Dr. Adrovitz István*

 

„Négy nagy munkának szenteltem életemet,

mindegyikben győzelmet arattam!”

 

Andrés Segovia, a XX. század legnagyobb hatású gitárművésze

 

Andrés Segovia (1898-1987) alig múlt öt éves, mikor családjával Granadába költöztek. Zenei érdeklődése először a zongora, a hegedű, majd a cselló felé fordult. Azonban nem voltak igazi sikerélményei ezeken a hangszereken. A flamenco gitárosokat hallgatva beleszeretett a gitárba, mely egy életre rabul ejtette.

Családja nem támogatta zenei érdeklődését, zenei tanulmányait, de tíz évesen mégis sikerült hozzájutnia egy gitárhoz a hangszerkészítő Benito Ferrertől.[1] Segovia autodidaktaként kezdett gitározni. Minden idejét ennek a hangszernek szentelte volna, de családja ellenállásával is kénytelen volt megküzdeni, akik a zenetanulást pénzpocsékolásnak, a gitározást pedig különösen időfecsérlő elfoglaltságnak tartották. Így, gyermekként Segovia csak titokban gyakorolgathatott. Elsajátította a flamenco gitártechnikát, de később, amikor klasszikus gitáron játszó kortársaktól megismerhette Sor, Arcas, Tárrega zenéjét, úgy döntött, hogy inkább őket követi a zenélésben a továbbiakban.

      Andrés Segovia

 

Családja ellenállása oda vezetett, hogy elhagyta családját és elköltözött otthonról egy kis albérleti szobába, ahol egyedül élt, szorgalmasan gyakorolt és tanult.

1909-ben tizenhat évesen befejezte iskoláit, és ebben az évben került sor első hangversenyére Granadában a „Centro Artistica”-ban.

Ezután a hangverseny után Sevillia - ban egy év alatt tizenhat hangversenyen szerepelt nagy sikereket aratva, és ezzel elnyerte néhány tehetős pártfogó szimpátiáját, akik Segovia  művészi pályáját nem csupán szép szavakkal, de anyagiakkal is hajlandóknak mutatkoztak támogatni. Az elkövetkező évek számtalan nagysikerű hangversenyt hoztak. 1913-ban sor került madridi bemutatkozására is. Ezen a madridi koncerten[2] már a Manuel Ramireztől[3] ajándékba kapott koncertgitárral mutatta be műsorát.

Az 1930-as években már egy Hermann Hauser[4] készítette gitárral hangversenyezett. Sokak szerint ez a hangszer volt Segovia legjobb gitárja.

1924-ben barátja Pablo Casals hangversenyt szervezett Segovianak Párizsban. Ez a nagysikerű hangverseny indította el Segoviát a világsikerhez vezető úton.

         A világ szinte valamennyi jelentős hangversenytermében fellépett, és mindenhol csodálatot, megbecsülést szerzett önmagának és a gitárnak. Magyarországon három alkalommal is megfordult. Először 1927. november 19-én és 22-én szerepelt Budapesten. 1937. november 22-én és 24-én szerepelt másodszor Magyarországon. A harmadik alkalom 1938. november 23-án volt.

 

Gary A. Ruhinen: Transzban

 

