TRENCSÉNYI LÁSZLÓ*

 

MŰVÉSZETI NEVELÉSTŐL  A GYERMEKKULTÚRÁIG

 

A Pécsi Tudományegyetem és az Új Helikon Bt elnevezésű kis kiadó – a pesterzsébeti önkormányzat támogatásával adja ki dr. Trencsényi Lászlónak 1965 és 2013 közt írt tanulmányait, módszertani írásait. Reflexióit MŰVÉSZETI NEVELÉSTŐL A GYERMEK­KULTÚRÁIG címmel. A 300 oldalt is meghaladó kötet a magyarországi művészetpedagógia és gyermekkultúra fél évszázadának történéseiről ad tükröt, néhány írásban mint aktív innovátort, kísérletezőt, programszervezőt, tantervírót is felismerni. Ajánlónkban kedvcsinálóul a Bevezetőből idézünk, illetve egy, a hetvenes években keletkezett írástudósítást, majd egy kilencvenes évekbeli (kipróbált) módszer leírását.

 

Bevezető

 

Az olvasó köszöntése és útbaigazítása

 

Csaknem 50 éve jelennek meg írásaim, kutatási jelentéseim, publicisztikáim, könyvkritikáim, módszertani írásaim – jobbára nem csupán érdeklődésemet, hanem tanári-kutatói pályámat is kísérve, értelmezve, reflektálva.

    Első könyvem a gyerekek olvasási szokásairól szólt, az Óvodai Nevelés, a Könyv és Nevelés, a Pedagógiai Szemle, de még a reformkorával próbálkozó gyerekmozgalom módszertani lapja, az Úttörővezető is rendre teret adott közleményeimnek, köszönet érte a szerkesztőknek. A művészeti nevelés tudományába Székácsné Vida Mária avatott be (nem tagadom, sokat köszönhetek a kérdéssel tanárként, tudósként, szerzőként szintén sokat törődő szüleimnek is, nemkülönben hasonló pályán járó testvéreimnek, életem kritikus társának, hovatovább felnőtt, s a szakmához közel maradt gyermekeimnek is).

    Aztán olyan helyzetekbe kerültem, ahol – az iskola világában keletkező felelősségeket nem tagadva – az ún. kulturális életnek a gyerekvilágra való hatását követhettem, olykor befolyásolhattam is. Így kerültem kapcsolatba nem csupán meghatározó művészetpedagógus-személyiségekkel, mintaképekkel, de a koruk viszonyai közepette helytállni próbáló, győző vagy elbukó intézményekkel is – melyek feladatrendszere, vállalása kinőtt a közvetlen művészeti nevelés világából, s körülírt egy olyan univerzumot, melyet gyermekkultúrának nevezhetünk.[1] A hajdani úttörőszövetség, a Népművelési Intézet, aztán sajtókezdeményezések (Népművelés-Színkép, Gyermekmúzsák, Tehetség), művészetpedagógiai civil szervezetek (Amatőr Bábjátékosok Tanácsa, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Fiatalok Népművészeti Studiója, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Academia Ludi et Artis stb.), olykor országos kutató-fejlesztő intézet (így az OPI és az OKI, nem kevésbé az OKKER Iroda főként az első NAT fogalmazása és implementációja idején,), egyetemi katedrák (Miskolcon és Budapesten)  voltak mesteriskoláim, ahol reflektálhattam szóban, írásban, cselekvésben mindazt, amit gyerekek és művészet kapcsolatáról megismerhettem, alakíthattam.

 

    A különböző orgánumokban (Új Pedagógiai Szemle, Iskolakultúra, Kútbanézők, Parlandó, Muzsika,  Óvodai Élet, Köznevelés, Tanító, Könyv és Nevelés, Drámapedagógiai Magazin, Rajztanítás, Magyartanítás, Tehetség, A Kisgyermek, Neveléstörténet stb.)  publikált írások valóságos gyermekkultúra-történetet írnak le az ezredforduló előtti és utáni évtizedekről. Történelmi idők! Korábban a Fapadoskönyv Kiadó vállalkozott arra, hogy gyermekszínjáték-gyermekszínház-drámajáték, illetve gyermekirodalom témakörben összegyűjtött írásaimat külön kötetekben örökítse meg.[2]

 

    De a gyermekkultúra témaköre ennél tágasabb. Miért tagadjam, munkásságom is – melyben a vizuális nevelés is a maga módján reprezentált, de főként a folklorizmus és komplex művészetfelfogás terén fűződik munkásságomhoz több fontosnak vélt írás, kísérlet, tapasztalat.

 

    Amikor 2012 őszén Szekszárdon Bús Imre kezdeményezésére helyi és régióbeli, fővárosi szakemberekből szép álmokat kergetve létrejött a Gyermekkultúra Kutatócsoport, akkor döntöttünk úgy: e műhely ars poeticájához rendezve adjuk ki gyűjteményes kötetemet.

 

    A szerkesztés elveiről el kell mondanom, hogy több megoldás kínálkozott. A színházas Fapadoskönyv-kötet szorosan követi a kronológiát, a „gyermekirodalmas”  enciklopédia-szerűen tárgyszavakhoz rendez írásokat. E kötetben a műfajok tagolják az írásokat.

 

    Így követik egymást a ciklusok:

 

    TANULSÁGOS ESETEK, ESETTANULMÁNYOK

    TANULMÁNYOK, ELEMZÉSEK

    TÖRTÉNELMI PILLANATOK

    TAPASZTALATOK         

    ELMÉLETI ÍRÁSOK

    MÓDSZERTAN

    RECENZIÓK, KÖNYVKRITIKÁK

    PROGRAMFOGALMAZÁSI KÍSÉRLETEK

 

Nem sikerült mindenütt tisztán a műfaji besorolás, néhány, a helyzet „melegében” keletkezett írás esetében előfordult, hogy megfeledkeztem a szoros műfaji szabályokról. Mentségemre legyen minden ilyen esetben indulatom, izgalmam őszintesége. A szövegösszefüggések a kötetben új jelentést adnak az írásoknak. Ezért – bár bizonyára az izgalmas és gyorsan változó történelmi kor, s benne a magam változásai is izgalmas adalékok lehetnek – elhagytam a keletkezés idejére, helyére való utalást.[3]

 

    Kérem, az olvasót, kövesse kalandozásaimat. Egy hiteles gyermekkultúra-elmélet és -történet megteremtése érdekében. A kultúrateremtő és – fogyasztó gyerekek javára.

 

    S még egy megjegyzés. A kötet szerkesztésének napjaiban veszítettük el Halmos Bélát, a táncház-mozgalom egyik alapítóját s Váradi Istvánt a gyermekkultúra polihisztorát, élete utolsó negyedszázadában a Garabonciás Történelmi Gyermekegyüttes vezetőjét. Mindkettőt barátomnak is tudtam, nem egyszerűen pályatársaknak. Szolgálja hát e kötet is az ő emléküket!

 

 

 

Koncerttermi szocializáció

 

Kisfiam nem akart eljönni a hangversenyre. Az igazság az, hogy úgy alakult: 10 éves korára nem vált rendszeres koncertlátogatóvá. Az iskolában szerzett tanulmányok mellé a külváros, kamasz nővérei, a tömegkommunikáció bonyolult hatása is társult. A családi "háttérzene" meglehetősen pluralisztikus. Szülei remények közepette vásárolnak családi bérletet a "Mesélő muzsikába" évről évre.

 

    A bérlet első előadása Mozart jegyében telt el. A műsorvezető beköszöntésül kortárs művészeket mutatott be a pódiumon, a Vigadó ragyogó termében. Az egykori kis Wolfgang Amadeus szépreményű kortársait, s a hallgatóság kortársait. Az 1. kerületi zeneiskola növendékei játsszák a gyermek Mozart könnyed, apró darabjait. Figyelem a közönséget. Észrevehetően azok a szemek ragyognak fel, azok a szájak szaladnak fülig, melyeknek tulajdonosai számára ismerősek a dallamok. Akiknek iskolázottsága tehát kiterjed arra a világra, amelyik hozzájuk szól most a pódiumról, akik feltehetőleg valamely zeneiskolának hasonló "ábécéskönyvet" tanuló növendékei - csak éppen addig a sikerig nem jutottak el, hogy ők is nagyközönség előtt megszólaló kiválasztottak legyenek. Az ifjú művészek szépen játszanak, méltóak a teremhez, méltóak a művekhez is. E művekből én, lassan egy évtizeddel öregebb,
mint a pályájának végére ért salzburgi-bécsi-európai muzsikus, bizonyára többet, mást is kihallok, mint a kortárs előadók; a játéknak és szomorúságnak elválaszthatatlan elegyét.

 

    Az ifjú előadók tudják az illemet, miképp kell meghajolni, miképp kell beállítani a széket, miképp kell fogadni a tapsok – a közönség is ismeri a játékszabályokat. Olykor fiam is megfeledkezik mára fogadott ellenállásáról, összeveri a tenyerét.

 

    Aztán újra a műsorvezető következik. Kérdéseket intéz a közönséghez. A sikeres válaszoló jutalmat kap. Ez egy igen összetett siker. Ki kell választódni a közönség hatalmas tömegéből, hogy a játékvezető figyelme éppen rád essen. A játékvezető rutinos szakember. Azt is tudja, hogy olyan személyt kell szólítani, aki viszonylag hamar átbukdácsol a széksorok közt, ne fogyjon hiába az idő. Az esélyek tehát roppant determináltak. Volt már szerencsénk hozzá. Tavaly hiába nyújtózkodott, nem kerül rá a sor. Idén nem jelentkezik. Pedig most súgnunk sem kell neki - miközben látszatra elmerül a műsorfüzetbe nyomtatott rejtvényben - fogai közt sziszegi a helyes választ. Helyes válasz? A kérdések tudásválaszok. A műszavak, a „tolvajnyelv" szótára. Ebből fogalmazható kérdés, hát ebből kérdez a rutinos műsorvezető. Mi a menüett? Melyik nép tánca? Mi a rondó? Stb.

 

    A rondo? Az igen. Szerencsés választás. Az utolsó hasonló műfajú zongoradarab után a Hangversenyrondót mutatja be az igazi zenekar. Előtte a műsorvezető elmagyarázza azt is, mi történik akkor, amikor hangol a zenekar, kit hívnak koncertmesternek. Újra szótárunk gyarapszik. Zenei műveltségünknek - hitem szerint - felszíne, ami a koncerttermi eligazodásba bevezet. A muzsikába csak félig. Nem tudok szabadulni egy hivatalos oktatáspolitikai dokumentum friss élményétől, az egyik közoktatási törvénytervezet fogalmaz így: az "elemi iskolafokon a nevelés és képzés célja ... az elsajátítandó készségek és képességek szempontjából alapvető fontosságú ismeretek elsajátíttatása". Csakugyan így lenne? A képességfejlesztés nem megy enélkül, tudniillik a szótár, a közmegegyezésbe foglalt középosztályi "tolvajnyelv" - már elnézést a kifejezésért - nélkül? Hát nincs fordított út? Hogy egy viszonylag fejlett képességegyüttes "beszerzése" után könnyedén megtanulható-tanítható a szótértéshez szükséges fogalomtár is? Mikor jut idő a pedagógiában - akár a Vigadóban - arra, hogy menüettet járni tanuljanak meg a gyerekek, akár improvizációkkal követve Wolfgang Amadeus dallamát és ritmusát, és aztán hozzárendelni a dolog nevét.

 

    A rondó egyebek mellett ezért is szerencsés volt. A műsorvezető. remek metaforával avatott be a formába. "Amikor a körtáncban időnként középre perdül egy pár, eljátsszák-elmondják a magukét, s utána újra megperdül a kör... " De a rondó a beavatatlan hallgatót is hamar és észrevétlenül ismerős világba vezeti be: a téma visszatér. Az isten is kezdő zenehallgatónak teremtette a műfajt!

    Vastaps. A műsorvezető megdicséri a hallgatóságot, mert tudták, hogyan kell viselkedni a koncertteremben, hallgatni, amikor hallgatni kell, nagy, mondhatni mitikus félelme ez a gyerekelőadások rendezőinek -, s tapsolni, amikor tapsolni kell. A szünetben én azon tűnődöm, mi történt volna, ha a pódiumon nem úgy rendezik el a zenekart, ahogyan a felnőttek hangversenyein való. Ha az alulnézetben hatalmas zongora nem takarja el a szólistát, mögötte a fúvósokat. Ha a látvány nem koncertszabású, hanem gyerekszabású. Túlzás az igény?

 

    Szünet után telitalálat. A Varázsfuvolába avatott be a műsorvezető. Előtte még meghallgatjuk P. Pirikét, akit a szünet előtti közös énekléskor nem vett észre a műsorvezető, de szünet alatt sikerült megismernie és pódiumra érettnek nyilvánítania. Pirike csinos édesanyja előttem ül, véresre rágja a körmét, úgy izgul. Neki igen sokat jelent ez a fellépés.

 

    A Varázsfuvolának van meséje. Ez a rétege olyan, mintha ismernénk. A mese szabályai közösek és közismertek. A nyitány után a főszereplők egy-egy áriája szólal meg. Vajon túlzás lett volna, ha a művészek egészen jelzéses jelmezt öltöttek volna magukra? A koncertterem szabályai szerint viselkedtek, kezet fogtak a karnaggyal, visszavonultak, tapsra előjöttek, meghajoltak. S ha köztünk maradtak volna, körbeülve a harangjátékot, hogy egyre ismertebb legyen arcuk, egymás mellett ülve viszonyuk dramaturgiája is átlátható lett volna.

