Lencsés Lajos 70 éves

 

 

Januárban töltötte be 70. évét az oboaművész, akiben – mint tavaly egy beszélgetésben elmondta – mindmáig megmaradt a művészetek iránt nemcsak a fogékonyság, hanem az állandó éhség is. Eddigi életútja Dorogtól Stuttgartig ívelt, fő állomásait Budapest és Párizs jelentette, ahol felsőfokú oboatanulmányait végezte. Párizsban Étienne Baudo növendéke volt, s miután egy ösztöndíj jóvoltából részt vett Nizzában Pierre Pierlot nyári mesterkurzusán, külföldön próbált szerencsét. Manapság nem ritka az ilyesmi – annál feltűnőbb volt a ’60-as években! Marlban a Filharmonia Hungarica tagja lett, majd – miután 1968-ban megnyerte Genfben a nemzetközi versenyt - 1971-ben sikeresen pályázta meg a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekarának szóló oboista állását. Főállását tekintve tehát zenekari játékos volt, amellett azonban szívesen lépett fel (többnyire versenyművekben) szólistaként – s főként: gyakran vállalkozott hangfelvételek készítésére. Elismerésre méltó a diszkográfiája, félszázat meghaladó felvétel-számmal (természetesen játszott hangszere közeli rokonain: angolkürtön és oboa d’amorén is). Gyakran stuttgarti zenekarának szólistája, de készített felvételeket a Pforzheimi Kamarazenekarral csakúgy, mint a Berlini Rádió Szimfonikus zenekarával, s az utóbbi évtizedekben magyar együttesekkel is (Liszt Ferenc Kamarazenekar, Budapesti Vonósok).

 

magyar_kult_napja_3.JPG

 

Az Új Magyar Kamarazenekar élén Lencsés Lajos Dorogon, 2013. januárban. (Forrás: Dorog Város Önkormányzatának honlapja)

 

„Én nem akarok muzsikálás közben senkivel sem veszekedni” – ezzel a figyelemreméltó címmel jelent meg egy beszélgetés a 60 éves művésszel, amelyből kiderül: a fúvós kamarazenétől (bizonyára saját keserű tapasztalataiból kiindulva) a fúvós-kollégákkal való konfrontáció veszélye tartotta távol, ugyanakkor nem idegenkedett a ritka összeállítású művek megszólaltatásától (oboa-hárfa lemezeken is közreműködik), s ha alkalma nyílt, szívesen játszott vonósokkal (oboanégyeseket vagy –ötösöket).

Amióta (a ’90-es évek kezdetétől) rendszeres(ebb)en hazajár, kapcsolatba került mind előadóművészként, mind pedig pedagógusként hazai muzsikusokkal.

A 70. születésnap kivételes koncertet eredményezett, ami több szempontból is igényli a krónikás megörökítő munkáját.

Immár 15 éve, hogy Budatétény (és környéke) kamarazene kedvelő lakói különleges helyszínen hódoljanak szenvedélyüknek, a Vojnovich-Huszár Villában. A 19. század végén gróf Vojnovich Piroska számára épített vadászkastélyban a 20. század második harmadában polgárjogot nyert a zene: dr. Huszár Géza villájában a társadalmi összejövetelek keretében gyakran került sor házimuzsikálásra. Miután 1987-ben örökségként muzsikus-család lett a tulajdonosa, csakhamar kamarakoncertek és irodalmi estek sorozatának adott otthont.

A Fodor-családban apáról-anyáról a fiúkra szállt a Lencsés Lajos iránti rajongás. Ennek a kapcsolatnak ünnepélyes aktusa lett a március 2-i kamaraest.

A hallgatóság nagy része az idősek generációjából került ki, de a nagyszülők közül többen unokáikkal érkeztek. S jelen voltak nyugdíjas muzsikusok, egykori kollégák is jó páran. A legtöbben ismerősökként köszöntötték egymást, a szalon egykori házimuzsikálások légkörét idézte.

A háziasszony Fodor Júlia közvetlen hangú bevezetőjében elmondta: immár félévszázada, hogy férjével hallották Lencsés Lajost, s oboahangja lenyűgözte őket. A hegedűtanárnő ideálisként tartotta meg emlékezetében a „gömbölyű”, „sallangmentes” hangokat, amelyeket olyan csillogó szappanbuborékként hasonlított, amelyekben „nem levegő van, hanem lélek”. Tetszetős kép, közérthető, nem igényel szakmai felkészültséget – alkalmas arra, hogy felfokozza a várakozást. Ezúttal a Fodor Kamaraegyüttes tagjaiból kerültek ki az oboaművész muzsikus-partnerei (a családtagokhoz gordonkásként Vámos Marcell társult).

Haydn D-dúr oboakvintettje, majd Druscheczky g-moll, Mozart F-dúr (K.370) és Lickl C-dúr oboakvartettje csendült fel előadásukban, majd ráadásként kibővített vonósegyüttessel Dittersdorf muzsikáját hallhattuk.