Az 1937. november 24-i hangversenyéről a kiváló zenekritikus, Tóth Aladár is beszámolt,[5] írása több szempontból is nagyon érdekes. „Andrés Segovianak budapesti bemutatkozása nagyszámú közönséget vonzott a Zeneakadémia Nagytermébe.” „…láthattuk a zeneélet bennfenteseit, akik külföldi lapokból, folyóiratokból jól ismerték a gitár „klasszikus virtuózát”  és  tudták, hogy mit várjanak tőle, de nagy számban láttunk a nézőtéren olyan arcokat is, melyekkel még jóformán sohasem találkozhattunk a hangversenyteremben…”, „… ezúttal a közönségnek éppen ez az ismeretlen rétege jelentette a „szakértők” táborát: a gitár hangszer dilettáns művelői gyűltek ezúttal egybe, tekintélyes sereg, mely szépen hirdette a gitár népszerűségét… a nagy zenekultúrán kívül eső zenei perifériákon.” „… akik a gitárt pengetik, nemigen hallgatják a Bachhal, Mozarttal, Beethovennel, szóval a nagy zeneköltőkkel hódító Toscaniniket, Casalsokat, Hubermanokat: ebben nincs semmi meglepő. A gitár hangszer régen kiesett a zenei fejlődés főútvonalából – a zene, mely rajta rendszerint megszólal, csak afféle „mellékzene”. Márpedig minden hangszer annyit ér, amennyit irodalma. És a gitárra régóta nem írnak nagy remekműveket.” „De ne feledjük: a gitár nem esett mindig ilyen messze a magas zeneirodalomtól. Hiszen rokona volt a lantnak, mely régebben központi szerepet játszott…”

„A lant azonban meghalt és a gitár megmaradt!” „… nem véletlen, hogy a gitárnak ezek az ujjá teremtő előadóművész tehetségei éppen a gitár népi otthonában, Spanyolországban születtek meg.”, akik visszavezették „… ezt a szó alacsonyabb értelmében „népszerű” hangszert a magas zeneirodalom főútvonalára.”

„A gitár hangszer rendkívüli gazdagsága: ez volt az első általános benyomásunk Segovia hangversenyén, melyet a nagyszerű virtuóz Alessandro Scarlatti egyik nemrég felfedezett kompozíciójával[6] (Preambulo e Gavotta) nyitott meg. Akik a gitárt csak, mint éneket kísérő hangszert ismerik, nem is sejtik, hogyan tud ez a pengetős hangszer maga is énekelni! Méghozzá: a szicíliai édes dallamosság nagy mesterének, Scarlattinak szája íze szerint!” „… mennyivel élőbb, finomabb, lelkesebb ez az ujjakkal pengetett hangszer a billentyűgépezetes húros hangszereknél, mennyivel melegebb életszínekbe öltözik Segovia gitárján egy-egy Bach-tánctétel, mint a merev csembalón!”

Segovia a hangszer ilyen gazdag lehetőségeinek fölényes birtokában jogosan terjeszti ki a gitár uralmát más hangszerre írt kompozíciókra is.”

„És ha Bach d-moll hegedűszonátájának híres Chaconne-jának gitár átírása nem csendül fel meggyőzően Segovia előadásában, ezt inkább a zenésznek, mint hangszerének rovására írhatjuk. Bach grandiózus remekműve nem a gitárnak, hanem magának Segoviának zenei korlátjait haladja meg. A nagy, elementáris pátosz távol áll ugyanis Segovia muzsikus egyéniségétől, mely elsősorban a grácia, a finom latinos formaművészet, a szellemes képzelet birodalmában mozgott otthonosan.”

Segovia „… ha nem is tudja teljesen betölteni a Chaconne méretű elementáris remekműveket, de nemes és előkelő keretbe foglal minden klasszikus muzsikát.” „… ami a legvonzóbb: szigorú klasszikus formaművészetét frissen áthatja a népies improvizálás – kolorálás – variálás szelleme…”

Andrés Segovia a XX. század kiemelkedő jelentőségű hangszeres művésze, aki a világ szinte minden zugában megismertette az embereket a gitárral. Rendkívüli teljesítménye közismert a gitár világában. Csodálatra méltó vitalitással tette mindig a soron következő, maga által kitűzött feladatát, legyen szó hangversenyzésről, művek átírásáról, bemutatásáról, tanításáról, vagy komponisták rábeszéléséről gitárdarabok írására. Ha kellett, flamenco fesztivált szervezett García Lorca-val és Manuel de Falla-val vagy Genfben tanított az ottani akadémián, ha éppen arra volt szükség. Hatalmas repertoárt vett fel hanglemezekre és se szeri se száma kottakiadványainak. Munkásságának mintegy összefoglalását adja ő maga egy vele készült 1983-as interjúban.[7]

