KEREK FERENC*

 

„Felelősséggel és kötelességtudattal segítette a fiatal tehetségek kibontakozását…”

 

Gondolatok a Dunakeszin 2012. november 16-17.-én

megrendezett V. Farkas Ferenc Zongoraverseny alkalmából

 

Image

Hat megye és a főváros több kerülete, 32 iskola mintegy 100 ifjú zongoristája versenyzett Dunakeszin, a 2012 novemberében megrendezett V. Farkas Ferenc Zongoraversenyen.

 

 

 

 

Az intézmény 2001-ben vette fel Farkas Ferenc, a neves muzsikus nevét. Azóta a kétévente megrendezésre kerülő verseny is tükrözi a zeneszerző számos elemből táplálkozó művészi világának üzenetét.

 

A műsorfüzetből vett idézet szellemisége áthatotta és szinte kitapinthatóvá tette ezt, a verseny egész ideje alatt. Fontos tehát annak a hangsúlyozása, hogy a zeneiskola ezt a szellemiséget nem csak deklarálja, hanem mindent elkövet, hogy ezt életben is tartsa. „Farkas Ferenc (1905-2000) életműve a kifejezés és fogalmazás pontosságát, a műfaji elfogulatlanságot, a másként gondolkodók tiszteletben tartását, a szívében rejtőző tiszta magyarságot, a más népek, korok művészetének mélyen átélt megértését tükrözi. Óriási felelősséggel és kötelességtudattal segítette a fiatal tehetségek kibontakozását. Amit megtett és ránk hagyott, az a magyar és egyetemes zenetörténet szerves és örökbecsű részévé vált…- A verseny célja, hogy a Farkas Ferenc által kinevelt több generációs zeneszerzők műveivel már a zeneiskolában megismerkedjenek a növendékek…”

 

Kezdeti időszakban csak a Farkas Ferenc nevét viselő iskolák számára hirdették meg ezt a versenyt, ami mára kibővült, és az érdeklődést látva akár országossá is válhat ez a megmérettetés, melyen személyesen először volt alkalmam jelen lenni, de jó híre már korábban eljutott hozzám.

 

Csak a legnagyobb elismerés hangján lehet szólni a zeneiskolai tanárok áldozatos munkájáról. A rendező intézmény vezetősége és a lelkes, kitűnő tanári kar mindent megtett annak érdekében, hogy a versenyzők és felkészítő tanáraik, valamint a rendezvény iránt érdeklődést mutató vendégek a két nap alatt maradandó élményekkel gazdagodjanak.

 

Az V. Farkas Ferenc Zongoraverseny értékelését a következő zsűritagok látták el:

- Belák Erzsébet zongoraművész, a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanára és a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola tanszakvezetője;

- dr. Hargitai Imre zongoraművész, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanszakvezető tanára;

 - dr. Kerek Ferenc zongoraművész, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár, a zsűri elnöke.

 

A verseny fővédnökségét Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő, valamint Farkas András karmester vállalták. A zongoraversenyt közel 20 magánszemély, alapítvány, intézmény, helyi vállalkozók, többek között a Német Kisebbségi Önkormányzat is önzetlenül támogatta.   Ők ugyan közvetlenül az V. Farkas Ferenc Zongoraversenyt szponzorálták, de áttételesen - valójában - az egész magyar művészetoktatás ügyét is felkarolták. 

 

Sok tehetséges fiatalt hallhatott a kamarateremben jelen levő szép számú közönség. Kiugró tehetségekre is felfigyelhettünk, ami reményt ad arra, hogy a zeneoktatás jótékony hatása nem korlátozódik a művészeti iskolák falai közé, hanem képes lesz - különösen e kiemelkedő tehetségeken keresztül- befolyását növelni a társadalom szélesebb rétegei felé is. Jó érzés volt hallani azokat a IV. korcsoportos versenyzőket, akik egyetemi hallgatóként is tovább folytatják zenei tanulmányaikat, így pl. a soproni és a zebegényi zeneiskola két diákját, akik jelenleg a bécsi illetve a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói.

 

A Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola vezetősége, dr. Ruszinkóné Czermann Cecília igazgatónő vezetésével és munkatársaival nemcsak a professzionális szervezés területén jeleskedtek, hanem szép szakmai eredménnyel is gazdagították iskolájukat, mivel két kolleganőjük, dr. Domoszlai Erzsébet és Radnainé Puer Judit értékes felkészítő munkájukkal díjnyertes produkciókat állítottak ki. Jó ötletnek bizonyult az igazgatónő felvetése, vagyis az, hogy a regisztrált zongoratanárok, akik a verseny egész ideje alatt jelen voltak, leadhatták szavazatukat az általuk legjobbnak ítélt versenyzőre és a legjobb felkészítő tanárra. Szavazatuk értelemszerűen valamennyi korcsoportra és a Farkas Ferenc díj odaítélésére is vonatkozott. Az „újítás” teljes sikerrel járt, és a felvetés mindenki számára igazolta annak jogosságát, tekintettel arra, hogy a zsűri döntése és a „szavazati joggal” rendelkező tanárok véleménye teljesen egybeesett. Ebből a szempontból is megnyugtató módon zárult az V. Farkas Ferenc Zongoraverseny, mivel nem tekinthető evidensnek, hogy egy verseny megítélésekor a zsűri döntése és a felkészítésben is érintett tanárok véleménye maximális egyezést mutasson.

