Mező Imre: KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY

 

Beszámoló a magyar karácsonyi énekek c. zongorára írt sorozat négykezes változatának nyilvános bemutatóiról*

 

 

 Mező Imre 2011 karácsonyán megjelent Kiskarácsony Nagykarácsony

 

 

gyűjteménye (Rózsavölgyi és Társa) nagy örömünkre szolgált. Mező Imrének nem ez az első meglepetése számunkra, de ebben az albumban külön értékelendő, hogy Kodály Zoltán emlékét idézi, az ő gyűjtéséből is válogat, ma, amikor egyre kevesebb szó esik a nagy elődről, aki a zene tanítását olyan fontosnak tartotta és oly sokat tett érte. Emellett igen jelentős, hogy a kötet a kevésbé ismert magyar dalok, szövegek megismertetését vállalja, melyek közül nemcsak a növendékek, hanem mi tanárok is meglehetősen keveset ismerünk.

 

2012 decemberében a Kiskarácsony Nagykarácsony darabjaival négykezes változatban találkozhattunk. Igaz, hogy kéziratban, de remélhetőleg hamarosan megjelenik nyomtatásban is. Az új sorozat néhány helyen bővebb a kétkezes változatnál: a 60. számú darab (Pásztorok, pásztorok örvendezve) mellett egy, a 46. számú (Szállást keres a szent család) mellett két új variáns szerepel, a 42. számú darabot (Juhászim, pajtásim) pedig öt új variáció  és egy témavisszatérés követi. Az 58. szám (Kicsoda az, ki oly nagyon kiált III) új feldolgozásban jelenik meg, amely egyszerűbb és könnyebben játszható, mint a kétkezes letét. Másutt egy-két helyen a harmonizálás változott. Különösen érdekes a már említett 60. számú darab új változata: egy balkézhez három jobb kéz társul, vagyis az eljátszáshoz három játékos szükséges. A darabok sorrendje, számozása megegyezik a kétkezes verzióval. A kottarész után a rövidítések jegyzéke, majd az énekek teljes szövege és forrásmegjelölése ugyancsak egyezik a már megjelent alapváltozatéval. Az új sorozat ajánlását a kézirat elején a szerző külön oldalra írta: In memoriam Zoltán Kodály.   

 

Az alsó fokú tanításban tapasztaljuk, hogy milyen nagy örömet jelent növendékeinknek a közös játék, a négykezes. Pedagógiailag pedig felbecsülhetetlen jelentőségű. A Kiskarácsony Nagykarácsony kis darabjai szinte észrevétlenül vezetik be a játékosokat a zenei szerkesztés rejtelmeibe (imitáció, dallam-kíséret, variációk, tonalitás-atonalitás). A dúsabb hangzás lelkesítőleg hat a növendékekre, a közös felelősség, az egymásra figyelés, az alkalmazkodás  zenei és emberi fejlődésük segítője. Köszönjük a szerzőnek, hogy gondolt az ifjú zongoristákra, amikor ezt a kötetet megírta.

 

A  Járdányi Pál Zeneiskola tanulóinak jutott az a kedves "feladat", hogy a kötet darabjait karácsony előtt több alkalommal bemutathatták. 2012. december elsején a Józsefvárosi Zeneiskola Kodály hangversenyén, melyet a ZETA szervezett (köszönet Ábrahám Mariann áldozatos munkájáért)  három tanárunk 9 növendéke játszott a sorozatból. December 9.-én a Kodály Emlékmúzeum ünnepi koncertjén két Kodály gyűjtésű népdal négykezes feldolgozásait adta elő Jakab Ádám és Farkas Lili. Ezek a művek hangzottak el december 16.-án Maglódon, a Kodály kórushangversenyen is. December 14.-én a  Járdányi Zeneiskolában tartottuk a Kiskarácsony Nagykarácsony kotta ősbemutatóját a szerző és felesége Hambalkó Edit megtisztelő jelenlétében. Ezen a hangversenyen 9 tanár 25 növendéke 40 darabot szólaltatott meg. A kollégák, szülők, növendékek nagy lelkesedéssel és elismeréssel nyilatkoztak az elhangzott művekről. Úgy érezzük, hogy emlékezetes, igazi szép karácsonyi ajándékot kaptunk Mező Imrétől. Hálásak vagyunk érte.

 

A négykezes zongoradarabokat nemcsak zeneiskolások, hanem Egri Mónika és Pertis Attila előadásában is megismerhették azok, akik a Bartók Emlékház karácsonyi matinéján megjelentek, ugyanis a művészházaspár a kötet darabjaiból összeállított kis csokorral örvendeztette meg a közönséget.

 

 

 

    

Zeneiskolások-művészek. Mindenkinek szívből kívánom, hogy minél hamarabb érintse meg őket a  KISKARÁCSONY NAGYKARÁCSONY élménye és üzenete.

 

Becht Erika**

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Becht Erika a Budapest II. kerületi Járdányi Pál Zeneiskola zongoratanára, főiskolai gyakorlatvezető.