 

    A mese vége jó. A vidám baritonista, Papageno képtelen volt nem játszani. Vállalta - a koncerttermi szmokingban is -, hogy Papagenoként kell viselnie, míg énekli szerepét. Kapcsolatot tartani a közönséggel, mintha köztünk ülne a lány, akire vágyik. Félreértés ne essék, nem hívta ki őket. Nem is tehette. Ő Papagénát várta. Aki váratlanul fel is bukkant. Most már együtt szólt az ének. Vagy ötszáz gyereknéző együtt örült a boldog pár szép - ahogy éneklik: szent - terveinek, megannyi szépreményű kis Papapapapagénónak és Papapapapagénának. Még a ruhatárban is ezt dünnyögték.


    Szinte valamennyien. Kiszólítás nélkül. Még a kisfiam is.

 

Aelia Sabina vale

Római-projekt a Római-parton[4]

 

             

Clausa iacet lapidi coniunx

Pia cara Sabina

Vox ei grata fuit,puhabat pollice cordas,

Sed cito rapta silet.

Ter denos duxerat annos…

Haec ipsa superates

Spectata in populo hydrauka grata regebat

Sis felix quicumque leges,

Te numina servent,

Et pia voce cane:

Aelia Sabina vale.

Kőkoporsóba zárva nyugszik feleségem,

A drága szelíd Sabina,

Kedves hangja volt, ujja húrokat pengetett,

De hirtelen elragadva hallgat most.

Harminc évig élet…

Emléke megmarad az emberek között,

Hisz oly kedvesen orgonált nekik,

Légy boldog, aki e sorokat olvasod,

Oltalmazzanak az istenek,

És gyengéd hangon énekeld:

Aelia Sabina, köszöntlek

 

 

A foglalkozás időtartama: kb. 3 óra

Résztvevők létszáma: 25-30 fő

Kellékek:

         Könyvek, képeskönyvek Rómáról, Pannoniáról, Aquincumról

  (Véletlenül kiválasztott) 4 x – külön borítékolt - 5-5  kép (képeslap) római tárgykörű

   Apicius szakácskönyve

   Ritmus- és ütőshangszerek

   Decsényi János zeneműveinek hanglemeze SLPX 12556 Hungaroton

   Horatius – Sebő: Lydiához. Sebő Ferenc Szerenád c MC kazettája SF 47 Szerzői Kiadás

   Mécsesek

   Papír, írószer, tábla

   Aznapi napilap, olló

 

A gyülekező időben a Sebő-kazetta szól.

 

I. Bevezető játékok, gyakorlatok

I.1. „Egészségetekre a reggelit”

      A játékvezető a reggeli után gyülekező csoportnak felolvassa latinul – Apicius Szakácskönyvéből – annak az ételnek a receptjét, melyre leginkább emlékeztet az aznapi étel. (A hallgatóság nyilván nem érti az idegen szöveget)

I.2.  „Még hogy ne tudnánk latinul?”

      A játékvezető a résztvevők szeme láttára vágja apró darabokra a napilapot, s arra kéri a padban ülő párokat, keressenek az írásokban latin szavakat. A párok (csoportok) folyamatosan dolgoznak, találmányaik bekiabálás után a táblára  kerülnek. Kiderül, hogy milyen sok latin jövevényszó gazdagítja nyelvünket, nélkülük nem is tudnánk kommunikálni

I.3 „Egy kőre léptem én”

    A játékvezető egy követ, kavicsot vesz elő táskájából. E kőről szövi meséjét.

    „Itt találtam a ház előtt. Vajon a folyam vetette ki a partra? Mióta  hever itt? Vajon kinek a léptei nyomát őrzi? Bizonyára őrzi az egykori római legionáriusok, halászok, városlakók, városépítők lábnyomát, kik 2000-1700 évvel ezelőtt lakták e vidéket. (Az elbeszélésben felidéződnek a főváros emlékei, a Duna-menti őrtornyok, a fürdők, a mozaikok, a Szentendrei-utat kísérő vízvezeték, a központi fűtéses polgárházak, az amfiteátrum, a Florália-ünnep hagyománya stb.)

    Vajon őrzi e kő a fiatal vízi orgonista, Aelia Sabina kecses lába nyomát?

    Az aquincumi víziorgona régészeti ritkaság. S még nagyobb kincs, hogy a sírfelirat megőrizte megszólaltatója emlékét.

