Rész az Egészből: a pedagógus

 

80 éve született Láng István

 

 

 

Még munkálkodik az alkotó, ám a gazdag életmű kisebb-nagyobb területei (fejezetei) lezártnak tekinthetők. Ezek között megkülönböztetett szerepe van a pedagógiának, amelyről röviden emlékeznek meg az életrajzok. Két időpont jelöli ki a határokat: 1973 és 2007 — tehát bő három évtizedet töltött Láng István (adjunktusként, majd egyetemi tanárként) a Zeneakadémia kamarazenei tanszékén.

 

Valljuk meg: főtárgy-tanárnak lenni kétségkívül látványosabb – s korántsem minden főiskolás tudja felmérni, milyen soha vissza nem térő lehetőségeket rejt a kamarazene „tantárgy”. Igen, idézőjelben, mert tartalmilag, érdemben behatárolhatatlanok a foglalkozások lehetőségei, az aktív zeneirodalom-ismerettől kezdve a más hangszerek érdemi megismeréséig.

 

Vannak jelentős muzsikus-egyéniségek, akiknek a pályája kamaramuzsikusként teljesedik ki, másokat kamarazene-tanári munkájuk révén tart számon az utókor. Felbecsülhetetlen értékű, ha zeneszerző vállalkozik kamarazene oktatására, hiszen ily módon előadóművész- és tanárjelöltek betekintést kapnak az alkotó jellegű zenei gondolkozásmód rejtelmeibe. Ezen belül is, ahány szerző, annyi egyéniség, ki-ki más erővonalak mentén közelít a megfoghatatlanhoz, ami az élményt adó zenélés egyik nagy titka.

 

Láng István különleges adottsággal rendelkezik: egészen kivételes időérzékkel. Nemcsak a pontosságban mutatkozik meg (legyen szó hivatalos vagy magánjellegű találkozásról, határidőről, tehát „konkrét” időpontról), hanem az időtartamokat illető biztos tájékozódásban is. Ennek illusztrálására következzék egy apró epizód, ami az ő számára azonnal felejthető lehetett, míg a kívülálló számára élethosszig példázat-értékű: Színhely a Zeneakadémia portája, időpont: egy hangverseny szünete. Növendéke – közreműködő zenekari muzsikus – az Operaház aznapi műsorának hosszát (az előadás várható végét) kérdezi tőle, mire gondolkozás nélkül kész a válasz: koncert után kényelmesen átöltözhet, s átsétálhat az Operához – így találkozhat barátjával, aki ott játszik…

 

Másik mindennapos „bravúrja”, hogy képes időkorlátokat tiszteletben tartva nyilatkozni, beszélgetni – ideális alany riportereknek, interjúkészítőknek.

 

Természetesen, az adottság önmagában nem minden! Készséggé fejlesztése viszont olyan értékeket hozhat létre, amelyek érvényességi köre személyiségformáló erejű, s amelyek birtokában lehetővé válik az intenzív-tartalmas, munkát soha nyűgnek nem érző életvitel.

A pontosság velejárója a fegyelmezettség (fegyelmező hatással, bármiféle drill nélkül, pusztán a példa erejével), ami alkotónál s előadónál egyaránt a terjedelem- és arányérzékben is megmutatkozik. Ugyanez a készség biztosítja a kontrollt a szerző számára, amikor megóvja egyrészt a terjengősségtől („túlírás”), másrészt a követhetetlenségig lecsupaszított absztrakcióktól. Tanítás során annak felmérésében, hogy az adott pillanatban milyen mélységig érdemes elmerülni a mikrostruktúrákban (leállni egy-egy részprobléma mind tökéletesebb megoldásáig), s mikor kell a nagyforma egészéből kiindulva közelíteni a részletekhez.

Ha csak ennek az adott zenei anyagot éltető, neki adekvát megjelenést biztosító keretnek az igényét keltette volna fel hallgatóiban, pusztán ezért is hálásak lehetnének neki. S mert ez a szemléletmód óhatatlanul is minőség-igénnyel, a lényegesnek és lényegtelennek a plasztikus elrendezésével párosul, olyan útravalót is kaptak tőle növendékei, amely biztos iránytűként működik, akár gyakorló muzsikusok, akár pedagógusok lettek.

 

Láng István számára azonban a (elsősorban fúvós) kamarazene-tanítás mást, többet jelentett. Késztetést a zeneirodalom alaposabb megismerésére, a sajátos összetételű kompozíciók felkutatására. Hiszen a kamaracsoportok akár szemeszterenként is változhatnak, néha egy-egy műhöz alkalmi vendég-növendékekre van szükség, akikkel viszont tartós munka-kapcsolat is kialakulhat. Így fordulhat elő, hogy megkülönböztetett figyelemmel fordult a hárfás kamarazenéhez – és időnként zongora-diplomaműsorba is kerülhetett olyan hegedű-zongoraszonáta, amelynek ő volt a felkészítő tanára.

 

Évkönyvek, növendékhangverseny-műsorok alapján nem lenne haszontalan összeállítani egy-egy tanár „tananyagát”, a sikeresen megoldott produkciók alapján. Nagyobb léptékkel, annak feltérképezése sem lenne tanulságok nélkül való, hogy mennyire „naprakészen” követi a legújabb (hazai vagy nemzetközi) kompozíciós termést. A kamarazene ugyanis bizonyos szempontból oldottabb, mint a főtárgy tananyaga. Hiszen a hangszeres tanárnak az is elsődleges feladata, hogy a felsőfokú intézmény hallgatóját a pályára készítse fel, tehát hogy minél perfektebb technikai tudással hagyja el az alma matert, s legalábbis hangszere szólóirodalmát tekintve, minél nagyobb–változatosabb, vagy (stílusra specializálódó művésznél) időben behatárolt, ám gazdag repertoár birtokában. A kitekintés, a sokfelé-tájékozódás (elcsépelt kifejezéssel: „nyitottság”) követelménye viszont nem tantervi előírás, hanem elsősorban a tanár lelkiismeretétől függ. E területen is példamutatóan járt el Láng István, akinek kamarazene-tanári működése nem egy premiert vagy magyarországi bemutatót eredményezett (a díjtalan növendékhangversenyek programját nem tartják számon az évforduló- és eseménynaptárak).

 

Zeneszerző részére a kamarazene-tanítás egyúttal kapcsolat-teremtési lehetőség a fiatalabb előadó-generáció képviselőivel, művei potenciális előadóival. Láng István kompozícióinak hangzó sorsán végigtekintve, az előadók listáján feltűnő az egykori tanítványok nagy száma, s némelyikük neve feltűnik a művek ajánlásában is. Visszajelzése ez a tanári munkálkodás hatékonyságának, s egyben annak, hogy az egykori tanár-diák kapcsolat nemegyszer kollegiálissá érett be. „Csak az olvassa versemet – ki ismer engem és szeret” – a költő szavai transzponálhatók az alkotó-előadó kapcsolatra. Ennek mérlege alapján is nyilvánvaló: nemcsak az eredményes, hanem a megbecsült kamarazene-tanárok között kell számon tartanunk Láng Istvánt.

 

Amióta nem aktív oktató, azóta sem pihen tanárként; hiszen a kompozícióit műsorra tűző előadókkal próbál, s tevékenyen vesz részt új művei premierjének előkészítésében.

Hogy a szerzővel való előadói együttműködés során mennyire kamatozik vérbeli tanár-mivolta, arról saját tapasztalatból, személyes élményeim alapján számolhatok be. Inspiráló érdeklődéssel követte igyekezetemet, amikor érdemen felüli ajándékomat (nekem dedikált zongoraműveit) akartam hangzó realitássá tenni. Nemcsak két kortárs-darabbal gazdagodtam, hanem a próbák során olyan kortárskotta-olvasási tapasztalatokkal, amelyeket változatos munkáim során haszonnal kamatoztatok mindmáig.

Köszönet érte, Tanár Úr – az egykori hivatalos növendékek nevében is!

 

Fittler Katalin

 

 

LÁNG ISTVÁN ALKOTÁSAI HUNGAROTON CD-n

 

HCD_31641

 

LÁNG István
Sonata for Violin and Piano
Sonata for Cello and Piano
Шагал flies away over sleeping Витвеск
Canto per faluto solo
Viviofa

HCD 31641

 

HCD_31642

 

Wave
HILPRECHT, DUBROVAY, PERSICHETTI, PENDERECKI,
LÁNG, COLDING-JORGENSEN, LIPPE, STEVENS művei

HCD 31642

 

HCD_31680

 

