Kroó György kiadatlan írásai XIV.

 

Liszt Ferenc dalköltészete

Sorozatszerkesztő: Zsoldos Mária


A rendkívül sokoldalú Liszt Ferenc életművének egyik kiemelkedő műfaja a dal. Egész zeneszerzői pályáján végigkíséri, az egyik határkő Petrarca szonettjeinek első megzenésítése az 1830-as évek végén, a másik Victor Hugo Le Crucifix című versének zenébe öntése 1884-ben. A közben eltelt negyven esztendő során Liszt az úgynevezett Wartburg dalok és a melodrámák nélkül is mintegy 75 verset zenésített meg zongorakísérettel, rá jellemző módon a költemények többnyire eredeti nyelvükön ihlették meg. Ötször használt olasz szöveget, tizenegy alkalommal fordult francia vershez, egy angol és három magyar nyelvű megzenésítéséről tudunk. A többi alkalommal német költők inspirálták, ezek között Goethe hat verssel, Heine hét költeménnyel.

          Azt a zeneszerzői eljárást, amely Liszt Ferenc műhelyét is jellemzi, a dalok esetében is megfigyelhetjük. Alig van olyan dalszerzeménye, amelyet ne dolgozott volna át, gyakran többször is. Hogy ez a folyton változtató, minden alakot, minden megoldást csupán egyedi esetnek, egyszeri lehetőségnek tekintő zeneszerzői mentalitás hogyan függ össze Liszt pódiumművész alkatával, mindent szüntelenül interpretáló természetével, és főként az egész zenei egyéniségét átható improvizálásra csábító ösztönnel, még nem vizsgálta meg kellő alapossággal a zenetudomány.

          A daltermés szokásos időrendi besorolása: az 1850-ig tartó első periódus, 1859 és 1862 közé esik a második dalkorszak,1872-vel keletkeznek az úgynevezett kései dalok.
          Liszt első dala, Lina Ramann német írónő,a zeneszerző kortársa szerint,az Angiolin dal biondo crin című bölcsődal-féleség. A  Cesare Bocella márki versére 1839-ben írott dal Marie d'Agout-val közös három gyermekük egyikéhez szól.

          1844-ből való, a Victor Hugo megzenésítés, a boleró jellegű Gastibelza. Megint más tempókarakter a Goethe szövegre íródott Der Du von dem Himmel bist kezdetű dal, mely Liszt költői horizontjának tágasságát érezteti.

          Az egyik legnagyobb formátumú Liszt dal, az először 1844-45-ben fogalmazott, majd 1859-ben végleges formába öntött Ich möchte hingehen című Herwegh megzenésítés. A dal méretei jogán is olyan, mint egy hatalmas zenei freskó, Liszt egyik méltatója a szimfonikus költemény analógiájára találóan nevezte dalkölteménynek. Ihletője Carolyne de Saint-Cricq, Liszt első ideáljának 16 év után visszatérő emléke.

          Jellegzetesen késői dal Emil Kuh Ihr Glocken von Marling című versének 1847-es megzenésítése. A vers lényegét a bizonytalan, lebegő hangnemérzet bizonyosságot sugalló, tiszta hangnembe való átcsapásával éri el Liszt.

          Dalválogatásomat egy drámai jelenettel zárom. Liszt maga nevezi így 1874-ben végleges formába öntött Alexander Dumas nyomán írott Johanna a máglyán c. kompozícióját. A Lajos Fülöp éra alatt keletkezett eredeti Jeanne d'Arc két vonását fogalmazza zenébe: a pásztorlányból történelmi küldetésre ébredő hősnő arcvonásait, és a máglyán mártírhalált halt szenvedő fiatal lány portréját. Ez a mű sejtteti velünk, milyen operai hanggal szólalt volna meg Liszt, ha zenedrámai talentuma a zenés színházak ajtaját is feltárja előtte.

(1984.)