    Róla emlékezünk ma. Hallgassuk meg a sírfeliratot (latinul majd magyarul).”

 

II. Csoportfeladatok

II.1. Zenei improvizáció

       A vállalkozók (5-6 fő) kézhez kapják a sírfelirat szövegét s a hangszerkészletet. Félrevonulnak. Feladatuk: maguk alkotta zenei kísérettel adják elő a sírfeliratot.

II.2. Irodalmi rögtönzések – levelek

        4 csoport kap ilyen feladatot. Feladatuk a borítékba rejtett 5-5 képecskét általuk indokolható sorrendbe rakni – egy elképzelt cselekmény láncolatára  (hangsúlyozzuk, hogy a képek összeállítása véletlenszerű, nincs rejtett elvárás, éppen a csoport kreativitása a lényeg) – fűzni. E kitalált cselekményt a felkészülési időben levélbe kell fogalmazni. Választhatnak: Aelia Sabina írja valakinek, Valaki írja Aelia Sabinának.

II.3. Versírás

       A teremben maradtak rövid frontális foglalkozáson nyernek beavatást a hexameter-készítés rejtelmeibe.[5]

    A fázisok:

-    Gyűjtsünk tá-tá, tá-ti-ti, tá, ti hangzású szavakat! (Eleinte nincs tematikus megkötés, a játékvezető törekszik arra, hogy e szótárat pontosítsa, illetve gyarapítsa  a téma igényelte hangulatot idéző szavakkal (pl. orgona,  asszonya, kardjai, vértjét, dallama, császár, partján stb.)

A szavakat a táblára írjuk a metrumnak megfelelő oszlopba. Minden jó szót felírunk tematikától függetlenül. (A szóhatárok szótagnyújtó szabályairól egyelőre nem esik szó)

-    Szómozaik. A játékvezető most ismerteti – táblára írja – a hexameter szabályait. Hogy hat ritmikai egységből áll, az első négy egység lehet „- -„vagy” - uu”, az ötödik mindig – „uu”, az utolsó „- -„ ( a sorvég megnyújtja az utolsó szótagot)

       A résztvevők felvágott papírszeletekre írják a szavakat, s - egyelőre minden                  jelentés nélkül – sorba állítják a hat cédulát. Hangosan mondogatják, ízlelgetik a   metrumot. (Gyakran sikeredik bizarr, mulatságos szókapcsolat, ez velejár a játékkal.)

-    Ezután ki-ki a saját ütemében alkot hexametert. Van, aki a bizarr (jelentés nélküli)    szókapcsolatokat folytatja, van aki értelmes szövegre törekszik, van aki hozzálát a      helyzethez illő szavakból témánkhoz tartozó vers írásához. Ilyenkor a    foglalkozásvezető egyéni korrekciót végez, segít mindenkinek (jellegzetes segítési mód a mássalhangzók szerepének tisztázása a szótag hosszabbításánál – szóvégi  mássalhangzó és szóeleji mássalhangzó találkozása (ha az előttük lévő magánhangzó rövid is)  megnyújtja a szótagot; magánhangzó beékelésével kezelhető a kérdés, kiegészíthető a szó, új szavakat lehet találni, sok „szerző” ráérez a sorokon átnyúló gondolat folytatására, vagy arra, hogy egy soron belül is lehet több – rövid -  mondat stb.)

II.4. Díszítés – kézművesség

            A vállalkozó csoport feldíszíti a termet (virágkoszorú-kötés, csomagolópapírból, textilből vagy más – akár nemesebb anyagból – antik hatású oszlopcsarnokot modellez (egy tympanon, melyet néhány oszlop tart) könnyen felkelthető a római templomépület illúziója.

    Készíthető – minták nyomán – mécses is agyagból.

    Fejlettebb csoport agyagból vagy krétából portrét is szobrászkodhat, mások lerajzolhatják: milyennek képzelik Aelia Sabinát.

 II.5. Dramatikus improvizáció

    A II.2.-ben jelzett feladatokból – a mozgalmasabb képek alapján – rövid dialógusok, dramatikus improvizációk rögtönözhetők, elképzelve az orgonista és környezete életét.

 

III. Szertartás

III.1. A csoportok visszatérnek a II.4. csoport által előkészített térbe (minimális díszítés: két meggyújtott mécses, s a legfontosabb képek elhelyezése a tanulócsoporttal szembeállított tanári asztalon. Decsényi János lemezének borítója nagy méretben tartalmazza a sírfelirat kőtábláját.