„… négy nagy műnek szenteltem életemet. Az első: megszabadítani a gitárt a flamencótól, a bortól és a nőktől, ugyanis abban az időben – az elhunyt Tárrega neve és életműve nem terjedt el különösképpen – gyorsan feledésbe merült a gitár. Ez egészen odáig vezetett – képzelje csak -, hogy Tárrega az „Arab Capricio” című darabját Bretonnak, a „La verbena de la Paloma” szerzőjének ajánlotta, aki még csak nem is reagált erre. Aztán másodsorban: a gitár felszabadítása után egy repertoár kialakításával foglalkoztam. A vihuelistáknál kutattam és a nagy komponistákhoz fordultam, akik az én unszolásomra kezdtek gitárra komponálni. Például: Torroba, Turrina. Harmadik feladatom abban állt, hogy bizonyítsam a gitár előnyeit egy ilyen korszakban, a kimeríthetetlen hangszín, a hangzás lehetőségeit és szépségét…,”[8] „Így a gitárt a publikum, mint egy megindító, meggyőző hangszert ismerte meg. A negyedik feladatom az volt, hogy arra ösztönözzem a konzervatóriumokat, a főiskolákat és az egyetemeket, hogy ugyanolyan szinten oktassák a gitárt, mint a zongorát és a hegedűt. Végül sok tanítványomat bíztattam a tanításra és kitűnő pedagógusokat neveltem. Ez azt jelenti tehát, hogy mind a négy pontban, egész munkámban győzedelmeskedtem. Mindegyikben teljes győzelmet arattam.”[9]

Segovia technikája

Andrés Segovia a világ szinte valamennyi hangversenytermében megfordult és játékával kivívta a világ csodálatát. Csillogó technikája, virtuozitása ámulatba ejtette nemcsak a laikusokat, hanem a hozzáértőket, a szakembereket is. Egyik legnagyobb csodálója Vladimir Bobri[10] hosszas rábeszélés eredményeképpen rávette Segoviát arra, hogy egy könyvben részletezve mutassák be gitár- technikáját.

A könyv megszületett és egy nagyon vázlatos, szépen illusztrált rövid gitártörténetet követően fényképekkel és rajzokkal, valamint egyszerű, közérthető mondatokkal bemutatja a „Segovia – techniká”-t.[11]

 

A hangszertartás

 

Segovia szerint abban az esetben megfelelő a gitár tartása, ha a hangszer stabil, és ezáltal mindkét kéznek biztosított a teljes mozgásszabadsága. Ezt úgy éri el, hogy egy karfa nélküli széknek az elülső harmadára ül, kissé előrehajolva - hogy legyen rálátása az ölében tartott hangszer fogólapjára -, és egy 10-15 cm magas vízszintes lábtámaszt használ, a bal láb alá helyezve.  A jobb lábát a szék elülső jobb lábához képest kissé hátrébb helyezi el. Ennek az ülő helyzetnek köszönhetően a gitár négy ponton érintkezik a testtel, és ez a tartás adja meg a kívánt nagyfokú stabilitását is:

1.     a bal combon keresztben

2.     a jobb comb oldalán

3.     a jobb alkaron

4.     a mellkasnál.

A jobb kar helyzete akkor a legmegfelelőbb, ha a könyöktől mozgatva egy félkörívet tudunk vele leírni.

          Segovia bal karja függőlegesen a válltól lefelé tart, a könyökét annyira engedi közel a törzséhez, hogy az semmiképpen ne feszüljön. Fontos, hogy a vállak ne emelkedjenek meg, hanem természetesen és lazán tartsuk őket. A gitár feje a gitáros homlokcsontjával van nagyjából egy magasságban. A gitár így ferdén van az ölünkben, és a vízszinteshez viszonyítva kb. 30o szöget zár be.

 

A jobb kéz tartása

A szép hangszín elérése érdekében a jobb kéz csuklóban kissé meghajlik, hogy az ujjak éppen a húrokkal szembe kerüljenek. A tenyér és a hangszer fedlapja között kb. 7-10 cm-es távolság van, a húrok és az ujjak pedig 80 fokos szöget zárnak be. Ebből a kézhelyzetből a megfelelő pengetési technikával tiszta és erőteljes hangszín érhető el. Arra különösen kell ügyelni, hogy a hüvelyk- és a mutatóujj helyzetükből adódóan egy háromszöget alkossanak, amelynek a húrok síkja az átfogója. Ez azért rendkívül előnyös a játékosnak, mert a pengetés során így a hüvelykujj nem akadályozza a mutatóujj szabad mozgását és viszont, valamint ugyanebből a kézhelyzetből mindegyik ujj képes az „apoyando” (ráhúzott) és a „tirando” (szabad) pengetésre. Két fontos pengetési forma esetén (ez a pizzicato és az üveghangképzés) speciális, a fentiektől eltérő módon kell tartani a jobb kezet.

 

Az „apoyando” pengetés

 

Az „apoyando” pengetés kivitelezése úgy történik, hogy a jobb kéz ujjainak valamelyikével (mutató, középső, gyűrűs, hüvelyk) oly’ módon pengetjük meg a húrt, hogy a mozdulat végén az ujj a következő húron – a pengetést követően – megpihenjen. Az „apoyando” pengetéssel nagyobb hangerő érhető el, illetve a támaszkodó pontnak köszönhetően a játék biztonságosabbá válik. A gitár változatos hangszínlehetőségei az „apoyando”-val jobban kihasználhatóbbá válnak.

Skálák, futamok megszólaltatására, egy dallam kiemelésére, illetve olyan hangok megszólaltatására használjuk, amelyek nem egy akkord részei. Skáláknál és dallammeneteknél a „váltott pengetés” (a középső és mutató ujjak felváltva történő pengetése) használandó.  Kerüljük az ujjismétlést. Korunk színes és virtuóz gitárjátékában fontos szerepe van az „apoyando”pengetésnek.

              Julian Arcas (1832 – 1882)  volt az aki elsőként használta ezt a technikát, de általánosan elfogadottá Tárrega tette. Segovia jellegzetesen szép színes tónusa a „ráhúzott” pengetést követő hangszíneknek köszönhető.

 

A tirando pengetés

 

A „tirando” pengetést Segovia enyhén behajlított ujjakkal hajtja végre. A pengetés során az ujjvég egy kis körívet ír le a tenyér irányába mozdulva, és a szomszédos húr fölött, azt nem érintve elhalad. Főleg akkordok pengetésénél és akkordfelbontásoknál (arpeggio) használjuk, illetve akkor, ha a megpengetett húrral egy időben a szomszédos húrnak még rezonálnia kell.

 

A körmök szerepe

A gitárjátékos számára a körmök ápolása, a megfelelő formára történő reszelése, csiszolása nagyon fontos mindennapi feladat. Segovia úgy csiszolta a körmeit, hogy azok körvonala kövesse az ujjbegy körvonalát. Nemcsak reszelőt, de finom csiszolóvásznat is használt a köröm húrral érintkező részének nagyobb simasága érdekében. Így a pengetésnél a körmök nem akadnak bele a húrokba. A legszebb – telt, erőteljes – hangszínt az ujjvég bal oldalán lévő ujjbegy - rész és a köröm együttes használatával érhetjük el. Ha fémes, éles hangzást szeretnénk elérni, a köröm közepétől a köröm jobb oldalának végéig terjedő körömrésszel pengessük meg a húrt. A gyors arpeggióknál vagy a tremolónál csak a körmöt használjuk a hangképzésre.

 

A jobb kéz hüvelykujja

 

A jobb kéz hüvelykujj alapvetően meghatározza a jobb kéz technikáját. Helyes használata során nem akadályozza a többi ujj mozgását és nem változtatja meg a kéz helyzetét a húrokhoz viszonyítva, nem veszélyezteti a kéz stabilitását. Mozdulni csak a könyöktől lefelé eső kézrész együttmozgásával szabad, illetve a pengető ujjakkal.

