Megemlékezés Bántai Vilmos halálÁnak

25. évfordulójáról

 

IV. Bántai Vilmos Budapesti Fuvolaverseny

 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán szavai a zenekultúra megőrzésének fontosságára figyelmeztetnek. Ma már kutatásokkal bizonyított tény, hogy a zene sokkal több kellemes időtöltésnél –– kinyitja az emberi lelket a világra. Közismert tény, hogy a zenét tanulók átlagos tanulmányi eredményei statisztikailag mérhetően kedvezőbbek a többiekénél. A hazai alapfokú zeneoktatás megőrzése napjainkban, amikor aki a Kodály módszert tanulni akarja, nem hozzánk jön, hanem Japánba vagy Amerikába megy, égető feladattá vált. Ezért kap különleges jelentőséget, hogy nemes hagyományt folytatva, aktív módon, sok-sok embert megmozgatva, háromévenként kiemelt eseménnyel emlékezünk varázsos hangszerünk alapfokú oktatásának felejthetetlen mesterére.

          Bántai Vilmos halálának 25. évfordulója alkalmából emléke előtt tisztelgett a fuvolások sokasága. Egy nagyszerű ember emlékét elevenítettük fel. Kodály Zoltán, Weiner Leó, Szabolcsi Bence, Hartai Ferenc voltak mesterei. A tőlük kapott tudást önzetlenül osztogatta tanítványai között. Fuvolaművész, zenekari muzsikus, kiváló pedagógus, mindig segítőkész kollega, de mindenekfölött ember volt. Tevékenységének sokféleségéből kiragadva a fuvolatanárit, elmondhatom, hogy élményszerűen tanított, sok türelemmel empátiával, a diákok adottságait szem előtt tartva. Harmonikus lénye fuvolaórái légkörét felejthetetlenné tette. Távol állt Tőle a hivalkodó viselkedés, közkatonája akart lenni vállalt feladatának. Feleségével, Bántainé Sipos Évával az itthon és külföldön is elismert kitűnő zongora- és zeneelmélet tanárral együtt sok-sok évet áldozott életéből nem kevesebb, mint 25 közös kottakiadványuk összeállítására, hogy tanításunkat színesebbé tegye és a gyerekeknek is örömet szerezzen. A magyar gyermekdalok és népdalok megszerettetését és igényes előadását egyik fő feladatának tekintette.

          Manapság, amikor egyre nehezebb pedagógusnak, zenetanárnak lenni, Bántai Vilmos példamutató egyéniségének máig tartó kisugárzása erőt kell, hogy adjon e pálya választásához, a már tanító kollegáknak pedig e nemes és szép feladat folytatására.

          A felejthetetlen pedagógusra emlékezés egyik legfontosabb eseménye, az alapfokú fuvolaoktatás növendékei számára immár negyedszer megrendezett nagysikerű Bántai Vilmos Fuvolaverseny volt, amelyet első ízben egy érdekes kiállítás is gazdagított tanításáról és kottakiadványairól.

          A versenyt a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége és a Tóth Aladár Zeneiskola 2011. február 18-19.-re hirdette meg. Helyszíne E10 Közösségi Ház (Budapest VI. Eötvös utca 10.) volt. A versenyt Magyar Margit igazgató (Tóth Aladár AMI) nyitotta meg. Tolmácsolta Bántainé Sipos Éva üdvözletét a résztvevőknek, és mindnyájunk sajnálatát fejezte ki, amikor tudatta, hogy Éva néni betegsége miatt nem vállalhatta az utazást. Örömünkre szolgált a bejelentése, amelyből megtudhattuk, hogy a Tóth Aladár Zeneiskola első alkalommal rendezhette saját maga a zenei versenyt. Korábban alkalmas hely hiányában ezt nem tehette. A VI. ker. Önkormányzattal való együttműködési megállapodás alapján nem csak versenyek megrendezésére lesz lehetősége ezentúl az iskolának, hanem a kerület kulturális életéhez is még aktívabban hozzájárulhat.

          Öröm számunkra, hogy az iskola első önálló versenyrendezése Bántai Vilmos nevéhez fűződik – folytatta az igazgatónő. Ezután köszöntötte a zsűri tagjait, a zsűri elnöke Gyöngyössy Zoltán volt, tagjai: dr. Becsky Gáborné, Berényi Bea, titkára: Papp Károlyné, majd pedig jó versenyzést és sok sikert kívánt a résztvevő gyerekeknek és tanáraiknak.

          A IV. Bántai Vilmos Budapesti Fuvolaversenyre 112 növendék jelentkezett. Életkoruknak megfelelően hat korcsoportban mérték össze tudásukat. Az eredményekről néhány összefoglaló adatot közlünk:

 

Díjak:    I. korcsoport                        II. korcsoport                      III. korcsoport

                6 arany                                  2 arany                                  1 arany

                13 ezüst                                6 ezüst                                   7 ezüst

                10 bronz                                8 bronz                                  1 bronz

                7 dicséret                                                                             7 dicséret

 

               IV. korcsoport                     V. korcsoport                      VI. korcsoport

                2 arany                                                                              1 arany

                4 ezüst                                   2 ezüst                                   2 ezüst

                3 bronz                                  5 bronz                                  4 bronz

                                                                                                              2 dicséret

 

A gálahangversenyen az arany fokozatot elnyert növendékek szerepeltek.

