Huszonhat évig a hatvanéves zeneiskola igazgatójaként*

 

 

Fennállása 60. évfordulóját ünnepli az 1953-ban alakult nagykőrösi Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola. Saját pályájáról és a zeneiskola elmúlt évtizedeiről beszélgettünk Barna Elekné igazgatónővel, aki 1986-2012-ig az iskola igazgatója volt, de a zeneiskolával nem csak ez alatt a 26 év alatt volt kapcsolata.

 

 

http://weinerzeneiskola.hu/aktualis/meghivo11.jpg

 

  - Valóban nem, mert nagykőrösi lévén én már zeneóvodába is jártam Szabóné Irénke nénihez és Tóth Béláné Szerénke nénihez. Zeneiskolai tanulmányaimat zongora tanszakon Szerénke néninél kezdtem. Az utolsó évben már Hartyányi Piroska tanított, aki fiatal tanárként akkor került a zeneiskolába, és felvételizni is ő vitt Szegedre. A sikeres felvételim után Szegeden lettem középiskolás zongora szakon. Kiváló tanáraim voltak a szakiskolában Bodó Árpád és Antalné Perjési Katalin személyében. A főiskolán, ahol zongora és szolfézs szakon végeztem, Bán Sándor művésztanár tanított. Nagyszerű muzsikus és remek ember volt. A diplomakoncertem nagyon jól sikerült, jelesre értékelte a bizottság. Utolsó éves főiskolásként Bálint Ferenc igazgató úr kérésére már tanítottam a nagykőrösi zeneiskolában. A diplomám megszerzése után pedig a férjemmel mindketten ide kerültünk. Ő klarinét- én zongoratanárnak.

  - Milyen körülmények között kezdett tanítani?

  - Amikor tanítani kezdtünk a ’70-es évek közepén, még sokkal többen járatták a gyermeküket zeneiskolába. Az Arany iskolából egész osztályaink is voltak. Abban az időben heti 56 órában tanítottam. A nagykőrösi főállásom mellett volt egy félállásom Abonyban és Nyársapáton is. Az utóbbi helyen éneket tanítottam. Hétfő reggeltől szombat estig tartott a munkaidőm. Nagyon mozgalmas időszak volt! Abonyba férjemmel és Vecseri Zsiga bácsival jártunk. Eleinte még autóbusszal, később már autóval utaztunk. A közlekedés sok időt elvett, de nagyon szívesen jártam mindegyik munkahelyemre, mert nagyon szerettem a gyerekeket és a munkámat. 7-8 évi tanítás után sajnos Bálint igazgató úr beteg lett. Az igazgatóhelyettes Szerénke néni volt. Ő látta el a vezetői feladatokat, és megkért, hogy segítsek neki. Így az 1982-83-as tanévtől már gyakorlatilag igazgatóhelyettesként dolgoztam. Bálint Ferenc igazgató úr sajnos meghalt - aki kiváló szakember volt - , Szerénke néni hamarosan nyugdíjba ment, és az iskola élére Kis Pista bácsi került. Ő mindenben szabadkezet adott. Ez óriási kihívást jelentett nekem, hiszen nagyon fiatal voltam. Szerencsére Szabó Sándor, az abonyi zeneiskola igazgatója kezdetben maximálisan segített mindenben. A másik ilyen ember, aki a későbbiekben nagyon sokat segített, Béres Károly volt, aki nyolc évig tanított iskolánkban, mint nyugdíjas igazgató. A tapasztalt, bölcs, idősebb kollégák véleményére mindig hallgattam, maximális tisztelettel voltam irántuk.  1986-ban az iskola még állami fenntartású volt, a nevünk is úgy szerepelt, hogy Állami Zeneiskola. A megyei zeneiskoláknak nagyon jó munkaközösségük volt. Minden hónapban találkoztunk Budapesten, és minden fontos dolgot megbeszéltünk. Varsányi Lászlóné megyei főelőadó fogta össze a munkaközösséget, koordinálta a megyei és országos rendezvényeket, továbbképzéseket. Nagyszerű szakember volt. Jó szívvel emlékezem rá. 1986-ban nyugdíjba ment Kis Pista bácsi. Akkor indult igazgatói pályám, és 2012 decemberéig tartott: 26 évig.

  - Hogyan összegezné ezt a 26 évet?

  - Volt benne sok jó, de akadt sok nehézség is. Igazgatói pályám elején született a három gyermekünk, és a család biztosan gyakran érezte a hiányomat, mert én a munkahelyemen is mindig igyekeztem maximálisam megfelelni.

  - Milyen tantestülete volt a zeneiskolának a ’80-as évek közepén?

  - Mondhatom, hogy a zeneiskola tantestülete akkor is és mind a mai napig kiváló. Amikor én idekerültem, a zeneiskola már kinevelte az első tanárait. Itt tanított például Németh Margit, Németh Ágota, Pálfi Alojzia, akik valamennyien a nagykőrösi zeneiskolából indultak el. De ugyanakkor még itt voltak azok a kiváló tanárok, akik az iskola megalakulásától kezdve itt tanítottak: dr. Vecseri Zsiga bácsi, Vecseriné Márta néni, Hartyáni Dezső bácsi, Kovács István, Simon Pista bácsi. A fiatalabb korosztályból már Timkó Tamás is itt volt zongoratanár. Akkor még előfordult, hogy a növendékeink száma elérte a 700-at, és 30 fős volt a tantestület. Ma a tanulói létszám csak közel 400, és 17 pedagógus tanít. Ebből 14 kinevezett. Ma már a zongora tanszak kivételével minden hangszeren csak egy tanár oktat. A gazdasági válság sajnos nálunk is érezteti hatását, ez a növendéklétszám csökkenésében mutatkozik meg leginkább. A tantestület nagyszerűen dolgozott már akkor is, amikor igazgató lettem, és a légköre is olyan volt az iskolának, amilyen egy zeneiskolához méltó. Szerencsére ezt is megőrizte mind a mai napig. A tanárok valamennyien odaadóak és gyermekközpontúak.  Érdekes, hogy az a pedagógus, aki nem érezte magát jól ebben a családias közösségben, az magától elment. A 26 év alatt senkit sem küldtem el. A létszámleépítésből hála Istennek a mi iskolánk kimaradt, így nem is voltam soha rákényszerítve, hogy valakit elküldjek. Voltak olyan nevelőink, akik évtizedekig tanítottak nálunk, másoknak, akik nem Nagykőrösön laktak, ha lehetőségük adódott, elmentek tőlünk oda, ahol éppen családot alapítottak, vagy helyben adódott valahol máshol állás számukra. Ezt meg kellett érteni. Nekem nagy gondot jelentett, hogy nem tudtam szolgálati lakást biztosítani a más városból érkezőknek. Ezért volt fluktuáció.

  - Voltak-e konfliktusai a kollégákkal?

  - Alapvetően konfliktuskerülő, empatikus típusú ember vagyok. Mindig arra törekedtem, hogy a különböző problémákat kezelni lehessen. Néha úgy éreztem, hogy a demokratikus szellem talán túlzottan is érvényesült. Ennek ellenére azt hiszem természetes, hogy 26 év alatt voltak konfliktusaink, de azok mindig megoldódtak. Nem rágódtunk a problémám, hanem „lapoztunk”, és a következő feladatra koncentráltunk. Nem voltam sohasem haragtartó. Sajnos, az a lelkes tantestület, amellyel kezdtem, időközben egyre kisebb létszámú lett, és kevesebb szülő engedheti meg magának, hogy gyermekét zeneiskolába járassa. A tavalyi tanévben az iskolánk közel 400 növendékéből 160 részesült gyermekvédelmi támogatásban, ami azt jelenti, hogy nekik alanyi jogon nem kellett térítési díjat fizetniük. De azt is jelenti, hogy a növendékeinknek csaknem a fele hátrányos helyzetű volt és gondolom, ez nem változik sokat ebben a tanévben sem.

  - Nagyon magas a térítési díj?

  - Ez viszonylagos. Évente valamivel több, mint 20 ezer forint, amit ha órákra lebontok, sokkal kevesebb, mint egy nyelvóra díja, és arra a szülők rendszerint előteremtik a pénzt. Mára megváltozott egyes családoknál az értékrend, és ha valamiről le kell mondaniuk, akkor elsőnek a zeneoktatásról mondanak le. Szerencsénk, hogy az alapítványunkon keresztül sokat tudunk segíteni a legrászorultabbaknak. Fájó szívvel kellett tudomásul vennünk, hogy a városi térítési díjról szóló rendeletben nem maradt meg az 50 százalékos kedvezmény, amit a nagycsaládosoknak adhattunk. Több olyan család is van ugyanis, ahol két, esetleg három gyermek is tanul zenét. Ebben az esetben pedig már az évi 40 ezer forint két-, háromszoros lesz, ami már nagyon sok.

  - Hányan kerültek a zeneiskola tanítványai közül zenei pályára?

  - Számszerű adatot nem tudok mondani, de nagyon sokan. Közöttük európai hírességek is akadnak. Közülük csak egy zongoraművészt emelnék ki, mert ő a legutóbbi időkig szoros kapcsolatban áll iskolánkkal, Fehér Ernőt, aki jelenleg Szöulban tanít az egyetemen, és gyakran ad hangversenyt iskolánkban már a növendékeivel is. Ő Márta néni és Hartyányi Piroska tanítványa volt. De rajta kívül több művésszel és zenetanárral is büszkélkedhetünk valamint sok általános- és középiskolai énektanárral. Ugyanakkor nem hanyagolható el azoknak a száma sem, akik nem kerültek ugyan zenei pályára, de zenekedvelőként vagy amatőr muzsikusként dolgoznak más területen. Ehhez a szép eredményhez az is hozzájárult, hogy iskolánkban mindig összeforrott tanári közösség dolgozott, és mindenki segítette a másikat, amiben csak tudta. Nem az volt lényeg, kinek a növendéke, hanem hogy sikeres legyen az iskolát képviselve. Legyen az hangszeres vagy elméleti megmérettetés. Ez a mai napig így volt, és nagyon bízom benne, hogy továbbra is így lesz.

  - Milyen változások történtek az iskola működése tekintetében az elmúlt 26 év alatt?

  - Kezdetben az iskolánkban többen laktak. Egy kolléga családjával az iskola épületében, két család az udvari épületekben. Közülük, különösen az egyik az udvari épületből egészen későn költözött ki. Így az udvar képét csak az ő kiköltözésük után tudtuk véglegesen kialakítani. Akkor vált lehetővé, hogy létre tudtunk hozni egy kis zenei könyvtárat az egyik udvari épületben. A homlokzatunk és az épületünk viszont a 2006-ban végrehajtott felújításnak köszönthetően gyönyörűen megújult, köszönet érte az önkormányzatnak. Lett egy hangversenyzongoránk, sok-sok hangszert is tudtunk vásárolni, folyamatosan fejlesztettük a könyvtár kotta és hanghordozó állományát és kicseréltük a bútorokat. A hangversenytermünk is teljes egészében felújítást nyert, a padozatot és bútorzatot lecseréltük. Az intézmény folyosóinak a burkolat cseréje és az irodák parkettázása is megtörtént. Az udvart esztétikussá tettük. Parkosítottunk és a kerítéseket felújítottuk. Az elmúlt tanévben elkészült egy fedett kerékpártároló, ami nagyon szükséges volt, és térkőbővítéssel a „zenélő udvar”-t használhatóbbá tettük. A működési feltételeink az elmúlt években ugrásszerűen javultak, ma már megfelelnek a kor elvárásainak.  

  - Hogyan bővült a hangszeres oktatás?

  - Nyíregyházán népzenei szakon végzett két kollégánk. Ennek köszönhetően elindult a népzenei képzés, és mára már sok népi furulyán és citerán játszó növendékük is van. Kísérleteztünk a néptánc bevezetésével is, de erre sajnos nem volt igény. Ma a hipp-hopp tánc a divat, nem a hagyományőrzés, de bízunk benne, hogy ez nem lesz mindig így. A klasszikus hangszerek mellett a szintetizátor-oktatásra is egyre nagyobb az igény.

  - Milyen sikerekre emlékszik vissza?

