CD-ISMERTETŐ

 

 

„RÉGI MAGYAR ZENE GYÖNGYEI”

a Magyar Kultúra Kiadó új cd-felvétele:

 

Gróf Fáy István négykezes feldolgozásai

 (Horváth Anikó-Elek Szilvia)

 

 

Fáy István grófnak, a 19. századi magyar zongoraművésznek, zeneszerzőnek, zenei közírónak és nem utolsósorban nagyvonalú mecénásnak alighanem jóval többet köszönhet a magyar zenetörténet, mint azt nevének ismertsége alapján ma gondolhatnánk.

 

Fáy a 19. század derekán megkerülhetetlen szereplője volt a forrongó magyar zeneéletnek. 1830-tól rendszeres „Musikális akadémiákat” tartott Abaúj vármegyei birtokán, ahol az erre az alkalomra összegyűlt zenekarok Haydn, Mozart, Beethoven, Weber és mások műveit játszották. Miután Fáy az 1839-40-es pozsonyi országgyűlés résztvevőjeként hallhatta Liszt zongorajátékát, a nemzeti zenei reformmozgalom lelkes támogatója lett. Erkelnek, aki a Hunyadi László zongorakivonatát neki ajánlotta, zongorát ajándékozott. Később a Bach-korszak nyomasztó politikai légkörében megjelent cikkei is kitartóan szolgálták a magyar zene ügyét. Páratlanul gazdag verbunkos- és csárdás-gyűjteményének egy részét – bár nem minden konfliktus nélkül – 1854-ben Liszt rendelkezésére bocsátotta.

 

Zeneszerzőként azok közé tartozott, akik nem eredetiségükkel, újításaikkal akartak kitűnni, hanem a korabeli magyaros-verbunkos nótakincset, mint a nemzeti öntudat egyik kulturális jelképét igyekeztek népszerűsíteni minél szélesebb körben, így a már felemelkedő (és hangszerrel rendelkező) polgári családok között is. A nemrég megjelent CD-n hallható, a reformkor óta szinte „slágerként” közkézen forgó dallamok négykezes feldolgozásainak elkészítésekor is ez a cél vezérelte. 1857 és 1861 között, öt füzetben megjelent zongoradarab-gyűjteménye azonban ekkor már nem véletlenül kapta a „Régi magyar zene gyöngyei” címet. Egyrészt az egykor Bihari, Lavotta, Csermák nevéhez kötődő verbunkos stílus ezidőtájt már átadta a helyét a modernebbnek tartott, cifrább csárdásnak, másrészt a magyar zenei élet fejlődése, amelyért fiatalon maga Fáy is annyit tett, a század második felére már messze túllépett az egyszerű és népszerű verbunkos-letétek korszakán.

 

A Horváth Anikó és Elek Szilvia által készített rendkívül igényes CD-felvételen jól megfigyelhető ez az átalakulás, sőt olykor a különböző stílusú tánctételek egy cikluson belüli egymás mellett élése is. Martinovits Péter vagy Bunkó Feri cigányprímások nótái bizony már nem ugyanazt a nyelvet beszélik, mint Csermák Antal egykori verbunkosai. Természetesen izgalmas viszonthallani ismert Liszt-rapszódiák, a Rákóczi-induló, vagy éppen Brahms 6. magyar táncának témáit ezekben a szimpla feldolgozásokban, de legalább ilyen érdekes az a néhány pillanat, amikor egy-egy bevezetés erejéig „saját” Fáy-kompozíciókat hallhatunk, Schubert, Weber vagy talán Rossini zenéjéből ismert fordulatokkal fűszerezve.

 

Olyan ez az összeállítás, mint egy régi fénykép, amelyen bepillanthatunk a bukott szabadságharc utáni magyar zenei élet egyik jellegzetes alkotóműhelyébe. Jól megfigyelhető, hogy a 30-as, 40-es évek nemzeti reformjainak egykori úttörője hogyan ragaszkodott még jó két évtizeddel később is ahhoz az egykor haladást és nemzeti felemelkedést jelentő zenei világhoz, amelyet ekkor már a Verdi, Wagner, Liszt, Erkel vagy akár Mosonyi műveit ismerő magyar közönség is idejétmúltnak érezhetett.

 

A Fáy-műveket egy szép hangú és korhű zongorán hallgathatjuk meg (Schmidt K. Pozsony, 1844.). Horváth Anikó és Elek Szilvia ízléses, stílusos és árnyalatokban gazdag hangszerjátéka valóban meggyőzően idézi föl ennek a letűnőfélben lévő korszaknak a hangulatát. A 32 percnyi felvétel talán csak annyiban kelt hiányérzetet, hogy szívesen hallgatnánk egy teljes CD-t kitöltő, akár egyórás műsort is ezekből az izgalmas darabokból. Mindenesetre örömmel várjuk a folytatást.

                                                                               

Kecskés Balázs

 

http://www.mkkiado.hu