Liszt Ferenc a pszichológus szemével

 

Letehetetlen olvasmány az orvos- pszichológus Dr. Szilágyi András – amúgy kitűnő zongorista és Liszt-kutató – könyve egy szellemi óriás emberi oldaláról, személyiség-vonásairól.

 

 

Azt hinnénk, mindent tudunk az életrajzokból, s a művekből, hisz minden zenét tanuló, zenehallgató, koncertre járó előbb-utóbb találkozik vele, legendája velünk él. Ismerjük hatalmas életművét, karakteres, szép vonásait, kalandos pályáját, szerteágazó kapcsolatait, írásait, utazásait, levelezését. Szobrai, portréi, szerelmeinek, barátainak, tanítványainak emlékezései, művészi kisugárzásának folytonossága személyét közel hozták jelenünkhöz, szinte töretlennek tűnik a hagyomány, amely sorsát és alkotói énjét korunkhoz kapcsolja.

 

Szeretjük, tiszteljük, velünk van…de vajon ismerjük-e? És egyáltalán: segít-e emberi vonásainak ismerete zenéjének jobb megértésében, hiteles tolmácsolásában?

 

Meggyőződésem, hogy a válasz: igen.

 

Dr. Szilágyi András is így gondolta, és szívós „nyomozással”, kitartó kutató-munkával, aprólékos feltáró, összefüggéseket kereső módon, a modern pszichológia eszközeivel vizsgálta meg Liszt életének, jellemének, munkásságának, kapcsolatainak sajátosságait, eredőit, hatásait, zeneszerzői, virtuóz-zongorista, publicista, pedagógus attitűdjét, vallásosságát, magyarságát – mindezt életének ismert eseményeire, sikereire-kudarcaira, döntéseire, kortársainak, tanítványainak véleményére, hatalmas levelezésére alapozva. Gondos kutatásának, imponáló tárgy-ismeretének- és szeretetének eredményeit alaposan, érvekkel alátámasztva – hol tárgyilagosan, hol merészen – értékeli is könyvében, s ezzel sok tévhitet és pletyka-szintű információt is sikerül eloszlatnia. Plasztikusan állítja elénk zenetörténetünk e nagy alakját, akit erős, egészséges személyisége, céltudatos életvezetése, munka-szeretete, magas eszményei, szilárd jelleme korunk nagy példaképévé emelhetne.

 

Lenyűgöző felfedezni az alkotó zseni emberi nagyságát, mélyről fakadó nagylelkűségét, igazságosságát, szilárd értékrendjét, tudatosan felépített műveltségét, lelki-érzelmi életének színeit és gazdagságát, bölcs humorát. Levelei irodalmi igényűek, formailag, nyelvi gazdagságukban is maradandó értékűek, de még vonzóbb talán az a figyelem, tisztelet és emberség, amely soraikból sugárzik.

 

Szereti Ön Lisztet?

 

Ha igen, érdemes kézbe vennie Szilágyi András művét: hallatlanul informatív, ugyanakkor igen élvezetes olvasmány, a válogatott kutatási anyag - adatok, dokumentumok, idézetek - valamint a pszichológiai megállapítások, következtetések aránya kitűnő, egymást kiegészítő, és folyamatosan ébren tartja az olvasó kíváncsiságát.

 

Horváth Anikó

 

(Dr. Szilágyi András: Liszt Ferenc személyisége /GARBO Kiadó/)