  - A 26 év alatt annyi esemény, verseny, fesztivál, különböző megmérettetés történt, hogy a teljes felsorolásuk szinte lehetetlen. A testvérvárosi kapcsolatok sorában elsőként az Espelkampba látogató városi küldöttség tagjaként önálló koncertet adtunk férjemmel. Ez volt az első lépés a két zeneiskola partneri kapcsolatának kialakításához, amely több évig tartott. Később Thun(Svájc) város zeneiskolájával is hasonló kapcsolatot építettünk ki. Volt fúvós, fuvola és vonós zenekarunk. Közülük már csak a vonós zenekar működik. A zenekarok rendkívül sok fesztiválon vettek részt nagy sikerrel nem csak az országhatáron belül, de külföldön is. A fúvós zenekar 25 évig, a Big Band majd 10, a fuvola 15, a vonós a mai napig is működik. A fúvós zenekar úttörő zenekarként indult, és élményekben gazdag táborozásaik voltak Balatonakalin. A zenei tábor először az olvasótáborral közösen működött, a későbbiekben azonban közel egy évtizedig magában. A Big Band működésére azért emlékszem vissza szívesen, mert aktív résztvevője voltam az együttesnek mint billentyűs. Felemelő érzés volt, amikor Körmendi Vilmos és Tomsics Rudolf gratuláltak a sikeres szerepléshez egy versenyen, amely természetesen Nagykőrösön került megrendezésre. Az is büszkeséggel tölt el, hogy nagyon sok növendékünk Európa számos országába eljuthatott az iskola által. A fúvószenekar működése és a Big Band együttesé Barna Elek nevéhez fűződik. A fuvola zenekart Maczelka Ferenc vezette hatalmas lelkesedéssel. Egy szlovákiai versenyen is sikeresen szerepeltek, és számos koncertet adtak Nagykőrösön kívül az ország több városában is. A vonós zenekar is újjászerveződött, és Németh Ágota valamint Nyergesné Radnóti Hajnalka kiváló muzsikusok vezetésével a mai napig működik. A zenekarvezetők munkáját mint intézményvezető mindig maximálisan elismertem, mert a sikeres szereplésük mögött igen kemény munka állt. Mára a fuvola, a fúvós zenekar és a Big Band tevékenysége is megszűnt. Ezt fájó szívvel, de tudomásul kellett vennem… Nagyon büszke vagyok arra is, hogy intézményünk 2003-ban elnyerte a „Magyar művészetoktatásért” kitüntetést. A 2007-2008-as tanévben pedig az intézmény szakmai elismeréseként a ,,Kiválóra Minősített Iskola” címet kapta. Több tucat tanulóért izgultunk felvételik, versenyek alkalmával. Diploma koncertekre is ment a tantestület autóbusszal, amikor volt növendékeinkért szorítottunk a Zeneakadémián. Például Szentpéteri Ildikóért, aki hegedűművész, Fehér Ernőért, aki zongoraművész és Matuska Rékáért, aki hegedűművész lett. Az iskola jubileumi rendezvényeire is nagyon büszke vagyok. A negyven-, negyvenöt, ötven-, ötvenöt éves mind remekül sikerült. A farsangi és adventi hangversenyek az egész város zeneértő közönségének élményt nyújtottak.

   -  Van-e még olyan fájó emléke, mint a zenekarok megszűnése?

  - Igen, sajnos van, de idővel minden megszépül. Nem szívesen emlékszem vissza arra, amikor döntenie kellett a képviselőtestületnek, hogy az iskola működtetését átadja-e a megyének, De örülök, hogy a város végül mégis megtartotta a zeneiskolát.

   - Városszerte ismert kiemelkedő munkájukért kaptak-e hivatalos helyről elismerést?

  - Általában kevés hivatalos elismerést kaptunk. 1996-ban a férjemmel egyszerre kaptam meg a Nagykőrös Városért Kitüntetést. Arany Katedra-díjra pedig a tantestület terjesztett fel, amit meg is kaptam. Nem mondanék igazat, hogy nem esett volna jól 26 év vezetői munka után egy városi felterjesztés bármilyen kitüntetésre, de a sikerességet nem kitüntetésben mérem, hanem a visszajelzésekben, amit a szülőktől, volt tanítványoktól és a ,,szakmától” kapok.

  - Hogyan összegezné vezetői munkásságát?

  - Úgy érzem, hogy amit tudtam, megtettem. A magam által állított mércének – ami nem volt alacsony, mert eléggé kritikus vagyok magammal szemben is – megfeleltem. Gondolom a fenntartó is így látta, és elismeri a zeneiskola fontos szerepét a város zenei és kulturális életében. Három fő szempont volt, ami vezetői munkámat befolyásolta: a tanulók, a tantestület és az iskola érdeke. Mindig értékteremtő munkára törekedtem. Állítom, hogy az iskolavezetést is csak hivatástudattal lehet végezni, ugyanúgy, mint a pedagógusi munkát. Szakértői munkám során több tucat intézményben végeztem ellenőrzést, ahol mindig a segítő szándék vezérelt. Ez jellemző volt vezetői tevékenységemben is. Több éven keresztül országos elnökségi tagként képviseltem Pest megyét, majd a Pest megyei igazgatói közösség elnökhelyettese voltam. A szakmának éltem, bár igaz, hogy a feladatom eltolódott a zongoratanítástól a vezetés irányába, hiszen itt helyben csak néhány tanítványom volt és Kocséron sem sok, pedig a zongoratanítás gyakran jelentett felüdülést a vezetői munka után. A továbbiakban folytatom a szakértői munkát is, de a zongoratanításról sem szeretnék lemondani. Erre helyben sajnos most nincs lehetőségem, de bízom benne, hogy más városban majd lesz.

 

Szigeti Márta

újságíró, ny. főiskolai tanár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * A Nagykőrösi Kalendárium szíves engedélyével.