„A hangok elkezdenek mozogni…”

 

Konferencia a rögtönzésről*

 

„Rögtönözne minden épkézláb gyermek, ha hagynák.”

(Kodály Zoltán)

 

A

 zenetanítás három alappillére a befogadás, az újraalkotás és az alkotás – tudja ezt minden zenetanár. Ezeken viszi keresztül a tanító a rábízottakat. Kétségkívül a harmadik a legnehezebb, ez az, amihez kell az első kettő teljes készsége. Nem is jut el mindenki erre a szintre. Vagy mégis? Vajon jól van-e ez így? Valóban különleges adottság kell ahhoz, hogy valaki akár nyílt színen, akár mások előtt is képes legyen muzsikát alkotni? A rögtönzés a zenealkotás kétségkívül látványosabb, ám nehezebb útja, ellentétben a komponálással, itt a pillanat dönt el mindent és az alkotás folyamata azonos az előadáséval.

          A Kodolányi János Főiskola és a Zenetanárok Társasága 2010. május 8-9-én a rögtönzés szerepéről a zenei előadásban és a pedagógiában címmel rendezett konferenciát az Óbudai Társaskörben. Dr. h. c. Szabó Péter Ph. D, a KJF rektora és Csillag Ferenc, a ZETA elnökének a köszöntője után az esemény első előadója, a rendezvény spiritus rectora e műfaj nemzetközileg is elismert professzora, Gonda János zenetörténész, zeneszerző, egyetemi tanár volt. Ezzel a költői kérdéssel indított: van-e teljes szabadság, van-e teljes kötöttség mentesség?

          Az első nap a népzeneében jelentkező improvizatív megoldásokról szólt, melyet Kobzos Kiss Tamás előadóművész, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója rögtön meg is kérdőjelezett: a népzenében van is meg nincs is ilyen. Számos bemutatott példán, gyűjtési felvételen keresztül mutatta be azt a gondolkodásmódot, ami a parasztember sajátja, ha nem szolgálatból, azaz nem tánc alá, hanem csak úgy magának muzsikál. 

          Sebő Ferenc zenetudós vitte tovább a gondolatot. A városi népzenéről beszélt, mely szerinte nem létezik. Felvezette a népzene útját a 19. századtól, a gyűjtések és a hangrögzítések eredményeit. A népzene lényegében kreatív improvizáció, mely csak a nyelv tökéletes ismeretében valósítható meg.

          Faragó Béla zeneszerző a sokat emlegetett pentatóniáról beszélt. Távoli kultúrák zenei jelenségeit mutatta be, melyekben a közösség összetartó és közös zenei jegyek alapján gondolkodó alkotásaira figyelhettünk fel.

          Komlós Katalin zenetörténész, egyetemi tanár továbblépett a névtelen alkotókon: Bakfark Bálint lantfantáziáitól indulva a 19. századi operafantáziákig vitte végig az improvizáció történetét és szerepét különböző szerzők és zenei korszakok környezetében.

          Tihanyi László zeneszerző-karmester kortárs szerzők művein keresztül mutatta be a rögzített és kötetlen improvizatív anyagok megjelenését.

          Kozma András egyetemi tanár az indiai klasszikus zene nagy mestere. Évtizedek óta foglalkozik nemcsak ezzel, de a hindu kultúra egyéb ágaival is. Kiderült, az indiai nyelvben nincs kifejezés, nincs szó a rögtönzésre, másként gondolják ők ezt az egészet. Érdekes és értékes előadásából leplek hullottak le az indiai muzsika varázslatos világáról, ám azt is megtudtuk: ennek megismeréséhez talán egy élet is kevés.

          Binder Károly zongoraművész, zeneszerző nagy egyénisége e műfajnak. Nemcsak az improvizációról, de magáról a jazzről is olyan alapvető dolgokat mondott el, amelyek igencsak segítettették a továbbiak megértését. Tőle származik a címként használt bon mot: a zene egyszer csak megelevenedik.

