KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY

 

Beszélgetés Mező Imrével megjelenés előtt álló zongoradarab-sorozatáról

 

Az ifjúsági kamarazene-művei révén ismert szerző, Mező Imre két korábbi sorozata, a 16 könnyű zongoradarab és a Népdalvilág után újabb népzenei témájú művel szándékozik a nyilvánosság elé lépni. Megkértük a Szerzőt, nyilatkozzék a PARLANDO-nak erről a munkájáról.

 

Idén tavasszal, egy beszélgetésünk alkalmával szóvá tette a balatonfüredi zeneiskola tanszakvezető zongoratanára, Kiss András, hogy jó lenne, ha a legismertebb karácsonyi énekeket már a tanév kezdetétől taníthatná, ha volnának erre alkalmas feldolgozások. Elsősorban kezdő növendékeire gondolt. Ezt én – a szituáció alapján – felkérésnek tekintettem, és augusztus végéig több mint ötven ilyen darabot írtam magyar, népi eredetű témákra. Olyan dallamokat választottam, amelyek kisgyermekek számára könnyen megérthetők és megjegyezhetők, esetleg már eddig is ismertek voltak. Feldolgozásukat pedig igyekeztem a célnak megfelelően elkészíteni.

– Honnan a vonzódása a népzenéhez?

– Egyetlen szóval tudok válaszolni: Tarhos.

Mondana néhányat a dalok közül?

Pásztorok, keljünk fel, Mennyből az angyal, Jelenti magát Jézus

– Mit lehet tudni a forrásokról?

– Csodálatosan gazdag anyagot tartalmaz a Jeles Napok (Magyar Népzene Tára II. 1953), és Volly István 1982-ben megjelent Karácsonyi és Mária Énekek című nagyszabású tanulmánya. De más forrásokat is használtam, az Üdvözlégy kis Jézuska különleges, mollban induló, majd harmadik sorával a párhuzamos dúrban folytatódó, tercváltó dallama például húgom, Bencze Lászlóné dr. Mező Judit 1983-as kondorosi gyűjtéséből való.

– Valamit a darabokról is szeretnénk tudni…

– Néhányat több változatban is megírtam. Ha kettő van, akkor könnyebb, illetve nehezebb változatként jelöltem meg őket, ha három, vagy több, akkor a cím után római számot írtam. Ezek variáció-sorozatként is játszhatók, tetszőleges mennyiségben, például II., III., V. – persze a számsorrend betartásával.

– Népdalfeldolgozásoknál úgyszólván kötelező a szövegek közlése

– A szövegeket, ha a sorozat kiadásra kerül, közvetlenül a saját dallamuk alatt, teljes terjedelemben szeretném közölni.

– Tartalom és forma. Programzene: lennének megjegyzései ezzel kapcsolatban?

– A karácsonyi és a betlehemes énekek nagy részénél a dallamnak nincs olyan kifejező ereje, mint más népdalainknál. Kodály így mondja a Jeles Napok előszavában: „Művészi tekintetben talán nem sokat nyújtanak…” Ezzel a megállapítással természetesen nem vitatkoznék, de néhány dallamról mégis elmondhatjuk, hogy a szépsége rabul ejt, „megfog” kedvességével, üdeségével, vagy éppen archaikus mivoltával. Ismét mondanék címeket: Kirje, kirje kisdedecske, Ó, gyönyörű szép titokzatos éj, Újesztendő, vígságszerző, Csordapásztorok, és így tovább.

– Honnan erednek ezek a dallamok? Van-e valamilyen összefüggés ezek és a kanonikus egyházzene között?

– Nagyon röviden: a keresztény szakrális zene: gregorián, a középkori himnuszok és zsoltárok az ősei karácsonyi illetve betlehemes népénekeinknek. Szövegeik pedig Máté és Lukács evangéliumainak messze a nép ajkára átszármazott utódai.

– A közvetlen zongoráznivalón túl jelent-e még valamit a tanulók számára ezeknek az apró műveknek a megtanulása?

Igen fontos dolgot, s itt ismét Kodály szavaival szólnék: az iskolán keresztül az egységes magyar zenei nemzettudat kialakítását és megerősítését.

– A zongoratanárok mikor vehetik kézbe a sorozat kottáját?

– Van okom a bizakodásra, hogy erre nem kell karácsonyig várakozniuk.

– Lehet-e hallani majd valahol a darabokból bemutatót?

– A Zenetanárok Társasága budapesti „Weiner Fesztivál”-ján, december 4-én a VIII. kerületi Nap utcai Józsefvárosi Zeneiskolában, majd december 5-én a Bartók Béla Emlékházban elhangzik néhány a darabok közül. Előadói a balatonalmádi és a balatonfüredi zeneiskola növendékei lesznek.

Hézagpótlónak tűnik e kis művek megjelentetése, különösen azért, mert a legkisebbek számára a karácsonyvárás boldog időszakában akár ajándéknak is tekinthető a családi körben való megszólaltatásuk.

 

Köszönjük a tájékoztatást.

A Szerkesztőség nevében

-mm-