Deák Ágnes*

 

MESTEREIM

 

Tanulóéveim Rados Dezsőnél, Weiner Leónál és Szabolcsi Bencénél

 

 

BEVEZETÉS

 

Megtisztelő, szép és nehéz megbízást igyekszem teljesíteni a következőkben. Megpróbálom ugyanis feleleveníteni emlékeimet főiskolás éveim három mesteréről, azokról, akik azokban az időkben a legmélyebb és legtartósabb hatással voltak rám. Ez a hatás elkísért és kísér ma is: a gyakorlati zenéléstől kezdve, a zenekari játékig, a tanításon át, a teljes gondolkodásmódig. Ennek a három mesternek a neve – az emlékezés sorrendjében: RADOS DEZSŐ, WEINER LEÓ és SZABOLCSI BENCE.

 

Szüleim zeneszerető emberek voltak, de nem volt módjuk zenét tanulni. Ezért aztán a nálam idősebb nővérem zongorázni – 10 évvel idősebb bátyám előbb zongorázni, majd hegedülni tanult. (Én a hegedűvel kezdtem, 5 éves koromban.)

 

Nővérem később abbahagyta a zongorázást, de családi körben szívesen énekelgetett, bátyám zongorakíséretével.

 

Bátyám Víg Árpád tanár úrnál kezdett hegedülni – később a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Szerémi Gusztávnál, Kemény Rezsőnél, Zathureczky Edénél tanult. Tanári, majd művészi diplomájának megszerzése után Brüsszelbe utazott. (Egy hónappal a II. Világháború kitörése előtt.) Gertler Endrénél tanult – a náci betörés után, tízezrekkel együtt, gyalog menekült Franciaország felé. Végül Marseillesbe ért, és ott vészelte át a háborút (közben tanult, dolgozott, zenélt) – a háború után Párizsba került, onnan, valamilyen zenekari szerződéssel Durbanba utazott (Dél-Afrika). Amikor megkapta az angol állampolgárságot, Londonba hajózott – ott a Philharmonia (később: New Philharmonia) tagja lett, mint brácsás – és nyugdíjazásáig ott dolgozott. Sokat koncertezett Dél-Afrikában is, és később Londonban és másutt is mint hegedűs és brácsás. 1999-ben halt meg.

 

Én is Víg Árpád tanár úrnál kezdtem hegedülni – és még nem voltam 8 éves, amikor Gábriel Ferenc tanár úr növendéke lett, mint II. előkészítő osztályos, a L. F. Zeneművészeti Főiskolán. Gábrielnél végeztem a további éveket (előkészítő, majd akadémiai osztályok, a IV. osztály megismételtem), - aztán még egy évig a magánnövendéke voltam Gábrielnek és ezek után, 1943/44-ben Rados Dezsőnél folytattam. IV. akadémista voltam, amikor Csajkovszkij hegedűversenyének az I. tételét játszottam nyilvános növendék koncerten. A következő évben már Paganini La Campanella c. művét játszottam az ún. „Reményi-díjon”. Ugyanebben a tanévben – tehát „ismétlős” koromban, Waldbauer tanár úrnál tanultuk – és nyilvános növendékhangversenyen eljátszottuk Brahms kétbrácsás G-dúr kvintettjét. Martzy Johanna volt az I. hegedűs, Pallagi János az I. brácsás, a II. brácsa szólamot Herzfeld Sándor, a csellón pedig Varga László játszott. Külön érdekesség manapság, hogy a Csajkovszkij koncertről és a Brahms kvintettről kritika is megjelent, az akkor Népszavában Jemnitz Sándor tollából. 

 

1948 és 1965 között többször játszottam a Magyar Rádióban, budapesti és vidéki koncerteken, Csehszlovákiáéban és Párizsban. Díjat nyertem 1948-ban a budapesti Bartók Hegedűversenyen és 1950-ben a lipcsei Bach versenyen is. Egy ideig az Országos Filharmónia szólistája is voltam. Különböző zenekarokban játszottam és tanítottam is. A Magyar Állami Operaház balett együttesével Kínában, Vietnámban és Koreában koncerteztem, utána 1960-62 között Pekingben tanítottam minden korosztályú gyereket. Akkoriban koncerteztem Pekingben, Kantonban, Vuhanban és Sanghaiban.   

