Jubileumi Mini-fesztivál (I.)

 

Kamarazenei est

 

A huszonötödik jubileumi Mini-Fesztivál Körmendi Klárának, a Magyar Zeneművészeti Társaság elnökének ünnepi megnyitójával kezdődött. Jogos büszkeséggel említette meg azokat az adatokat, melyek e rendezvény rangját és elismertségét mutatják. Kétszáz szerző hatszáznegyvenhat műve hangzott el az eddigi fesztiválok során. E két szám jól érzékelteti azt a hatalmas munkát, amit a szervezők eddig végeztek, hogy a mindenkori Mini-Fesztivál a kortárs zene egyik legrangosabb fóruma lehessen.

 

Az első mű Láng István 2011-ben komponált Felkiáltások című bemutatóként elhangzott darabja volt. Mahler halálának századik évfordulójára íródott, s egyértelmű utalásokat is tartalmaz a mesterre. A kilenc részből álló mű hatodik részénél csendülnek föl Mahler 5. szimfóniájának nyitóhangjai, majd ezzel az utalással záródik a kompozíció. Az egytételességen belül hol gyorsabb – első négy, illetve nyolcadik rész –, hol lassabb mű során „időről időre váratlanul fájdalmas akcentusok jelennek meg.” (Láng I.) Erre utal a cím. Külön érdekesség, hogy a darabnak létezik egy elektronikus bejátszásokkal gazdagított verziója is. Ezen az estén az akusztikus hangszerekre írt változatot hallhattuk Varga Gábor – klarinét, Gulyás Nagy György – brácsa és Maróth Bálint – cselló előadásában. A mű ebben a formájában is többször él a különleges hanghatások eszközével. A hangzás egyediségéhez a Flatterzunge, flazsolet és fúvókával keltett hangok járulnak hozzá.

 

Sugár Miklós Egyperces tételek harsonára és zongorára (2010) című alkotásának budapesti bemutatója következett. A négy rövid tétel különböző karakterek megfogalmazása. Az első szaggatott, skálatöredékekre, „hoquetus-technikájú” (Fittler Katalin) nagy ugrásokra épülő. A második lassú, szordinált hangokból építkező, hirtelen nekilendülő, hogy majd ismét megnyugodjon. A harmadik egyszerű öthangos dallam lehetőségeinek végiggondolása. Az utolsó tétel játékos, vidám ritmikával. Ötletes, frappáns muzsika.

Fejér András – harsona és Kéry János – zongora meggyőzően adták elő a darabot.

 

Dubrovay László – akinek Kossuth-díjához ezúton is gratulálok – a két előadóművésznek ajánlotta Duó hegedűre és brácsára (2012) című kompozícióját, mely bemutatóként hangzott el. A kéttételes mű első részében sajgó, fájó motívumok fölött szólalnak meg ellentétként fátyolos üveghang-glissandók. A második rondó formában íródott, táncos karakterekkel, melyeket groteszk, ironikus, szarkasztikus hangvétel jellemez. Nagyszerű koncertdarab, mely hálás feladat a mindenkori szólistáknak. Kelemen Barnabás – hegedű és Kokas Katalin – brácsa, virtuózan, könnyed magabiztossággal játszották komoly hangszertudást igénylő szólamaikat.

 

Bozay Attila 1959 -ben írta korai művét, az Episodi op. 2. –t. Négytételes darabjának minden perce élvezetes, kiváló alkotás a fagottos kamarazene-irodalom számára.  Ifj. Duffek Mihály – fagott és Bozay Melinda – zongora, élt a lehetőséggel, igényesen szólaltatták meg a művet.

 

Sári József Korrelationen című rézfúvósegyüttesre írt kompozícióját, nem csak a cím miatt jellemzik a kölcsönös összefüggések. Az öt részből összeálló forma elemei és a közjátékok „keresztöltés-szerűen kapcsolódnak egymáshoz.” (Sári J.) A modern megfogalmazás mellett végig érezhető a széphangzásra, élvezhetőségre való határozott törekvés. Külön érdekesség a művet záró kodetta unisono tömbje. Az Ewald Rézfúvós Együttes összességében jól játszott, bár kénytelenek voltak kétszer elkezdeni a művet, s a későbbiekben is többször előfordultak gikszeres hangindítások, intonációs és ritmikai pontatlanságok.

Bánkövi Gyula Fényvirágok szextettje már az előadók elhelyezkedésével is várakozást keltett. Modern hanghatások, mégis a hagyományhoz való kötődés jellemezte. Hangszíneiben valóban különleges alkotás, melyet Vancsó Zoltán fotóművész Szándéktalan fény képsorozata ihletett. A művet a Magyar Zeneművészeti Társaság Kamarazenekara tolmácsolta. Az erre az alkalomra létrejött ensemble kedvező benyomást tett.

 

Fekete Gyulának a Fesztivál felkérésére komponált Orionja a szerző elmondása szerint Györgyfalvay Katalin koreográfus emlékére íródott, aki tavaly távozott közülünk. A néptánc avatott mesterének szellemét idézik a népi ihletésű komponensek az egyébként szigorúan formált darabban. Kitűnően használja ki a klarinétban rejlő lehetőségeket, szólisztikus szerephez juttatva. Elgondolkodtató, komoly alkotás. Szintén az MZT Kamarazenekara játszott, a már megismert, s elvárt színvonalon.

 

Durkó Zsolt Tüz-zenéje zárta az estet. Az 1971-ben a Fires of London felkérésére íródott tizenhat mikrotételes darab ezen az estén sajnos nem állt össze harmonikus egésszé. Inkább a szétesettség, tanácstalanság érzetét keltette. Az MZT Kamarazenekara indiszponáltan, koncepciótlanul muzsikált. Hallhatóan nem tudtak „mit kezdeni” a darabbal. Kár érte, hogy ennek a nagyszerű estének a vége ezáltal kicsit halványabbra sikerült.

 

 

Eisenbacher Zoltán*

 

Mini-Fesztivál Kamarazenei est

 

Láng István:                     Felkiáltások

Sugár Miklós:                   Egyperces tételek harsonára és zongorára

Dubrovay László:              Duó hegedűre és brácsára

Bozay Attila:                    Episodi Op. 2.

Sári József:                       Korrelationen

Bánkövi Gyula:                 Fényvirágok

Fekete Gyula:                   Orion

Durkó Zsolt:                     Tűz-zene

 

Varga Gábor                     klarinét

Gulyás Nagy György         brácsa

Maróth Bálint                   cselló

Fejér András                     harsona

Kéry János                        zongora

Kelemen Barnabás            hegedű

Kokas Katalin                   brácsa

Ifj. Duffek Mihály fagott

Bozay Melinda                  zongora

 

Ewald Rézfúvós Együttes

Bakó Levente                    trombita

Tarkó Tamás                     trombita

Kovalcsik András kürt

Magyar Péter                    harsona

Peresztegi Attila               tuba

Király Tibor                      trombita

 

Magyar Zeneművészeti Társaság Kamarazenekara

Somogyi Péter                  hegedű

Tóth Balázs                      brácsa

Pólus László                     cselló

Marczi Mariann                zongora

Varga Gábor                     klarinét

Matúz Gergely                  fuvola

Sugár Miklós                    karmester

 

Művészetek Palotája Fesztivál Színház

2013. január 25.

 

 


 * A szerző a fővárosi XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola igazgatója, egyetemi filozófia- és esztétika tanári képesítéssel is rendelkező művésztanár.