Főhajtás egy nagy zenepedagógus életműve előtt

 

In memoriam „Bébi néni”

 

A magyar zeneoktatást súlyos veszteség érte. Mihalcsics Lászlóné, született Szabó Lívia, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola nyugalmazott zongoratanára 2011. március 19-én türelemmel viselt hosszan tartó súlyos betegségben váratlanul elhunyt. Kolléganőnket egyik volt tanítványának a Sistrum zongoraversenyen elért kiváló eredményéről szerettük volna értesíteni, amikor tudomásunkra jutott a szomorú hír.

          Tantestületünk megbecsült és elismert tanára volt. Töretlen hittel és lelkesedéssel dolgozott zenepedagógusként szülővárosában 1964-től előbb a Paragvári utcai Általános Iskola zenei tagozatán, majd 1967-től a Bartók Béla Zeneiskolában. Néhány évig a zongora tanszak vezetését is ellátta. Elhivatott zongoratanár, kitűnő adottságú pedagógus, akinek gondosan, kiváló szakmaisággal felkészített tanítványai évtizedek óta rendszeres résztvevői voltak rangos hangversenyeknek, valamint hazai, illetve nemzetközi zenei versenyeknek. Számára talán a legnagyobb eredmény, hogy növendékei koncertpódiumokon és kollégaként – az ő indíttatására – szolgálják a magyar zeneoktatás ügyét. „Mesterfogásait” önzetlenül, kedvesen osztotta meg kollégáival. Az igazi nagy „titok” talán mégis maga a tanár és kolléga szuggesztív egyéniségének kisugárzásában rejlett.

          Zongoraművész édesanyjától örökölt zenei-pedagógiai érzéke kivételesen nagy tehetségű művészi-tanári felkészültséggel párosult. Kiemelkedő pedagógiai képességgel rendelkezett, melynek segítségével biztos stílusérzékkel irányította növendékeit a zeneművek elsajátításában, megformálásában. Tévedhetetlen volt a tehetség felismerésében, és fáradhatatlan annak kibontakoztatásában. Nem ismert lehetetlent, ha egy igazi tehetséggel foglalkozhatott. Méltán megérdemelten részesült számos hazai és nemzetközi zongoraversenyen a rangos zsűrik által odaítélt legjobb felkészítő tanári díjban.

          A Zenetanárok Társasága zongora szekciójának aktív tagjaként több évtizeden át segítette az újító, alternatív módszerek kipróbálását.

          A szombathelyi zeneiskola értékes sikerekkel gazdagodott általa. Egy olyan nagy tanári generációnak volt markáns képviselője, melynek tevékenysége révén méltán lett a magyar alapfokú zeneoktatás világhírű.

          Pedagógiai munkásságának hivatalos elismeréseként 1990-ben miniszteri dicséretben részesült. 1995-ben megkapta a Szombathely Oktatásügyéért díjat, majd 1999-ben a zeneiskola 90. éves jubileumi ünnepségén vehette át a megérdemelt országos kitüntetést, az Arany Katedra emlékplakettet. Egész munkássága elismeréseként 2007-ben megkapta a „Magyar Művészetoktatásért” Plakett egyéni díjat.

          Mihalcsics Lászlóné tanárnő, kedves kollégánk életműve, pedagógusi-emberi példamutatása előtt fejet hajtva emlékét hűen megőrizzük.

          Isten Veled „Bébi néni”!

 

        A szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola kollektívája