III.2. A zenei csoport bemutatója

III.3. A hexameterírók felolvassák soraikat

III.4. A levelek, dramatikus improvizációk bemutatása

III.5. A Decsényi-mű meghallgatása (A foglalkozásvezető előtte értékeli a hallottakat, kiemeli a különösen megkapó, érzékletes részleteket. Jelzi, hogy a modern zenemű - a szerző kortársunk, Óbuda lakója - három fontos részből áll, hangszeres bevezetés, majd megszólal az orgona, végül női hang énekli – latinul – a sírfeliratot. Tanácsolja, hogy ki-ki próbálja belehallgatni a műbe saját élményét, a levelekbe foglalt mozzanatok bizonyára „megszólalnak” számára a műben. Neki mostantól ezt jelenti Aelia Sabina, ezt jelenti a Római-part.)

      A zenehallgatás után kialszik a mécses, ihletett csenddel a foglalkozás véget ér.

 

 * Dr. Trencsényi László egyetemi docens, tanszékvezető (ELTE BTK Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

http://static.nol.hu/media/picture/51/77/74/000747751-9795-400.jpg

Legfrissebb publikációi:

1.      Kulturális parancsuralom – Népszabadság. 2011. január 2.

2.      Pusztuljatok, bilincses iskolák! – Pedagógusok Lapja 2010. 12. sz.

3.      Trencsényi László:  Az iskola megújulása(i?).: avagy “Új időknek új dalai” In: A nevelés mint érték. Szeged:2010. pp. 79-90. (ISBN:978 963 9210 74 5)

4.      Trencsényi László:  Héroszok és veteránok a “maratoni seregben”. In:  Fenyő Imre-Rébay Magdolna (szerk.): Felszántatlan területeken: Tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2010. pp. 184-200. (ISBN:978 963 260 225 7)

5.      Trencsényi László: Kulcskompetenciák fogalomrendszere – a “9. kompetencia”. In: Kútbanézők XVI: Újabb művészetpedagógiai írások az Academia Ludi et Artis műhelyeiből. Budapest: 2010. pp. 3-19. (ISBN:1419 6751)

6.      Trencsényi László: Művészetek – a kisgyermekek javára. In: Dombi Alice – Soós Katalin (szerk.) Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből. Gyula:2010. pp. 109-127. (ISBN:978 963 9844 06 3)

7.      Trencsényi László:  Néphagyományok – pedagógia – folklorizmus. In:  Sándor Ildikó (szerk.): Útravaló 2.: A néphagyomány közvetítésének módszerei az iskolában. Budapest:2010. pp. 6-27. (Hagyományoktatás – módszertani füzetek) (ISBN:978 963 7363 57 3)

8.      Vissza a XIX. Századba? – Pedagógusok Lapja 2010. 10. sz.

Legfontosabb publikációk:

1.      Trencsényi László: Pedagógusszerepek az általános iskolában. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988. 1-204 p. (ISBN:963 05 4669 X)

2.      Trencsényi László (szerk.): Korok, gyerekek, nevelők.: szöveggyűjtemény – egyetemi jegyzet. Budapest: Okker, 1997. 1-350 p.

3.      Trencsényi László:  A már nem és a még nem között. A gyermekekhez forduló költészet felvirágzása a késői Kádár-korban. . In: Kiss Endre szerk.: Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. A II. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, 2001. november, Debrecen, 2003

4.      Trencsényi László: Nevelés- és iskolaelméleti gyakorlatok. Budapest: OKKER Kiadó, 2002. 156 p. (ISBN:963 922 856 7)

5.      Trencsényi László (szerk.): Minőségirányítás többféle módon.: Horizontális tanulás a közoktatási minőségirányításban. Budapest: OKKER Kiadó, 2004. 1-222 p.
(Okker – Minőségbiztosítás)  (ISBN:963 9228 80 X)

6.      Trencsényi László: Látomás egy komp-iskola belső világáról. In: Nahalka István (szerk.): A komprehenzív iskola breviáriuma, Budapest:2004. pp. 213-221. (Komp-könyvek) (ISBN:963 86562 3 9)

7.      Trencsényi László: Gábor és Kata. Esettanulmány a kultúra “üzemmódjáról” hátrányos és nem hátrányos helyzetű fiatalok esetében. In: Buda András, Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma: A III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen: DE BTK Neveléstudományi Tanszék – Kiss Árpád Archívum Könyvtára, 2005. pp. 311-315.

8.      Trencsényi László (szerk.): Hátulsó pár, előre fuss!   (különszám a kisiskolákról) FÓKUSZ – PEDAGÓGIAI KÖZÉLETI LAP VII:(1)

9.      Sallai Éva, Szilvási Léna, Trencsényi László: Lemorzsolódás – iskolai kudarc – kapcsolatok – kommunikáció. In: Trencsényi László (szerk.) Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére: Pedagógusok és szülők együttműködése. Budapest: SuliNova, 2006. pp. 7-17.

