„Érdekes jelenségekkel találkoztunk!”

 

Interjú Széplaki Zoltánnal*,

a VIII. Országos Czidra László Furulyaverseny zsűri elnökével

 

Czidra László blockflöte művész és zenetudós (Budapest, 1940. február 10.  – Budapest,

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROvbnJrth48rAtYFcfD16svwYFCtarjQ8u_vhWxEVnHrfAqdzGuQ

 

2001. január 21.) halála után 5 évvel, 2006-ban a Magyar Kultúra Napján (január 23.) poszthumusz Apáczai Csere János díjban részesült. Özvegye, Bodza Klára énekművész furulyaversenyek támogatására ajánlotta fel a díjjal járó összeget. A háromévente megrendezett verseny 2004 óta viseli Czidra László nevét. Az idén tavasszal már a VIII. országos versenyre került sor, április 26-28-ig a budapesti Szabolcsi Bence Zeneiskola adott otthont a döntőnek.

 

A verseny felépítése éppen olyan volt, mint a többi hangszer esetében: iskolai-, majd területi válogatók, végül országos döntő. Mennyien jutottak el a végső megmérettetésig?

Összesen 84 produkció került be a döntőbe a hét területi válogató után, ez most 103 gyermeket jelentett. Az induló produkciók összlétszáma 284 volt. A gyerekek négy egyéni és 2 kamarazenei kategóriában versenyeztek. Az első korcsoportba a legkisebbek tartoztak 5. osztályos korig, a második korcsoportban az 5-6. osztályosok indulhattak, a harmadikban a 7-9. osztályos, a negyedikben 10. osztálytól jelentkezés felső korhatáráig 22 éves korig, vagyis szinte már fiatal felnőttek mutatkozhattak be ebben a korcsoportban. A két kamarazenei kategória az általános és a középiskolás korosztály között tett különbséget.

 

Melyik korcsoport volt az Ön számára a legfigyelemreméltóbb?

Mindegyik korcsoportban van, volt jó néhány érdekes jelenség. A furulyáról azt kell tudni, hogy rendkívül dinamikusan fejlődik. A legutóbbi statisztikák alapján a furulya jelen pillanatban a második legnépszerűbb hangszer a zongora után a magyar alapfokú zeneoktatásban. Ez a tendencia már jó néhány éve megfigyelhető. A hangszerjátéknak nálunk is sokféle megfogalmazás módja létezik, hiszen sokféle az oktatástípus Magyarországon. Természetesen voltak kötelező és szabadon választott darabok, mint szokásosan, vagyis sokszínű produkciót halhattunk. Hogy melyik korcsoport volt a legszembetűnőbb? Nehezen tudnék választani… Talán a végzős általános iskolások, vagyis a harmadik korcsoportban volt a legerősebb mezőny. Ami a résztvevők számát tekintve örömre ad okot, az az, hogy a legkisebbek továbbra is nagyon sokan vannak. Vagyis várhatóan egyre izgalmasabbak lesznek a feltörekvő korcsoportok.

 

Mikor rendezték a hangszer első országos versenyét?

1992-ben. Azóta sok minden történt, a furulya kinőtt abból a periódusból, hogy kizárólag csak előkészítő hangszer legyen, és kiépült a képzés teljes szimpóziuma. A ’90-es évek előtt inkább csak a zenei nevelés alapozó hangszereként működött, és nem nagyon volt arra lehetőség, hogy valaki furulyából továbbtanuljon. Ma a zeneiskolákon túl kilenc szakközépiskolában és három főiskolán oktatják a hangszert. Ez nem egy különleges magyar sajátosság, ez a legjelentősebb nyugat-európai intézményekben már évtizedek óta így van. A leglényegesebb viszont az, hogy nagy a tere a mai zenei világban a furulyának. Köztudott, hogy a hangszer a barokk korszak végén szorult ki a zenei gyakorlatból, de a XX. században újra visszatért. Hatalmas az irodalma.

 

Mi a tapasztalata: aki furulyázni kezd, az megmarad a hangszernél vagy egy idő után lecseréli pl. fuvolára vagy más fafúvós hangszerre?

Rengeteg gyermek előkészítő hangszerként tanulja a furulyát, viszont meglepően sokan hosszú évekig, zenetanulmányaik teljes idejében megmaradnak a furulya mellett. Viszont kétségtelenül van egy állandó fluktuáció a magyar zeneoktatásban. Vagyis nagyon sok gyermek így is, úgy is vált hangszert.

 

 

Azok a 16-18 évesek, akik országos versenyre jelentkeznek, zenészek lesznek?

Nem, és természetesen ez az összes többi zenei versenyre is igaz. Egy országos verseny csupán azt jelenti, hogy oda a tanulók krémje jelentkezik, vagyis ez a színvonal teteje. Az itt induló gyermekek az élet más területein is remekül teljesítenek. Néhány tanuló persze ezt a hivatást választja. Pl. a harmadik korcsoportban volt 2 olyan gyerek, aki ősztől zeneművészeti szakközépiskolában folytatja tanulmányait, a legnagyobbak közül pedig egy növendék most jelentkezik majd zeneművészeti főiskolára. 

 

Az idén mintha megsokasodott volna a panasz, hogy kevesebb a jelentkező a zenei versenyekre. Igaz ez a furulyára is?

Igen, igaz: volt már ennél több jelentkező is. Bár a csökkenés nem olyan mértékű, mint sajnos sok más hangszernél. 

 

Mi az oka ennek?

Kevesebb a gyerek. Nemcsak a zeneoktatásban, hanem egyébként is. Illetve az, hogy eléggé polarizált világban élünk. Sok szülő úgy gondolja, hogy a gyermekének több dologban kell részt vennie, azért, hogy minél több dolgot tanuljon és tudjon. A zene pedig nem mindig van az első helyen. Éppen most láttam egy statisztikát: 2012-ben százezer alá csökkent a zeneiskolában klasszikus zenét tanuló gyerekek száma.

 

Mihez kell viszonyítanunk ezt a számot?

Korábban kétszázezret is számláltak már, tehát régebben kétszer ennyien tanultak zeneiskolában, bár sokat változott a nyilvántartás módja. Új jelenség az is, hogy a gyerekek kevesebb időt töltenek a zeneoktatás rendszerében. A ’80-as években meglepően kevesen tanultak zenét, de azok 7-8-10 évig a rendszerben maradtak. Most csupán átlagosan 2-3 évet töltenek a növendékek a zeneiskolákban, magyarán nagy a lemorzsolódás.

 

Vannak-e igazi nagy tehetségek az iskolákban?

Igen, vannak. A magyar zeneoktatásra mindig is jellemző volt, hogy a rendszer „teteje”, a tehetséggondozás elképesztően dinamikusan fejlődik. Tehát lépést tart a világ fontosabb tendenciáival. Ezen a versenyen is hallhattunk rendkívül gyönyörű, magas színvonalú produkciókat. Zömmel szakmabeliek olvassák ezt a lapot, tehát köztudott, hogy egy országos versenyt nem az adott korosztály általános színvonalához igazítják, az elvárás jóval magasabb. A lényeg mégis az lenne, hogy minden ilyen alkalommal minél többet lássanak, halljanak a gyermekek és tanáraik egymás jobbnál jobb produkcióból, melynek tanulságai jussanak el mindenhova.

 

Fehér Márta

 

 

VIII. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY INFORMÁCIÓI:

 

A verseny követelményei:

A versenyanyagot csak villás (reneszánsz vagy barokk) rendszerű hangszeren szabad játszani, a lejegyzett fogásrend megtartásával.

A játékidő maximuma a kötelező és szabadon választott művek játékidejét együtt tartalmazza.

Kérjük a játékidő betartását, túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja.

A művekben az ismétlések a játékidőn belül szabadon kezelhetők.

Vagy a kötelező, vagy a szabadon választott műve(ke)t kotta nélkül kell előadni. A nevezési lapon meg kell nevezni vagy jelölni a kotta nélkül előadott műve(ke)t.

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

 

EGYÉNI KATEGÓRIA:

 

I. korcsoport:

Kötelező mű: Jacob van Eyck: Vande Lombart; Répertoire 1a no. 18.

Szabadon választott mű(vek).