          Borbély Mihály szintén a Zeneakadémia tanára, ráadásul több műfajban is otthonos. Épp ez a laza, magától értetődő otthonosság a muzsika különféle nyelvezeteiben ragadta magával a hallgatóságot, no meg az általa mutatott és hozott pazar zenei anyag.

          A konferencia másnap, vasárnap reggel Szabó Dániel, a KJF Művészeti Tanszék művészeti vezetőjének előadásával folytatódott. Tanítványaival, de a jelen lévő, általa akkor megismert zenész növendék segítségével mutatta be, milyen a párbeszéd, milyen a társasjáték a jazz előadók között. Merthogy a zene nem más, mint kommunikáció. A hallottak alapján kiderült sok jó módszer van, de a legfontosabb az egyéniség fejlesztése, kiaknázása olyan tanáregyéniség által, aki tudja és szereti amit csinál. Megemlítette az előadó e dolog valódi hasznát: aki improvizál, jobban megérti a szerkezeti elemeket a klasszikus zenében, így könnyebben elsajátítja azt.

          Apagyi Mária zongoraművész tanár és dr. Lantos Ferenc Kossuth-díjas festőművész a zene és a vizuális művészetek összhangjáról beszéltek. Kiderült, nem zongorázni vagy festeni tanítanak, hanem egy zenei ill. képzőművészeti nyelvet mutatnak meg növendékeiknek. Gyakorlatban is bemutattak egy közös gondolkodást egy olyan egyetemista lánnyal, aki mindezt előző nap kezdte.

          Gonda János gyakorlati példákon mutatta be nagyon szemléletesen, jól követhetően, kitűnő zenei környezetben a rögtönzés útját.

          Laczó Zoltán zenepszichológus, egyetemi docens a tőle megszokott bravúros előadói attitűddel, számos anekdotával, valamint más nagy gondolkodókra való utalásokkal fejtette ki: a rögtönzés tanítása nem más, mint a tehetség gondozása.

          Délután gyakorlati bemutatókat láthatott a jelenlévő, egyébként végig igen nagyszámú közönség. Sáry László zeneszerző, a Színművészeti Egyetem tanára a tanári kreativitásra hívta fel a figyelmet.

          Révász Ágnes, az egri AMI Farkas Ferenc Zeneiskola improvizációs műhelyének vezetője, majd a pécsi ANK Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola improvizációs műhelye mutatta be gyakorlati példákkal munkájának lényegét.

          Nem unatkozott, aki itt töltötte ezt a két napot. Nemcsak nem unatkozott, de fel is töltekezhetett újabb ötletekkel, izgalmas zenékkel és izgalmas személyiségek megismerésével. Az előadók jöttek, csodás dolgokat mondtak és mutattak. Aztán mentek, mi meg maradtunk a kérdéseinkkel és a kételyeinkkel. Sajnos a legtöbb tudós és művész csak saját magát hallgatta meg, igazi párbeszédre csak a végén kerülhetett sor – már csak a kiszabott idők pontatlan betartása miatt is. Pedig sok kérdés merült fel – és maradt bennünk, egy-egy előadó után.

          Várjuk tehát a folytatást, jó és hasznos ez a téma, keveset tudunk róla. Lassanként a rögtönzés mumusból átalakul egy jól használható, a növendékek számára is megfogható és kívánt zeneoktatási metódussá.

Dr. Fehér Anikó

 * A Konferencián elhangzott előadások többségének közzététele a PARLANDO tervei között szerepel. Jelen lapszámunkban Gonda János előadását jelentetjük meg, de már Szerkesztőségünkben van Apagyi Mária – dr. Lantos Ferenc (Integratív, komplex művészeti nevelés. Audiovizuális pedagógia), Faragó Béla (Pentaton örökségünk a világ népzenéiben), Laczó Zoltán A rögtönzés néhány pszichológiai és pedagógógiai vonatkozása), Révász Ágnes (Az egri AMI Farkas Ferenc Zeneiskola improvizációs műhelye) és Sáry László (Kreatív zenei gyakorlatok) előadásának szerkesztett változata.