Lencsés Lajos oboahangja minden várakozásnak megfelelt. Öröm érezni azt az aktív zenélőkedvet, ami a korát meghazudtoló művészből árad. Mindvégig érződött „különállása” a vonós-közegben, ez par excellence szólista-attitűdjéből adódik. Nyilvánvalóan elégedett volt muzsikus-társaival, akik a muzsikus-rangjának megfelelő figyelemmel (s a velejáró felkészüléssel) becsülték meg a közös muzsikálás lehetőségét.

Szaladt az idő, tartalmasan. A hallgatóságnak bizonyára ritka érdekességet jelent a művészek „testközelisége”, s a koncerttermek rendszeres látogatói is könnyen alkalmazkodnak a sajátos viszonyokhoz.

A muzsika és az emigráció” – ezt a címet kapta a koncert, s amilyen provokatívnak (politikusnak) tűnik első látásra, szerencsére, olyan oldottan beszélt e témáról az oboaművész, megmutatva a mérleg mindkét serpenyőjét, a „veszteség”- és „nyereség”-lehetőségeket. A nyelv, a haza és az identitás vesztesége kétségkívül tény – a másik oldalon azonban ott kecsegtet a szabadság lehetősége, az ismeretlenkénti megmérettetés kihívása (ennek folyományaként belső késztetésként a „megmutatom, mire vagyok képes” gesztusa).

Közben – s főként utána – elgondolkodtam: nem lenne tanulságok nélkül való Strém Kálmán egykori elhíresült „Hol vannak a magyar vonósok?” kérdése mintájára felvetni: „Hol vannak a magyar oboisták?”. Vannak nagy pálya-elhagyók (Czidra László, a hazai régizenélés egyik legelső rangos alakja oboistaként diplomázott a Zeneakadémián, csakúgy, mint a slágerénekesként sztárrá avanzsált Koós János), és sokan a névtelenség középmezőnyében élik le életüket. Hány zenekarunk magyar oboistájának a nevét ismerjük, miközben cserélődnek a külföldi oboások például a Fesztiválzenekarban? Van-e országosan ismert alsó- és középfokú oboatanárunk? S kitekintéssel a jövőre: honnan kaphatnak kedvet a mai gyerekek, hogy az oboát válasszák hangszerüknek?

Milyen jó, hogy a „szakmai nyugdíj” nem kötelező. Mert így a hangszer-szeretet győzedelmeskedhet az életkor felett, s az oboajátékban megunhatatlan örömet találó művész időről-időre elementáris hatást tud gyakorolni mindenkori hallgatóságára. A hangfelvételeknek köszönhetően pedig befolyásolhatja a következő generációk ízlését, szépség-eszményét.

A kerekévfordulós születésnap alkalmából az ünnepelt (a Fodor-család felkérésének köszönhetően) megengedhette magának az ajándékozás gesztusát: művészetének „haszonélvezői” voltunk mindannyian, akik hallhattuk megunhatatlan oboajátékát Budatétényben.

Volt még egy mozzanat a hangversenyt követő meghitt légkörű, házias fogadás során, amelyet fontosnak tartok megörökíteni. „Ki ismeri a Serkenj fel-t?” – kérdezte halkan a házigazda, s láss csodát: egy pillanatra mintha felvillant volna a Kodály-megálmodta „Éneklő Magyarország”: pillanatok alatt kórussá verbuválódott a közönség, s a beszélgető ünnepelt arra kapta fel fejét, hogy dallal köszöntjük őt. Jó volt ebben a zenei köszöntésben részt venni – s remélhetőleg azok a gyerekek, akik tanúi voltak e spontán kórus-szerveződésnek, követni fogják felmenőik zene-közeli életmódját.

Ritkamód önző a jókívánság: további aktív pályát kívánok Lencsés Lajosnak – hogy még sokszor hallhassam. De menti az önzést, hogy mindezt zenekedvelők sokasága nevében teszem. S remélhetőleg példája arra készteti a fúvósokat, hogy ne centi-vágással várják aktív pályájuk végét. Hiszen muzsikálni jó – aki nem hiszi, hallgassa Lencsés Lajost!

 

Fittler Katalin

 

 

 

 

LENCSÉS LAJOS HUNGAROTON cd-ken játszik

 

http://partner.hungaroton.net/files/hungaroton/image/diskimages/HCD_32062.jpg

 

DITTERSDORF, Carl Ditters von|
Concertos for Oboe
(complete)

HCD 32062

 

http://partner.hungaroton.net/files/hungaroton/image/diskimages/HCD_32236.jpg

DRUSCHETZKY, Georg
Works for Timpani and Orchestra
Concerto for Six Timpani and Orchestra
Concerto for Oboe, Eight Timpani and Orchestra
Patita for Six Timpani and Orchestra
Gran Sinfonia
Ungaria

Első kiadás
HCD 32236

 

http://partner.hungaroton.net/files/hungaroton/image/diskimages/HCD_32491.jpg

Georg DRUSCHETZKY (1745-1819)
Oboanégyesek / Oboe Quartets

Első kiadás
HCD 32491

HCD 32536

http://partner.hungaroton.net/files/hungaroton/image/diskimages/HCD_32572.jpg

PLEYEL, Ignaz (1757­-1831)
Vonósok és fúvósok / String and Winds

Első kiadás
HCD 3