a Tehetséghidak ProgramRÓL

 

Magyarország tehetséges fiataljait köti össze az EU-s támogatással induló Tehetséghidak Program.  A Tehetséghidak 2014 nyaráig két milliárd forinttal támogatja a fiatal tehetségeket.


Újabb állomásához érkezett a Nemzeti Tehetség Program megvalósítása: az Európai Unió támogatásával a Tehetséghidak Program keretében a közoktatásban és a civil szektorban működő tehetségsegítő programok juthatnak összesen mintegy két milliárd forintnyi forráshoz. Az Új Széchenyi Terv részeként, a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) gondozásában megvalósuló Tehetséghidak Program 2013 januárjától 2014 nyaráig kínál vonzó lehetőségeket a tehetséges fiatalok számára, együttműködve a velük foglalkozó pedagógusokkal, pszichológusokkal és a szülőkkel. A MATEHETSZ a sikeresen zárult Magyar Géniusz Program tapasztalataira és a Tehetségpontok közel ezer intézményt számláló hálózatára támaszkodva kezdte meg a Tehetséghidak Program megvalósítását. A program felhívásai folyamatosan jelennek meg a program honlapján, a www.tehetseghidak.hu oldalon.


A Tehetséghidak Program fő célkitűzései:

ˇ       kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása,

ˇ       a hátrányos helyzetű valamint sajátos nevelési igényű tehetségek számára speciális programok kidolgozására,

ˇ       évközi és nyári gazdagító programok révén kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása,

ˇ       tehetséges fiatalok kortárscsoportjainak támogatása,

ˇ       a Tehetségpontoknál tanuló tehetséges fiatalok, a fiatalok szülei és pedagógusai kapcsolatrendszerének fejlesztése.

ˇ       Tehetség Piactér létrehozása a tehetség közvetlen társadalmi hasznosulása érdekében

ˇ       itthon vagy külföldön sikeres felnőtt/ifjú tehetségek bevonása, hazai kapcsolatainak erősítés, mentori szerepvállalásának ösztönzése

ˇ       tehetséggondozók és mentorok képzése

ˇ       a tehetségsegítéssel kapcsolatos jó gyakorlatok terjesztése, a tapasztalatok átadásának biztosítása a magyarországi Tehetségpontok számára.

ˇ       a nemzeti tehetség életpálya-nyilvántartó és -követő rendszer (TÉNYKÖR) kialakítása,

ˇ       kommunikációs offenzíva itthon és az Európai Unióban a tehetségbarát társadalmi környezet erősítése érdekében.

A program megvalósítását a Tehetséghidak Projektiroda munkatársai segítik, Bajor Péter projektmenedzser, a MATEHETSZ elnöke irányításával. A Tehetséghidak Program szakmai vezetője dr. Balogh László, a pszichológia-tudományok kandidátusa, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke.