Borbásné Köves Júliáról, Juci néniről*

 

     Kis megszakításokkal 1962-től 1973-ig voltam a növendéke, 13 éves koromtól zeneakadémiai zongora záróvizsgámig. A tanár-tanítványi viszony elmúltával azonban később is, első munkahelyemig, férjhezmenetelemig, fiaim születéséig jelen maradt az életemben. Halála előtt néhány hónappal 10 éves Laci fiamat még növendékévé fogadta. Irántam érzett szeretetből, barátságból. Ha behunyom a szemem, hozzátartozóim, családtagjaim legbelső körében tartom őt számon.

     Juci néni szeretetét azonban ki kellett érdemelni. Kemény munkával, szorgalommal, gyakorlással, fegyelemmel. S ez időbe került. Maga mondta: „Három év kell, hogy egy növendék igazán az enyém legyen.”

     Zongoraóráin – ma már zenetörténészként tudom – a magyar zenepedagógia legjobb hagyományait adta át növendékeinek. Nem középiskolás fokon. A legendás Fodor Zeneiskola egyik nagy reménységeként, Tóth Árpád (1872-1932) tanítványaként 1919-ben került a Zeneművészeti Főiskola zongora tanszékére. 1923-24-ben a főiskolai évkönyvek már Székely Arnold (1874-1958) növendékeként emlegetik. Növendéktársai között ott van Fischer Anni, Földes Andor, Solti György, Doráti Antal. Micsoda névsor! Székely Arnold ifjúkorában a Liszt-Erkel tanítvány Thomán István, majd 1903-tól Busoni növendéke volt. Juci néni gyakran emlegette, hogy az a zeneakadémista, aki Liszt és Erkel Zeneakadémiáján tanulhat, a világ zenei életének fő áramába kapcsolódik. Az ő mestere Liszt „növendék-unoka” volt, mondta, de ha már Lisztnél tartunk, csak egy pillanat, és már ott is vagyunk a gyermek Lisztet köszöntő Beethoven csókjánál! – mondta mosolyogva.

     (Ez az órán hallott epizód gyakran eszembe jut, mikor magyar és külföldi Liszt-kutatók komoly tudományos vitát rendeznek arról, volt-e alapja a legendás Beethoven-Liszt csóknak. Juci néni volt a megmondhatója, hogy az ő generációja számára ez a történet még az eleven hazai zenei hagyományból, bizonyosan Liszt köréből származhatott.)

     Egész lénye maga volt a tanítványai felé forduló szeretet, jóság, elfogadás. 1967 után, a korábbi Fehérvári úti zeneiskolai órák szigorú kötöttségéből kiszabadulva, már Stromfeld Aurél úti otthonába jártam, magántanítványaként. Gyakran kávéval, kétszersülttel, eperdzsemmel várt, s mialatt a konyhában a kávé kifolyt, már minden problémámat kikérdezte, meghallgatta. Nem is tanárként, szinte szülőként, nagyszülőként igazított el az élet ügyes-bajos dolgaiban. A felvételi előtt diák-korrepetitort keresett azokhoz a területekhez, ahol úgy érezte, nehézségekkel küszködöm, további segítségre van szükségem. Akkoriban már rendszeresen jártam a Nemzeti Könyvtár különböző gyűjteményeibe, s készültem a zenetudományi szakra benyújtandó dolgozatomra. Egy alkalommal szerét ejtette, és bemutatott Kecskeméti Istvánnak, az OSZK Zeneműtára akkori legendás vezetőjének. Kecskeméti érdeklődve hallgatta terveimet, majd a beszélgetés végén így köszönt el: „Sok szerencsét. Ki tudja, talán egyszer Maga lesz a Zeneműtár vezetője.” – Hogy évtizedekkel később Kecskeméti István jóslata bevált, abban Juci néninek meghatározó szerepe volt.

    Ma, egy másik életszakaszban – hasonló életkorban, mint amikor őt éppen megismertem, éppúgy két unokával, nagycsaláddal a hátam mögött – hálával gondolok Juci nénire, akitől oly sok jóságot kaptam. Akkor természetesnek éreztem mindazt, amivel körülvett. Ma már tudom, hogy kegyelmi ajándékként ritka kincset kaptam.

 

Szőnyiné Szerző Katalin*** Borbás Pálné Köves Julianna 1900. július 24-én született Veszprémben, és az idén lesz 25 éve, hogy meghalt, 1988. szeptember 3-án, Szántódon. Másik zenetudós tanítványa, Matzné Tímár Ágnes róla szóló cikke a Parlando 1974/10. számában jelent meg „Akikről ritkán hallunk...(Borbás Pálné zongoratanárnő)" címmel.

** Zenetörténész, az OSZK Zeneműtárának ny. vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának tagja