Játékidő maximum 6 perc.

 

II. korcsoport:

Kötelező mű: Oromszegi Ottó:” Két ujja van a pendelynek” Népdal variáció; Oromszegi: A szorgos furulyás no.97.   

Szabadon választott mű(vek).

Játékidő maximum 8 perc.

 

III. korcsoport:

Kötelező mű: J. J. Quantz: Vivace alla Francese; Solos from the Giedde Collection no.3.; The Baroque Solo Book ; Dolce 111

Szabadon választott mű(vek).

Játékidő maximum 10 perc.

 

IV. korcsoport:

Kötelező mű: Kerek Gábor: Koncert etűd no. 2.

Szabadon választott mű(vek).

Játékidő maximum 10 perc.

 

KAMARA KATEGÓRIA

 

A verseny követelményei:

A kamaracsoport 3-8 fő lehet.

Minden kamaracsoportban legalább 2 furulyás szerepeljen szólamkettőzés nélkül.

Kérjük a játékidő betartását, túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja.

A kötelezően választható és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

 

I-II. korcsoport:

A kötelezően választható mű: Egy 16. századi reneszánsz polifon mű előadása.

Szabadon választott mű(vek).

Játékidő: max. 7-8 perc.

 

 

I-III. díjasok, VALAMINT ISKOLÁIK ÉS  FELKÉSZÍTŐ TANÁRAIK:

 

Szóló kategória

 

I. korcsoport

I. helyezett: Kiss Benedek Máté

Vikár Sándor Zeneiskola AMI, Nyíregyháza

Felkészítő tanár: Nyesténé Raizer Márta

 

I. helyezett: Subert Janka

Vikár Sándor Zeneiskola AMI, Nyíregyháza

Felkészítő tanár: Nyesténé Raizer Márta

 

II. helyezett: Borka Dávid

Makói AMI

Felkészítő tanár: Poór Ágnes

 

III. helyezett: Bradács Kristóf

Lukin László AMI, Érd

Felkészítő tanár: Szabó János

 

III. helyezett: Nánási Ádám

Király- König Péter Zeneiskola, Szeged

Felkészítő tanár: Paragi Jenő

 

III. helyezett: Orlik Laura

Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI, Székesfehérvár

 Felkészítő tanár: Lits Zsuzsanna

 

 

II. korcsoport

I. helyezett: Jassó Gellért

Vujisics Tihamér AMI, Szentendre

Felkészítő tanár: Lachegyi Imre

 

I. helyezett: Tóth Márton

Lukin László AMI, Érd

Felkészítő tanár: Szabó János

 

 

II. helyezett: Barota Boglárka

Vikár Sándor Zeneiskola AMI, Nyíregyháza

Felkészítő tanár: Purné Orha Andrea

 

II. helyezett: Mogyorósi Tímea

Bp., II. ker. Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola Gimnázium és Zeneiskola AMI

Felkészítő tanár: Kecskeméti László

 

III. helyezett: Adolf Diána

Bp., II. ker. Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola Gimnázium és Zeneiskola AMI

Felkészítő tanár: Stadler Vilmos

 

III. helyezett: Lajkó Ivett

Illyés Gyula Általános Iskola AMI, Hévíz

Felkészítő tanár: Balázs Árpádné

 

III. helyezett: Rudolf Daniella

Kalász Suli AMI, Budakalász

Felkészítő tanár: Reikort Ildikó

 

 

III. korcsoport

I. helyezett: Kovács Bálint

Liszt Ferenc Zeneiskola AMI, Győr

Felkészítő tanár: Vargáné Bella Tünde

 

II. helyezett: Kérges Dorottya

Városi Zeneiskola, Vasvár

Felkészítő tanár: Kérges Albert

 

II. helyezett: Zempléni Ábel

Bp., II. ker. Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola Gimnázium és Zeneiskola AMI

Felkészítő tanár: Stadler Vilmos

 

III. helyezett: Demeter Ditta

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és  Zeneiskola AMI, Debrecen

Felkészítő tanár: Tóthné Baranyi Anikó

 

III. helyezett: Hegedűs Eszter

Frčdčric Chopin Zeneiskola, Gödöllő

Felkészítő tanár: Bali János

 

