet a világ-egész nagy összefüggéseire.

          Az egyes fejezetek végén további kutatásra ösztönző példák is találhatók, melyek a témákhoz kapcsolódva, bővíthetik az ismereteket.

          A teljes anyag az interpretációs kérdésekkel párhuzamosan, a ma egyre aktuálisabb zenei improvizáció és önálló komponálás egymást kiegészítő kapcsolatára épül, mely ez által nem csak a zenei kreativitást, hanem az emberi kreativitást is nagymértékben segíti.

          A kötetek készítésénél első pillanattól kezdve arra törekedtem, hogy az egész, már első látásra is egy tisztaságot, rendet sugározzon, legyen világos, áttekinthető a megfogalmazás, a megjelenés, mert nem mindegy, milyen az az etika, az az erkölcs, amit ez sugároz. Az életben, sehol sem mindegy az etikai hozzáállás. Ha ezt mindenki fontosnak tartaná, talán jobb lenne a világ.

 

Kiknek a számára készült?

Elsősorban a zeneiskolák és művészeti iskolák számára, de a zenei szakközépiskoláknak és egyetemeknek is fontos tankönyv, különös tekintettel a tanárképzésre. Életkorilag 4 éves kortól a felnőtt kort is beleértve, jól használható.

 

A kottakönyv célja:

Fontos szempont, hogy a zongoratanulás egyszerre két feladat ellátását segítse;

1. Adjon egy olyan zenei kultúrát a zongorázáson keresztül, amit az érdeklődő, de kevésbé tehetséges emberek is, a maguk szintjén örömmel el tudnak sajátítani.

2. Másrészt biztosítson egy megbízható, hosszú távú szakmai alapot azoknak, akik zenei pályára készülnek. Így a magasabb szintű zenei oktatás iránt érdeklődők számára is használható tankönyv.

          Az anyag összeállításánál lényeges szempont volt, hogy a zongorázni tanuló gyerek, vagy felnőtt számára érthető és elsajátítható szakanyag álljon rendelkezésre, és önálló tanulásra is alkalmas legyen. Ugyanakkor véleményem szerint nagy segítséget nyújthat a zongorát tanító zenetanároknak is.