DR. DESZPOT GABRIELLA*

 

Üzenet a kapukon túlról

 

Megjelent a Kokas Klára filmjeiből készült
gyűjteményes album

 

 

Kokas Klára – Vékony Katalin – Rieger Attila – Mihola Péter – Kuszkó Anett – Deszpot Gabriella:

 

Zenében talált világ. Kokas Klára filmjeiből készült válogatás a szerző magyarázó szövegével

 

Tartalom

1. DVD: Szabad mozdulatok (1–33. filmjelenet, 1 óra 19 perc)

2. DVD: Együtt egymásért (34–84. filmjelenet, 2 óra 20 perc)

3. DVD: Megtalált világ (85–108. filmjelenet, 1óra 35 perc)

4. DVD: Színes erdő (109–120. filmjelenet, 56 perc)

Vékony Katalin (szerk.): Kísérőkönyv Kokas Klára Zenében talált világ című filmválogatásához (132 oldal)

 

Kiadó: Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest.

Megrendelés, további információk: www.kokas.hu

 

 

2013 áprilisában került bemutatásra a nyilvánosság számára a neves zenepedagógus életművét felölelő tematikus filmgyűjtemény és annak kísérőkönyve.

 

Kokas Klára (19292010), a nemzetközileg elismert magyar kreatív zenepedagógus munkásságának eredetisége abban rejlik, hogy tanítása során felismerte: a koncentrált figyelem, a zene totális befogadása a gyermekek esetében a mozgás, a cselekvés, az alkotó tevékenység által érhető el igazán. A passzív műélvezet, a reproduktív bevésés helyett olyan módszereket talált meg több évtizedes pedagógiai gyakorlata és kutatásai során, amely a gyermekek életkori sajátosságait használja fel és a felnőttekéit újra mozgósítja a zene aktív megéléséhez. Különleges módon valósította meg ezzel Kodály Zoltán nevelésfilozófiáját.

 

Ez olvasható a „Zenében talált világ” című, kétnyelvű összeállítás díszdobozán, amely négy DVD-t és egy könyvet rejt magában. A négy lemez több éves csapatmunka eredménye, amelyet még Kokas Klára kezdett el évekkel ezelőtt. A filmjelenetek Kokas Klára csoportfoglalkozásain készültek az 1960-as évektől 2008-ig, és szinte 40 év történéseiből válogatta ki ő maga.

 

„Boldogság zenében, boldogság a szabadban… Mozart is a miénk, a miénk!” A zene a miénk - mondja Kokas Klára abban a filmrészletben, amely pitypangos mezőben szaladó, Mozartra guruló, bukfencező gyerekeket mutat. Igen, itt a zene mindenkié, ahogy Kodály elgondolta, szerette volna. Mindegy az életkor és a képességek mibenléte, a kreatívan aktív zenebefogadásnak nincsenek korlátai. Kiváló lehetősége a zene-öröm megtapasztalásának az a módszer és létforma, amit Kokas Klára hozott létre és testesített meg évtizedek alatt. E színes világba enged betekintést a Zenében talált világ album.

 

 

A korszakos jelentőségű kiadványnak már csak a konkrét paraméterei is figyelemreméltóak. Például a több mint 6 órányi játékidő és az, hogy 29 filmből került kiválasztásra a 120 jelenet. A 132 oldalas kísérőkönyvben 47 jelenetről olvashatunk még további értelmezéseket Kokas Klárától, a tőle megszokott kátéformában. Ezek az angolul is elérhető, reprezentatív mű konkrét adatai, de hogy végül is mi a műfaja ennek az egésznek, az már sokkal nehezebben fogalmazható meg. Van már ilyen? Be tudjuk sorolni valahová? Szinte lehetetlen, ha a hagyományos médiumok műnemeire, műfajaira gondolunk. Mondhatjuk talán, hogy filmetűdök láncolata, vagy lírai esetválogató portfólió; szabad versek mozgóképbe írva; mozgó mozaik; művészetpedagógiai szemléltető eszköz vagy retrospektív feldolgozás, forrásanyag, példatár a tanítványoknak és a követőknek. Találjunk ki rá bármit is, a lényeg az ÜZENET. Üzenet a forrástól, Kokas Klárától, hogy hogyan lehet közeledni az emberhez a zenén keresztül és hogyan találjuk meg a zenét az emberen keresztül.

