A 75 éves Nemes LászlóRÓL 3 fejezetben

 

I.  A KÖZELMÚLT

 

Nemes László a pápai Bartók Béla, a győri Liszt Ferenc Zeneiskola egykori tanára, a Budapest XXII. kerületi művészeti iskola címzetes igazgatója, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák alapító elnöke, a ’80-as és a ’90-es évek minisztériumi és OPI szaktanácsadó-szakreferense, továbbá a Győri Filharmonikusok és a Duna Szimfonikusok szólamvezető gordonkaművésze, a Budafoki ÁMK főigazgatója, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar alapító- és a Budapesti Fesztiválzenekar szintén egykori ügyvezető igazgatója 2011. szeptember 21-én töltötte be 75. életévét. Kicsit megkésett születésnapi köszöntésként kísérletet teszünk érzékeltetni és csak az említés szintjén bemutatni azt a rendkívül sokszínű és sokrétű, a magyar zenepedagógiát és zenei életet több mint félévszázada segítő szakmai életútjának főbb állomásait, csomópontjait.

        A XXII. kerületi Zeneiskola alapító igazgatójaként (1970) azt tekintette legfontosabb feladatának, hogy növendékei minél előbb megélhessék a kamarazene és a zenekari játék örömét. Ennek érdekében döntően azoknak a tanszakoknak a fejlesztésére fordította a legtöbb figyelmet, amelyek e szépséges terv megvalósulásához vezettek. Fiatal és egyénileg összeválogatott tanári gárdájával mindezt olyan sebességgel és eredményességgel érte el, hogy iskolájának növendékei a legtöbb hazai és nemzetközi megmérettetésen kitűntek teljesítményeikkel. Erre a biztos lábakon álló bázisra építette fel később az országban elsőként a társművészetek teljességét befogadni képes művészeti iskolatípus-modellt. A 80-as évek közepén ezzel megvalósulhatott az a titkos álom is, hogy a balett, a szín- és bábjáték, a képző- és iparművészet, a népzene és a néptánc iránt érdeklődő ifjúság számára is megteremtődtek az alapfokú művészeti iskolai tanulás lehetőségei a XXII. kerületben, a szakköri foglalkozások minőségi kiváltására. Mire a naptár 1990-et mutatott, megszületett a hazai alapfokú művészetoktatás zászlóshajója, a Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola. Nemes László az iskolaalapításon kívül oroszlánrészt vállalt az új iskolatípus nemzetközileg is irigyelt összehangolt tantervi rendszerének a kidolgozásában (1980, 1998) éppen úgy, mint az alapfokú művészetoktatás új, korszerű szemléletű, a XXI. századi iskolatípusnak is hosszú távon megfelelő törvényi rendszerének, jogszabályi háttérének korszakos jelentőségű megvalósításában is. Mindezen eljárások közepette Nemes Lászlónak sikerült a művészeti iskolai-modell beindításával párhuzamosan megvalósítani az akkor még szintén egyedülállónak számító „hármas modellt”, azaz a művészeti iskola-művelődési központ-uszoda szerves egységét jelentő intézménytípust a növendékek harmonikus testi-szellemi-művelődési fejlődésének maximális figyelembe vételével. Nemes László azzal is történelmet írt, hogy a Zeneakadémia megnyitása óta először a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola számára épült kifejezetten művészetoktatási célokra tervezett és berendezett iskola Budapesten.

        Folytatva a sort, Nemes László nevéhez fűződik a Budafok-Nagytétény kulturális fesztiválok menedzselése éppen úgy, mint az egykoron zeneiskolai státuszú Budafoki Ifjúsági Zenekarból a már hivatásos minősítésű és nemzetközi hírű Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar létrehozása (1993), miközben már működtette a szintén szép sikereket megcsillogtató Mozart Ifjúsági Zenekart (1990-2000).