Brass Music by Contemporary Hungarian Composers
LENDVAY Kamilló Further Eight Arrogant Ideas
HIDAS Frigyes Five by Five
PETROVICS Emil Cassazione
SZOKOLAY Sándor Archaic Suite
FARKAS Ferenc Brass Music
BOGÁR István Three Movements for Brass Quartet
LÁNG István Cassazione for Brass Sextet
RÁNKI György The Serenade of the Seven-headed Dragon
DUBROVAY László Septet for Brass

HCD 31680

 

HCD_31858

 

Hungarian Contemporary Organ Music
DURKÓ, Zsolt: Assonance
LÁNG István: Organissimo
HOLLÓS Máté: Four Meditations
SZATHMÁRY Zsigmond: Strophen - for organ and tape
KURTÁG György: Eight mouvements from Játékok Vol.6
SÁRI József: ... ma non troppo

HCD 31858

 

HCD_31948

 

"NAME-GAME"
Contemporary Works with Trombone
SZUNYOGH Balázs
STOLLÁR Xénia
MADARÁSZ Iván
KISTÉTÉNYI Melinda
NAULAIS, Jerome
LÁNG István
HIDAS Frigyes

HCD 31948

 

HCD_31997

 

Parallel Monologues
Contemporary Hungarian Music for Cimbalom
CSEMICZKY Miklós,
LENDVAY Kamilló, LÁNG István,
SOPRONI József, SUGÁR Miklós,
HOLLÓS Máté és MADARÁSZ Iván művei

HCD 31997

 

HCD_32015

 

Psy
Charm of the Cimbalom
SOPRONI József, LÁNG István, EÖTVÖS Péter,
KURTÁG György, SÁRY László, VAJDA János LEGÁNY Dénes,
és SZOKOLAY Sándor művei

HCD 32015

 

HCD_32181

 

Sound-Colour-Games
Hungarian Contemporary Works
for Flute Duets by
SZERVÁNSZKY, Endre, SÁRI, József, BAKKI, József,
MADARÁSZ, Iván, LÁNG István, SÁRY László,
SZIGETI, István, KOCSÁR, Miklós

HCD 32181

 

HCD_32357

 

LÁNG István
Inquieto
Ist es möglich ohne B-A-C-H?
Sempre in tensione
Symphony No.7

HCD 32357

 

HCD_32575

 

LÁNG István (1933)

Abbahagyott bekezdések
VI. szimfónia – 39 vonósra
Gyémánt a föld porában – Kantáta Orbán Ottó verssoraira
MR Énekkar Férfikara
Karigazgató / Strausz Kálmán
MR Szimfonikusok
vezényel
László Tihanyi, László Kovács

HCD 32575

 

HCD_32632

 

Ewald Rézfúvós Kvintett

DUBROVAY László (1943)
5. rézfúvós kvintett No.3
MADARÁSZ Iván (1949)
Haszid történetek
TIHANYI László (1956)
Jelenet öt szereplőre
LÁNG István (1933)
Prelude, 3 Mobils and Postlude

PERTIS Jenő (1939–2007)
Szerenád sárgában
HOLLÓS Máté (1954)
Pavane és gaillarde

HCD 32632

 

HCD_32637

 

LEBEGÉS - Elektroakusztikus Zene

MIKLÓS SUGÁR
1. Nocturne (2005–2006)
ISTVÁN LÁNG
2. Lebegés / Floatation (1997) 3′23″

ISTVÁN SZIGETI
3. Mother & Father (2003) 1′53″
BÉLA FARAGÓ
4. Kaddis és sófár / Kaddish and Shofar (2004) 11′19″
MÁTÉ HOLLÓS
5. Clavinova fantázia No. 2 /
Az eredeti felvételen / Fábián Márta – cimbalom
ISTVÁN LÁNG
6. Suonitrascolori No. 1 (2005) 8′16″
GYULA PINTÉR
7. Páncélmosoly / Armoured Smile (1991) 8′38″
ISTVÁN SZIGETI
8. Toccata nostalgica (2001–2002) 12′48″
MIKLÓS SUGÁR
9. Hajnal / Dawn (2007) 5′30″
DECSÉNYI JÁNOS
10. Koncert / Concerto (2006) 6′00″
Az eredeti felvételen / Ádám Fellegi – zongora
MR Szimfonikusok

HCD 32637

 

fejérúj.jpg

 

"C'est la vie" - kortárs magyar harsonaművek
Fekete Gyula (1962)
Láng István (1933)
Karai József (1927)
Durkó Péter (1972)
Sugár Miklós (1952)
Stollár Xénia (1970)
Meskó Ilona (1981)
Madarász Iván (1949)

HCD 32657