10.   Trencsényi Imre, Trencsényi László: Trencsényi László (szerk.) Utak és törések.: Adalékok a magyar úttörő mozgalom történetéhez. Budapest: 2006. 244 p. (ISBN:9632293665)

11.   Trencsényi László: A nevelés intézményeinek és szervezeteinek rendszere – iskolakritikai tükörben. In:  Buda András, Kiss Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása: A IV. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen: DE BTK Neveléstudományi Tanszék – Kiss Árpád Archívum Könyvtára, 2006. pp. 213-221. (ISBN:963 473 019 1)

12.   Trencsényi László (szerk.): Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére.: Pedagógusok és szülők együttműködése – szöveggyűjtemény. Budapest: SuliNova, 2006. 172 p.

13.   Trencsényi László : Autonómia és/vagy transzmisszió?: A Magyar Pedagógiai Társaság 1967-es újjáalakulásának tanulságai. In.: Trencsényi László (szerk.): 40 éves a Magyar Pedagógiai Társaság.: Tanulmánygyűjtemény. Apáczai Kiadó. 2007

14.   Gombocz János, Trencsényi László: Változatok a pedagógiára.: A nevelés >>műkedvelőinek<<, művelőinek, kedvelőinek. Budapest: OKKER Kiadó, 2007. 1-124 p. (ISBN:978 963 8088 19 2)

15.   Trencsényi László:  A gyermekkultúra is közügy.: Adalékok a gyerekek kulturális környezetéről induló vitához. Vitaanyag első változata a 7. Nevelésügyi Kongresszus tudományos bizottsága számára. Kútbanézők. XIII: pp. 3-9. (2007)

16.   Trencsényi László: Az iskola funkcióiról a nevelési intézmények “történeti rendszertanában”. In:  Kiss Éva (szerk.) Pedagógián innen és túl: Zsolnai József 70. születésnapjára. Pápa; Pécs: Pannon Egyetem BTK – Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007. pp. 255-269. (ISBN:963 642 173-0)

17.   Trencsényi László: Útkeresés és tapasztalatcsere – Reformok ingájában-igájában – 80-as évek. In: Jeney Lajos (szerk.): ÁMK Ki kicsoda?: Egy innováció eseményei és szereplői (1966-2006). Budapest:2007. pp. 40-45. ÁMKOE Kiadása

18.   Trencsényi László (szerk.): Jorgosz közlegény jelentései a 38. kilométerről.:  tanulmánygyűjtemény. Budapest: 2008. 1-192 p. (ISBN:978-963-87842-2-3)

19.   Trencsényi László: A drámapedagógia mint tudomány.: Egy kötet előszava. In: Trencsényi László (szerk.) Dr. Áma: A drámapedagógia mint tudomány. Tananyagfejlesztés az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Budapest:2008. pp. 5-15. (ISBN:978 963 87942 3 0 )

20.   Trencsényi László: Rosszkedvünk tele, avagy miskolci tapasztalatok a gyermekbántalmazásról. In:  Knausz Imre (szerk.): Gyermek, pedagógus, pedagógusképzés: Tanulmányok. Budapest:2008. pp. 51-96. (ISBN:9789638784209)

21.   Trencsényi László: “Felelj, honnan vagy, ki volt tanítód?”.: A ’60-as évek végi bölcsészkari ifjúsági mozgalmi reformerek útja 1969 áprilisáig. In:  Majsai Tamás Nagy Péter Tibor (szerk.): Lukács, a mi munkatársunk: (Pál apostol Filemonhoz írt levele 24.). Budapest:2009. pp. 245-252. (Wesley Jubileumi Kötetek)

22.   Trencsényi László: A lifelong learning, mint kihívás a neveléselméleti gondolkodás számára. In: Zrinszky László (szerk.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből: A megújuló felnőttképzés. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. pp. 53-60. (ISBN:978 963 693 198 8 )

23.   Trencsényi László: Egy világkonferencia amúgy olyan.: Egy kis elbeszélés. In: Majsai Tamás (szerk.) :Csakhogy a szegényekről megemlékezzünk! (Pál apostol, Gal. 2,10.): A WJLF tisztelgő kötete Bánlaky Pál 70. születésnapjára. Budapest:2009. pp. 201-209. (Wesley Jubileumi Kötetek) 1. (ISBN:2062-0330)