 

Egy zenei versenynek természetes velejárója, illetve kísérő jelensége lehet az intenzív idegfeszültség. Szerencsés dolognak találtam - akár ezért is -, az itt rendelkezésre álló kotta és hangszerbemutatót, valamint egy ízléses, stílusában sokrétű képzőművészeti kiállítást. Véleményem szerint a képek gazdag szín és formavilága, az elsősorban hangi élményekhez szokott muzsikusoknak érdemi vizuális gyarapodást nyújthatott és segíthette őket a relaxálásban. Erősíthette ezt az élményt a Farkas Ferenc portréjával kiadott 2013-as, esztétikailag igényes naptár is, amelyben szemet gyönyörködtető akvarellek és színes linómetszetek reprodukcióit forgathatta a versenyen résztvevő valamennyi diák. Ez a művészi naptár az iskola ajándéka volt a versenyzők számára.

 

A program különleges színfoltja volt Ránki Fülöp szólókoncertje is, amely 16-án este került megrendezésre. A jelenlévő szülők – Ránki Dezső és Klukon Edit - méltán lehettek büszkék kiemelkedő képességű fiukra, aki tökéletes technikai biztonsággal előadott színes műsorával bizonyította, hogy nagy lendülettel halad az általuk kijelölt, mindannyiunk által elismert, tiszteletre méltó úton.

 

A verseny értékelésére visszatérve a következőket kívánom kiemelni.

- A műsorok szerkesztése, a diákok tudásszintjéhez illesztett darabok minősége, a választott művek művészi értéke rendben volt. A rendezvény színvonalához méltatlan kompozíciót nem hallottunk.

- Ez a verseny azért is fontos, mert ráirányítja a figyelmet Farkas Ferenc gazdag életművére, amelyben a zongoradarabok is meghatározóak. Ma azért lényeges ezt megemlíteni, mert Farkas Ferenc játszottsága az utóbbi években, évtizedekben kiesett az érdeklődés homlokteréből. Ez a tehetségkutatásként is funkcionáló rendezvény áttételesen rávilágított arra is, hogy ezek a művek a zeneoktatásban résztvevők mellett az egész magyar zenekultúra számára is  fontosak.

- A nyilvános szakmai értékeléskor - mint a zsűri elnöke - nyomatékosan jeleztem, hogy Farkas Ferenc zenei tevékenysége nemcsak saját zeneszerzői életműve szempontjából fontos, hanem azért is, mert - mint a Zeneakadémia  professzora -  több generációt indított el  sikeres zeneszerzői karrierjén.

- Abban bízom, hogy az eddigi tapasztalatokra épülő, igényes, körültekintő munka reményt adhat arra, hogy a későbbiekben is folytatódik majd ez a nemes hagyomány, amely szerencsésen ötvözi a versenyszellemet és a baráti találkozást.

 

 

 

                                                               ***

 

A 2012-es V. Farkas Ferenc Zongoraverseny díjazottjai, helyezettjei, tanárai és iskolái:

 

 

Farkas Éva - iskola-emléklap-jpg.jpg I. KORCSOPORT

 

Helyezés

NÉV

ISKOLA

FELKÉSZÍTŐ TANÁR

I.

Karakas Benedek

Tóth Aladár Zeneiskola AMI, Budapest VI. ker.

Réti Tamás

II.

Pataky Zsombor

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI, Budapest XIV. ker

Dr. Domjánné Kiss Adél

III.

Németh Sára

Vujicsics Tihamér AMI, Szentendre

Richter Annamária

III.

Balikó Virág

Vujicsics Tihamér AMI, Szentendre

Völgyesi Zsuzsanna

 

 

 

 

Tanári különdíj

Réti Tamás

Tóth Aladár Zeneiskola AMI, Budapest VI. ker.

 

 

 

 

 

Szakmai különdíj

Karakas Benedek

Tóth Aladár Zeneiskola AMI, Budapest I. ker.