 

A győri Szakiskolában is tanítottam 1 és Ľ évig, utána 1960 végén elrepültünk Pekingbe. Hazajövetelünk után, 1962-ben még egy ideig Győrött is tanítottam, de közben már Budapesten is a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában. Azután, nagyon sokáig - fővárosi munkám mellett - a miskolci Zeneiskolai Tanárképzőben is tanítottam. A szólózást addigra már régen abbahagytam, csak a tanári koncerteken játszottam még olykor-olykor. Nyugdíjba menetelem után fokozatosan hagytam abba a munkát előbb Budapesten, majd Miskolcon.

 

Tanáraim voltak még a háború előtt: Gábriel Ferenc, Kósa György, Ádám Jenő, Molnár Antal, Temesváry János, Országh Tivadar, Unger Ernő, Melles Károly, Bartha Dénes, Walbauer Imre, Majos Ervin és már akkor is: Weiner Leó.

 

 

RADOS DEZSŐ**

 

Rados Dezső a háború előtt a Fodor-Zeneiskolában tanított, az 1943/44-es csonka tanévben a Goldmark Károly Zeneiskolában, a háború után pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. (A Goldmark Károly Zeneiskola a Zeneakadémiáról faji törvények miatt kiszorított tanárok számára létesült és 1944. március 19-ig, azaz a náci betörés napjáig működött.)

 

Én a Goldmark Zeneiskola ún. „szabadiskolás” növendékeként kerültem Rados tanár úrhoz. (Addig a Zeneművészeti Főiskolán tanultam, mint Gábriel Ferenc növendéke.) A háború után a Nemzeti Zenedében (most a LFZE Budapesti Tanárképző Intézete, V., Semmelweis u. 12.) tanított Rados. Én nála tanultam tovább is, mint „szabadiskolás” növendék, és a Zeneművészeti Főiskolára, a művészképzőbe pedig csak akkor jelentkeztem, amikor már Rados is ott tanított, így hát nála maradtam, és Tőle kaptam meg művészi diplomámat. (Ez 1948-ban volt, a Budapesti Nemzetközi Bartók Verseny idején. Akkor felvételiztem a Főiskolára, és a Bartók Versenyen is játszottam, sőt díjat is kaptam.)

Rados Dezső tanítás közben

 

Radosnál újszerű és érdekes volt számomra a legegyszerűbb ujjgyakorlat is. (Otakar Ševčík és hasonlók – ezzel kezdte tanításomat.) A Tanár Úrnak gyakran hangoztatott „kulcsszavai” voltak: „csiszolni”, „az ösztönt kell csiszolni!”. Zenei és manuális ösztönömmel nem is volt baj… intonációmmal sem. Mindezek idáig megfelelően működtek. De hogyan kell igazán jól, hatékonyan, tartósan, eredménnyel gyakorolni – ezt Radosnál kezdtem megérteni. Ő kezdettől olyan tudatosságra nevelt, amilyet azt hiszem, addig nemigen ismertem. A belső hallás, az előre hallás, belső előre elképzeléshez: a Tanár Úr nem egyszer magyarázta annak fontosságát, szükségességhét, hogy „… amikor pl. otthon, kényelmes üldögélés után elhatározza, hogy most gyakorolni fog…, mire előveszi a hegedűjét, már tudnia, hallania, és egész testében, minden izmában, minden sejtjében, minden mozdulatában éreznie kell, hogy mit fog gyakorolni… hogyan és miért!” (Bizony ezt is, mint annyi minden gondolatát a Tanár Úrnak… csak fokról fokra értettem meg. De remélem, egyre jobban megértettem!)

 

További „kulcs” szavai voltak: „egyensúly”, rugalmasság”, lendület„.. (A sorrend felcserélhető: egyik sincs meg a másik nélkül.) Az egész test részt vesz a hegedülésben, állandóan egyensúlyoz – rugalmasan, lendületesen szolgálja a zenét, – azt, amit a játszó előre tud, hall elképzel folyamatosan, megszakítatlanul. Ezt az elképzelést kell tudni átvinni a testünkre, karunkra, kezünkre, ujjainkra, és a hangszerre. Talán ebben foglalható össze, mit is értett Rados azon, hogy: „csiszolás”. És ennek volt a Tanár Úr fantasztikus nagymestere. Néha elképesztő volt, amikor tanácsot adott, hogy hogyan javítsunk ki valamit, ami „nem akar jól megszólalni”, vagy fárasztó a játszó kézének, ujjainak… „Amikor közeledik az a nehéz rész…, akkor ezt vagy azt csinálja a lábával, a csípőjével, a lélegzetével… és hasonlók. És egyszerre jól és szépen szólalt meg valami, és nem volt fárasztó, ami az előbb még nem szólét, fárasztó volt…, stb. (Bizony nem egy ilyen esetben mondtam neki: „Tanár Úr! Már megint röntgen szeme van!”)

 

A ritmus, a hangképzés, az intonáció: ezek voltak további, állandóan hangoztatott „vesszőparipái”. A hangképzéssel kapcsolatban Rados gyakran mondta ezt a kifejezést:… „fillirozott, azaz szőt-font hang” – ennek a gyakorlását elengedhetetlenül fontosnak tartotta. Ez a gyakorlás mód abból áll, hogy a vonót a lehető leglassabban „vezetjük” a húron (sose „fogjuk!”, mindig „vezetjük!”) – a pillanat és a milliméter legkisebb törtrészében is egyensúlyozva!  A helyes, minden pillanatban pontos egyensúly teszi lehetővé a minimális erőfelhasználást. Nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon hasznos gyakorlási mód.

 

A ritmus a legfőbb szervező erő!” – mondogatta és példái messze túlmutattak a zenén. Nekem alapvetően jó volt az intonációm, de Rados ennél az „általánosság”- nál sokkal többet követelt. (A vonós – főleg a hegedűjáték egyik legnehezebb eleme az intonáció!)  Amit Rados kívánt: a dallam irányának, harmóniáinak érzékeny, pontos megszólaltatása (természetesen a stílus, a tempó, a karakter, a dinamika függvényében.)  Ami a hangképzést illeti: a Tanár Úr mindig még többet kívánt! Még szebb hangon, még kifejezőbben, még színesebb dinamikával, stb.  És mindehhez: ismerni a zenét, a karaktereket, változásokat, milyen egy bizonyos helyen a vonóbeosztás, a vonó sebessége, a karsúly, milyen legyen a megszólaltatási pont… milyen legyen az izomtónus! „A vonó mindig a húron van!” – hangoztatta gyakran a Tanár Úr. (Természetesen – gondoltam –, hiszen ott a helye… De hát egészen másképp szólal meg az első hang is, ha előre meg van az érzet: a levegőben lévő vonó „szándéka” már a húr fele irányul… „Mint a gravitáció”, próbáltam egyre jobban megérteni ezt a mondatát, így próbáltam saját szavaimra lefordítani gondolatát. És természetesen próbáltam hiánytalanul, mindig megvalósítani. Növendékeimnek nemegyszer mutattam (fordíts hátat, úgy hallgasd…, most nézd is meg: mindig meghallották a különbséget!) Rados Tanár Úr kis cédulákra jegyezgette (ceruzával!) gondolatait, megfigyelését. Metodika könyvet készült írni – ami végül sohasem készült el. Rados mindig úgy érezte – nemegyszer kérdezgettem látogatásaim során –, hogy „nem lehet még nem vagyok készen!”)

 

Az izomtónus állandóan külön téma volt! „Meg kell tanulni annyi erőt használni hegedülés közben, ami nem megy túl a természetes lehetőségeken, fokozatokon!

Rados mélyen elítélte azokat, akik túl korán, túl nagy hanggal – amikor a test, az izmok, az egész hegedülés még nincsen készen erre! – akarnak játszani.  Maguknak ártanak…” – mondogatta – „… erőszakos lesz a játékuk és az izomzat is el fog fáradni, erre következik a még nagyobb erőszak, stb.”)

 

Még számtalan „apróság”, ami nem is apróság, hanem nagyon is fontos a zene megszólaltatása szempontjából jut eszembe. A ritmikus beintés – ami már a levegőben lévő vonóval is érezteti a következő pillanatban megszólaló karaktert, dinamikát, tempót… – nem lehet henye, felületes egyetlen mozzanat sem! Hogyan szólal meg a legelső hang? Hol van az ideális megszólaltatási pont a húron, hogy változik ez a pont az adott zene szerint… Rados figyelmét semmi nem kerülte el! Mennyi legyen a szünet a két rész vagy a két tétel között? „Ameddig maga érzi!” (Természetesen, adott kereteken belül.) Nem lehet, nem szabad mindig egyformán játszani, mert az gépiességhez vezet. (Ez utóbbi szavakat Rados soha nem mondta ki, mégis a tanításában úgy érzem, sok minden erre utalt.)

 

 

WEINER LEÓ

 

Nem nagyon régen, a Parlando még papíralapú hasábjain (2010/6.) megjelent egy beszélgetés: Zsekov Mónika kérdezgetett engem Weiner tanár úrról. Így a most következő sorokban bizonyára lesznek már ott is elmondott gondolatok.

 

Évtizedekig nem lehetett elképzelni a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát    Weiner Leó nélkül. Nemzedékeket tanított a talán legmagasabb rendű zenei műfajra: a kamarazenére. Vonósokat és zongoristákat tanított, bizonyára fúvósokat is, de erre nem emlékszem. Weiner tökéletesen csak a zenében, csak a zenének élt, – a „külvilág” talán soha nem érdekelte – csak amikor már rá kényszerült… A mindennapi sakkozás Rados Dezsővel a Fészekben: erről tudtam még. (És mint családtalan ember, szívesen elfogadott egy-egy ebéd, vagy vacsora-meghívást.)

 

 

Mi, növendékei, csak „Leó”-nak emlegettük magunk között… soha másképp.  (Nagy-nagy szeretet, tisztelet, hála, és köszönet volt ebben: köszönet, hála, hogy nála, tőle tanulhattunk!) Mondásait emlegettük, gesztusait utánoztuk. A róla szól anekdoták szájról-szájra jártak… és azok között, akik még ma is megvagyunk, még most is „megismerjük” egymást Weiner nyomán, ha zenéről van szó! Mérgesen soha nem láttam a Tanár Urat: talán még bosszúsnak sem. Legfeljebb hümmögött, vagy a fejét csóválta, ha valamelyik csoportnak többszöri próbálkozás után sem sikerült úgy megszólaltatni valamit, ahogy ő kérte.

 

A Tanár Úr soha nem engedett követelményeiből és mindig, mindenkitől elvárta, hogy a tőle telhető maximumot nyújtsa. „Figyeljünk egymásra! Nem vagyunk szólisták! Talán ez az első, és a legfontosabb, amit a kamaramuzsikusnak tudnia kell. Hallani és tudni kell, mit játszik a partner, mit játszanak a partnerek. Ismerni kell a darabot: azt a tételt, de leginkább az egész művet, amit játsszunk: a partitúrát kell ismerni, nemcsak a saját szólamunkat! Tudni kell kiemelkedni, amikor erre van szükség, és tudni kell átadni, máskor: átvenni a szólamot. Pontos, figyelmes, értő kottaolvasás nélkül ez nem megy, és ha pontosan, gondosan olvassuk a kottát és felismerjük a zeneszerző szándékait, akkor fogjuk tudni helyesen gyakorolni, összepróbálni az adott művet.

 

Nincsenek elhanyagolható részletek: fel kell ismernünk, hol tart a forma; mikor, milyen zenei gondolat következik. Egy jól kicsiszolt, kiművelt előadásban a hallgató, ha nem is tudja megnevezni, érezni fogja a zenei történéseket, változásokat, az ismétlődéseket. (Ez utóbbi gondolatot így soha nem fogalmazta meg a Tanár Úr, mégis most úgy érzem, hogy efelé vezetett minket.) A változások (korona, visszatérés, hangnem és harmóniaváltások) megfelelő előkészítés után hangozzanak. Nagyon sokszor figyelmeztetett Weiner a helyes hangzási arányokra: mennyire emelkedjék ki valamelyik szólam és hogyan fessék alá mondandójukat a kísérő szólamok.

 

Megfelelő, értő, érthetően megszólaltatott frazeálás; helyes, pontos értelmezés, a „kis” és a „nagy” arányok, a természetes zenei súlyok és a zeneszerző által kívánt egyéb súlyok, hangsúlyok, sforzatok, fortepianók… mindezt tudni, hallani és hallatni kell! (Mindezt a megfelelő módon és helyes időben!)… Azt hiszem, a teljesen soha el nem érhető tökéletességre kellett törekednünk mindig, mindenben… és erre nevelt minden szavával, mozdulatával kívánságával Rados is!) Soha, semmi igazán, teljesen, végérvényesen, „készen!” És a kíséret sem lehet passzív! Életteli, akarattal teli játékra van szükség a legegyszerűbb „mellék”- szólamnál is. Ennek eléréséhez az is fontos, hogyan ülünk, állunk, milyen messze vagy közel vagyunk egymáshoz, hiszen állandóan hallani, látni,

érezni kell egymást! – „Ki intsen be” a tétel vagy a mű elején, vagy egy generálpauza után?

 

Rendkívül fontosnak tartotta a Tanár Úr a zongoristáknál a pedál helyes használatát. A pedálon „felejtett” láb, a billentyűn „felejtett” kéz, vagy a húron „felejtett” vonó hamis harmóniát eredményez és ahol az alkotó szünetet ír elő, valami más fog történni. Végeredményben ez is, mint minden egyéb kívánsága Weinernek azt célozta, hogy igyekezzünk minél jobban megismerni a zeneszerző szándékait, a darabot, amit játsszunk, minden szempontból (forma, hangnem, ritmus, karakterek, tempó, dinamika, együtthangzás, stb., stb.) és kellő tisztelettel és felelőséggel nyúljunk a műhöz!  (Talán ez egy kulcsszó: felelősség a zene, az alkotó, a mű iránt! Ezt a szót se mondta ki Weiner soha… mégis, szerintem mindig minden erről szólt.)

 

A Tanár Úrnak határozott és változatlannak tűnő elképzelése volt a darabokról…, de ha néha zongorához ült, és fantasztikus érzékletességgel tudott megmutatni pl. egy futamot úgy, hogy az megmozdult, élt, iránya volt (a tempón belül!), vagy egy-egy akkord-sorozatban zenekari hangszíneket hallatott…

 

Befejezésül: soha nem értettem igazán Weiner tanár úrnak azt a „titkát”, hogy annak ellenére, hogy annak ellenére, hogy határozott és mindig változatlannak tűnő elképzelése volt a művekről (ahogy előbb írtam), mégis mindig önmagunk lehettünk, nem utánoztuk egymást; akinek volt egyénisége, az kifejlődhetett és megnyilvánulhatott a pontosan, helyesen, megfelelő hangzási arányokkal, stb. előadott mű keretein belül és azon túl! … A rengeteg valahai Weiner-növendék mind tanú lehetett és lehet ma is az általam leírtakra…

 

 

SZABOLCSI BENCE

 