24.   Trencsényi László: Színház és pedagógia.: egy paradigmaváltás igényének dokumentumai. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE LIX:(10) pp. 100-108. (2009)

25.   Trencsényi László (szerk.): Módszertár felsőfokon.: Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék oktatóinak válogatott foglalkozás-leírásai és – elemzései neveléselméleti témákhoz. Budapest: 2009. 38 p. (ISBN:978 963 87842 4 7)

26.   Trencsényi László: Befogadó iskolát a magyar cigánygyerekeknek?: avagy a ’közösségi iskola’ néhány tanulsága.  In. Balogh Gyula (szerk.): Mérföldkő – Új kihívások a korszerű együttnevelésben Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2010. 99 p.  Budapest, Magyarország, 2009.12.14.

27.   Trencsényi László: Poszt-úttörő?  In. Révész György (szerk.:) Mozgalompedagógiai Füzetek; 1.) Magyar gyermek- és serdülőkori szervezetek a rendszerváltás idején  2010. 64 p.

28.   Trencsényi László: Adalékok a maratoni sereg történetéhez. In: Kiss Endre, Buda András (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia. Tanárok , értelmiségiek: VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, Magyarország, 2009.09.18-2009.09.18. Debrecen: pp. 206-214.(ISBN:978 963 473 410 9)

29.   Trencsényi László: Utak a „Több úthoz” – Loránd Ferenc 80., A Iskolafejlesztési Alapítvány 20. évében.  Taní-tani. Alternatív iskolai folyóirat.  53. 2010/2. sz. pp- 48-55. (2010)

30.   Trencsényi László: Az én Bologna-vizióm. PEDAGÓGUSKÉPZÉS 8:(1) pp. 103-109. (2010)

31.   Trencsényi László: Posztmodern kihívások és művészetpedagógia. In: V. Kárpát-medencei találkozó Apáczai emlékére. Győr:2010. pp. 135-141. (Társasági Füzetek; 4-5.) (ISBN:978 963 7123 21 4)

32.   Trencsényi László: A kísérletezés történelmi szerepe  az iskolafejlesztésekben. Pedagógiai Kísérleteket Felügyelő/Szaktanácsadó Bizotság az OPI-ban,  1982-1989.  ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 8: (2010) {sajtó alatt}

33.   Trencsényi László:  Szabadcsapatok a „maratoni seregben”. In. Géczi János (szerk.): Kamarás István emlékkönyv. Pannon Egyetem. Veszprém. 2011. {sajtó alatt}

Szakmai, közéleti tevékenység:

·       Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága tagja

·       Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke

·       Academia Ludi et Artis művészetpedagógiai egyesület alelnöke

·       Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete választmányi tag

·       OKNT tag, a Kerettantervi Bizottság elnöke

 

 

 

[1]

 

 

 

                    A szekszárdi kezdeményezésű Gyermekkultúra Kutatócsoport programadó tanulmányában a csoport bölcsességére is támaszkodva Bús Imre adott erről a jelenségről értékes definíciót. (A gyermekkultúra fogalma. In. uő. (szerk.) 2013. Tanulmányok a gyermekkultúráról. Szekszárd, PTE IGYFK.

[2]    Gyerekek színpadon, nézőtéren címmel 2012 Könyvhetén, Gyermekirodalom A-tól Z-ig címmel 2013-ban jelentek meg.

[3]    Kíváncsi olvasó azonosíthatja őket a Veszprém megyei Neveléstörténeti Társaság kiadásában, Tölgyesi József baráti szerkesztésében megjelent adattárból (Trencsényi László szakirodalmi munkásságának bibliográfiája 1968-2008. Veszprém, 2008). A kiadvány jóformán valamennyi írásomat tartalmazza (mint ahogy annak idején valamennyi megjelent a pedagógiai, ill. közművelődési, kulturális sajtóban. (Néhány, a tanulmány műfajához közelebb álló írás végén magam és mások fontosnak tartott írásaiból irodalomjegyzéket helyeztem el)

 

         

[4]                    Az alábbiakban leírt projektet több ízben próbáltuk ki a budapesti Duna-parti Hotel Rómaiban, az erdei iskolák pedagógusai számára tartott továbbképzésen. A projekt lényege: azt a konkrét történelmi-művelődéstörténeti helyszínt faggassuk a művészetek minél több nyelvén, melyhez – mint a hely szelleméhez – konkrét élmények képezhetik a motiváció alapját.

[5]    A foglalkozás ezen része részletesen olvasható Váradi Istvánnal közösen írt módszertani kötetünkben (Ókori görögök – mai gyerekek, Tankönyvkiadó. 1983)