Halandó kézzel – halhatatlanul

 

50 éves a Liszt Ferenc Kamarazenekar

 

„A Liszt Ferenc Kamarazenekar mindenekelőtt zenét jelent. Kivételes, éteri tisztaságú zenét, amely képes a mennyekbe felemelni, vagy teljesen fölzaklatni. Muzsikát, amelynek teljesen át tudom adni magam, olyan ritka pillanatokat, amikor a külső világ szinte megszűnt létezni számomra. Bach, Vivaldi, a klasszikusok, Isaac Stern, Maurice André, Pauk György – de legelőször is talán Mozart. Az ő Mozartjuk az én Mozartom is: szinte emblematikus értelemben az.” – olvashatjuk Göncz Árpád születésnapi köszöntőjében, Retkes Attila: Liszt Ferenc Kamarazenekar című kötetének előszavaként. A Gramofon Könyvek sorozatában 2008-ban jelent meg, afféle születésnapi ajándékként az akkor 45 éves együttesről. Igen, elsősorban nem nekik (bár az elismerésnek eme gesztusa mindenképp ajándék), hanem mindazoknak, akik az elmúlt fél évszázad kisebb-nagyobb szakaszát közösen éltük meg a hazai előadóművészet-történet eme kiválóságával.

 

 

A Liszt Ferenc Kamarazenekar egykor…

 

 

 

Tagok

… és ma

 

 

Azóta eltelt öt év, s megint csak ajándékot kaptunk, habár módosult az ajándékozottak köre. Meghívott vendégeket invitált 2013. március 17-én az ünnepelt, a jubiláló együttes az Óbudai Társaskörbe, közelmúltja egyik jelentős helyszínére, ahol mindmáig otthon érezheti magát. Kiállítással készült az együttes, amely plakátok sokaságával pályájuk emlékezetes koncertjeire emlékeztet, s fotókkal, amelyek a zenekari játékosokat gyakran muzsikustársak társaságában örökítették meg. Van mire emlékezniük, s szerencsére, mindehhez bőséges dokumentációs anyag is rendelkezésükre áll.

 

Szerencsére? Az aligha lenne elég! Nélkülözhetetlen ehhez a megörökítő szándék, jóllehet, ott és akkor talán nem volt több mint személyes gesztus, esetleg az új fényképezőgép illetve filmfelvevő képességeinek tesztelése. Mindenesetre, kordokumentummá váltak, s hozzájárultak, hogy érzékletesen részesülhessünk életük egykori eseményeiből, élményeiből, s utólag felmérhessük, milyen idők tanúi voltunk.

 

Elsősorban operaénekeseink pályatükre szemlélteti, hogy mit köszönhetett a közönségük annak a „bezártságnak”, amely a művészek számára hosszú évtizedekig szinte lehetetlenné tette a világkarriert, vagy legalábbis a nemzetközi ismertséget: az operajátszás hazai aranykorát, amikoris a magyar énekesek idehaza kamatoztatták tehetségüket. Felemás helyzet, amely egyértelműen és kizárólag a hazai magyar hallgatóság számára ideális.

 

De amikor a Liszt Ferenc Kamarazenekar színre lépett, s kivételes produkcióival bizonyított idehaza, megadatott neki a külföldi megmérettetés lehetősége. A nemzetközi sikerek hatására legtöbbet utaztatott művészeink közé tartozott, hiszen nyilvánvaló volt: a magyar muzsikusok kedvező megítélését erősíti valamennyi turnéjuk. Olyankor voltak kulturális életünk utazó nagykövetei, amikor az ilyesfajta szlogenek még nem jöttek divatba. S miközben szinte folyamatosan jelen voltak a nemzetközi koncertéletben, hogyan, hogyan sem – rendszeresen felléptek idehaza is. Sőt, s ezért aligha lehetünk nekik eléggé hálásak, külföldön szerzett muzsikus-barátaikat rendre meghívták hazai koncertjeik szólistáiként. Valóságos sztárjárás kezdődött ekkor – mindez az ő aktivitásuknak köszönhetően.

 

A későbbiekben aztán jó hasznát vették annak, hogy muzsikus-rangjuk ellenére nem zárkóztak a zene, a zenélés elefántcsont-tornyába. Azok az elszánt fiatal muzsikusok, akik feladták biztos jövedelemforrásul szolgáló zenekari állásukat, amikor a kamarazenekar elszaporodó feladatait már nem lehetett összeegyeztetni a szolgálatokkal, korán a maguk kezébe vették a sorsukat. Vállalkozások soraként jellemezhető a pályájuk, melynek folyamán az Országos Filharmónia szólista-státuszának megszűnését követően immár a létük lett a szervező aktivitásuk tétje. Minden bizonnyal a töretlen zenélőkedv (s a zenéből meríthető erő, vigasz, stb.) játszott meghatározó szerepet abban, hogy minden problémán felül tudtak kerekedni. A mindenkori kulturális irányzatot minősíti, hogy hogyan viszonyult immár nemzetközi rangú együttesünk szervezeti-financiális helyzetéhez, mennyire támogatta munkáját, milyen díjakban-kitüntetésekben részesítette. Fél évszázad fényében nyilvánvaló: a Rolla János vezette Liszt Ferenc Kamarazenekar többet adott, mint kapott. S ennek a fura adok-kapok viszonynak jellemző momentuma a márciusi ünnepség.