 

A jelenetek szerkezetének többségén még érvényesül Kokas Klára koncepciója: először látjuk a mozgáskreációt teljes egészében, úgy, ahogyan az ott és akkor megtörtént, majd halljuk kommentárját is, fölképezve egy-egy jellegzetes, lassított, kimerevített résszel – aztán pedig elölről indul a tánckompozíció, hogy újra, de már másképpen figyeljük meg azt. Van olyan jelenet is, amelyet bevezetője tesz érthetőbbé, ill. új kontextusba. Néhányszor a jelenetek egymás mellé rendezése ad különféle értelmezési lehetőségeket, teszi máshová a hangsúlyokat. Felróhatnánk, hogy a jelenetek hossza egyenetlen. Az alig egypercestől a 11 percesig bármi előfordulhat -, de ez pont úgy van, ahogy az élet hozza elénk az eseményeket. És mert a jelenetek önmagukban is teljes egészek nem érezzük zavarónak az esetlegesnek tűnő filmritmust.

 

Általában a filmnek, konkrétabban e filmrészleteknek rendkívüli a jelentőségük Kokas Klára életművének megértésében, megértetésében, tovább élésében. Természetesen a személyes jelenlétén túl ez a dokumentáló művészeti ág az, amely a legmegfelelőbb ahhoz, hogy tényleg megértsük Kokas Klára pedagógiáját, mint alkotó-művészetet. A jelenetek megtekintése és átélése teszi megragadhatóvá igazán azokat a pillanatokat, folyamatokat, ahogy Kokas Klára és a vele együtt létező gyerekek, felnőttek a zene teremtőerejét használják fel szabadon az önkifejezésre és a társak megértésére, a teljes figyelem és a szeretet gyakorlására. Erre látunk gyönyörű, lírikus és sokszor filozofikus példákat a korongokon és olvashatunk róluk bővebben a kötetben, amelyet Vékony Katalin szerkesztett gondos munkával a Kokas Klára által hátrahagyott jegyzetekből.

 

Eredeti és sajátos intuitív logikán alapulhat, ahogyan Kokas Klára tematikusan egymáshoz rendelte az emlékeibe vésődött jeleneteket, amelyeket az idő és a tér addig egészen máshol tárolt. Ezt a tematizálást és annak mennyiségi mutatóit a munkát befejező alkotó szerkesztők (Vékony Katalin, Rieger Attila, Mihola Péter, Kuszkó Anette és Deszpot Gabriella) tiszteletben tartották meghagyva az eredeti elképzelést. Egy-egy lemezen belül azonban a jelenetek végleges sorrendjét átszerkesztették, kisebb blokkokat alakítva így ki, és egyben látva az egészet figyeltek a téma dinamikájára, ívére is.

 

Kokas Klára csak két szavas címeket adott a témaköröknek (Szabad mozdulatok, Együtt egymásért, Megtalált világ, Színes erdő), de ezek máris megszólítanak: Fedezz fel!

 

 

 

Az album a 33 jelenetet tartalmazó „Szabad mozdulatok”-kal kezdődik, amelyben a zenei átváltozásokról látunk bemutatókat, ahogy a zene teljes figyelméből, az improvizációk útján, a képzelet kibomlásával megszületnek a szabad mozgássorozatok. Ezek sokszor történetek, mesék is egyben, amelyek szavakkal is elmondhatók, de születésük idején még csak nonverbálisak lehettek. Saját intuícióival bárki szabadon élhet, nincs előkép, nincs formula, amit követni kellene. „Megvallom, soha nem képzeltem, hogy éppen a szabadon kitalált mozdulat vihet minket zeneközelbe. Neveltetésem, képzésem másra tanított. Amikor felfedeztem a gyerekeken a csodát, azon gondolkodtam: hogyan is nem jutott eszünkbe sokkal előbb?” Olvashatjuk a kísérőkönyv 16. oldalán. Ezt a gyermek- és egyben zeneközpontú jelenséget Kokas Klára azért fedezhette fel, mert teljes figyelemmel, empátiával, kíváncsisággal fordult a gyerekekhez, megteremtve azt a helyzetet, hogy minden pillanatban önmaguk lehessenek.