Szabolcsi tanár urat minden hallgatója nemcsak tisztelte, de csodálta, szerette is. Csodáltuk egyetemes tudását, legendás memóriáját és szerettük szelíd jóságát, türelmét, udvariasságát. (Az ő számára pl. minden hallgató „x kisasszony”, vagy „y úr” volt.) Természetesen nem lehet mindarról írni, ami emlékezetemben felmerül, Szabolcsiról szólva. (Csak néhány - nekem talán legfontosabb – emlék… Máig emlékszem az első órák lenyűgöző élményére. Emlékszem: hamar fel kellett ismernem, hogy nincsenek statikus dolgok: folyamatok vannak, állandó változások. Nincsenek elszigetelt jelenségek: összefüggések vannak, hatások vannak korokon, országhatárokon átívelő hatások… A változóban vegyük észre a változatlant… a változatlanban a mozgást, a változót… (Ez a gondolkozásmód  természetesen mindenre vonatkozik.)

 

 

Szabolcsi Bence tanítványai (Kroó György, Kecskeméti István, Tóth Margit, Kovács János, Vikár László és Gábry György) körében

 

Szabolcsi tanár úr gyakran zongorán mutatta be, amiről beszélt: például meghökkenve vettük észre Bach egyik gyakori, kedvelt témafejlesztési módját Hacsaturján Hegedűversenyének elején… (Ezt a tanár úr „rugó” témának nevezte.) Szabolcsi tanár úr egyes tématípusokat szívesen illetett valamilyen összefoglaló elnevezéssel: így az előbb említett „rugó”- témán kívül pl. Beethoven „szurony”, vagy „sétáló”, továbbá „éneklő” témáiról is hallottunk.  Beethoven kötödése a Francia Forradalomhoz eléggé közismert a zeneszerető laikusok közt is „Eroica”-szimfónia), de hogy Étienne Nicolas Méhul

 

 

Etienne Nicolas Méhul. Antoine-Jean Gros festménye

 

(francia klasszicista zeneszerző /1763-1817/ korának egyik legkiemelkedőbb operaszerzője volt, akinek a művei mára már visszaszorultak az operaszínpadokról. A Szerk. megj.) szerzeményei által a francia forradalom utcai zenéje is elért Beethovenhez, ez lélegzetelállító felfedezést jelentett számomra. (Beethoven c-moll hegedű-zongora szonátájának I. tételében mutatta meg ezt a témát a tanár úr!)

 

Hallottunk formák és műfajok keletkezéséről vagy inkább kifejlődésükről és változásaikról. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmünket a Tanár Úr, hogy az azonos kereteket (pl. a szimfónia műfaján belül) milyen változatos módon töltötte ki Haydn, Mozart és Beethoven.

 

Sok példán figyelhettük meg, hogyan válik maradandóvá a menüett a kialakuló klasszikus zene egyik tételeként és hogyan kerül később más helyre, illetve válik sokszor „Scherzo” -vá. Aztán az átalakulások a „forradalmi romantiká”-ban: „szimfónia” helyett már „szimfonikus költemény”.) Az évszázadokon át uralkodó dúr és moll kialakulása a régi modális hangnemekből szintén érdekes és tanulságos megfigyelni való volt. Hallhattuk, hogyan lesz egyre fontosabb a dúr és pl. a moll szembeállítása, hogyan lesz mindez „Schubertnél stílusjegy a fény és az árnyék érzékeltetésére alkalmas zenei eszköz!”    

 

A rokon hangnemek használatáról, egyre szélesebb körű használatáról mondta a Tanár Úr: „Beethoven már tercrokon hangnemeket is alkalmazott.

 

A polifónia legnagyobbja: Bach. („Bach a nagy összefoglaló, a nagy betetőző, a XIX. században Berlioz, Liszt és Wagner a nagy újítók!”) Beethovent és Schubertet, úgy emlékszem két korszak határán állónak nevezte Szabolcsi.

 

A XIX. században a „nagy újítók” mellett ott van a másik ág: a „konzervatívok”: Schumann, Mendelssohn, Brahms. A „konzervatívok” egyik téma típusát „lehajló kvart szextnek” nevezte Szabolcsi. (Brahms: D-dúr hegedűverseny II. tételének és a G-dúr hegedű-zongora szonáta I. tételének főtémája jut eszembe…Ezeknél a daraboknál mindig Szabolcsi tanár úr szavai csengenek a fülembe…)

 

Liszt hatalmas egyéniségéről természetesen sok szó esett. Útja a megrendítő utolsó zongoradarabokig, zeneszerzői egyénisége, hatalmas hatás „minden, saját korára jellemzőt »összemarkolt«, megvizsgált, esetleg felhasznált…” Liszt hatásáról ezt mondta: Lisztet kellett folytatni, Wagnert nem lehetett. (Nem tudom, a zenetudósok véleménye változott-e erről az utóbbi évtizedekben?)

 

Azt ún. konzervatív romantikusokról szólva gyakran emlegette a „távolba vágyást”, a „messze nézést, mint bizonyos, a korra (részben) jellemző „életérzést. (Utólag jut eszembe, zeneszerzői munkamódszerekről szólva: Mozart ontotta a témákat, Beethoven fúrt-faragott a témákon és a szonáta-tételeit hatalmas bevezetésekkel és Codákkal bővítette.”) Beethoven egy-egy témavázlatot gyakran akár tucatszor is módosította. Az utókor szerencséjére ezek a jegyzetfüzetei fennmaradtak, így ma is lehet tanulmányozni egy-egy téma végső kialakulását, Beethoven önmagával folytatott küzdelmét. Emlékszem, Szabolcsi tanár úr zongorán mutatott be néhány ilyen beethoveni „kísérletet” a Sors-szimfóniája II. tételéhez. „Több tucat változatot írt le Beethoven, míg végre, szinte »elfáradva« visszatért az x-edikhez... És mi pedig megrendülten hallgattuk a „kísérletek” után az egyetlent, az igazit, a mindenki által ismeretet… Az Örömhimnusz története ismertebb. Ehhez is számtalan variáns után jutott el Beethoven. (A Karfantáziában hallhatjuk is az egyiket.)

 

Ahogy felidézem emlékeimet, újra és újra hallom Szabolcsi tanár úr hangját, látom mozdulatait. A sok-sok feltoluló emlékből még kettő: különböző mesterek, különböző stílusban és kb. egy időben keletkezett műveire is felhívta a figyelmünket: pl. Brahms és Wagner, továbbá Puccini és a korai Bartók művek esetében! Ezeket egymás után hallgatva szinte szédültünk a „volt, a van és a lesz” megrendítő élményétől…

 

Befejezésül: ezek a fentebb említett élmények egész életemre szóló hatással voltak, gondolkodásomra éppen úgy, mint művészet-pedagógiai munkámra. A mindig változóban a mindig változatlant, a mindig változatlanban a mindig változó tudatos észrevételének felfedezéséhez Szabolcsi tanár úr adta a legdöntőbb impulzust. És ehhez még egy zenei példa: Wagner: Rajna kincse c. művének előjátéka, melyben a víz hullámzása mindig ugyanaz (véges-végig Esz-dúr), de a hullámzás mégis mindig más, s mindig új…  

 

 

BEFEJEZÉS

Örülők, hogy alkalmam volt írni réges-régi tanulóéveimről, legendás mestereimről; azokról, akik emlékeimben ma is bennem élnek, ma is emlegetem őket növendékeimnek és másoknak. Jó volt újra elmerülni a múltban.

 * Deák Ágnes hegedűművész-tanárt (Budapest, 1927. jan. 31.) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Gábriel Ferenc és Rados Dezső voltak a mesterei. Tanított a a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában és docensként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Miskolci Zeneiskolai Tanárképző Tagozatán. 1948 és 1965 között számos európai országban szerepelt és sikeresen vett részt nemzetközi zenei versenyeken is.  

** S. Dobos Márta: Tudatosság és természetesség harmóniája Rados Dezső hegedűpedagógiájában c. doktori értekezése a PARLANDO (www.parlando.hu) 2012/1. számában megtalálható.