Réti Tamás

 

 

 

 

Dícséret

Czene Gertrúd

Váci Gyula AMI, Salgótarján

Farkas Diána

 

Czmorek Enrico Noel

Rajkó- Talentum Tánc- és Zeneművészeti Iskola, Budapest VII. kerület

Suki András

 

Domokos Lenke

Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, Budapest IX. ker.

Minar-Bacsó Judit

 

Jakab Ádám

Járdányi Pál AMI, Budapest II. ker.

Vimmer Erika

 

Jancsó Benedek

Járdányi Pál AMI, Budapest II. ker.

Bozsó Viktória

 

Király Árpád

Gyengénlátók Ált. Iskolája, EGYMI és Do, Budapest, XIV. kerület

Windberg Csilla

 

Szilágyi Barnabás

Bartók Béla AMI, Budapest XVII. kerület

Ella Miklósné


II. KORCSOPORT

 

 

Helyezés

NÉV

ISKOLA

FELKÉSZÍTŐ TANÁR

I.

 

Komáromi Nagy Márton

Farkas Ferenc Zeneiskola, Eger

Lajos Katalin

II.

Knyazoviczki Csenge

Vujicsics Tihamér AMI, Szentendre

Forrai Judit

III.

Ungár Cecília

Farkas Ferenc AMI, Dunakeszi

Dr. Domoszlai Erzsébet

Tanári különdíj

Lajos Katalin

Farkas Ferenc Zeneiskola, Eger

 

 

 

 

 

Szakmai különdíj

Komáromi Nagy Márton

Farkas Ferenc Zeneiskola, Eger

Lajos Katalin

 

 

 

 

Dícséret

Berecz Máté

Farkas Ferenc Zeneiskola Eger

László Éva

 

Stewart Zsófia

Bartók Béla AMI, Budapest XVII. ker.

Szelecsényiné Juhász Éva

 

 

 

 

 


III. KORCSOPORT

 

 

Helyezés

NÉV

ISKOLA

FELKÉSZÍTŐ TANÁR

I.

Brindzik Borbála

Bartók Béla AMI, Budapest XVII. kerület

Szelecsényiné Juhász Éva

II.

Bárdos Csenge

Farkas Ferenc AMI, Dunakeszi

Dr. Domoszlai Erzsébet

III.

Minya Flóra

Vujicsics Tihamér AMI, Szentendre

Forrai Judit

Tanári különdíj

Szelecsényiné Juhász Éva

Bartók Béla AMI, Budapest XVII. kerület

 

 

 

 

 

Szakmai különdíj

Brindzik Borbála

Bartók Béla AMI, Budapest XVII. kerület

Szelecsényiné Juhász Éva

 

 

 

 

Dícséret

Benedek Benjámin

Chopin Zeneiskola Gödöllő

Törpényi Sándor

 

Dávid Patrícia Rozália

Szabolcsi Bence Zeneiskola Budapest, V. kerület

Horváth Nikolett

 

Kaposi Benedek András

Járdányi Pál Zeneiskola AMI, Budapest II. ker.

Daunerné Páva Anna

 

Kardon Annamária

Kodály Zoltán Magyar Kóriskola

Kiss Zsuzsanna

 

Szabados Kata

Hubay Jenő AMI, Budapest, XV. kerület

Simon Barbara

 


IV. KORCSOPORT

 

 

Helyezés

NÉV

ISKOLA

FELKÉSZÍTŐ TANÁR

I.

Bábinszki Gergely

Horváth József AMI, Sopron

Ferencz Éva

II.

Zou De Zsolt

Fasang Árpád AMI Csepel

Szelecsényi Juhász Éva

III.

Ferkai Péter

Farkas Ferenc AMI Dunakeszi

Radnainé Puer Judit

III.

Polgár Balázs

Szőnyi István Ált. Isk. és AMI

Gellai Ildikó

 

 

 

 

Tanári különdíj

Ferencz Éva

Horváth József AMI, Sopron

 

Szakmai különdíj

Bábinszki Gergely

Horváth József AMI, Sopron

Ferencz Éva

 

 

 

 

Dícséret

Jánoki Márió

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Budapest I. ker

Kiss Zsuzsanna

 

Marlok Anna

SIOK Vak Bottyán János Ált. Isk. és AMI

Siófok

Dr. Fülöpné Schneider Márta

 

Sztanó András

Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola AMI

Kiss Júlianna

 

Zászkaliczki Márta Kata

Bartók Béla AMI Budapest, XVII. ker.

Gáspár Rita

 

Zhang Zhong Shi

Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola AMI

Kiss Julianna

 

 

 

FARKAS FERENC-DÍJ

 

 

 

NÉV

ISKOLA

FELKÉSZÍTŐ TANÁR

Bábinszki Gergely

Horváth József AMI, Sopron

Ferencz Éva

 

 * Kerek Ferenc DLA zongoraművész, tanszékvezető egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának dékánja