Sulyok Gizella versei*

 

ZENGŐ-BONGÓ BOLYGÓN

Monoton dobokon

Rock dobos robotol,

Nagydobos rab dobos

Vad rockot tam-tamoz.

 

Halkabban tam-tamozz

Vad dobos, rock dobos,

Monoton dobodon

Halk ritmust, ne zajost!

 

Harsogó hangodon

Mélabú záporoz:

„Robot, ó robot!

 Monoton robot!

 Vak robot,

 Rab robot,

 Monoton

 Rock robot!”

 

Kisdobos, nagydobos

Vad ritmus kavarog

Bolondos dobokon

Halk ritmust tam-tamozz!

 

IMPROVIZÁCIÓ     

 Zongora húrjait

Söprűvel cirógasd

 

Réztányér derekát

Vonóval simogasd.

 

Kisöpört zongora

Sértetten kivonul

 

Csiklandós cintányér

Röhögve kigurul!

 

ESTI FUVALOM

 Kékszemű hajnalka

aludni tér,

mező az alkonytól

harmatot kér.

Szellő a pázsittal

táncolni kezd,

holddal az ölében

leszáll az est.

 

Billentyűn billegő

parányi kéz

csendül a holdfényben

tenyérnyi réz.

Csillag a felhők közt

dalolni kezd,

holddal az ölében

leszáll az est.                 

 

BENÉPESŰLT CSEND

 Magány harangja

szivárvány-csengő

 

Magány dallama

viola-ének

 

Magány susogás

mindenség szárnya

 

Magány árnya

mindenség-susogás.   

 

TÉRZENE     

 Csendül a csengő:

Csincsilicsin,

 

Peng a gitárhúr:

Plimpilim.

 

Dob szava mondja:

Tramtatatam,

 

Fújjad a nótát:

Trallalam!

 

HÁROM MACSKA ÉNEKEL

Három macska énekel

kuporog az ágon,

farkas hozott egy dobot,

veri mindenáron.

 

Kutya táncol egyedül,

zeng a nyúl gitárja,

Róka Döme hegedül,

bagoly forog rája.

 

Medve magát legyezi,

olvadoz a hája,

mókus fülét hegyezi:

kornyikál a páva.

 

Keringőz a réti sas,

örvendez a bálon:

-  Gyere te kis vadmalac,

te leszel a párom!                       

BODZASIPOS ZÖLD MANÓCSKA

Bodzabokrok illatában

Zöld manócska él,

Bodzasípot fújdogálva

Lombok közt zenél.

 

Jön bokázva pulyka, páva

Díszes úri nép,

Zöld manócska dallamára

Vigadozva lép.

 

Bodzasípos zöld manócska

Tutúl, mint a szél,

Addig-addig fújdogálja,

Míg eljön a tél.

 

SZÖKELLŐ DAL  

Kora reggel ki a kertbe

Szökdécselünk szépen,

Kergetőzünk, fogócskázunk

A tavaszi fényben.

 

Körbe-körbe karikába

Táncolunk a réten,

Kurjantásunk kakasszóval

Versenyt száll az égen!

***

 

                                                      * Sulyok Gizella kiváló zenepedagógus, évtizedek óta számos önálló verskötet alkotója (egykoron a Fővárosi XIV. kerületi Zeneiskola szolfézstanára) 1993-ban PILLETÁNC című három kötetes daloskönyv-sorozattal is meglepte a zeneiskolai szolfézs, az általános iskolai ének-zene és az ének-zenei általános iskolák tanulóit, tanárait. A kötelező anyagok kiegészítéseként a barokk, a bécsi klasszikus és a romantikus mesterek népszerű, könnyű zongoradarabjaiból alkotott éneklésre is alkalmas műveket a fiatalok életkori, érzelmi és gondolatvilágának megfelelő versek segítségével. Költeményei hűen követik a kis darabok ritmikáját, dallamformálását, valamint hangulati, érzelmi mondanivalóját, így a szó legnemesebb értelmében a hangszeres darabok Sulyok Gizella ihletére testvért, pontosabban daltestvért kaptak. A kottákban a dalok énekes szólama és „zongorakíséret” külön lapon, de egymás mellett jelent meg. Tekintettel arra, hogy az 1-3 kötet évek óta már nem kapható, örvendetes, hogy az Oktatási Minisztérium Sulinet Digitális Adatbázisában most a teljes anyaghoz könnyű szerrel hozzá lehet férni a világhálón.

A honlap címe:  http://pilletanc.sulinet.hu