 

 

 

A jelenetek csoportosításának második nagy témaköre, a mintegy 51 filmrészlettel az „Együtt egymásért” válogatás. Ez a leghosszabb lemez, amely izgalmas, szép jelenetfolyam a boldogságos együttlétekről. Az előző DVD-n inkább szólók szerepelnek, amíg ebben a válogatásban arra látunk példákat, ahogyan a gyerekek – vagy épp a felnőttek – a válogatott, jó zenére és aztán egymásra hangolódnak. E folyamatban mindenki rá is bízza magát a többiekre: vele táncol, érte táncol. Olvas a másik tekintetéből, szavak nélkül fogadja, viszonozza gesztusait. Ebből születnek meg együttes alkotásként a mozgásművek, a táncos jelenetek.

 

A lemez első blokkján a névéneklésre látunk szép példákat. Ezt a műfajt Kokas Klára találta ki még az 1960-as években. Mi a hozadéka a név éneklésének? Kapcsolatteremtés a másik emberrel és egyben kapcsolatépítés önmagunkkal is: identifikáció és elfogadás. Az egymásnak éneklésben az arcok és a nevek egymásra hangolódnak.

 

A további öt jelenet megmutatja, hogy a hagyományosan közösségi körjáték, a népdal hogyan alakul személyessé az énekes improvizálás útján. A témakör további nagy blokkjában 18 olyan mozgás improvizációnak lehetünk tanúi, amelyek széles érzelmi skálán mozognak - gyermekek humora, vagy éppen érzelmi érettsége, sőt transzcendens érzékenysége érhető itt tetten. A következő jeleneteket az érintés fókusza hozza össze - a kezek és a lábak együttmozgása kommunikációs értékű. A Kokas-foglalkozások elengedhetetlen része a búcsúéneklés, amelyre három jelenet ad ízelítőt.

 

Kokas Klára nemcsak a gyermekekkel együtt talált meg egy különleges világot a zenében, hanem a felnőttekkel is. Azt, hogy ez hogyan történhet, a lemez utolsó jelenetein figyelhetjük meg. Lassan 100 éves lesz Kodály kijelentése “… az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei nevelése.” Látunk szép példákat a témakör zárásaként arra is, hogy milyen lehet a családi zenei nevelés a legkisebbekkel.

 

A filmválogatás legkatartikusabb lemeze a „Megtalált világ”, amely a köztünk, ám sokszor szegregált, elkülönült környezetben lévő hátrányos helyzetű vagy fogyatékos gyerekek, fiatalok eseteit mutatja be, mintegy másfél óra játékidőben.

 

Itt a bemutatott esetekben a különleges személyiség lép elő, amely egyedi, megismételhetetlen és értékes. 24 jelenetekben lehetünk tanúi, ahogy az értelmi fogyatékos, a vak, a súlyosan nagyothalló, a halmozottan sérült személyek a társas cselekvésben kinyílnak a zenére és erőket, képességeket fedeznek fel önmagukban. Ott látszik a képeken a zene-öröm, a mozgásalkotás, a kreáció képessége, amelyről sokan gondolják, hogy sérült gyerekekkel ez úgysem lehetséges, tehát nem is hozzák ilyen alkotói, cselekvő helyzetbe őket. Kokas Klára ezt is megpróbálta, évekig járt hozzájuk – ezt a világot is megmutatta nekik.

 

 

 

A harmadik DVD legfigyelemreméltóbb esete a kerekes székes Náditündéré, akit befogadtak a gyermekcsoportba. Megismerhették Náditündér lehetőségeit, alkalmazkodtak hozzá, és gyönyörű jeleneteket bontottak ki vele együtt és általa. Kokas Klára így beszél a kezdetekről: „Ölben hozták, mert teljesen béna volt. Kemény Ágnes az igazi neve, Náditündérnek a gyerekek kezdték szólítani. Ez is terápia volt, de nem Náditündéré, hanem a zenei foglalkozásokon részt vevő többieké, az ép gyerekeké.” (Nyilatkozta Tóth Teréznek az Új pedagógiai szemle 7. számában, 2009-ben, a 107. oldalon). Náditündér kilenc évig vett részt Kokas Klára foglalkozásain és közben a gyermekből felnőtt lett, a növendékből barát, a zenei pályáról elutasított fiatal lányból zenetörténész hallgató. A filmválogatás hat jelenete, mintegy félórányi időben mutatja be történetét, azt, ahogyan Kokas Klára már évtizedekkel ezelőtt megvalósította neki az inklúziót azzal az attitűddel, érzékenyítő pedagógiával, amelyet módszerein keresztül lehet tetten érni.

 

 

Az egy órányi negyedik korong a „Színes erdő”, amely az értékes zene ihletéséből megszülető, továbbgondolt rajzok, festmények, kisplasztikák megalkotásáról szól: a belső, imaginatív képek alakként jelennek meg és kiíródnak a síkba, a térbe. A direkt pedagógiai irányítás helyett a jól kiválasztott zenére épülő mozgásfantázia vezeti a kezet. Példa erre a címadó jelenetben a festést elutasító kisfiú, akinek ujj- és tenyérnyomaiból mégis csak megjelenik, előbukkan egy szép, megkapó kompozíció.

 

A 12 filmjelenet a különféle kifejezési formák összefüggéseiről szól, ahogyan átmennek egymásba a különféle modalitások, a hang, a mozgás, a kép, a plasztikus érzékelés. A mozgásban megszületett, majd kiíródott világrendező képek nem illusztrációi a muzsikának, hanem a saját vagy közös mozgásos asszociációk értelmezett, kimunkált kivetítései.

 

Néhány jelenetben megfigyelhetünk egy különös léptékváltást, amikor a gyermekek akkora képeket festenek elhagyott kiállítási paravánokra, présházak meszelt falára vagy éppen lepedőre, amelyekbe tán ők maguk is beléphetnének. Akár ebben is rejtekezhet a házfestő táborok gyógyító ereje, ahol külön vágyott világot alkothat magának az ember.

 

 

Felmerül a kérdés, hogyan is fogadható be igazán ez a mű?  Hogyan is bírjuk el, tudjuk élvezni, felfogni a jeleneteket? A válasz egyénre és helyzetre szabott, ugyanúgy, mint Kokas Klára egész módszertana.

 

Már maguk a szerkesztők is úgy gondolták, hogy többféle olvasat van ill. lesz. Technikailag is lehetségessé tették, hogy egy-egy DVD összes filmjét egymásután nézzünk végig, élvezve a zene--és képfolyamban való fürdőzést. Választhatjuk azt, hogy egyenként nézzük meg a kikeresett jelenetet lapozgatva a 6-6 bélyegképet mutató oldalak között. Lesznek, akik csak egy jelenetet néznek reggeli frissítőként vagy esti jutalomként. Talán saját sorrendű lejátszást is kitalál valaki, új hangsúlyokat, további összefüggéseket, más hatásokat keresve ezzel. A mozaik szemek összerakása új kompozícióvá az alkotás élményét hozhatja a kreatív befogadással.

 

Ha úgy vesszük, a „Zenében talált világ” tulajdonképpen folytatása a 2007-ben megjelent ún. életmű DVD-ROM-nak. Annak címe „Öröm, bűvös égi szikra”, amely már magában egy hatalmas életmű repertoár, hiszen többek között tartalmazza Kokas Klára addigi könyveit és cikkeit. Abban a gyűjteményben azonban nincsenek filmek, filmrészletek. Ilyen értelemben tehát hiánypótló is a most megjelent filmgyűjtemény, mert a mozgókép teszi igazán közvetíthetővé, élményszerűvé az ott leírtakat. Ha még inkább el akarunk mélyülni Kokas Klára pedagógiájának megértésében, akkor érdemes azonosságokat keresni és fellelni a filmalbum és Kokas Klára legutolsó könyve között, amely „Megfésültem a felhőket” címmel jelent meg 2012 decemberében. Az alcím -„Gyermekeim zenébe bújó történetei”- visz bennünket közelebb ahhoz, hogy megértsük miért testvér kiadványai egymásnak. A szöveggyűjtemény is arról szól, ahogyan a gyerekek megtalálják a zenemű esszenciáját és bennük a rejtőzködő szereplőket és helyszíneket, majd cselekményt építenek mindebből a mesei átváltozás, átváltoztatás segítségével. Több mint harminc példát hoz elénk a könyv ezekből a történetekből, amelyek azokból az időkből valók, amikor is Kokas Klára foglalkozásainak a Budapesti Művelődési Központ adott helyet 1984-től. A DVD sorozaton lévő sok jelenetet szintén ezen a helyszínen és ebben az időszakban rögzítettek.