 

A Liszt Ferenc Kamarazenekar kétszemélyes meghívókat küldött a hozzá közelállóknak (beleértve az Alapítvány, a Baráti Kör tagjait); magam az első koncertjük szólistájának, Lubik Hédy hárfaművésznek „partnereként” lettem az ünnep részese. Ennek a beszámolónak elsődleges célja az, hogy legalább közvetve nagyobb nyilvánosságot adjon az évfordulónak.

 

A Liszt Ferenc Kamarazenekar sokáig állandó tagsággal muzsikált, még a műsor megkívánta kisegítő muzsikusok is visszatérő vendégek voltak. Aztán szembe kellett nézniük - a fennmaradást biztosítandó – a fiatalítás kérdésével, s ennek következtében szinte teljesen „lecserélődött” a tagság. Fokozatosan történt ez, az utódok első kézből vehették át a kamarazenekar munkamódszereit.

 

A kiállítást követően változatos műsor részesei lehettünk, amelynek külön élményét jelentette Lovas György műsorvezetése. Az ötven év kvinteszenciáját adta összekötőszövegeivel, amelynek során az élmény- és eseményjéghegyek csúcsait vette sorra. Szavainak hitelét az átéltség adta, ugyanakkor a nosztalgiázgatástól megóvta sziporkázó humora. Rendkívüli arányérzékkel időzött egyes mozzanatoknál, míg másokon, korrektül megemlítve, gyorsan túllendült. Volt élőzene, bejátszások, melyeknek rövid idő-utazása nemcsak azokat érintette meg, akik az adott esemény hallgatói voltak egykor; s az egykori muzsikustársak megszólítása tovább mélyítette a kapcsolatot.

 

Az ünneplés különleges perceit jelentette az a rövid produkció, amellyel az alapítók unokái köszöntötték az együttest. Ők a vérszerinti leszármazottak – míg a szellemi rokonok (utódok) létszáma felbecsülhetetlen, ők az egykori és jelenlegi közönség soraiban (is) találhatók. S itt derülhet ki, miért épp egy zenepedagógiai folyóiratban kerül közlésre ez a beszámoló: a mindennapok taposómalmába nemegyszer belefáradó pedagógusoknak és a gyakorlásuk értelmét-eredményét megkérdőjelező, a hangszert játékra cserélni vágyó növendékeknek egyaránt létfontosságú, hogy legyenek a szemük előtt ideálok, követni való példák (miként a Lisztéknek az I Musici di Roma), és soha ne tévesszék szem elől a muzsikus-pálya megannyi lehetőségét (szólistától a zenekari játékosig). És a tanároknak azt a lehetőségét, hogy bábáskodjanak tehetséges fiatalok életerős kezdeményezéseinél – amihez a Liszt Ferenc Kamarazenekar esetében Sándor Frigyes mutatott példát. S jó, ha arról sem feledkeznek meg: nem mindegy, hogy „milyen” a közönség – a zenehallgatás korántsem kizárólag passzív részvételt igényel! A Zene világában is van (igaz, sajátságosan működő) természetes tápláléklánc: a kimeríthetetlen játszanivaló időről-időre újabb előadókat követel, akik muzsikálhatnak szólóban, kamaraegyüttesekben vagy különböző zenekari/énekkari formációban – de mindennek akkor van igazán értelme, ha van kinek játszani! A heterogén közönség (a szakmabeliektől a zenében kizárólag passzívan gyönyörködőkig) igénye különböző, megannyi divat-irányzat is befolyásolja – azonban jó esetben a színvonalas előadói teljesítmény egyúttal ízlésformáló erővel is rendelkezik!

 

Van tehát munka, tennivaló sok – de nagyon fontos, hogy mindeközben ne tévesszük szem elől a magyar nyelv egyik csodáját, amely a hangszerrel való foglalatosságot JÁTÉKnak nevezi! S aki egy életen át játszik, megőrzi fiatalságát – példa erre a Liszt Ferenc Kamarazenekar alapító tagsága. Korukat meghazudtolóan vettek részt az ünnepi eseményen, ahol elhunyt kollégáikat a koncertfelvételekkel idézték körünkbe.

 

Volt „játék és muzsika tíz percben”, melynek során az együttes kereskedelmi forgalomba nem hozható felvételeit nyerhették a tréfás zenei rejtvények megfejtői – és fogadás, ahol finom falatok mellett immár prózában folyt a múltidézés.

 

„Fogalmam sincs, mióta ismerem a Liszt Ferenc Kamarazenekart. Valamikor régen, pár évtizeddel ezelőtt úgy nőtt bele a tudatomba, hogy észre sem vettem, egyszer csak ott volt, magától értetődő természetességgel.” – ezt is Göncz Árpád írta, már idézett köszöntőjében. Kívánom, hogy sokan, sokáig éljük még meg ezt a csodát – de az sem baj, ha a fiatalok „felfedezik maguknak” a mai Liszt Ferenc Kamarazenekart, s játékukon fellelkesedve vállalkoznak újabb, hosszú életű együttesek alapítására, akár idealistán, reális észérvekkel dacolva is.

 

Fittler Katalin*

 

 * Rádiós zenei-szerkesztő, zenetörténész, zenetanár, zenei író, zenekritikus, a Parlando és a Zenekar állandó munkatársa.