Segovia keze a leggyorsabb futamok közben is mozdulatlannak tűnik. Hüvelykujjának a vége a hangszer fejének az irányába mutat és a többi ujj elé (és nem a tenyér alá) penget vele. Kizárólag a második ízületből penget, hogy az ujjbegy és a köröm is részt vegyen a hangképzésben. Vannak ettől eltérő helyzetek is. Ilyenkor a hangsúly és az élesebb hang kedvéért Segovia a köröm középső részével, illetve a testesebb hang elérése érdekében a kézfej és az alkar segítségével penget.

Miközben a mutató-, középső és gyűrűsujjakkal Segovia gyors futamot vagy dallamot penget több húrt is használva, a hüvelykujj követi – finom csuklómozgással – a többi ujj munkáját és így az ujjak húrokhoz viszonyított pozíciója viszonylag állandó marad.

 

A nylon húrok elterjedése

Segovia munkásságát kapcsolatba hozzák a nylon húrok elterjesztésével is. Az 1940-es évekig a hagyományoknak megfelelően, a gitárosok juhbélből sodort húrokat használtak. Ezek szépen szóltak ugyan, de nagyon sokba kerültek, és csupán rövid ideig voltak használhatóak. John Duarte[12] a következőképpen emlékezik erre: „Nem sokáig tartott egy ilyen húr (t.i. bélhúr). Fel kellett szerelni, várni kellett kb. huszonnégy órát, míg megállapodott, ezek után lehetett bizonyos ideig használni, ami azon múlott, hogy mennyit játszott rajta az illető, illetve, hogy milyenek voltak a körmei. Egy bélhúr sodort báránybélből készült, amit előzőleg megszárítottak, majd kifényesítettek, mint a pamutszálat. Játék közben a köröm folyamatosan bontotta valamelyik szálat kívülről, amitől a húr vagy elszakadt egy idő után, vagy elkopott, elhasználódott. Amikor elkezdett foszlódni, egy körömollóval le kellett vágni a húrról ezeket a kis foszlott szálakat, mert különben zavaróan zizegtek. Nem sokkal később a húr szétbomlott, és használhatatlanul hamissá vált. Egy garnitúra húr jó esetben, ha egy hétig kitartott, így aztán ez nagyon drága dolog volt. Ha ezek a bélhúrok megmaradtak volna a hétköznapi használatban, akkor a gitár bizonyára nem vált volna ilyen népszerű hangszerré a húrok ára miatt, és a velük folytatott mindennapi küzdelem, az állandó húrcserélgetés miatt…”.[13]

A második világháború technológiai fejlődése elhozta a nylon felfedezését, azét az anyagét, amellyel már az 1940-es években Amerikában kezdtek kísérletezni. Tudomásunk szerint először színpadon 1944-ben Olga Coelho[14] próbálkozott nylon húrokkal.

Segovia 1946-ban megismerkedett a híres dán származású hangszerkészítővel, Albert Augustinnal (1900 – 1967), és megmutatta neki azokat a „horgászzsinórokat”, amikkel addig próbálkozott. Segovia kérésére Augustin rábeszélte a Du Pont Chemical Company vezetőit, hogy a nylon gitárhúrok kikísérletezéséhez hozzáfogjanak, majd később gyártsák is azt. A gondolat eredményesen megvalósult és azóta a nylon-húrok használata az egész világon általánossá vált.[15]

 

 

 

 

 * Dr. Adrovicz István gitárművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar főiskolai docense Szendrey-Karper László szakmai irányításával 1971-ben szerezte tanári diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetében. Művészi érdeklődése ebben az időben elsősorban a hangversenyezés felé irányult, 1971 – 1973-ig a Magyar Néphadsereg Művészegyüttese szólistájaként számtalan hangversenyen, zenei műsorban, irodalmi esten lépett fel itthon és külföldön. Szellemi szabadfoglalkozású gitárművészként 1974-től kiváló énekesek és színészek önálló estjein kísérőként, ill. közreműködőként szerepelt, valamint Magyarország számos kis- és nagyvárosában szólistaként önálló koncertműsorral lépett színpadra. Mesterkurzusokon és zenei fesztiválokon vett részt külföldön, ahol többek között tanárai voltak: Julian Byzantin, Mario Beltran del Rio, Alfonso Borghese. 1978-ban az Athéni Konzervatórium ösztöndíjával 1 évet Konsztantinosz Kotsziolisz mesterosztályában tanult. 1979-től a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola gitártanára Debrecenben. 1986- 91-ig Cipruson a Nemzeti Konzervatórium vezetőtanára. 1993-tól a Zeneművészeti Karon gitár főtárgyat, metodikát, didaktikát és kamarazenét, emellett 2002-től 2007- ig a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképző Intézetének gitártanáraként főtárgyat és kamarazenét tanít. Létrehozta a Kar gitárzenekarát, amely számos nagysikerű hangversenyen szerepelt itthon és külföldön egyaránt. Hazai és nemzetközi gitárfesztiválokon és versenyeken vett részt (Esztergomi Gitárfesztivál és Verseny, Villa Lobos Gitárfesztivál és Verseny, Havannai Gitárfesztivál, Voloszi Gitárfesztivál). Több hazai gitárfesztivál szervezője és oktatója Velencén, Esztergomban, Hajdúböszörményben, az utóbbi években Debrecenben.

A felsőoktatás fejlesztésének programja keretében lehetőség nyílt a gitár szakon az egyetemi diploma megszerzésére. Az „okleveles gitárművész, tanár”-i diplomát a Bécsi Zeneművészeti Egyetem gitárprofesszora Walter Würdinger professzor osztályában tanulmányai befejeztével 1998-ban kapta meg. A finnországi Jyväskylä-i egyetem Muzikologiai Fakultásának doktoriskolájában disszertációját - „Az ember gitárja ” címmel – 2010. december 10-én, „very good” minősítéssel megvédte, és elnyerte a ”Doctor of Philosophy” (PhD.) minősítést. 2009-ben életre hívta a Klasszikus Gitárosok Debreceni Találkozóját, valamint a Klasszikus Gitárzenekarok Debreceni Fesztiválját, mely rendezvények évente kerülnek megrendezésre. Mindkét rendezvény kitűnően szolgálja a felnövekvő gitáros nemzedékek emberi, zenei fejlődését és szakmai előrelépését. Az elmúlt évtizedekben számos hazai és külföldi verseny zsűrijének elnöke, ill. tagja.

adrovicz_istvan

 

[1] P.J. Bone, Guitar and Mandolin, London, Schott 1972. (325. old.).

[2] Ateneo de Madrid

[3] Spanyol hegedű és gitárkészítő mester (1864-1916), napjainkban ez a hangszer New York-i Metropolitan Museum of Art hangszergyűjteményének a tulajdona. (www.metmuseum.org/toah/hd/guit/ho_1986.353.2htm)

[4] Német gitárkészítő mester (1882-1952.)

[5] Tóth Aladár: Válogatott zenekritikák, Zeneműkiadó 1968.

[6] Jóval később, csak évtizedek múlva derült ki, hogy a fent említett darab nem Scarlatti egy újonnan felfedezett műve, hanem – más tételekkel együtt - M. Manuel Ponce, Segovia kérésére készített stílustanulmánya. Segovia éveken keresztül Scarlatti műveként játszotta ezeket a darabokat hangversenyein, és ezzel lényegében csúnyán rászedte a „szakértőket”, a gitárosokat és a zenei világot.

[7] Gitarre&Laute,1983. V. füzet, (287-293. old.)

[8] Uo.

[9] Uo.

[10] 1898. Harkov-1986. New York

[11] Vladimir Bobri: The Segovia Technique 1972. The Macmillen Company, New York

[12] 1919. Sheffield, angol gitáros és komponista

[13] Georg Clinton: Andrés Segovia Musical, New Service Ltd. 1978.

[14] Brazil származású gitáros és énekes

[15] Georg Clinton: Andres Segovia – Musical New Service Ltd. 1978.