 

        Nemes Lászlót nyitottsága, vezetői tekintélye helyezte közel fél évszázadon át a legfontosabb szakmai és társadalmi szervezetek vezetőségi tagjává, elnökévé:

·         1990 – 2002   Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége – alapító-elnök

·         1991 – 1995   Fővárosi Kulturális Bizottság zenei kuratórium – tag

·         1992 – 1995   IV. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál – igazgató

·         1995 – 2000   Európai Zeneiskolák Szövetsége elnökség – tag

·         2000 – 2008   Országos Közoktatás Politikai Tanács – tag

·         2002 -             Nagytétényi Kastély Közalapítvány kuratórium – elnök

 

Ezen sokrétű funkciók-feladatok közben is további ötletek, újítások sokaságát vitte végig a sikeres befejezésig:

 

·         1991 - Országos Művészetnevelési Kongresszus alapítása

·         1991 - A Metronom zeneiskolai folyóirat megalapítása

·         1992 - Országos Zeneiskolai Zenekari Verseny alapítása

·         1992 - MZMSZ - zenepedagógus továbbképzések, vezetői programok kidolgozása, továbbképzések vezetése

·         1993 - Országos Ének-zene tagozatos Általános Iskolák Kórusainak versenye alapítása

·         1998 - Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjai kidolgozásának koordinálása

·         2000 - I. Összművészeti Fesztivál alapítása

·         2002 - Magyar Művészetoktatásért plakett alapításának kezdeményezése

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Nemes László elnöksége idején nemcsak tagja lett az Európai Zeneiskolák Szövetségének (EMU), de megbízást is kapott 1995-ben a IV. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál megrendezésére, melyet a szervező bizottság elnökeként, kiváló kollégái közreműködésével 11.000 hazai és külföldi ifjú muzsikus, valamint pedagógus részvételét tették lehetővé mindenki legteljesebb megelégedésére. Elmondható az is, hogy Nemes László zenepedagógiai munkássága az elmúlt öt évtizedben alapjaiban nemcsak a magyar zeneoktatás tartalmi munkáját és szerkezetét újította meg, de hatással volt az európai művészetoktatás egészére  is.

Munkáját számos rangos kitüntetéssel ismerték el:

1975. Oktatásügy Kiváló Dolgozója

1979. Budapesti Művészeti Díj

1985. Kiváló Tanár

1995. Apáczai Csere János Díj

1996. Budafok-Tétény XXII. kerület díszpolgára

1996. Köztársasági Érdemkereszt arany   fokozat

1999. Budapestért Díj

2007. Artisjus - Zenepedagógiai Díj

2009. Magyar Művészetoktatásért Plakett 

 

II. JELEN

 

Szüntelen tenni akarásának újabb bizonyítéka, hogy még 75 évesen is változatlan aktivitással dolgozik: 2001 óta az MZTSZ  Kőbányai Zenei Stúdió - Zeneművészeti Szakiskola tanulmányi igazgatója, címzetes igazgatóként pedig a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola gordonkatanára, iskolai koncertek és zenei táborok (Fertőd) szervezője.

 

III. JÖVŐ

 

75. születésnapjának évében további jó egészséget és szakmai sikereket kívánunk neki abban a reményben, hogy az elkövetkezendő években is számos újabb javaslata kerül megvalósításra a magyar zenei nevelés színvonalának emelésére. A 2011. szeptember 29-én, a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában  megtartott születésnapi koncert is azt bizonyította, hogy személyét és életútját milyen nagy tiszttelet övezi; a laudálók mindegyike elmondta, hogy a magyar művészetoktatás újkori sikeres fejezete nem jöhetett volna létre Nemes László és kollégái, valamint a XXII. kerületiek együttműködése nélkül. 2011. október 8-án Pápa város zenebarátai köszöntötték földijüket, aki sohasem feledkezett el arról, hogy a szülői ház, a szeretetteljes tanárok és Pápa város évszázados kultúrát segítő szellemisége nélkül ez a nagy ívű életút nem jöhetett volna létre.

Péter Miklós