 

IV. korcsoport

I. helyezett: Németh Krisztina

Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Zeneiskola AMI

Felkészítő tanár: Szabóné Bíró Klára

 

II. helyezett: Kéringer Dávid

Bp., VI. ker. Tóth Aladár Zeneiskola AMI

Felkészítő tanár: Bánfi Balázs

 

II. helyezett: Miklós Gabriella

Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Zeneiskola AMI

Felkészítő tanár: Szabóné Bíró Klára

 

III. helyezett: Telek Sára

Király – König Péter Zeneiskola, Szeged

Felkészítő tanár: Paragi Jenő

 

Kamara kategória

 

I. korcsoport

I. helyezett: Szentpéteri Fanni

                          Barota Boglárka

                          Vízvári Eszter

                          Cseh Annamária

                          Kovács Beatrix

                          Tokárszky Máté

Vikár Sándor Zeneiskola AMI, Nyíregyháza

Felkészítő tanár: Purné Orha Andrea

                                 Czakó Erika

 

II. helyezett: Barakonyi Márton

                         Lajkó Ivett

                         Pas Dominika

                         Tatár Borbála Anna

Illyés Gyula Általános Iskola AMI, Hévíz

Felkészítő tanár: Balázs Árpádné

 

III. helyezett: Szilágyi Emese

                           Oláh Kinga

                           Regenhart Anna Blanka

Bp., XXII. ker. Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Felkészítő tanár: Lados Lilla

                              Belej Ferenc

 

 

II. korcsoport

I. helyezett: Gáspár Fanni

                          Mukics Júlia

                          Nagy Zsófia

                          Kocsis Orsolya

                          Paulik Ráhel

Bartók Béla Zeneiskola AMI, Szombathely

Felkészítő tanár: Békefi Antal Attila

 

 

I. helyezett: Németh Krisztina

                       Keczer Zsuzsa

                       Miklós Gabriella

                       Szeitz Rebeka

                       Bogdál Lilla

                       Kovács Miklós Márton

                       Galántay Péter

                       Putnóczki Fanni

Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Zeneiskola AMI

Felkészítő tanár: Szabóné Bíró Klára

                             Dobi Imre

                             Kovács Attila

 

II. helyezett: Jaics György

                           Nánási Ádám

                           Lévay Evelyn

Király – König Péter Zeneiskola, Szeged

Felkészítő tanár: Iglódi Éva

 

 

II. helyezett: Koncz Katalin

                            Szalai Regina

                            Fodor Gabriella

„Sancta Maria” Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Zeneiskola AMI, Eger

Farkas Ferenc Zeneiskola AMI, Eger

Felkészítő tanár: Szeredi Andrea

 

III. helyezett: Décsei Réka

                             Tarcali Eliza

                             Major Dóra

                             Marssó Blanka

                             Aranyos János

                             Nagy Richard

Vikár Sándor Zeneiskola AMI, Nyíregyháza

Felkészítő tanár: Purné Orha Andrea

                                 Tamás Attila

 * Széplaki Zoltán furulyaművész-tanár 1972-ben született, gyermekkora óta

 

http://www.musicahistorica.hu/images/szz.jpg

 

foglalkozik régi fúvós hangszerekkel. Korán kapcsolatba került a Camerata Hungarica Együttessel és Czidra Lászlóval. Furulyaművészként 1999-ben diplomázott a Szegedi

Konzervatórium régizene tanszakán Lőrincz László növendékeként. 2012-ben a budapesti Zeneakadémián barokk fuvola szakos diplomát szerzett Balogh Vera és Kertész Ildikó osztályában. 1998 óta tanít a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében, valamint ugyanott a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola blockflöte tanszakán. A Musica Historica Együttesnek 1990 óta tagja, emellett több más magyarországi zenekarral dolgozott, több mint ezer koncertje volt itthon és külföldön az elmúlt időszakban, 17 hanglemez közreműködője. Tanításában a furulya hangképének kiszélesítésére törekszik, az előadásmódban nagy hangsúlyt fektet a különböző tánckarakterek alkalmazására és a köznyelv zenei megjelenítésére.