Zsolt. 90, 11-13.
„Mert az ő angyalainak parancsolt felőled,
hogy őrizzenek téged minden utadban.
Kezükben hordozzanak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat.”

BÚCSÚ BARNABÁS ZOLTÁN FUVOLAMŰVÉSZ-TANÁRTÓL*

           "Ha fiatalok akarunk maradni, minden nap olvassunk el egy költeményt, hallgassunk egy kis zenét, nézzünk meg egy szép festményt, és amennyiben lehetséges tegyünk valami jót!" – írta Apám 2004-ben testvérem születésnapjára. Életével s most halálával is azt üzente nekünk, hogy éljük az életünket.  Külföldi turnéi során hozzánk írt leveleiben is gyakran hívta fel a figyelmünket az időre, ami véges, amit csak itt élhetünk meg, s ha ezt elfecséreljük, nem lesz lehetőségünk az ismétlésre, mert az idő az egyik legnagyobb ajándékunk itt a Földön. Ha időt adunk valakinek, szeretetet is adunk neki. Szeretet nélkül pedig nincs fejlődés.

 

     Szigorú pedagógus volt. Nem szerette a fegyelmezetlenséget. Amellett, hogy szigorú volt, szeretett bohóckodni is, tréfáiban ugyanakkor mindig megőrizte kimértségét, méltóságát.

 

Szeretett utazni, világot látni, de sosem tudta volna elhagyni hazáját. Nem tudott volna élni édes anyanyelve nélkül, melyet példaértékűen őrzött.  Külföldi útjairól rendszeresen hozott haza pedagógiai kottákat és hangfelvételeket, melyeket aztán kollégáival megismertetett.

 

     Magatartásával mindig azt a példát szándékozott mutatni nekünk, hogy ne foglalkozzunk felületes dolgokkal. Kedvelte és tisztelte a természetet, s az állatokat. Ki nem állhatta az autókat, a telefont, s a televízióval sem volt igazán kibékülve. Nagyon szerette azonban a zenét, talán legfőképpen az orgonát. Bach és Mozart volt a kedvence. Eleinte orgonaépítész, orgonista szeretett volna lenni, később mégis a fuvolát választotta. Kijárta az iskolát, zenekari tag lett több helyen (volt ahol ingyen dolgozott), és tanárnak állt. Tanárnak, ami a legfontosabb volt életében. Egyik vele készült interjúban ezt mondta: „tanítok, hogy tanulhassak...” És szívta magába az új információkat, mint szivacs a vizet, és olvasott. Sokat-rengeteget. Nagyon szeretett olvasni. Úgy olvasott, mint ahogy mások falnak. Mint ahogy azt Márai tanítja nekünk: odaadással, hálával, hűséggel és rendületlenül. Tisztelettel a könyv és a szerzője iránt.

 

     Beszélgetéseink alatt mindig kihallatszott kiváló pedagógusi lénye. Sokszor példálódzott Mozart apjával: „Kétségtelen, hogy Mozart csodagyerek volt, ám önmagában a tehetség semmit sem ér, ha nem használjuk ki. Lett-e volna valaki belőle, ha az apja nem egy kiváló és kivételes pedagógus, vagy ha rossz kezekbe kerül?”

 

     Talán a visszahúzódottsága miatt, talán azért mert egyszerűen a bölcsek, tanítók, mesterek sorsa, hogy magányosak legyenek, nem büszkélkedhetett sok igaz baráttal, ugyanakkor megadott mindenkinek minden segítséget, amit csak lehetett. Az okozott neki örömöt, hogy tehet valakiért valamit. Ettől érezzük magunkat fontosnak, nem attól, hogy tenyereken hordoznak minket, nem attól, hogy oklevelekkel-díjakkal van kitapétázva a falunk, pedig Ő ezekből is rengeteggel büszkélkedhetett. Kiaggatta őket, mert nem tudta magáról, mit ér. Talán mert nem mondták el neki sosem, talán mert nem osztották meg vele eleget, vagy leginkább, mert talán sosem hitte ezt el. Az élethez pedig fontos tudnunk, hogy mit érünk, s hogy akikkel találkozunk, azokra milyen hatással vagyunk, mert nyomot hagyunk a lelkekben, mint talpunk a homokban. Fontos tudnunk, hogy beleszólunk mások életébe, hogy befolyásolni tudjuk azt, s bár manapság mindenhol mindenkibe azt erőltetik bele, hogy pótolható, EZ NEM ÍGY VAN!!! Minden ember más. Mindegyiktől mást tanulhatunk. Mindenki egy és egyedi! ... Mit ahogy Ő is az volt.

 

...az a lényeg, hogy örüljetek mindennek, amit kaptok és ez az öröm segítsen a mindennapi munkátokban!...” – írta. Nem szeretett veszekedni. kerülte a konfliktusokat: lehet, hogy, félt is tőlük. Az egyik otthon leggyakrabban használt szava is ez volt: BÉKE. Panaszkodni nem hallottuk, ugyanakkor képes volt mindig erős, de sokszor építő kritikákat megfogalmazni. Valószínűleg tette ezt magával szemben is. A munkában precíz és pedáns volt. Saját maga rajzolta tintával a kottafejeket az átiratain, sokszor megszégyenítve ezzel a gépek kötött sablonjait. Otthon is folyamatosan dolgozott, idejének nagy részét másoknak áldozván. Szinte állandóan megkopott íróasztalánál lehetett látni, ahol a kották készültek, s melyen egy üveglap alatt különböző általa is meglátogatott – főleg német városok képeslapjait őrizte. Mert gyűjtő is volt. Nem csak az információkat, a tudást is gyűjtötte, az emlékeket. Gyűjtött, míg sokan mások harácsoltak. De Ő gazdagabb volt ezeknél. Gazdagabb volt, mert azt csinálhatta élete végéig, amit szeretett!

    

Nagyon várta unokáit: Zsombor, Rudolf és Félix képeivel elömlesztette a büszke nagypapa a hozzá közel állókat. Utoljára még Németországba is kijutott, elbúcsúzott attól a földtől, amit hazája után a legjobban szeretett. Az utolsó nap, kórházi ágyán szinte csak a tanításra tudott gondolni, hogy mikor tud visszamenni fogadott gyermekei közé... Nevét őrzi a Barnabás-kvintett, emlékét azonban mindnyájunknak őriznünk kell, akik úgy érezzük, hogy tett valamit értünk.

 

Ez volt utolsó üzenete: „Az apa, s a tanár tanítása ez: Kicsúszunk az időből. Mindig, és mindnyájan... Nincs holnap. A holnap nem garancia. A ma még itt van. Ma kell cselekednünk.  Tennünk valamit szeretteinkért. Másokért. A világért...”

 

 * Barnabás Zoltán zenekari fuvolaművész, a Solti György AMI fuvolatanszak-vezetője,  2012. augusztus 25-én elhunyt. Búcsúztatásán, 2012. október 4-én a Budapest XI. kerületi Szent Gellért templom és plébánia ravatalozójában hangzottak el fiának szavai, melyek szerkesztett változatát fentebb közzétettük! — A Solti György Zeneiskola 2012. december 8-án Barnabás Zoltán emlékére hangversenyt rendezett, amelyen az intézmény tanárai kívül Barnabás Zoltán növendékei is közreműködtek és a műsor végén eljátszották a Varázsfuvola Bűvös csengettyűjét.