 

A következő felkészítő tanárok részesültek dicséretben:

Herczegh Mária III. ker.                                                     Pápista Andrea III. ker.     

Hortobágyiné Pók Szilvia X. ker.                                     Reményi Ágnes V. ker.

Illyés Zsuzsa XV. ker.                                                        Török-Papp Tímea III. ker.

Joó Gyula II. ker.                                                                Varga Gabriella VI. ker.

Orbán Boglárka XXI.

 

A következő zeneiskolák részesültek dicséretben: Kiss Zenede AMI, II. ker., Andor Ilona Ének- Zenei Ált. Isk. és AMI, III. ker., Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola AMI, III. ker., Szabolcsi Bence Zeneiskola AMI, V. ker., Kőbányai Zeneiskola AMI, X. ker., Hubay Jenő AMI és PSZK, XV. ker. és Fasang Árpád Zenei AMI, XXI. ker. A felsorolt iskolák közül kiemelt dicséretben részesült a Fasang Árpád Zenei AMI, legtöbb arany fokozat megszerzéséért.

 

A díjkiosztás végén Gyöngyössy Zoltán értékelte a versenyt, gratulált a részvevőknek. Külön kiemelte a zongorán közreműködő tanárok magas színvonalú munkáját.

 

A Bántai Vilmos Budapesti Fuvolaverseny gálahangversenyére és a Bántai-terem avatására 2011. február 26-án került sor. Magyar Margit igazgató  köszöntő szavaival üdvözölte a megjelent vendégeket, Bántai tanár úr volt tanítványait, kollegáit. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Szebenyi János, Tősér Dániel, Antal Mátyás, ifj. Kovács Imre és Bálint János fuvolaművészeket, valamint Fehér Lászlónét, a rendező iskola egykori, nyugalmazott igazgatóját. Mindannyiunk nevében köszöntötte Bántai Erzsébetet és fiát, Zarári Mátét. Ezután az igazgatónő felolvasta Bántainé Sipos Éva levelét, amelyet Herczegh Máriának írt. „Drága Marikám! Már régóta félek ettől a pillanattól, amikor nekem is meg kell szólalnom az emlékező ünnepségen. Sorra dobom félre a szavakat, mert egyik sem méltó a szívszorító érzések kifejezésére. Neveket is kellene felsorolnom a Tied után. De kivel kezdjem, és hol hagyjam abba a felsorolást? Nagy szerencsém, hogy nem vagyok egyedül. Itt állhatok Vilim mögött, aki idesúgja nekem a válla fölött: most ne bonyolítsd a dolgot! Mondj egyszerűen annyit: köszönöm szépen.”

 

Része volt a megemlékezésnek a Bántai Vilmos tábla- és teremavató*.

 

Érdekes színfoltja volt a délutánnak, amikor Balog Vera megszólaltatta Bántai tanár úr régi rendszerű fuvoláját. Megismerhettünk néhány írásbeli üzenetet is, köztük Adorján András sorait, aki egyebek között ezt írta: „Nagyon sajnálom, hogy nem tudok Veletek lenni – de hát tulajdonképpen ennek Vili bácsi az oka, hisz ha nem kezdett volna el 1956 szeptemberében fuvolázni tanítani és a hangszert annyira megszerettetni, akkor valószínűleg nem hiányoznék a mai ünnepségen egy müncheni koncert miatt – hanem mint nyugdíjazott fogorvos ülnék itt közöttetek.” Élőszóban emlékezett meg a Tanár Úrról Antal Mátyás és ifj. Kovács Imre.

          A délután folyamán elhangzott J. S. Bach VI. brandenburgi versenyének 2. tétele, (Bántai Erzsébet, Szekeres László, Zarári Máté, Lukácsházi István, Konrád György előadásában); Schubert: Variáció (Bálint János - fuvola); Rimszkij-Korszakov: Dongó (Bálint János és ifj. Kovács Imre).

          A megemlékezés szervezésében része volt számos kollega ügyszeretetének, mindenekelőtt Magyar Margit igazgatónak, Dunavölgyi Mária ig. helyettesnek, Herczegh Mária szaktanácsadónak és kiemelkedően Varga Gabriella fuvolatanárnak. Jó egészséget kívántak és köszönetet mondtak Bántainé Sipos Évának egyebek között a rendelkezésre bocsátott értékes dokumentumokért.

          Magyar Margit búcsúzóul reményét fejezte ki, „hogy a 108 éves iskola egyik meghatározó tanáregyéniségének szellemi öröksége iránt fiatal növendékeink érdeklődését felkeltettük, Bántai tanár úr emberi, pedagógiai és művészi munkásságának üzenetét így adva tovább a jövő nemzedékének.”

 

Schweitzer Ivánné

                                                              

 

 * Tősér Dániel teremavató beszéde a következő oldalon olvasható.