Chopin a kortárs világban

 

32. Nemzetközi EPTA Konferencia

 

A

z Európai Zongoratanárok Szövetsége 32. konferenciáját 2010. október 27-30. között Szlovénia fővárosában, Ljubljanában tartotta meg.  Az EPTA konferenciának, mint ismeretes minden évben másik ország a vendéglátója. Chopin születésének 200. évfordulója egyértelműen meghatározta a konferencia tematikáját.   Minden előadó arra törekedett, hogy Chopin életének, életkörülményeinek kevéssé ismert, vagy akár ismeretlennek is nevezhető oldalát tárja föl, és megfelelő dokumentumok alapján mondanivalóját alá is támassza.

          A 270.000 lélekszámú szlovén főváros, Ljubljana „a tengerszint felett 298 méter magasan az Alpok és az Adriai tenger közötti széles medencében fekszik.” A szervezők a főváros egyik központban lévő, legelegánsabb szállodájának, a négycsillagos Grand Hotel Unionnak konferenciatermét választották az esemény színhelyéül. Az egy éven át tartó szervezőmunka eredménye meghozta gyümölcsét. A szlovének egy magas szintű világkonferenciát rendeztek, mely természetesen nem jöhetett volna létre, ha a rendezvény anyagi bázisa hiányzik. A Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma, a Nevelésüggyel és Sporttal foglalkozó Minisztérium, a Pedagógiai Intézet, a kulturális tevékenységet támogató Nemzeti Alap, valamint több mint tíz különböző szervezet érezte magáénak a konferencia sikeressé tételét, és járult hozzá ahhoz más-más jellegű támogatással. Az előkészítés munkáját és a szervezés bonyolítását egy erre hivatott ügynökség vállalta magára.

          A pódiumon egy varázslatos hangzású Fazioli hangversenyzongora állt az előadók rendelkezésére (bérlési díját minimálisra redukálták). Gyakorlási lehetőséget a Yamaha cég, a Japán Zongora Központ, és egy zeneiskola biztosított. A szakszerűen és színvonalasan megszerkesztett programfüzet, a nyomdai anyagok, virágdíszítések és sok-sok kevéssé lényegesnek tűnő dolog is mind hozzájárultak ahhoz, hogy az előadásokat várakozásteli figyelem kísérje. A szünetekben a szálloda színvonalához méltó elegáns fogadó teremben biztosítottak üdítőt, kávét-teát és édes-sós aprósüteményeket. Sorolni lehetne még, hogy a ritka témájú, érdekes előadások mellett mi minden tette maradandóan emlékezetessé a néhány napos ljubljanai tartózkodást.

          Mindemellett lenyűgözött bennünket a színpompás őszi táj természeti szépsége, melyet a háttérben az Alpok hófödte hegycsúcsai kereteztek. Szerencsénk volt, mert már a megérkezés napján ragyogó napsütés fogadott bennünket és ez a körülmény az esemény élményét ott tartózkodásunk alatt még gazdagabbá tette.

          Az előadásokat zeneakadémisták, kezdő előadóművészek félórás műsorai váltogatták, esténként koncertek voltak, így bepillantást nyerhettünk a szlovén zongorista világ ígéretes tehetségeinek munkájába is. A főtéma azonban Chopin személyének és műveinek több oldalról való megközelítése volt.

          Néhány előadást szeretnék csak kiemelni: Egyik fontos téma volt a rubato kérdése Chopin műveinek előadásában, melyet a lengyel EPTA elnöke, Pavel Skrzypek zongoraművész „Tempo rubato” című előadásában fejtegetett. További témakörök: „Népi elemek Chopin műveiben”, Énekeljenek az ujjak” A soha meg nem írt legkiválóbb módszertani könyv:  Chopin vázlatkönyve zongoristák számára”. Ennek az előadásnak előadója David Witten pszichológus és zongoraművész diplomával egyaránt rendelkező, USA-ból érkezett professzor volt. Idézem rövid összefoglalóját: „Chopin ellene volt az ujjak egyenlővé tételének. Jobban szerette, ha mindegyik ujj megtartja a maga egyéniségét. Úgy hitte, hogy a zongoristának az a feladata, hogy ne képezze ki ujjait katonásan egyforma erejűvé, hanem mindegyik a saját erényeit tartsa meg. Chopin halála után rátaláltak egy zongora módszertani vázlatkönyvre, melyben ezeket az elveket kívánta kifejteni. Annak ellenére, hogy Chopin gondolatai csak töredékesen maradtak fenn, a sorok mögött minden komoly zongorista és zongoratanár megszívlelendő gondolatokat találhat.”

          Az ópium Frédéric Chopin életében és munkáiban” volt a címe az angol előadó, Steve Rodman előadásának. Számomra kétségtelenül ez volt a legmegrázóbb, legdöbbenetesebb előadás. Köztudott, hogy a XIX. században nem tudták még gyógyítani a tuberkulózist. Chopin e betegséggel való hosszú éveken át tartó küzdelme idején rákényszerült arra, hogy fájdalmai enyhítésére ópiumot fogyasszon. Ez az előadás, bár meglehetősen merészen, de sok írásos dokumentummal, valamint Chopin levelezésével is bizonyítottan, tényszerűen járta körbe, hogy „mik lehettek lehetséges hatásai Chopin életében e szertől való akár minimális függőségnek mind fizikailag, mind szellemileg, és hogyan fejeződik ez ki Chopin játékában, de még inkább műveiben.

          Szó esett még Chopin néhány külföldi tanítványának majd később barátainak  – így a norvég Thomas D. A. Tellefsennek, az osztrák Friederike Müller-Streichernek munkásságáról és életéről, Chopin és kortársai, Schumann, Liszt, Mendelssohn vele való kapcsolatáról, és még sok egyébről is.

          Átfogó vonulata volt a konferenciának az EPTA alapítónője Carola Grindea asszony által létrehozott kutató intézet az ISSTIP (International Society for Study of Tension of Performance, weboldala: www.isstip.org) munkásságának bemutatása, melynek orvos, pszichológus, hangszeres zenész tagjai a stresszel, lámpalázzal, görcsös gyakorlási ártalmakkal kapcsolatos számtalan problémát mutatták be vetített előadásaikban. Azzal a céllal munkálkodnak, hogy feltárják, hogyan lehet megtartani a zenészek egészséges fizikumát, és sikeres hangszeres működését egy életen át. E szervezet nemzetközi, jó lenne, ha Magyarország is be tudna ebbe kapcsolódni a nálunk jól ismert „Kovács módszer” megismertetésével.

          Az EPTA jövő évi konferenciáját a tervek szerint 2011 novemberében, Svájcban tartja. Témája valószínű pedagógiai jellegű lesz. Ezeken a találkozókon bárki részt vehet. A ljubljanai rendezvény rendkívül látogatott volt. A telt termet látva úgy tűnt, hogy a körülbelül 200 érdeklődő mindvégig maradéktalanul jelen volt, végighallgatta az elhangzott előadásokat és a közéjük beiktatott fél órás koncerteket is.

          Ha valakit mélyebben érdekel a 32. Nemzetközi EPTA Konferencia, bővebb tájékozódást kaphat a következő weboldalon: www.epta.si/eng

 

Ábrahám Mariann

az EPTA

magyarországi zongora szekciójának elnöke