 

A kiadvány elkészítését a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatása teremtette meg, amelyet a Lájer & V. Kft. illetve a Travel&Media Ltd. egészített ki. Ezen kívül egy kb. 30 főből álló csoport segítette a mű elkészítését az évek során: Baginé Kenderesi Andrea, Bánhidi Zoltán, Bózsa Rita, Csernyányszky Zoltán, Duga Ilona, Eger Tamás, Fogas János, Furka Beáta, Kiss Éva, Lénártné Kelemen Sarolta, Nyerges András, Pállay József, Péchy Kálmán, Sándorné Jakab Éva, Stachó László, Schiller Kata, Szűcs Andrea, Sziklás Csilla, Takács Mariann, Zányi Tamás együttes, egymást kiegészítő munkája. Lájer Józsefné volt az, aki kitartóan képviselte a kiadvány megjelentetésének fontosságát és folyton összefűzte a szétcsúszó szálakat.

 

A premiernek az Apáczai Kiadó Székháza (1085 Budapest, József körút 63.) adott helyet. Az elegáns, mégis otthonos helyszín méltó audiovizuális technikai körülményeket, valódi mozi élményt tett lehetővé a filmek megtekintésére, annak a kb. 100-130 főnek, aki e felemelő rendezvényen megjelent.

 

A legpraktikusabb, ha a „Zenében talált világ” filmválogatás használatát a könyvjelző, áttekintő betétlap segítségével kezdjük. Ez a gyorskeresésre ad lehetőséget a jelenetcímek és sorszámaik alapján. A vastag betűvel szedett filmjelenetekhez szöveg is tartozik a kísérőkönyvben.

 

 

 

A DVD-k menüje könnyen kezelhető. A műsormenü a nyelv kiválasztásával kezdődik („magyar” vagy „english” felirat: az angol verzióban feliratozás található). A címlappal megjelenő főmenüben választhatunk, hogy egymás után a szerkesztői sorrendben („lejátszás”) vagy egyenként („jelenetek”) szeretnénk megnézni a tartalmat. A jeleneteket hatos osztásban láthatjuk a képernyőn, a jelenetcímekkel együtt, de a jelenet sorszámára következtetni kell.

 

Külön, a „filmográfiában” tájékozódhatunk arról, hogy a jelenetsor egyes jelenetei melyik filmből származnak, annak kik voltak a filmszerzői, ill. megtudjuk, hogy a jelenetben felhangzó zenének ki volt a szerzője és mi a mű címe. A filmográfia végén olvashatjuk a kiadvány elkészítésében közreműködők neveit és szerepköreit, a támogatókkal együtt.

 

A könyvben található forrásjegyzék táblázataiból megtudhatjuk, hogy az egyes filmjelenetek milyen hosszúak - és mint a vetített filmográfiában - az eredeti film címét, évszámát, ill. a filmjelenet hangzó anyagainak adatait. Ezt különösen a jelenetek lejátszásánál érdemes párhuzamosan használni. Ugyanígy hasznos lehet az egyes jeleneteknél megnézni, hogy van-e hozzá külön további szöveg a kísérőkönyvben?

A kétborítós kísérőkönyvbe, „fejtől-lábtól” egybe van fűzve, szerkesztve a magyar és az angol szöveg. A kötet „Bevezetőjében” az összeállított anyag születésének izgalmas háttérkörülményeiről olvashatunk, majd arról is, hogy mi a filmezés, „A filmek jelentősége Kokas Klára életművében”.

 

A kiadvány megkapó és egységes grafikai arculata Szabó Ferenc átgondolt tervező munkáját dicséri.

 

 

A művet azoknak ajánljuk, akik szeretnék megérteni Kokas Klára hatásának titkát, követni vagy használni akarják tapasztalatait, vagy csak egyszerűen szeretnék jobban átélni a létezés csodáit, és ebben különösen a kicsiny, gyermeki létet.

 

Az évek alatt elkészült művet ajándéknak szántuk Kokas Klára születésnapjára, április 24-ére. Mi adtuk neki, pedig ő szánta nekünk egykor, mint majdani üzenetet - a kapukon túlról.

 

 * Dr. Deszpot Gabriella PhD, főiskolai docens, tanszékvezető-helyettes, ELTE Kutatóegyetem

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar