A 2013/14. tanév országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyei

 

(PDF fájlként letölthető)

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott

művészeti tanulmányi versenyek a 2013-2014. tanévben a következők:

 

XIV. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDŰVERSENY

 

V. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY

 

VIII. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ TANULÓK SZÁMÁRA

 

VII. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY

 

XIV. ORSZÁGOS ÜTÖHANGSZERES KAMARAVERSENY

 

VIII. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY

 

IX. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY

 

XI. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

 

VIII. ORSZÁGOS ÁDÁM JENŐ DALVERSENY

 

V. ORSZÁGOS DRÁMAJÁTÉK-SZÍNJÁTÉKVERSENY

 

IV. ORSZÁGOS KÉZMŰVES VERSENY

 

IV. ORSZÁGOS MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ-, FATÁRGYKÉSZÍTŐ-, FÉMMŰVES VERSENY

 

IV. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (kamaracsoport)

 

V. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETTVERSENY

 

XV. ORSZÁGOS HEGEDŰVERSENY Varga Tibor emlékére

 

VII. ORSZÁGOS KAMARAZENE VERSENY

 

V. ORSZÁGOS BRÁCSA- ÉS NAGYBŐGŐVERSENY

 

XII. ORSZÁGOS STARKER JÁNOS GORDONKAVERSENY

 

VI. ORSZÁGOS ZENESZERZÉS-VERSENY Bartók Béla emlékére

 

XXIII. ORSZÁGOS RAJZVERSENY

 

XVII. ORSZÁGOS MINTÁZÁSVERSENY

 

XVII. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI VERSENY

 

VI. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓTÁNC)

 

IV. ORSZÁGOS CSEMBALÓ- ÉS BLOCKFLÖTEVERSENY

 

XII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS-, PÁROSÉNEK- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

 

 

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyeit.

Az alapfokú művészeti iskolák, valamint a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján történik.

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakiskolába és szakközépiskolába járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a versenykiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt.

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

 

Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakiskola vagy szakközépiskola tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának eredeti kottáit a verseny helyszínén a nevező intézménynek be kell mutatnia.

 

 

 

XIV. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDŰVERSENY

A verseny időpontja: 2013. november 22-24.

Rendező: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.

Telefon: 06-94-512-890, (894, 895, 896) fax: 06-94-512-899

Mobil: 06-20-503 10 34, 06-20-503 05 74

E-mail: brandisz.marton@int.szombathely.hu;

Honlap: www.konczverseny.hu vagy www.bartokzi.hu

 

A verseny célja: A hegedű tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő.

Az országos döntő formái: az I. és IV. korcsoport részére egyfordulós, a II. és III. korcsoport részére kieséses forma (elődöntő és döntő).

 

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2003. június 1-je után,

II. korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között,

III. korcsoport: 1999. június 1-je és 2001. május 31. között,

IV. korcsoport: 1991. november 25-e és 1999. május 31-e között született tanulók.

(A döntő utolsó napjáig be nem töltött 22 éves kor.)

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A verseny anyaga: Kötelezően és szabadon választott művek.

A verseny követelményei:

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni!

A műsoridő nem léphető túl, betartása kötelező!

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

 

A nevezés feltétele:

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon.

I. korcsoport:

Egy fordulós.

 

Kötelezően választható etűd:

Ch. Dancla: Moderato (D-dúr) (Dénes - Lányi: Hegedűiskola III-IV. 32. o. 44.) EMB 5245 vagy

Ch. Dancla: op. 68. 2. etűd (F-dúr) (détaché játszandó) EMB 7918 vagy

Rényi A.: Andante con moto (G-dúr) (Dénes - Lányi: Hegedűiskola III-IV. 91.o. 63.) EMB 5245 vagy

J. Dont: op. 38. 1. etűd (C-dúr) EMB 2214

 

Kötelezően választható mű:

J. Stanley: Allegretto grazioso (Régi Mesterek Művei III.) EMB 2752 vagy

G. Fr. Händel: Gavotte (Régi Mesterek Művei III.) EMB 2752 vagy

W. A. Mozart: Menüett (Dénes - Lányi: Hegedűiskola III-IV. 109. o. 25.) EMB 5245

Szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy zenemű egy tétele maximum 6 percben.

 

II. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelezően választható mű:

Ch. Dancla: op. 68. 4. etűd (D-dúr) EMB 7918 vagy

Ch. Dancla: op. 68. 7. etűd (G-dúr) EMB 7918 vagy

J. Dont: op. 38. 12. etűd (a-moll) EMB 2215 vagy

J. Dont: op. 38. 18. etűd (g-moll) EMB 2216

 

Szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy zenemű egy tétele maximum 7 percben.

Döntő:

Kötelezően választható mű:

P. Castrucci: Menuet és Musette (Lányi-Lenkei: Előadási darabok II.) EMB 6988 vagy

J. S. Bach: Két menuett (Dénes-Mező: Kis előadási darabok) EMB 4303 vagy

G. Ph. Telemann: Sarabanda és Gavotte (Régi mesterek művei II.) EMB 2751

Szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy zenemű egy tétele maximum 7 percben.

III. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelezően választható mű:

J. Dont: op. 38. 15. etűd (d-moll) EMB 2216 vagy

J. Dont: op. 37. 6. etűd (D-dúr) EMB 2604 vagy

J. F. Mazas: op. 36. 47. etűd (A-dúr) EMB 2245 vagy

H. E. Kayser: op. 20. 29. etűd (D-dúr) EMB 14196

Szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy zenemű egy tétele maximum 7 percben.

Döntő:

Kötelezően választható mű:

A. Corelli: op. 5. 8. szonáta (e-moll) I. II. tétel (Urtext) EMB 12265 vagy

R. Valentino: Adagio és allegro (Dénes-Lányi-Mező-Skultéthy: Előadási darabok a zeneiskolák 5-6. osztályának) EMB 7398 vagy

G. Ph. Telemann: E-dúr szonatina I. II. tétel

(Sechs Sonatinen, Edition Peters EP9096)

Szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy zenemű egy tétele maximum 8 percben.

IV. korcsoport:

Egyfordulós.

 

Kötelezően választható mű:

G. Ph. Telemann: Fantázia I. (B-dúr) I. II. tétel

(Twelve Fantasias for Violin without Bass, TWV 40:14-25 Edition Baerenreiter BA2972) vagy

G. Ph. Telemann: Fantázia VII. (Esz-dúr) I. II. tétel

(Twelve Fantasias for Violin without Bass, TWV 40:14-25 Edition Baerenreiter BA2972)

Szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy zenemű egy tétele maximum 8 percben.

A nevezés az országos döntőre elektronikus úton a www.konczverseny.hu honlapon történik 2013. október 15-22. között. Ugyanitt olvashatók a programmal kapcsolatos információk is.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A területi válogatók ideje: 2013. szeptember 30-ától 2013. október 14-éig.

A területi válogatók anyaga: Az I. és IV. korcsoportban a teljes versenyműsor, a II. és III. korcsoportban az elődöntő anyaga.

Követelmény: A területi válogatók versenyanyagát a döntőre nem lehet megváltoztatni.

 

A területi válogatók rendezői:

 

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu

Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye.

 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.

 

Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3. Honlap: www.bartokzi.hu; www.konczverseny.hu

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

 

4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu

Terület: Borsod-Abaúj Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs- Szatmár-Bereg megye.

 

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola

2000 Szentendre, Duna korzó 18. Honlap: www.vujicsics.hu

Terület: Fejér, Nógrád, Pest megye.

 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu

 

Rendező: Budapest XIII. kerületi Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 21/b. Honlap: www.13kerzeneiskola.hu

Terület: Budapest.

 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. szeptember 16-áig.

A nevezés módja: A válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető nevezési lapot a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2013. szeptember 16-áig.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő.

Az országos döntő nevezési határideje: 2013. október 22.

 

***

V. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY

A verseny ideje: 2013. november 29-december 1.

Rendező: Teleki-Wattay Művészeti Iskola

2013 Pomáz, Templom tér 3.

Telefon/fax: 06-26-525-330

E-mail: info@twmi.hu

Honlap: www.twmi.hu

 

A verseny célja: A klasszikus szaxofon és a jazz-szaxofon tantárgy, valamint a szaxofon melléktantárgy pedagógiai eredményeinek, az oktatás színvonalának, a kiemelkedő teljesítményeknek a bemutatása, tehetségkutatás. A klasszikus és jazz műfaj népszerűsítése.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.

A klasszikus szaxofon esetében az országos versenyt elődöntő, döntő, a jazz-szaxofon esetében egyfordulós formában rendezik meg.

A nevezés feltételei:

Az alapfokú művészeti iskolák azon tanulói jelentkezhetnek, akik sem szaxofon tantárgyból, sem más tantárgyból nem végeztek tanulmányokat zeneművészeti szakközépiskolában vagy zeneművészeti főiskolán, egyetemen.

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.

A verseny kategóriái:

A) Klasszikus szaxofon

B) Jazz-szaxofon

 

A) KLASSZIKUS SZAXOFON KATEGÓRIA

A verseny fordulói: elődöntő-döntő.

 

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2000. június 1-jén, illetve után,

II. korcsoport:1998. június 1-je és 2000. május 31. között,

III. korcsoport: 1995. június 1-je és 1998. május 31. között,

IV. korcsoport: 1991. december 2-a és 1995. május 31. között született tanulók.

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű.

 

A verseny követelményei:

Minden korcsoportban, minden művet kotta nélkül kell előadni!

A szabadon választott mű stílusa térjen el a kötelező mű stílusától!

A műsoridő betartása kötelező.

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

 

I. korcsoport:

 

Elődöntő:

Kötelező mű: Ch. W. Gluck: Boldog lelkek tánca (ismétlésekkel)

Perényi: Szaxofon ABC I. füzet - 97. sz. EMB 14289

Szabadon választott mű.

Műsoridő maximum 5 perc.

Döntő:

Kötelező mű: Perényi Éva- Perényi Péter: 222 etűd szaxofonra - 49. sz. (ismétlésekkel) EMB 14371

Szabadon választott mű.

Műsoridő maximum 5 perc.

 

II. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelező mű: M. Glinka: Vocalise (Edition Simonffy 014)

Szabadon választott mű.

Műsoridő maximum 6 perc.

Döntő:

Kötelező mű: Perényi Éva- Perényi Péter: 222 etűd szaxofonra - 200. sz. EMB 14371

Műsoridő maximum 6 perc.

 

III. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelező mű: J. B. Singelée: Rondo, Perényi: Szaxofon ABC II. Kötet EMB 14299

Szabadon választott mű.

Műsoridő maximum 7 perc.

Döntő:

Kötelező mű: M. Mule (Ferling): Quarante Huit Etudes – 13. sz. (Leduc AL20402)

Szabadon választott mű.

Műsoridő maximum 7 perc.

 

IV. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelező mű: R. Schumann: Drei Romanzen I.

Alt - Fred Hemke (Southern Music Company SMST0-38, vagy HL03775044)

Sopran/tenor - Hermann Rid (Edition Diewa dw 2018)

(A kotta megrendelhető a www.zerluth.de weboldalon)

Szabadon választott mű.

Műsoridő maximum 8 perc.

Döntő:

Kötelező mű: Götz Nándor: Koncertetüdök – N. Paganini: Barucaba variációkból a téma és 4., 8. variáció ismétlésekkel (Fon Trade/ Edition Simonffy 077)

Szabadon választott mű.

Műsoridő maximum 8 perc.

 

B) JAZZ-SZAXOFON KATEGÓRIA

A verseny egyfordulós.

Korcsoportok:

I. korcsoport: 1998. június 1-jén, illetve után,

II. korcsoport: 1995. június 1-je és 1998. május 31. között,

III. korcsoport: 1991. december 2-a és 1995. május 31. között született tanulók.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.

A verseny követelményei:

Mindhárom korcsoportban, minden művet kotta nélkül kell előadni ritmus szekció kísérettel!

Ritmus szekcióról (zongora/gitár – basszus – dob) és a szükséges próbákról a rendező iskola gondoskodik.

A szabadon választott mű stílusa térjen el a kötelező mű stílusától.

A szabadon választott mű kottájának másolatát (harmóniamenete) a jelentkezési lappal együtt legkésőbb október 17-éig meg kell küldeni az iskola címére.

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

 

I. korcsoport:

Kötelező mű: Bob Mintzer: 15 Easy Jazz, Blues & Funk Etudes - I. Blues 1.

Warner Bros Pulications

Eb Alto Sax - ISBN-10: 0769297900, ISBN-13: 978-0769297903 ELM00031CD

Bb Tenor Sax - ISBN-10: 0769297927, ISBN-13: 978-0769297927 ELM00030CD

Szabadon választott mű: Egy közismert jazz standard előadása (téma – improvizáció – téma).

Műsoridő maximum 4 perc.

 

II. korcsoport:

Kötelező mű: Jim Snidero: Jazz Conception - Father Song

Advance Music

Eb Alto Sax - AV14720Bb Tenor Sax – AV14721

Szabadon választott mű: Egy közismert jazz standard előadása (téma – improvizáció – téma).

Műsoridő maximum 5 perc.

 

III. korcsoport:

Kötelező mű: Charlie Parker Omnibook: Moose The Mooche AM27376

Atlantic Music Corp. (Eb Alto Sax)

Követelmény:

Minden hangszeres az Eb (altszaxofon) verziót adja elő, a „fogásazonos“ előadáshoz a ritmusszekció transzponálja a kíséretet!

Szabadon választott mű: Egy közismert jazz standard előadása (téma – improvizáció – téma).

Műsoridő maximum 6 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság mindkét kategóriában, minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A versenybizottság és a versenyrendező intézmény szeretné elősegíteni a klasszikus szaxofonra írt kortárs művek komponálását, bemutatását, ezért a versenyen ősbemutatóként elhangzó kortárs mű kiemelkedő előadásáért különdíjat biztosít.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja: A nevezési lap az MZMSZ honlapjáról, www.mzmsz.hu letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2013. október 17-éig.

Az országos forduló várható létszáma a két kategóriában összesen 70 fő.

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. október 17.

 

***

 

VIII. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ TANULÓK SZÁMÁRA

Oltai Adrienne emlékére

A verseny időpontja: 2014. március 21-23.

Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola

2000 Szentendre, Duna korzó 16.

Telefon/fax: 06-26-310-024

E-mail: vujicsics@vujicsics.net

Honlap: www.vujicsics.net

 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák továbbképzős tanszakain elért zenepedagógiai eredmények bemutatása. Tehetséggondozás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogató, szükség esetén területi válogatók, országos döntő.

Az országos döntő egyfordulós.

A versenyre nem nevezhetnek:

1. A zeneművészeti szakközépiskolák, főiskolák, egyetemek jelenlegi vagy már végzett tanulói, hallgatói.

Kivételt képeznek azoknak a nevezései, akik 1-2 évig zeneművészeti középiskolában folytatták tanulmányaikat, de azt már abbahagyták és ebben a tanévben alapfokú művészeti iskolában folytatják zenei tanulmányaikat.

2. Azok a tanulók, illetve kamaracsoportok, akik az elmúlt három tanévben (2011/12-es tanévtől kezdve) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetett versenyeken I-III. helyezést értek el.

Kivételt képeznek azok a nevezések, amikor az intézmény a tanulót a korábbi versenytől eltérő műsorral, vagy eltérő hangszeren, kategóriában, illetve a kamaracsoportot a korábbi versenytől eltérő felállásban nevezi.

A korábbi versenyzést, a korábbi szakközépiskolai tanulmányokat kérjük, a nevezési lapon feltüntetni!

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A nevezés feltétele:

A versenyre csak a továbbképző évfolyamokon tanulók nevezhetnek, beleértve a kamarazene főtárgyas tanulókat is.

A III. korcsoportba az alapfokú művészeti iskolák azon tanulói nevezhetők, akik a korábbi években 1-2 évig zeneművészeti iskolában folytatták tanulmányaikat, de azt már abbahagyták, a zeneművészeti szakközépiskolának nem tanulói.

Egy versenyző összesen kétszer nevezhető.

A rendező iskolával a jelentkezést megelőzően minden esetben egyeztetni kell a műsorszámok hangszerigényét.

 

A verseny kategóriái:

A) Szóló

B) Kamarazene

 

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA

Korcsoportok:

I. korcsoport: 1997. június 1-je és 2000. május 31. között,

II. korcsoport: 1992. június 1-je és 1997. május 31. között született tanulók.

III. korcsoport: 1992. június 1-je és 1999. május 31. között született tanulók.

A területi válogatók befejeztével a döntőbe jutott versenyzők korcsoportonkénti alacsony száma (6 fő) esetén a versenybizottság korcsoportokat összevonhat.

A verseny anyaga:

Mindkét korcsoportban szabadon választott mű(vek).

Több mű esetén a választott művek különböző stílusúak legyenek.

Részesítsék előnyben a kortárs magyar művek bemutatását!

A műsoridő:

Mindkét korcsoportban a teljes műsoridő maximum 8 perc.

A verseny követelménye:

A művet, műveket kotta nélkül kell előadni.

A műsoridő nem léphető túl.

A versenyműsor előadásához a zongorakísérőt a nevező iskolának kell biztosítania.

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!

 

B) KAMARA KATEGÓRIA

Nevezési feltételek:

1. A 1991. június 1-je és 2000. május 31. között született tanulók nevezhetők.

2. A kamaracsoport tagja csak tanuló lehet, tanár nem.

3. A kamaracsoport maximum 8 főből állhat.

4. Kizárólag vegyes hangszer összeállítású kamaracsoportok jelentkezhetnek.

Azonos hangszerekből összeállított csoport nem nevezhet. Versenymű, vagy versenymű jellegű darab, ahol a zenekari átiratot billentyűs hangszer játssza, a kamara kategóriában nem nevezhető.

A verseny anyaga:

Szabadon választott művek különböző stíluskorszakokból.

Részesítsék előnyben a kortárs magyar művek bemutatását!

A verseny követelményei:

A versenyműsor bemutatásához másolt kotta használható.

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!

A műsoridő nem léphető túl!

A műsoridő:

A teljes műsoridő maximum 8 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság szóló és kamarazene kategóriában korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

Az ősbemutatóként elhangzó kortárs magyar mű kiemelkedő előadásáért a versenybizottság különdíjat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés az országos döntőre elektronikus úton a www.vujicsics.net honlapon történik 2014. február 10-éig. Ugyanitt olvashatók a döntővel kapcsolatos információk is.

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. február 10.

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A területi válogatók ideje: 2014. január 24-től 2014. február 4-ig.  

 

A válogatók anyaga: az országos döntő teljes műsora.

Követelmény: A területi válogatók műsorát a döntőre nem lehet megváltoztatni.

Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu

Terület: Baranya-, Somogy- és Tolna megye.

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu

Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, AMI és Kollégium

4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu

Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

2120 Dunakeszi, Bem u. 27. Honlap: www.farkasferencami.hu

Terület: Fejér, Nógrád, és Pest megye

Farkas Ferenc Zeneiskola AMI

3300 Eger, Dobó tér 13. Honlap: www.egerzene.hu

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye.

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és AMI

8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Honlap: www.kisfaludy.hu

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Zala és Veszprém megye

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu

Rendező: Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola

1153 Budapest, Bocskai u. 70-78.

Területe: Budapest.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2014. január 10-éig.

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető és az iskola nevére és címére kell eljuttatni 2014. január 10-éig.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. február 10.

 

***

VII. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY

A verseny időpontja: 2014. április 4-6.

Rendező: Frederic Chopin Zeneiskola AMI

2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.

Telefon: 06-28-420-572 fax: 06-28-512-055

E-mail: info@chopinzeneiskola.hu

Honlap: www.chopinzeneiskola.hu

A verseny célja: Országos tanulmányi verseny keretében a zenei anyanyelv hagyományainak őrzése, értékeinek bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő (egyfordulós).

 

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2004. június 1-jén, illetve június 1-je után,

II. korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között,

III. korcsoport: 1997. június 1-je és 2001. május 31. között,

IV. korcsoport: 1992. június 1-je és 1997. május 31. között született tanulók.

Kategóriák:

A) Szólóhangszer

B) Szólóének

C) Hangszeres együttes

D) Énekegyüttes

E) Hangszeres-énekes együttes

Nevezés feltétele:

Az I. korcsoportba csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.

A nevezett együtteseknél (C, D, E kategóriák) a korcsoport részére meghatározott életkortól eltérő életkorú tanulók (tagok) létszáma nem haladhatja meg a nevezett együttes összlétszámának a 25 %-át.

Az együttesekben tanár, vagy 22 éven felüli felnőtt nem játszhat!

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A verseny követelményei:

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni!

A és B kategóriában kíséretet kizárólag növendék biztosíthat.

C, D és E kategóriákban az együttesek létszáma: 2-10 fő.

A meghatározott időkeretet nem lehet túllépni!

A verseny anyaga:

Mindegyik kategóriában autentikus magyar népzene és más népek zenéje autentikus hangszereken.

Népzenei feldolgozásokat a versenybizottság nem fogad el!

A verseny anyaga mindegyik kategóriában korcsoportonként megegyezik.

I-II. korcsoportban egy tájegység zenéje,

III-IV. korcsoportban két tájegység zenéje hangozzék el.

A IV. korcsoportban 4 különböző műsor-összeállítása.

A 4 műsorból 2 összeállítás kell bemutatni.

(Egyet a versenybizottság választ, egy összeállítás pedig szabadon választható).

Műsoridő:

A) Szólóhangszer kategória

B) Szólóének kategória

I-II. korcsoportban maximum 4 perc.

III-IV. korcsoportban maximum 6 perc.

C) Hangszeres együttes kategória

D) Énekegyüttes kategória

E) Hangszeres-énekes együttes kategória

I-II. korcsoportban maximum 5 perc.

III- IV. korcsoportban maximum 8 perc.

A döntőre való nevezés módja:

Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.chopinzeneiskola.hu letölthető 2014. február 20-ától.

A nevezési lapot postai úton a Frederic Chopin Zeneiskola címére (2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.) és e-mailben az info@chopinzeneiskola.hu címen kell megküldeni.

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli. 10

 

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. február 28.

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A területi válogatók ideje: 2014. február 14-étől 2014. február 24-éig.

A válogatók anyaga azonos az országos verseny műsorával. Ezt a döntőre nem lehet megváltoztatni.

Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:

Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. Honlap: www.hermannzenesuli.hu

Terület: Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém és Tolna megye

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.

Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

3300 Eger, Dobó tér 13. Honlap: www.egerzene.hu

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye.

Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

4000 Nyíregyháza, Kürt u.5-11. Honlap: www.vikarzeneiskola.hu

Terület: Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola

2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: vujicsics@vujicsics.net.

Terület: Pest, Nógrád megye

Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium

9700 Szombathely, Paragvári út 77. Honlap: www.muveszeti-szhely.sulinet.hu

Terület: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Somogy megye

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu

Rendező: Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola,

1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.

Terület: Budapest.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2014. január 20-áig.

A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető és a rendező iskola nevére, címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan 2014. január 20-áig.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.

A területi válogatók értékelése: A területi válogatón 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos versenyen résztvevő tanulók illetve csoportok várható száma: 90 műsorszám.

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. február 28.

 

 

***

XIV. ORSZÁGOS ÜTŐHANGSZERES KAMARAVERSENY

A verseny ideje. 2014. április 11-13.

Rendező: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

2600 Vác, Konstantin tér 8.

Telefon/fax: 06-27-314-893

E-mail: bartokami.vac@gmail.com

Honlap: www.vacizeneiskola.gportal.hu 11

 

A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, életkorának megfelelő művészi-, alkotói-, előadói-képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. Az ütőhangszeres tantárgyak pedagógiai eredményeinek mérése. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós).

A verseny kategóriái:

A) Kamaracsoport

B) Ütőegyütt

Egy növendék mindkét kategóriában csak egyszer nevezhető.

A) KAMARACSOPORT KATEGÓRIA (trió, kvartett, kvintett, szextett)

Nevezés feltételei:

Egy iskola korcsoportonként egy csoportot nevezhet.

A versenyen az a növendék nevezhető, aki két évfolyam követelményét teljesítette.

A hangszeres előképző évfolyam egy évnek számít.

A kötelező és a szabadon választott művek bemutatásához szükséges hangszereket a rendező zeneiskola biztosítja. Különleges igényeket kérjük előre jelezni!

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2002. június 1-jén és után,

II. korcsoport: 2000. június 1-jén és után,

III. korcsoport: 1998. június 1-jén és után,

IV. korcsoport: 1998. május 31-e előtt született tanulók.

Felső korhatár: A verseny napjáig be nem töltött 22. év.

A verseny követelményei:

A versenyző kamaracsoportok egy blokkban mutassák be műsorukat (a művek – kötelező és a szabadon választott – bemutatási sorrendjét az iskola határozza meg).

Több szabadon választott mű esetén a művek különböző karakterűek legyenek.

A szabadon választott mű, művek bemutatásához a tagok létszáma kiegészíthető 6 főig. A műsoridőt kötelező betartani.

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű(vek).

I. korcsoport:

Kötelező mű: Kerek Gábor: Op. 181. Fugata

Lévén, hogy a kötelező mű nem tartalmaz ütőhangszereket, a szabadon választott darab csak ütőhangszeres lehet.

Szabadon választott műv(ek) tiszta műsorideje maximum 5 perc.

II. korcsoport:

Kötelező mű: Siegfried Fink: Zulu Welcome Edition Simrock EE2838

Szabadon választott műv(ek) tiszta műsorideje maximum 5 perc.

III. korcsoport:

Kötelező mű: Zempléni László: Marosszéki keringős és Csűrdöngölő

(Weiner Leó: Három magyar népi tánca hegedűre és zongorára) EMB14314

Szabadon választott műv(ek) tiszta műsorideje maximum 5 perc.

IV. korcsoport:

Kötelező mű: Takács Ferenc: Triola ISMN 979-0-801650-788

Szabadon választott műv(ek) tiszta műsorideje maximum 5 perc.

 

B) ÜTŐEGYÜTTES KATEGÓRIA

 

A nevezés feltételei:

Az együttes tagjainak felső korhatár a verseny napjáig be nem töltött 22 év. Létszám: minimum 6 fő, maximum 12 fő.

Egy intézmény maximum 2 ütőegyüttessel nevezhet.

A szabadon választott művek bemutatásához szükséges hangszereket a rendező zeneiskola biztosítja. Különleges igényeket kérjük előre jelezni!

A verseny követelményei:

Az ütőegyüttesek összeállításában a klasszikus kamarazene jellemzőit szíveskedjenek figyelembe venni.

Az előadott művek különböző karakterűek legyenek.

A műsoridő nem léphető túl.

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű(vek).

Kötelező mű:

Siegfried Fink: Conga Brasil Edition Simrock EE2839

vagy

Siegfried Fink: Ritmo Edition Simrock EE2813

Szabadon választott műsor.

A tiszta műsoridő maximum 15 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja:

Az országos forduló nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.vacizeneiskola.gportal.hu letölthető 2014. február 3-ától, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan 2014. február 20-áig.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. február 20.

 

 

***

VIII. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY

A verseny időpontja: 2014. április 25-27.

Rendező: Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

2400 Dunaújváros, Bartók B. u. 6/A

E-mail: duzenisk@invitel.hu

Honlap: www.sandorfrigyes.hu

 

Társrendező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. E-mail: info@mzmsz.hu Honlap: www.mzmsz.hu

A verseny célja: a hangszeres együttesek pedagógiai munkájának, eredményeinek bemutatása, tehetséggondozás feladatainak támogatása, az együttesek tanárainak és iskoláinak a nyilvánosság biztosítása.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, válogató (első forduló), országos döntő (második forduló).

A verseny kategóriái:

A) Szimfonikus zenekar

B) Gyermek vonószenekar

C) Ifjúsági vonószenekar

D) Gyermek fúvószenekar

E) Ifjúsági fúvószenekar

F) Egyéb hangszeres együttesek

A nevezés feltételei és követelményei:

 

1. A versenyre egy, vagy több alapfokú művészeti iskola által közösen működtetett együttesek jelentkezhetnek, melynek tagjai tanulói jogviszonyban vannak a nevező intézményekkel.

2. A gyermek vonószenekar tagjai csak 2000. június 1-jén és után született növendékek lehetnek.

3. A gyermek fúvószenekar tagjai csak 1999. június 1-jén és után született növendékek lehetnek.

4. A vonószenekari kategóriákban csak a hagyományos összeállítású együttesek indulhatnak; hegedű 1, hegedű 2, hegedű 3/brácsa, gordonka, (nagybőgő).

5. Az egyéb hangszeres együttesek tetszőleges összeállítású vagy homogén hangszeres együttesek lehetnek (a népi együttesek kivételével). A versenyben csak hangszeresek szerepelhetnek.

6. Az együttesek létszáma az A-E kategóriákban 16 főnél, az F kategóriában 9 főnél kevesebb nem lehet.

7. A kisegítők létszáma nem lehet több az együttes létszámának 10%-ánál. A kisegítő a nevező iskola (iskolák) volt növendéke is lehet. A kisegítők kora azonos a kategóriában meghatározottal.

Nem vehet részt a versenyben tanár, a zeneművészeti felsőoktatásban résztvevő, illetve korábban a zenei felsőoktatásban tanult zenekari tag.

 

DÖNTŐ

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.

A verseny követelmény:

A játszott művek között nem szerepelhetnek versenyművek (1 vagy több szólista zenekari kísérettel), de concerto grosso igen.

A szabadon választott művek a kötelező műtől eltérő stílusúak legyenek!

A műsoridőt kérjük betartani.

Kötelező művek (kategóriánként csoportosítva):

A) Szimfonikus zenekar

Kötelező anyaga: Egy klasszikus, vagy preklasszikus lassú-gyors tételpár.

B) Gyermek vonószenekar

C) Ifjúsági vonószenekarok

Kötelező anyaga: Egy barokk lassú-gyors tételpár.

D) Gyermek fúvószenekar

E) Ifjúsági fúvószenekarok

Kötelező anyaga: Egy XX. századi magyar szerző lassú-gyors tételpárja, vagy egy lassú és egy gyors darabja.

Szólamok helyettesítése megengedett.

F) Egyéb hangszeres együttesek

Kötelező anyaga: Egy lassú-gyors tételpár, vagy egy lassú és egy gyors darab.

A zenekarok maximális műsorideje az első beintéstől az utolsó leintésig értendő.

A) Szimfonikus zenekar 25 perc

B) Gyermek vonószenekar 15 perc

C) Ifjúsági vonószenekar 20 perc

D) Gyermek fúvószenekar 15 perc

E) Ifjúsági fúvószenekar 20 perc

F) Egyéb hangszeres együttesek 15 perc

A műsoridő nem léphető túl!

A szabadon választott műveknél az eltérő hangszerelésekből esetlegesen adódó személyi változásokat kérjük megjelölni a döntő nevezési lapján.

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A helyezések megoszthatók és visszatarthatók. A kategóriánkénti első helyezést nyert együttesek Gála koncertet adnak és versenyezhetnek a Nagydíjért. Az első helyezettek legkiválóbbja kaphatja a verseny Nagydíját.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

 

TERÜLETI VÁLOGATÓ

 

A válogató verseny anyaga: a döntő kötelező műve.

A kötelező anyag és az azt előadók személye az országos döntőre nem módosítható. A személyi változáshoz nagyon indokolt esetben engedély kérhető az Oktatási Hivatal közoktatás-szakmai elnökhelyettesétől.

A kötelező mű vágatlan videó felvételét DVD-n kell megküldeni.

Nevezés a válogatóra:

A válogató (első forduló) nevezési lapja az MZMSZ honlapjáról www.mzmsz.hu letölthető 2013. december 15-étől.

A felvétel beadásának módjai:

Nagy borítékba kérjük elhelyezni a következőket:

1. A jeligével ellátott a kötelező művet tartalmazó DVD.

2. Azonos jeligével megjelölt zárt borítékban a zenekar nevezési lapja.

A felvételek postára adásának határideje: 2014. január 10.

A felvételeket kérjük ajánlott küldeményként feladni a következő címre:

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége (1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.)

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.

A 3 fős versenybizottság a megküldött felvételek megtekintése után az előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza egyes zenekarok teljesítményét.

A felvétel technikai minőségét a Versenybizottság nem értékeli.

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos versenyen résztvevő zenekarok várható létszáma: 40

A társrendező a döntőbe jutott zenekarok névsorát az MZMSZ honlapján 2014. február 14-én közzéteszi a döntővel kapcsolatos információkkal együtt.

Az országos döntőre való nevezés határideje 2014. március 3.

 

 

 

***

IX. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY

A verseny időpontja: 2014. május 9-11.

Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola

2661 Balassagyarmat, Óváros tér 11.

Telefon: 06-35-301-433; telefon/fax: 06-35-301-841

E-mail: music@is.hu,

Honlap: www.rozsavolgyiart.hu

 

A verseny célja: A fuvola-duó kamarazenélés és a kíséret nélküli fuvola-együttesek (trió, kvartett, kvintett, nagyobb együttes) népszerűsítése, régebbi és az alkalomra íródott zeneművek bemutatásával. Pódium és szakmai megmérettetés biztosítása az alapfokú zeneoktatásban résztvevő tanulók számára.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós)

A nevezés feltételei:

Azok a tanulók a nevezhetők, akik 2013. szeptember 1-jétől az alapfokú művészeti iskolában legalább a 2. hangszeres képzési osztályba beiratkoztak.

A nevezés felső korhatára a verseny kezdetéig be nem töltött 22. életév.

Egy intézmény kategóriától és korcsoportoktól függetlenül 5 nevezést adhat be.

Egy tanuló legfeljebb 3-szor nevezhető.

A verseny kategóriái:

A) DUÓ

B) EGYÜTTES

 

A verseny követelményei:

A műsoridőt be kell tartani!

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!

A versenybizottság a versenyműsor kottájából másolatot kérhet.

A) DUÓ KATEGÓRIA

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2002. június 1-jén és után,

II. korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31-e között,

III. korcsoport: 2000. május 31-e előtt született tanulók,

IV. korcsoport: I-III. korcsoportba nem illeszthető, vegyes életkorú tanulók,

V. korcsoport: diák - tanár összeállítás.

A diák-tanár összeállítással lehetőséget biztosítunk az iskolákban a fuvola tanszakon egyedüli, kiváló tanuló versenyszereplésére, a duó-kamarazenélés szólam kiegyenlítettségét szem előtt tartó produkciók bemutatására.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű.

Egy kötelező mű: XX. vagy XXI. századi mű.

Egy szabadon választott mű: A kötelezőtől eltérő stílusú mű.

A műsoridő:

I. korcsoport: maximum 5 perc.

II. korcsoport: maximum 6 perc.

III. korcsoport: maximum 8 perc.

IV. korcsoport: maximum 6 perc.

V. korcsoport: maximum 8 perc.

B) EGYÜTTES KATEGÓRIA

(Trió, kvartett, kvintett, együttes)

A nevezés feltételei:

Kíséret nélküli fuvola együttesek nevezhetnek, amelyekben a fuvolacsalád valamennyi hangszere (pikoló, alt, tenor, basszus) szerepelhet.

A nagyobb együtteseknél basszus hangszer pl. cselló, fagott, klarinét közreműködhet.

Együttes létszáma maximum 20 fő

A fuvola együttes tagja tanár nem lehet.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű.

Egy kötelező mű: XX. vagy XXI. századi mű.

Egy szabadon választott mű: A kötelezőtől eltérő stílusú mű.

Maximális műsoridő 8 perc.

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki. A XXI. századi magyar szerzők műveinek kiemelkedő tolmácsolásáért különdíjak adhatók.

A verseny helyezett és díjazott versenyzői elismerő oklevelet, a felkészítő tanárok és a nevező iskolák emléklapot kapnak.

A legeredményesebb tanárok elismerésben részesülnek. A versenybizottság nagydíjat is adományozhat a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó műsorszám versenyzőinek.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja:

A nevezéseket közvetlenül a rendező iskolához kell elküldeni 2014. március 10-éig. A nevezési lap letölthető a www.rozsavolgyiart.hu oldalon 2014. február 10-étől.

A versenyen részt vevő duók és együttesek várható száma összesen: 70

Az országos döntő nevezési határideje 2014. március 10.

 

 

 

***

XI. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

A verseny időpontja: 2014. május 16-18.

Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4024 Debrecen, Vár u. 1.

Telefon: 06-52-531-775, fax: 06-52-531-773

E-mail: simonffy.zeneiskola@t-online.hu

Honlap: www.debrecenizenede.hu

 

 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolai szolfézstanulmányok alapján kiművelt zenei írás-olvasási és halláskészség, valamint az élményszerű népdal- és műdaléneklés bemutatása, mérése.

A versenyzők köre: A versenyen azok a tanulók indulhatnak, akik zeneiskolai, valamint alapfokú művészeti iskolák keretei között részesülnek szolfézsoktatásban.

A zeneművészeti szakképzésben (is) résztvevők a versenyen nem vehetnek részt.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő.

A verseny részei: Szolfézs-, népdaléneklési, műdaléneklési verseny, improvizációs játék.

A szolfézsverseny írásbeli és szóbeli részből áll. A népdal- és műdaléneklési verseny valamint az improvizációs játék egyfordulós (csak a döntőben szerepel).

Nevezési feltételek:

A népdal, és műdaléneklési versenyen, valamint az improvizációs játékon az országos döntőbe jutott tanulók külön nevezés alapján vehetnek részt. Kérjük, hogy minden versenyző legalább egy további versenyrészre (népdaléneklési-, műdaléneklési verseny, improvizációs játék) is nevezzen.

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ

 

SZOLFÉZSVERSENY

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2002. június 1-je után,

II. korcsoport: 2001. június 1-je és 2002. május 31. között,

III. korcsoport: 2000. június 1-je és 2001. május 31. között,

IV. korcsoport:1998. június 1-je és 2000. május 31. között születettek.

Írásbeli feladatok

1. feladat:

Egy magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes – nem népi énekes – diktálása alapján. A lejegyzés a hangzó magasságban történik.

A népdal egy versszakkal, a bemutatást követően hétszer hangzik el. A versenyzők a feladathoz a kulcsot, az előjegyzést, az ütemmutatót és a kezdőhangot értékkel együtt megkapják.

I. korcsoport: Visszatérő szerkezetű, maximum 11 szótagszámú népdal.

II. korcsoport: Variált visszatérésű népdal.

III. korcsoport: Nehezebb, giusto előadásmódú, esetleg váltakozó ütemű népdal.

IV. korcsoport: Nehezebb, visszatérés nélküli népdal, melyben hajlítások előfordulhatnak.

2. feladat:

A bécsi klasszicizmus korszakában született zeneműrészlet lejegyzése (Schubertet is beleértve), amely a bemutatást követően hétszer hangzik el zongorán.

A diktált zenei anyag hossza 8-12 ütemig terjedhet.

I. korcsoport: Alterált hangot nem tartalmazó periódus felső szólamának lejegyzése dúrban vagy összhangzatos mollban (a diktálás két szólamban történik).

II. korcsoport: Kétszólamú zenei egység lejegyzése.

(A felső szólamban alterált hangok is előfordulhatnak).

III. korcsoport: Kétszólamú, nehezebb ritmusú, nem moduláló zenei egység lejegyzése. (Alterált hangok mindkét szólamban előfordulhatnak).

IV. korcsoport: Kétszólamú, esetleg rokon hangnembe moduláló zenei egység lejegyzése.

3. feladat: 17

 

Hangköz- és hangzatfelismerés, illetve építés megadott hangra.

A diktálás középregiszterben, hangközönként, hangzatonként két-két hangoztatással történik. Lejegyzés: betűvel és számmal, oldás esetén a színezet (dúr, moll) megnevezésével.

I. korcsoport:

a) Öt hangköz – k2-tól n6-ig – és öt hangzat – dúr-, moll-, szűkített-, bővített hármashangzat alaphelyzetben – felismerése hallás után (a hangzatok oldás nélkül szólalnak meg).

b) Öt hangköz és öt hármashangzat építése megadott hangra 3# ill. 3b előjegyzésig (az előbbiekkel azonos körből). A szűkített (ti,-ré-fá→dó dó-mi) és a bővített hármashangzat (dó-mi-szidó-mi-lá) feloldása követelmény. A feladat csak a területi válogatókon szerepel.

c) Öt hangköz és öt hármashangzat felismerése kottaképről, violin kulcsban.

II. korcsoport:

a) Öt hangköz felismerése hallás után k2-tól n7-ig, b4 és sz5 is. A b4 és sz5 oldás nélkül hangzik, mindkét írásmódja elfogadható.

Öt hangzat felismerése hallás után – dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és megfordításokban, szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben. (A hangzatok oldás nélkül szólalnak meg).

b) Öt hangköz, öt hármashangzat építése megadott hangra oldással együtt 4# ill. 4b előjegyzésig (az előbbiekkel azonos körből). A b4 oldása (–ti→mi–dó’) és a sz5 oldása

(ti,–→dó–mi), valamint a szűkített hármashangzat (ti,-ré-fá→ dó dó-mi) és a bővített hármashangzat (dó-miszidó-mi-lá) feloldása követelmény. A feladat csak a területi válogatókon szerepel.

c) Öt hangköz és öt hármashangzat felismerése kottaképről violin vagy basszuskulcsban.

III. korcsoport:

a) Alterált hangokat is tartalmazó tonális hangközmenet lejegyzése (maximum tíz hangköz). A hangközmenet nem modulál. A versenyzők a feladathoz a kulcsot, az előjegyzést és a kezdő hangköz kottaképét megkapják.

A feladat a bemutatást követően háromszor, folyamatos diktálással hangzik el.

Lejegyzendő a kottakép, alatta a hangközök jelzése betűvel és számmal.

b) Tíz hangzat felismerése hallás után – dúr, moll, szűkített hármashangzat - alaphelyzetben és megfordításokban, valamint alaphelyzetű bővített hármashangzat és a domináns szeptim hangzat.

Diktálás középregiszterben, hangzatonként három-három hangoztatással. Lejegyzés: betűvel és számmal. (A hangzatok oldás nélkül szólalnak meg).

c) Zenei elemek felismerése és megnevezése kézbe kapott kotta (zongorakivonat) és hangfelvétel alapján. A bécsi klasszikus zenemű(részlet) megszólalása után a versenyzők a kotta megfelelő helyére írják be a felismert zenei elemeket (hangnem, kis- és nagyforma, zárlatok, késleltetés, szekvencia, kürtmenet, hármashangzat-felbontás, kromatika, tempo és előadási jelek, hangszerek stb.)

A zenemű 5 perc után ismételten elhangzik, majd újabb 2 perc elteltével kell beadni a feladatlapot.

IV. korcsoport:

a) Hangközmenet lejegyzése: az első megadott hangközön kívül maximum tíz hangköz hangzik el (moduláció ill. hangnemi kitérés előfordulhat a domináns, a párhuzamos vagy az azonos alapú hangnembe).

A versenyzők a lejegyzéshez a kulcsot, előjegyzést és a kezdő hangköz kottaképét megkapják.

A feladat a bemutatást követően négyszer, folyamatos diktálással hangzik el.

Lejegyzendő a kottakép és alatta a hangközök jelzése betűvel és számmal.

b) Tonális hangzatmenet lejegyzése: az első megadott hangzaton kívül maximum 10 akkord hangzik el (dúr-,

moll-, szűkített-, bővített hármashangzatok és fordításaik, domináns és szűkített szeptim hangzat).

Alteráció, hangnemi kitérés előfordulhat.

A feladat a bemutatást követően négyszer folyamatosan, mérsékelt tempóban hangzik el.

A versenyzők a lejegyzéshez a kulcsot, az előjegyzést és a kezdő akkord kottaképét megkapják.

Lejegyzendő a kottakép, alatta a hangzatok jelzése betűvel és számmal.

c) Stílusfelismerés hat hangzó zenei részlet alapján (reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, romantikus és 20. századi zeneműrészletek).

Az írásbeli feladatoknál a zenei helyesírást és a kottakép rendezettségét is értékeli a versenybizottság.

A II., III. és IV. korcsoportban basszus kulcs valamennyi feladatban előfordulhat.

Szóbeli feladatok

1. feladat:

Mind a négy korcsoportban egy magyar népdal lapról éneklése egy versszakkal, valamennyi korcsoportban 60 másodperc átnézési idő után. Megszólaltatása először szolmizálva vagy alkalmi szótaggal történik, majd stílusos előadása szöveggel.

Szerkezete és nehézségi foka a népdalírási feladattal megegyezik. 18

 

Az I. és II. korcsoportban a lapról énekelt népdalt az országos döntőben újabb 60 másodperc átnézési idő alatt memorizálni kell. (A népdal memorizált előadásához a versenyzők a nyomtatott szöveget kézhez kapják.)

2. feladat:

Egy bécsi klasszikus dallam lapról éneklése 60 másodperc átnézési idő után (megszólaltatása szolmizálva vagy hangnevekkel, majd tetszés szerinti, az első megszólaltatástól eltérő szótaggal - az előadási jelek figyelembe vételével -, kottahű, élményszerű előadásban).

A III. és IV. korcsoportban a lapról énekelt dallamot – vagy annak egy részét - az országos döntőben újabb 60 másodperc átnézési idő alatt memorizálni kell.

A lapról olvasási idő (az átnézési időt követően) feladatonként maximum. 2 perc.

A II., III. és IV. korcsoportban basszus kulcs valamennyi feladatban előfordulhat.

Az I. és II. korcsoportban a versenyzők a színpadi segítőtanártól kezdőhangot kaphatnak.

 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

A versenyág csak a döntőben szerepel.

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2001. június 1-jén és után,

II. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között születettek.

A verseny anyaga: Tíz szabadon választott magyar népdal - lehetőleg a lakóhely szerinti tájegység dalaiból is válogatva – és egy zongorakíséretes magyar népdalfeldolgozás előadása.

A verseny megkezdése előtt a tanuló átadja a versenybizottságnak a választott népdalaiból készített listát a tájegység megjelölésével.

Minden versenyző - a versenybizottság által kiválasztott - két népdalt és a népdalfeldolgozást adja elő. A népdalokat két, de legfeljebb öt versszakkal lehet énekelni. Elsődleges feladat az átélt, élményszerű előadás.

MŰDALÉNEKLÉSI VERSENY

A versenyág csak a döntőben szerepel.

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2001. június 1-jén és után,

II. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között születettek.

A verseny anyaga: Három különböző stíluskorszakból választott műdal zongorakísérettel.

A versenybizottság kettőt választ előadásra.

Zongorakísérőt - kérésre - a rendező iskola biztosít.

IMPROVIZÁCIÓS JÁTÉK

A versenyág csak a döntőben szerepel.

Az improvizációs játék korcsoportonként történik.

A feladatot a lapról olvasás után kapja meg a versenyző.

A verseny anyaga:

I. korcsoport: Az új stílusú magyar népdal szerkezeti sajátosságainak megfelelő dallam improvizálása megadott első sor alapján.

II–IV. korcsoport: Nyolc ütemes, a klasszikus periódus szerkezeti sajátosságainak megfelelő dallam rögtönzése megadott első két ütem alapján.

A versenyzők teljesítményét a versenybizottság az írásbeli és szóbeli fordulók összesített eredménye alapján értékeli.

A népdal- és műdal-, valamint az improvizációs versenyt a versenybizottság külön pontozza és értékeli.

A döntőre nevezés módja:

Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.debrecenizenede.hu

letölthető 2014. március 20-ától.

A nevezési lapot postai úton a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, AMI címére (4024 Debrecen, Vár u. 1.) és e-mailen a simonffy.zeneiskola@t-online.hu címen kell megküldeni.

 

A verseny díjai: a versenybizottság a szolfézsversenyen korcsoportonként I-V. helyezést és különdíjakat, a népdal,- műdal és improvizációs versenyen a résztvevők számától függően várhatóan I-III. helyezést adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. április 11.

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK (szolfézsverseny válogatói)

A területi válogatók ideje: 2014. március 7. 9 óra 30 perc kezdettel.

A területi verseny részei: Írásbeli és szóbeli verseny.

A versenyzők központi írásbeli feladatokat oldanak meg. Az írásbeli verseny befejezését követően az eredeti diktált anyag megtekinthető a válogató helyszínén.

A területi válogatók rendezői:

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu

Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye.

Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6000 Kecskemét, Dózsa György u. 22. Honlap: www.kodaly-iskola.hu

Terület: Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, AMI

4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu

Terület: Borsod-Abaúj Zemplén, Heves Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye.

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, AMI és Kollégium

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. Honlap: www.gyorikonzi.hu

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Fejér és Veszprém megye.

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu

Rendező: Járdányi Pál Zeneiskola AMI

1022 Budapest, Marczibányi tér 1. Honlap: www.jardanyizeneiskola-bp.hu

Terület: Főváros

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2014. február 14-éig.

A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető és a rendező iskola nevére, címére kell eljuttatni elektronikusan.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma: 90 fő.

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. április 11.

 

 

***

VIII. ORSZÁGOS ÁDÁM JENŐ DALVERSENY

A verseny időpontja: 2014. május 23-25.

Rendező: Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola

5000 Szolnok, Óvoda u. 5. 20

Telefon/fax: 56/514-526

E-mail: ajmschool@t-online.hu,

Honlap: www.adamjenozenesuli.try.hu

 

 

A verseny célja: A magánének tantárgy művészetpedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos verseny (egyfordulós).

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A nevezés feltétele: A versenyre az alapfokú művészeti iskolák magánének szakos növendékei nevezhetnek.

Egy intézményből maximum 3 növendéket lehet nevezni.

Korcsoportok:

I. korcsoport: az 1993. június 1-je után,

II. korcsoport: az 1993. június 1-jén és előtte született tanulók.

A felső korhatár: 2014. június 1-jéig be nem töltött 27. életév

A verseny követelményei:

Minden művet kotta nélkül kell előadni!

A versenyen csak a nevezésnek megfelelő művek énekelhetők.

A nevezést követően a leadott műsoron változtatni nem lehet.

A műsoridő betartása kötelező.

A versenyzőnek a sorsolás szerinti sorrendben kell versenyeznie.

A kötelező és szabadon választott jogvédett művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

A verseny anyaga: kötelezően választható és szabadon választott mű.

I. korcsoport:

Kötelezően választható mű:

Egy magyar népdalfeldolgozás, vagy egy XX. századi magyar dal.

Szabadon választott mű:

Egy szabadon választott dal magyar nyelven.

Maximális műsoridő 7 perc

II. korcsoport:

Kötelezően válaszható mű:

Egy romantikus, vagy egy klasszikus dal.

Szabadon választott művek:

Egy, a kötelezőtől eltérő stílusú dal, ária, arietta,

Egy XX. századi dal (nem könnyűzene).

A művek eredeti, vagy magyar nyelven adhatók elő.

Maximális műsoridő 11 perc

Ajánlott gyűjtemények:

Ádám Jenő: A dal mesterei kötetei

Fekete Mária: A magyar dal mesterei (Kortárs Zeneműhely, KZ. 02.)

Kerényi Miklós György: Énekiskola

Kodály Zoltán: A magyar népzene

Bartók Béla: Nyolc magyar népdal

A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról letölthető és a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton. 2014. március 3-áig.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Kapcsolattartó: Vajna Katalin telefon: 56-514-526, mobil: 20-94-93-462

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

Az országos forduló nevezési határideje 2014. március 3.

 

 

 

***

V. ORSZÁGOS DRÁMAJÁTÉK-SZÍNJÁTÉKVERSENY

A verseny időpontja: 2014. április 4-5.

Rendező: Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola

4320 Nagykálló, Korányi Frigyes u. 27.

E-mail: vlami@vlami.hu

Honlap: www.vlami.hu

 

A verseny célja: a tanulók drámajáték/színjáték ismereteinek, kifejező- és alkotókészségének, együttműködési, kommunikációs és improvizációs képességeinek megismerése, bemutatása. A tehetségek felkutatása, segítése. A pedagógiai műhelyekben folyó szakmai munka eredményességének megismerése, bemutatása. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és pedagógusok munkájának elismerése. A szakmai tapasztalatszerzés, és tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása.

A verseny jellege: gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos forduló.

A verseny kategóriái:

A) Egyéni verseny

B) Kiscsoportos verseny

A nevezés feltételei:

Az alapfokú művészeti iskolával tanulói jogviszonyban álló színjáték tanszakos tanulók nevezhetők a 3-1o. évfolyamig.

Ha a tanuló a színjáték tanszak mellett a középiskolájában drámatagozatos is, akkor ezt a nevezési lapon jelezni kell.

Egy iskola 400 fő tanulói létszámig maximum 4, 400 fő tanulói létszám fölött maximum 8 nevezést küldhet az országos fordulóba (korcsoport és kategória megkötés nélkül).

A kiscsoportos kategóriába 3-4 főből álló csoportokat lehet nevezni.

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2002. január 1-je és 2003. december 31. között,

II. korcsoport: 2000. január1-je és 2001. december 31. között,

III. korcsoport: 1998. január 1-je és 1999. december 31. között,

IV. korcsoport: 1996. január 1-je és 1997. december 31. között született tanulók.

Az egyéni és kiscsoportos verseny is komplex verseny.

A verseny követelményei:

A drámajáték/színjáték, beszédgyakorlatok, mozgásgyakorlatok, tantárgyak, valamint a 2011-es tanévben bevezetésre kerülő új tanterv alapján a dráma és színjáték, a beszéd és vers, a mozgás és tánc, zene és ének együttes követelményeire épül. Az iskolák a mozgás és tánc, a beszéd és vers, a zene és ének tantárgyak valamelyikét választhatják, amely azt jelenti, hogy nagyobb hangsúlyt helyeznek a választott tárgy tanítására. Ugyanakkor a dráma és színjáték főtárgy tartalmazza a mozgás és tánc, a beszéd és a zene és ének tárgyak fejlesztési követelményeit is. Mindezek alapján a verseny feladatait mindkét érvényben lévő tanterv követelményeinek figyelembevételével állítjuk össze.

A) EGYÉNI VERSENY KATEGÓRIA

Komplex verseny.

A verseny anyaga:

Drámajáték/színjáték, valamint dráma és színjáték: Különböző improvizációs formák, játékmódok. Improvizációk, instrukciók mentén.

Beszédgyakorlatok, beszéd és vers: koncentráció, hangadás, artikuláció, ritmus figyelembevételével.

Mozgásgyakorlatok, mozgás és tánc: térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció, táncos mozgás lehetőségeinek figyelembevételével.

Zene és ének: énekhang, ritmushangszerek használata, hangok, hanghatások, népdalok, énekelt versek, megzenésített szövegek lehetőségeinek figyelembevételével.

Előzetes felkészülés: az országos fordulóba nevezett tanulóknak valamennyi korcsoportban egy szabadon választott 15-2o soros vers vagy prózarészlettel, vagy monológgal kell készülniük (pontos szövegtudással).

Az országos forduló feladatai:

1. A hozott vers vagy prózarészlet, vagy monológ bemutatása.

 

2. A helyszínen húzott egyéni improvizációs feladat, a hozott szöveg alkalmazásával.

3. A helyszínen (az egyéni verseny versenyzői közül) sorsolt 2 - 3 fős csoportokban, a helyszínen húzott improvizációs feladat/faladatok bemutatása, maximum 3 percben (szöveg, téma, helyszín, időpont, tárgyak vagy stílus megadásával).

Megjegyzés: a versenybizottság a harmadik feladatnál a társas együttműködés keretein belül, továbbra is az egyéni teljesítményeket értékeli.

B) KISCSOPORTOS VERSENY KATEGÓRIA

Komplex verseny.

A verseny anyaga:

Drámajáték/színjáték, valamint dráma és színjáték: Különböző improvizációs formák, játékmódok. Improvizációk, instrukciók mentén.

Beszédgyakorlatok, valamint beszéd és vers: koncentráció, hangadás, artikuláció, ritmus figyelembevételével.

Mozgásgyakorlatok, valamint mozgás és tánc: Térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció, táncos mozgás lehetőségeinek figyelembevételével.

Zene és ének: énekhang, ritmushangszerek használata, hangok, hanghatások, népdalok, énekelt versek lehetőségeinek figyelembevételével.

Előzetes felkészülés: az országos fordulóba nevezett csoport feladata valamennyi korcsoportban: egy – a beszéd és a mozgás eszközeit felhasználó – minimum 5 maximum 1o perces színpadi jelenet bemutatása (minimális hang, fény és színpadtechnika felhasználásával).

Az országos forduló feladatai:

1. A helyszínen húzott improvizációs feladat/feladatok maximum 3 percben.

2. Előkészített színpadi produkció bemutatása.

A verseny díjai: a versenybizottság mindkét kategóriában korcsoportonként I. II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja: a nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.vlami.hu tölthető le 2013. október 15-étől és a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton. 2014. január 31-éig. Kapcsolattartó: Demarcsek Zsuzsa, telefon: 30-90-36-480

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. január 31.

 

 

***

IV. ORSZÁGOS KÉZMŰVES VERSENY

A verseny időpontja: 2014. április 11-12.

Rendező: Chován Kálmán Művészeti Alapiskola

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.

Telefon: 06-66-312-720

E-mail: muvesz@szarvas.hu

Honlap: www.chovan.hu

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló tehetséges diákok kézműves tudásának megismerése, a tanulók tárgytervező, kivitelező, eszközhasználó képességeinek, esztétikai igényességének, kreativitásának értékelése.

A verseny jellege: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos verseny elődöntővel és döntővel.

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2003. június 1-jén és után,

II. korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között,

III. korcsoport: 1999. június 1-je és 2001. május 31. között, 23

 

IV. korcsoport: 1999. május 31-e előtt született tanulók részére.

Felső korhatár a verseny napjáig még nem betöltött 22 év.

Egy iskolából korcsoportonként maximum 6 tanuló pályázhat.

ELŐDÖNTŐ

A pályamunka tartalmi követelményei:

A két pályamunka (eredeti tanulói munka) témája szabadon választott.

A választott műfajban készült alkotások tükrözzék a tanuló tantervi követelményeknek megfelelő tudását. A 2 db pályamunka illeszkedjen a kézműves tanszak, műhelygyakorlat tantárgy ismeretanyagához, az adott korcsoport évfolyamainak megfelelően.

I. korcsoportnál a 3-4. évfolyam,

II. korcsoportnál az 5-6. évfolyam,

III- IV. korcsoportoknál a 7-8. évfolyam tananyagára épüljön a választott téma.

A választott műfajban készült alkotás tükrözze a tanuló műhelyfoglalkozások alatt megszerzett ismereteit. Adjon számot a tanuló vizuális szemléletéről, eredeti gondolkodásmódjáról és technikai felkészültségének színvonaláról.

A pályamunkák formai követelményei:

A tanulók által készített pályamunkákról külön - külön több nézetben (legalább elöl és oldalnézet) készült fotódokumentációt (mely lehet jó minőségű print is) kell készíteni minimum 15 x 21 cm-es méretben és pályamunka saját készítésű leírását.

A pályamunka leírás tartalmazza:

1. a pályamunkához használt alapanyagok,

2. elkészítés technikáját, annak sorrendjét,

3. a téma választás rövid indoklását.

A pályamunkáról készült fotódokumentáció digitális adathordozón nem küldhető be!

A pályamunkák beküldésének módja:

Az alábbiakat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény részére:

1. Jeligével és korcsoport számmal ellátott fotódokumentációt, és a pályamunkák rövid leírását,

2. Azonos jeligéjű zárt borítékban a pályaművek készítőjének nevezési lapját.

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.chován.hu letölthető 2014. január 15-étől.

A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2014. február 14. (péntek)

A versenybizottság csak a nevezési határidőre beérkezett pályamunkákat értékeli. Az országos versenyzők számát a versenybizottság határozza meg.

Az értékelés szempontjai: A tantervi követelményeknek megfelelő ismeretek alkalmazásának színvonala, a munka mívessége, eredetisége.

A pályamunkát beküldő iskolák az elődöntő eredményéről (a döntőbe jutásról) 2014. március 14-éig kapnak értesítést postai vagy elektronikus úton.

DÖNTŐ

Versenyfeladatok:

Szabadon választott feladat: a tanuló által választott témára szabadon választott technikával tervezés, illetve tárgyalkotás hozott alapanyagokból, mely térjen el a beküldött pályamunka témájától és technikájától.

A feladat megoldására adott idő: 5 óra

Kötelező feladatok:

I. korcsoport: „Úton”

Egyedi használati tárgy vagy tárgyegyüttes készítése egy mesebeli vándorlegény részére.

Szabadon választott technika és alapanyag felhasználásával.

II. korcsoport: „Személyes”

Egyedi használati tárgy készítése egy kedvenc tárgy praktikus tárolására. A tárolóeszköz utaljon a benne tartott tárgyra, annak funkciójára.

Szabadon választott technika és alapanyag felhasználásával.

III–IV. korcsoport: „Változás” 

 

Egyedi, kettős funkciójú használati tárgy készítése. /Olyan tárgy tervezése és készítése, amely kis változtatással más funkcióban is használható./

Szabadon választott technika és alapanyag felhasználásával.

A feladat megoldására adott idő: 5 óra

A kötelező és szabadon választott feladatokhoz az alapvető eszközöket és alapanyagokat a rendező biztosítja, de az egyéni igényeket kérjük, hogy előre jelezzék a jelentkezési lapon, ill. természetesen hozott alapanyagokkal, eszközökkel is lehet dolgozni.

Eredményhirdetés: 2014. április 12.

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A pályamunkák az eredményhirdetést követően, de legfeljebb június 15-ig (időpont egyeztetés után) elvihetők.

Nevezési lap beküldési határideje: 2014. február 14.

Cím: Chován Kálmán Művészeti Alapiskola

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.

Telefon: 66-312-720

 

 

***

IV. ORSZÁGOS MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ-, FATÁRGYKÉSZÍTŐ-, FÉMMŰVES VERSENY

A verseny időpontja: 2014. április 25-26.

Rendező: Kovács Margit Német Nemzetiségi Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

9024 Győr, Répce u. 2.

Telefon: 96-428-033, mobil: 20-262-4393

E-mail: kovacsmargit@amk-gyor.sulinet.hu

Honlap: www.kmamk.uw.hu

 

 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok, makett- és papírtárgykészítő, fatárgykészítő és fémműves tudásának megismerése, a tanulók tárgytervező, kivitelező, eszközhasználó képességeinek, esztétikai igényességének, kreativitásának értékelése.

A verseny jellege, részei: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elődöntő és döntő)

A verseny kategóriái:

A) Makett- és papírtárgykészítő

B) Fatárgykészítő

C) Fémműves

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2004. május 31. és 2002. június 1-je,

II. korcsoport: 2002. május 31. és 2000. június 1-je,

III. korcsoport: 2000. május 31. és 1997. június 1-je,

IV. korosztály: 1997. május 31. és 1991. április 27-e között született tanulók.

Az intézmények mindhárom kategóriában korcsoportonként maximum 6-6 tanuló pályamunkáival nevezhetnek.

Egy tanulót csak egy kategóriában, maximum 2 pályamunkával lehet nevezni.

ELŐDÖNTŐ

A pályamunka tartalmi követelménye: A pályamunka témája szabadon választott.

A választott műfajban készült alkotás tükrözze a tanuló tantervi követelményeknek megfelelő tudását.

A pályamunkák formai követelményei:

A tanulók által készített pályamunkákról kérünk több nézetben készült fotódokumentációt vagy nyomtatott képet (nem digitális adathordozót) és pályamunka leírást.

A pályamunka leírás tartalmazza:

1. a pályamunkához használt alapanyagokat,

2. elkészítés technikáját, annak sorrendjét,

3. a felhasznált eszközöket, szerszámokat,

4 a téma választás rövid indoklását.

A pályamunka beküldésének módja:

Az alábbiakat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény részére:

1. jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkát és annak leírását,

2. azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját.

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról letölthető 2014. február 3-ától. Kérésre az iskola elektronikusan megküldi a nevezési lapot.

A pályamunkák postára adási határideje: 2014. március 10.

A versenybizottság csak a postára adási határidőig feladott pályamunkákat értékeli.

Az értékelés szempontja:

A választott tevékenység tantervi követelményeinek megfelelő ismeretek alkalmazásának színvonala, a munka mívessége, eredetisége.

A pályamunkát beküldő iskolák az elődöntő eredményéről (a döntőbe jutásról) 2014. április 4-éig kapnak értesítést elektronikus úton.

ORSZÁGOS DÖNTŐ

Versenyfeladatok: 26

 

Szabadon választott feladat: a tanuló által választott témára szabadon választott technikával tervezés, illetve tárgyalkotás hozott alapanyagokból, mely térjen el a beküldött pályamunka témájától és technikájától.

A feladat megoldására adott idő: 5 óra

Kötelező feladat: megadott témára tervezés, tárgyalkotás hozott alapanyagokból.

A feladat megoldására adott idő: 5 óra

A) MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ KATEGÓRIA

Kötelező feladatok:

I. korcsoport: Egy magyar monda egyik karakterének elkészítése karton és egyéb anyagok felhasználásával.

II. korcsoport: Szabadtéri sakkfigura készítése (pl. drótból és papírból).

III. korcsoport: Egy, a versenyző által meghatározott képzelt vagy valós funkcióra megálló (pl. buszmegálló, végállomás, stb.) tervezése, makettjének elkészítése maximum A/3–as alapterületen, melynek formája tetszőleges lehet.

IV. korcsoport: Domború plakát készítése papírmaséból és talált tárgyak felhasználásával 70x100 cm-es méretben.

B) FATÁRGYKÉSZÍTŐ KATEGÓRIA

Kötelező feladatok:

I. korcsoport: Természetben található (pl. uszadékfa, ág, kéreg) faanyagokból plasztika, relief készítése.

II. korcsoport: Díszített nyelű evőkanál készítése egy a versenyző által meghatározott személy számára.

III. korcsoport: Rekeszes játékbútor (pl. szatócs pult) készítése.

IV. korcsoport: Az intézmény által biztosított faanyagból logikai játék készítése.

C) FÉMMŰVES KATEGÓRIA

Kötelező feladatok:

I. korcsoport: Ékszer készítése ásványok, kavicsok, fémlemez és –huzal felhasználásával.

II. korcsoport: Dekoratív fémintarzia készítése vörös- és sárgaréz segítségével.

III. korcsoport: Képzelt vagy valós szereplők számára címerpajzs tervezése és zománcozása 10x10 cm-es vörösrézlemezre rekeszes technikával a heraldika klasszikus szabályai szerint.

IV. korcsoport: Fémlemezből fűrészeléssel természeti motívum felhasználásával sík vagy plasztikus felület képzése.

A versenyzők a feladat megoldása során saját eszközeiket használják.

A zománcozáshoz az égetőkemencét a rendező intézmény biztosítja.

Az országos döntőben részt vevő versenyzők létszámát a versenybizottság határozza meg.

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki.

Eredményhirdetés ideje: 2014. április 26.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

 

 

 

 

***

IV. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (kamaracsoport)

A verseny időpontja: 2014. május 9-10.

Rendező: Hétpróbás Néptánciskola

5600. Békéscsaba Luther u 6.

Telefon/fax: 06-66-631-367

E-mail: hetprobas@csabanet.hu

Honlap: www.balassitancegyuttes.hu

A verseny helyszín: Békés Megyei Jókai Színház

5600 Békéscsaba Andrássy u 3.

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák néptánc tanszakain folyó nevelő-oktató munka színvonalának, tehetséggondozó tevékenységének bemutatása, értékelése, minősítése. Szakmai-módszertani tapasztalatok gyűjtése.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Területi válogatók és országos döntő.

Résztvevők köre:

Az alapfokú művészetoktatási intézmények néptánc tagozatos diákjai, az alábbi korcsoportok szerint.

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2000. június 1-je és 2003. május 31.,

II. korcsoport: 1997. június 1-je és 2000. május 31.,

III. korcsoport: 1994. június 1-je és 1997. május 31. között született tanulók

A nevezés feltételei:

A kamaracsoport létszáma maximum 10 fő.

A versenyre nevezett tanulók körében a korcsoport részére meghatározott életkortól eltérő (egy évvel fiatalabb vagy egy évvel idősebb) életkorú tanulók létszáma nem haladhatja meg a nevezett tanulók összlétszámának a 20 %-át.

Egy iskola - a kihelyezett osztályokat is beleértve - összesen 4 csoportot nevezhet a versenyre. A nevezéshez csatolni kell a növendékek tanulói azonosítószámát és születési adatait tartalmazó névsorát. A nevezési lapon fel kell tüntetni a korcsoportnak megfelelő életkortól eltérő tanulókat – nevükkel, adataikkal.

A nevező iskola, felelős a versenyen induló tanulók egészségi állapotáért.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok.

 

Kötelező táncok: A tantervi követelményeknek megfelelően, egy táncrend anyagából minimum két tánctípust tartalmazó szabad improvizáció.

Időkeret 6 perc (+ - 30”)

Szabadon választott táncok: A Kárpát-medence tánchagyományából táplálkozó, az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe vevő kamaratánc koreográfia.

Maximális időkeret 7 perc.

A verseny követelménye:

A kötelező és szabadon választott táncok táncdialektusban térjenek el egymástól.

A kötelező és szabadon választott táncok közül csak az egyik lehet nemzetiségi anyag.

Értékelési szempontok:

- színpadi megjelenés,

- ének – zene – tánc harmonikus egysége,

- művészi hatás, koreográfiai megformálás,

- táncfolklorisztikai hitelesség,

- tánctudás, technikai felkészültség.

A döntőbe jutott kamaracsoportok a területi válogatón bemutatott műsorukon (a kötelező és szabadon választott táncokon) nem változtathatnak.

A kötelező és a szabadon választott táncok kíséretéről mindenkinek magának kell gondoskodnia. CD is használható.

A döntőre való nevezés módja:

Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.balassitancegyuttes.hu letölthető 2014. április 11-étől. A nevezési lapot postai úton a Hétpróbás Néptánciskola (5600 Békéscsaba Luther u 6.) és e-mailben a hetprobas@csabanet.hu címekre kell megküldeni. Kapcsolattartó: Mlinár Pál igazgató (telefon: 20-225-19-99)

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. április 25.

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A területi válogatók ideje: 2014. április 4-étől 2014. április 14-éig.

A válogatók anyaga azonos az országos verseny műsorával. Ezt a döntőre nem lehet megváltoztatni.

A területi válogatók rendezői:

Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola

8449 Magyarpolány, Dózsa Gy. u 6.

E-mail: igazgato@magyarpolany.hu

Kapcsolattartó: Kovács Norbert (telefon: 06-20-378-64-59)

Régiók: Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúl.

Viganó Alapfokú Művészeti Iskola

5100 Jászberény, Serház u 9.

Kapcsolattartó: Szűcsné Urbán Mária (telefon: 06-20-911-41-00)

Régiók: Észak- és Dél-Alföld.

Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.

E-mail: pesovarferencami@gmail.com

Kapcsolattartó: Szigetvári József (telefon: 06-20-975-28-16)

Régiók: Észak- és Közép-Magyarország.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2014. március 4-éig.

 

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető és az iskola nevére és címére kell eljuttatni 2014. március 4-éig.

A nevezési laphoz csatolni kell a növendékek születési adataival ellátott névsorát.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. április 25.

 

 

***

V. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETTVERSENY

A verseny időpontja: 2014. május 23-24.

Rendező: Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola

1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.

Telefon: 06-1-271-08-42, fax: 06-1-414-02-32

E-mail: hubayzeneiskola@nextramail.hu

Honlap: www.hubayzeneiskola.hu

 

 

A verseny célja: A balett tanszakos növendékek tudásszintjének felmérése, értékelése, szakmai fórum teremtése. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai, országos döntő (szükség esetén területi válogató).

Nevezés feltételei: A versenyre nevezhet minden balett tanszakos növendék, aki alapfokú művészetoktatási intézmény 1-6. valamint továbbképző évfolyamaira jár.

A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncművészeti Főiskola vagy Táncművészeti szakközépiskola tanulói.

A nevező iskola saját szakmai döntése alapján választhatja ki, hogy melyik korcsoportból, milyen kategóriában nevez.

Egy iskola maximum 5 nevezést adhat be.

Egy tanuló maximum 2 produkcióban nevezhető!

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2002. június 1. után született,

II. korcsoport: 1999. június 1. és 2002. május 31. között,

III. korcsoport: 1995. június 1. és 1999. május 31. között született tanulók.

A verseny kategóriái:

A) Egyéni

B) Duett

C) Csoportos (maximum 6 fő)

A verseny követelményei:

A csoportos kategóriában maximum 6 fős a csoportlétszám.

A nevező intézmény kérésére a verseny kötelező (etűd) anyagát a verseny rendezője november 30-ig az iskoláknak postai utánvétellel megküldi, illetve rendező iskola honlapjáról letölthető 2014. október 15-étől.

A kötelező anyagot balett dresszben kell bemutatni.

A versenyhez használt zenei anyaggal kapcsolatos szerzői jogi cselekmények tisztázása a nevező intézmény feladata.

A versenyen használt zenei anyagot versenyszámonként, külön CD-lemezre, pontosan feliratozva a verseny előtt kell leadni.

 

A verseny anyaga: Egy kötelező etűd és egy szabadon választott koreográfia.

1. Egy kötelező etűd: a korcsoport követelmény szintjének megfelelően az előírt tananyag felhasználásával.

Műsoridő maximum 2 perc.

2. Egy szabadon választott koreográfia, amely az alapfokú művészetoktatás követelményeiben és tantervi programjában meghatározottak figyelembevételével a klasszikus balett és modern tánc tanult elemeit használja fel.

A szabadon választott koreográfiára műsorideje kategóriánként:

A) Egyéni kategória

A műsoridő maximum 3 perc.

B) Duett kategória

A műsoridő maximum 4 perc.

C) Csoport kategória

A műsoridő maximum 5 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja:

A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.hubayzeneiskola.hu letölthető és a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai és elektronikus úton 2014. március 14-éig.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Az országos döntő nevezési határideje 2014. március 14.

Versenyek a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák részére

A művészeti szakképzést folytató szakiskolák vagy szakközépiskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.

 

 

 

***

XV. ORSZÁGOS HEGEDŰVERSENY Varga Tibor emlékére

A verseny időpontja: 2013. november 29–december 1.

Rendező: Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, AMI és Kollégium

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57.

Telefon/fax: 06-96-329-742

E-mail: info@gyorikonzi.hu

Honlap: www.gyorikonzi.hu

 

 

A verseny célja: a hegedű tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása, tehetségkutatás

A verseny jellege: gyakorlati verseny

A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos forduló

Az országos fordulót elődöntő-döntő formában rendezzük meg.

Korcsoportok:

I. korcsoport: 9. és 10. évfolyam és a szakképző 1/13. évfolyam,

II. korcsoport: 11. évfolyam és a szakképző 2/14. évfolyam III. korcsoport: 12. és 13. évfolyam és a szakképző 3/15. évfolyam tanulói.

A verseny követelményei:

A műveket kotta nélkül kell előadni!

A kiírt versenyanyagtól eltérni nem lehet. Telemann, Bach, Mozart művek a Bärenreiter, a Haydn mű a Henle kiadás alapján játszandók!

A kötelező és szabadon választott jogvédett művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

A verseny anyaga: kötelező és szabadon választott művek.

I. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelező művek:

1. Egy etűd az alábbiak közül: Dont 24 előkészítő gyakorlat (Op. 37) 14. (detaché), vagy 20, vagy Kreutzer 12. a-moll etűd

2. Egy tétel az alábbiak közül:

 

W. A. Mozart: E-dúr Adagio (K 261) vagy

W. A. Mozart: D-dúr hegedűverseny (K 211) 2. tétel vagy

J. Haydn: C-dúr hegedűverseny 2. tétel

Szabadon választott mű: Egy virtuóz jellegű előadási darab.

Döntő:

Kötelező mű:

Telemann: Tizenkét fantázia című művéből egy teljes fantázia. Edition Baerenreiter BA2972

Egy szabadon választott 19-20. századi versenymű saroktétele.

II. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelező művek:

1. Egy etűd az alábbiak közül:

 

Rode: 24 capriceból, a 2. vagy 5. vagy 22. EMB2453

2. Az alábbi előadási darabok egyike:

 

Hubay Jenő: Románc op.25. Neuma Kiadó EN177

Hubay Jenő: Preghiera op.121. nr.1. Neuma Kiadó EN065

Hubay Jenő: Maggiolata (Májusi dal) Neuma kiadó 1242

Szabadon választott mű: Egy virtuóz jellegű előadási darab.

Döntő:

Kötelező művek:

1. Tóth Péter: Rapsodie (FAM Zenei Kiadó 601/2007) vagy

 

Balassa Sándor: János-napi muzsika I., II. tétel SOLO MUSIC Zeneműkiadó vagy

Balassa Sándor: János-napi muzsika III., IV. tétel vagy

Farkas Ferenc: Szólószonáta I., II. tétel EMB13916

Egy szabadon választott 19-20. századi versenymű saroktétele

III. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelező művek:

1. Egy etűd az alábbiak közül:

 

Rode: 24 caprice-ból a 24. vagy

Wieniawski: (Op. 18.) 2. vagy 3.

2. Az alábbi versenyművek egyikének I. tétele kadenciával:

 

W. A. Mozart: G-dúr hegedűverseny (K 216),

W. A. Mozart: D-dúr hegedűverseny (K 218),

W. A. Mozart: A-dúr hegedűverseny (K 219).

Döntő:

Kötelező művek:

1. Két tétel J. S. Bach Szólószonátái közül:

 

g-moll (BWV 1001) Siciliano és Presto vagy

a-moll (BWV 1003) Andante és Allegro vagy

C-dúr (BWV 1005) Largo és Allegro assai

Egy szabadon választott 19-20. századi versenymű saroktétele

 

A nevezés módja: Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.gyorikonzi.hu letölthető 2013. szeptember 16-tól, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton 2013. október 15-éig.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

A verseny díjai: a versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjat adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyző között.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

Az országos verseny nevezési határideje: 2013. október 15.

 

 

***

 

 

VII. ORSZÁGOS KAMARAZENE VERSENY

A verseny időpontja: 2014. február 28-március 2.

Rendező: SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.

Telefon/fax: 06-62-544-855

E-mail: iroda@konzi.u-szeged.hu

Honlap: www.konzi.u-szeged.hu

 

A verseny célja: A különböző zenei stílusok, előadási hagyományok megismerése a kamaramuzsikálás gyakorlatában. Az együttmuzsikálás pedagógiai eredményeinek, művészi színvonalának bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.

Az országos verseny egyfordulós.

Nevezési feltételek:

A versenyen zeneművészeti szakközépiskolásokból alakult kamaraegyüttesek vehetnek részt.

A csoportok létszáma: 2-8 fő, azonos hangszeres duók nem indulhatnak.

Egy tanuló összesen két kamaracsoportba nevezhető.

Egy intézmény maximum 4 kamaracsoportot nevezhet.

A verseny anyaga:

A verseny műsora szabadon választott művekből (vagy egy mű több tételéből) áll.

A művek (egy választott mű esetén a tételek) karakterben eltérőek legyenek.

Kizárólag kamaraegyüttesre írt művekkel, vagy kamaraegyüttesre készült átiratokkal lehet nevezni.

Javasoljuk a kortárs magyar művek megszólaltatását is.

A verseny követelményei:

A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék!

A műsoridőt be kell tartani!

A versenyműsor bemutatásához másolt kotta használható.

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!

A szabadon választott jogvédett művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

Műsoridő:

Kamaracsoportonként a teljes műsoridő minimum 10 perc, maximum 15 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság I., II., és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

 

A nevezés módja: Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.konzi.u-szeged.hu letölthető 2013. december 1-jétől, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton 2014. január 7-éig.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. január 7.

 

 

 

***

V. ORSZÁGOS BRÁCSA- ÉS NAGYBŐGŐVERSENY

Lukács Pál és Montag Lajos emlékére

A verseny időpontja: 2014. március 20-22.

Rendező: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium

1065 Budapest, Nagymező utca 1.

Telefon: 06-1-321-7514; fax: 06-1-413-15-49,

E-mail: bbzsz@lisztakademia.hu

Honlap: www.konzi.hu

 

A verseny célja: A brácsa és a nagybőgő tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.

A brácsaverseny kétfordulós formában kerül megrendezésre, a nagybőgőverseny egyfordulós.

A versenyen részt vehetnek a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák tanulói, valamint a vendégtanulóként vagy fakultatív tárgyként brácsát, nagybőgőt tanulók.

BRÁCSAVERSENY Lukács Pál emlékére

Korcsoportok:

I. korcsoport: 9-11. évfolyam, valamint a szakképző 1. és 2. évfolyam,

II. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző 3. évfolyam tanulói.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.

A verseny követelményei:

A versenyen valamennyi művet kotta nélkül kell játszani!

A műsoridőt be kell tartani.

A kötelező és szabadon választott jogvédett művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

I. korcsoport: Első forduló: 1. Kötelező etűd: B. Campagnoli: 41 Caprices-ből a 15. Edition Peters EP2548

2. kötelezően választható:

J. S. Bach: I. II., III. csellószvitjéből 2 tánctétel vagy 2 tánctétel a hegedű partitákból.

3. Egy szabadon választott előadási darab.

Műsoridő maximum 20 perc.

Második forduló: 1. Egy koncert valamely saroktétele, kadencia nélkül.

2. Egy virtuóz jellegű előadási darab. Műsoridő maximum 20 perc.

II. korcsoport: Első forduló: 1. Kötelező etűd: F. A. Hoffmeister: 12 Etüden für viola-ból a 10. Edition Peters EP1993

2. Kötelezően választható:

J. S. Bach: IV., V., VI. csellószvitjéből 2 tánctétel vagy 2 tánctétel a hegedű partitákból.

3. Egy szabadon választott előadási darab.

Műsoridő maximum 25 perc.

Második forduló: 1. Egy koncert valamely saroktétele, kadencia nélkül. 34

 

2. Egy virtuóz jellegű előadási darab. Műsoridő maximum 25 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II., és III. helyezést, valamint különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja: A nevezési lapot a rendező iskola igazgatójának címére kell küldeni.

A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.konzi.hu 2014. január 15-étől letölthető.

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. február 3.

NAGYBŐGŐVERSENY Montag Lajos emlékére

Korcsoportok:

I. korcsoport: 9-10. évfolyam, valamint a szakképző 1. és 2. évfolyam,

II. korcsoport: 11-13. évfolyam, valamint a szakképző 3. évfolyam tanulói.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.

A verseny követelményei:

A két szabadon választott mű (3., 4) különböző stílusú legyen!

A koncerteket és az előadási darabokat (3., 4.) kotta nélkül kell előadni!

A zenekari szólamrészleteket (2.) zongorakíséret nélkül kell eljátszani!

A műsoridőt be kell tartani.

A kötelező és szabadon választott jogvédett művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

I. korcsoport:

1. Kötelező mű:

Montag Lajos: a-moll etűd (Nagybőgőiskola II. füzet 125-126. oldal). EMB1884 2. Kötelezően választható mű: Egy zenekari szólamrészlet az alábbiak közül:

Goldmark Károly: Falusi lakodalom

(Montag Lajos: Nagybőgőiskola I. füzet 101. o.) EMB1811

J. S. Bach: 3. D-dúr szvit-Overture

(Montag Lajos: Nagybőgőiskola II. füzet 31. o.) EMB1884

W. A. Mozart: Egy kis éji zene

(Montag Lajos: Nagybőgőiskola III/A füzet., 111. o.) EMB2411

3. Egy lassú tétel vagy egy lassú előadási darab. 4. Egy koncert gyors tétele vagy egy gyors előadási darab.

Műsoridő maximum 20 perc.

II. korcsoport: 1. Kötelező mű:

Montag Lajos: B-dúr etűd

(Nagybőgőiskola IV. füzet 25. o.) EMB7071 2. Kötelezően választható mű: Egy zenekari szólamrészlet az alábbiak közül:

Verdi: Rigoletto - szóló

(Montag Lajos: Nagybőgőiskola IV. füzet, 53-55. o.) EMB7071 Verdi: Otello – szóló

(Montag Lajos: Nagybőgőiskola IV. füzet 42-43. o.) EMB7071 Beethoven: IX. szimfónia- recitativo

(Montag Lajos: Nagybőgőiskola III/C. füzet 58.o.) EMB4469

3. Egy lassú tétel vagy egy lassú előadási darab.

4. Egy eredeti nagybőgőverseny gyors tétele.

Műsoridő maximum 25 perc.

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II., és III. helyezést, valamint különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja: A nevezési lapot a rendező iskola igazgatójának címére kell küldeni.

A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.konzi.hu 2014. január 15-étől letölthető.

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. február 3.

 

 

***

XII. ORSZÁGOS STARKER JÁNOS GORDONKAVERSENY

A verseny időpontja: 2014. március 21-23.

A rendező: Kecskeméti Művészetoktatási Intézmények Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája

6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.

Telefon: 06-76-508-821, 06-76-508-824, telefon/fax: 06-76-481-710

E-mail: titkarsag@kodaly-iskola.hu

Honlap: www.kmoi.hu

 

 

A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, az életkorának megfelelő előadóművészi képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. A gordonka tanszak pedagógiai eredményeinek mérése. Tehetséggondozás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.

Az országos verseny formái: az I. korcsoport részére egyfordulós, a II-IV. korcsoport részére kieséses forma (elődöntő és döntő).

Korcsoportok:

I. korcsoport: 9. évfolyam,

II. korcsoport: 10. évfolyam és a szakképző 1/13. évfolyam,

III. korcsoport: 11. évfolyam és a szakképző 2/14. évfolyam,

IV. korcsoport: 12. 13. évfolyam és a szakképző 3/15. évfolyam tanulói.

A verseny követelményei:

Minden művet kotta nélkül kell előadni!

A versenyművek zenekari tutti részeit kérjük lerövidíteni!

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A zongorakísérőről a küldő iskola gondoskodik.

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny megkezdése előtt (regisztráláskor) kérjük bemutatni.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.

I. korcsoport:

Egy fordulós a verseny.

Kötelezően választható művek:

Egy etűd az alábbiak közül:

Merk: 2./C-dúr/ Duport: 4./c-moll/ Franchomme: 3./G-dúr/ op.35. Két tétel /lassú, gyors/ egy Marcello, Vivaldi vagy de Fesch szonátából. Szabadon választott műsor maximum 10 percben.

II. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelezően választható művek:

Egy etüd az alábbiak közül:

Popper: 6./F-dúr/ op.76./Zehn Mittelschwere Etüden/ Edition Baerenreiter BA6979

Duport: 6./G-dúr/ Edition Peters EP2508A 36

Franchomme: 6./D-dúr/ caprice op.7. EMB13871

Két tétel valamelyik Geminiani szonátából, d'Hervelois: D-dúr szvitjéből vagy

Couperin: Pieces en concert c.darabjából. Szabadon választott műsor maximum 6 percben.

Döntő:

Egy darab az alábbiak közül:

Rachmaninov: Vocalise Boosey and Hawkes BH1200523 Csajkovszkij: Nocturne EMB13593

Kjui: Cantabile Szabadon választott műsor maximum 8 percben.

III. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelezően választható művek:

Egy etűd az alábbiak közül:

Dotzauer: 77./G-dúr/ (Klingenberg) EMB13488 Franchomme: 9. v.12. caprice/ op.7. Edition Peters EP3469

Egy darab az alábbiak közül:

Fauré: Románc Ravel: Habanera Debussy: Scherzo (Henle)

Szabadon választott műsor maximum 6 percben.

Döntő:

Két tánctétel Bach: G-dúr vagy d-moll szólószvitjéből Szabadon választott műsor maximum 8 percben.

IV. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelezően választható művek:

Egy etűd az alábbiak közül: Edition Baerenreiter BA6978

Popper: 2./G-dúr/op.73. Popper: 7./Á-dúr/op.73. Popper: 10./c-moll/op.73. Egy darab az alábbiak közül:

Liszt: Elfelejtett románc (Liszt: Gordonkaművek - Hardie Press) Dvorak: Klid Sibelius: Románc op.78. No.2.

(Copenhagen: Wilhelm Hansen 1922, vagy újra kiadva Boca Raton, Master music, 1998) Szabadon választott szóló darab maximum 6 percben.

Lehetőleg XX. századi vagy kortárs magyar szerzőktől, pl.

Ligeti: Szólószonáta I. tétel, Schott ED7698

Vajda: Just for you, EMB13063

Bánlaki: Tarantella

Bánlaki: Tarantella című művének kottája a rendező iskola honlapjáról letölthető.

Döntő:

Kötelezően választható művek:

Bach: G-dúr. d-moll, vagy C-dúr szólószvitjének preludiuma vagy

Gabrieli: 3. vagy 5. Ricercare Egy versenymű gyors tétele.

Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma 40 fő.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II., és III. helyezést, valamint különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja: A nevezési lapokat a rendező iskola honlapjáról www.kmoi.hu letölthető 2014. január 5-étől, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton 2014. február 3-áig.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. február 3.

 

 

 

***

VI. ORSZÁGOS ZENESZERZÉS-VERSENY Bartók Béla emlékére

A verseny ideje: 2014. március 26.

Rendező: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium

1065 Budapest, Nagymező utca 1.

Telefon: 06-1-321-75-14; fax: 06-1-413-15-49

E-mail: bbzsz@lisztakademia.hu

Honlap: www.konzi.hu

 

 

A verseny célja: A jövő zeneszerzőinek, az új magyar zenei nyelvezet majdani alkotóinak lehetőség biztosítása tudásuk, tehetségük bemutatására.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai verseny, elődöntő (pályázat), döntő (a pályamű bemutatása).

Nevezési feltételek: A versenyre pályázhat az ország valamennyi zeneművészeti szakközépiskolai tanulója.

Elsősorban a zeneszerzés tanszak növendékeinek munkáit várjuk, de más tanszak tanulói is részt vehetnek eredeti kompozíciókkal.

Korcsoportok:

A verseny sajátos jellege miatt nincsenek külön korcsoportok.

ELŐDÖNTŐ

(pályázat)

A verseny anyaga: Egy kompozíció.

A mű lehet: szóló, duó, trió, kvartett vagy kvintett – a zeneművészeti szakközépiskolában oktatott hangszerre vagy hangszerekre, ezek bármilyen összeállítására; vagy énekhangra bármilyen kísérettel (dal) vagy maximum ötszólamú kórusmű.

Stílusgyakorlattal pályázni nem lehet.

A versenydarab időtartama: Minimum 5 perc, maximum 12 perc lehet.

A pályaművek postára adásának határideje: 2014. február 3.

A pályaművek beadásának módjai (tanulónként):

Egy nagy borítékban kérjük elhelyezni a következőket:

1. Három példányban a jeligével ellátott pályaművet.

2. Azonos jeligével megjelölt zárt borítékban a pályázó nevezési lapját.

A nevezési lap az iskola honlapjáról www.konzi.hu 2014. január 15-étől letölthető.

A borítékra kérjük ráírni: zeneszerzésverseny pályaműve.

A nagy borítékot kérjük leadni vagy megküldeni az Oktatási Hivatalba.

Cím: Oktatási Hivatal ÉVO

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A versenybizottság az elődöntőre megküldött pályaműveket értékeli, a döntőbe jutók számát meghatározza.

A döntőbe jutott pályaművek jeligéit a versenyrendező iskola a honlapján 2014. február 24-éig közzéteszi a döntővel kapcsolatos információkkal együtt.

DÖNTŐ (a pályaművek bemutatása)

A művek a bemutató hangversenyen (2014. március 26-án), élő előadásban, sorsolás alapján kialakított sorrendben hangzanak el.

A hangverseny helyszíne: a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium Ferencsik János terme, az orgonás művek előadásánál a Gergely Ferenc terme.

A pályamű koncertszerű előadásáról a pályázó vagy iskolája gondoskodik.

A verseny díjai: A versenybizottság I., II., és III. helyezést, valamint különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

 

 

***

XII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS-, PÁROSÉNEK- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

A verseny időpontja: 2014. március 27-29.

Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI

4024 Debrecen, Vár u. 1.

Telefon/fax: 06-52-532-856

E-mail: kodalydebr@gmail.com

Honlap: www.debrecenizenede.hu

 

 

A verseny célja: A középfokú szolfézstanítás eredményeinek bemutatása – Kodály Zoltán zenepedagógiai célkitűzései alapján. A tanulók szaktárgyi felkészültségének mérése, továbbképzési alkalom biztosítása a szolfézstanároknak.

A verseny jellege: gyakorlati verseny

A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos forduló.

A nevezés feltételei:

Kérjük, törekedjenek arra, hogy – lehetőség szerint – minden korcsoportban induljon versenyzőjük!

A párosének- és népdaléneklési versenyre a szolfézsversenyen való részvételtől függetlenül is lehet jelentkezni.

Korcsoportok:

I. korcsoport: a 9. évfolyam,

II. korcsoport: a 10 évfolyam, szakképző 1/13. évfolyam,

III. korcsoport: a 11. évfolyam, szakképző 2/14. évfolyam,

IV. korcsoport: a 12. és 13. évfolyam, szakképző 3/15. évfolyam, tanulói.

A verseny követelménye:

A magas szintű zenei írás-olvasási készség, melodikus és harmonikus hallás, zeneelméleti felkészültség bemutatása, élményszerű népdaléneklés és egymásra figyelő társas éneklés.

SZOLFÉZSVERSENY

A szolfézsverseny írásbeli és szóbeli fordulóból áll.

A verseny anyaga:

A feladatok típus szerint megegyeznek a korábbi szolfézsversenyek feladataival.

A negyedik korcsoport elemzési feladata az elméleti felkészültség gyakorlati alkalmazásának képességét teszi próbára.

Írásbeli feladatok:

Hallás utáni lejegyzés.

1. feladat:

Különböző stíluskörből választott zenei idézet lejegyzése. A zenei részlet - a bemutatást követően - 8-szor hangzik el zongorán.

I. korcsoport:

Bécsi klasszikus idézet, maximum 12 ütem.

Csak a legmagasabb és legmélyebb szólamot kell leírni, de diktálásnál a teljes zenei anyag hangzik el. Moduláció előfordulhat.

II. korcsoport:

Kétszólamú imitációs szerkesztésű reneszánsz vagy barokk idézet.

A 3. szólam belépése már nem szerepel a diktálásban.

III. korcsoport:

Romantikus zeneműrészlet két szélső szólamának lejegyzése.

IV. korcsoport:

Mint az első korcsoport feladata, de az idézet nehezebb, esetleg hosszabb is.

A versenyzőnek hangnemi és harmóniai elemzést is készítenie kell.

2. feladat:

A XX. századból választott egyszólamú zeneműrészlet lejegyzése.

A zenei idézet - a bemutatást követően - 8-szor hangzik el zongorán.

3. feladat:

Magyar népdal lejegyzése

Egy magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes hangfelvételről vagy egyszólamú népi dallam lejegyzése hangszeres felvételről. Bemutatást követően 6-szor hangzik el.

Az írásbeli feladatokat a versenybizottság tagjai javítják és értékelik.

Szóbeli feladatok:

Lapról éneklés.

1. feladat:

Mind a négy korcsoportban egy magyar népdal éneklése egy versszakkal, másfél perc átnézési idő után. Előadása azonnal szöveggel történik.

Kívánalom az átélt, stílusos előadás.

A IV. korcsoportban a népdal elemzésével kapcsolatban kérdéseket tehet fel a versenybizottság.

2. feladat:

Kortárs magyar szerzőtől származó egyszólamú részlet megszólaltatása, 1 perc átnézési idő után. Az idézet mérsékelt tempójú, középregiszterben lejegyzett.

Előadása tetszőleges módon történhet.

3. feladat:

A IV. korcsoport egy összetett feladatot is kap.

A versenybizottság által kijelölt zenemű hangnemi, harmóniai, formai elemzése.

A versenyző a dallamot muzikális megformálással elénekeli (lehetőleg zongorakísérettel), majd elemzéssel alátámasztva indokolja előadását.

A versenybizottság az elemzéssel kapcsolatban kérdéseket tehet fel.

A versenyző felkészülési ideje 5 perc. A felkészülés tanári felügyelet mellett, külön teremben történik – zongora használható.

Megjegyzés: valamennyi feladattípusban a nehézségi fok korcsoportonként emelkedik.

PÁROSÉNEKVERSENY

Korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek a növendékek.

A versenyzők hangfaj szerint tetszőleges összeállításban, korcsoporttól függetlenül nevezhetők a tanulók.

A verseny feladatai:

1. feladat:

Két különböző stíluskörből származó, összesen 5-6 perc időtartamú szabadon választott műsor éneklése (acappella).

2. feladat:

A versenybizottság által kijelölt (a hozott anyagnak megfelelő felállású) tonális, esetleg modális zenemű élményszerű előadása, 5 perc felkészülési idő után.

A párosének-versenyen a versenybizottság nem az egyéneket, hanem a közös előadást minősíti.

A nevezési lapon kérjük feltüntetni a résztvevő párosok hangfaj szerinti összeállítását.

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

Korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek a növendékek.

Minden versenyző három népdalt énekel.

A verseny követelményei:

Több versszakos népdalokat elegendő három versszakkal előadni.

Elsődleges követelmény a stílusos előadás és a helyes szövegmondás.

Kötelező versenyanyag:

15 magyar népdal, melyeket a versenybizottság állít össze.

A kottaanyagot a nevező intézményeknek megküldjük 2013. december 20-áig.

A versenyző a kötelező anyagból két népdalt énekel. Egyet tetszése szerint választ, a másikat a versenybizottság kéri.

Szabadon választott versenyanyag:

Egy, a versenyző által hozott népdal éneklése.

A verseny díjai: A versenybizottság a szolfézsversenyen korcsoportonként I., II. és III. helyezést, a párosének versenyen és a népdaléneklési versenyen I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja: A nevezési lapokat a rendező iskola honlapjáról www.debrecenizenede.hu tölthető 2013. december 15-étől, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton 2014. január 15-éig.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. január 15.

 

 

***

IV. ORSZÁGOS CSEMBALÓ- ÉS BLOCKFLÖTEVERSENY

A verseny időpontja: 2014. április 11-13.

Rendező: Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1112 Budapest, Neszmélyi u. 30.

Telefon/fax: 06-1-310-38-15

E-mail: info@weinersuli.ujbuda.hu

Honlap: www.weinerleo.hu

A verseny helyszíne: Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1112 Budapest, Menyecske u. 2.

 

 

A verseny célja: A tanszakok pedagógiai eredményeinek mérése. A tehetséges növendékek bemutatkozási lehetősége országos szinten.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.(formája: kétfordulós)

CSEMBALÓVERSENY

A verseny formája: Kétfordulós

Korcsoportok:

I. korcsoport: 9-10. évfolyam, valamint a szakképző 1. évfolyam,

II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 2. évfolyam,

III. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző 3. évfolyam tanulói.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek

A verseny követelményei:

Az időhatárokon belüli ismétlésekről a versenyző dönt.

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának eredeti kottáit a verseny helyszínen a nevező intézménynek be kell mutatnia.

Egy művet kotta nélkül, a többit kottából vagy a nélkül kell játszani.

I. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező művek:

1. J. S. Bach: 1 mű a Notenbüchlein für A. M. Bach kötetből EMB30 és

1 Kis prelúdium EMB1879 vagy 1 Kétszólamú invenció EMB6912

2. H. Purcell: C-dúr szvitből, (Z.666) Prelude és Corant tételek, vagy

D-dúr szvitből (Z.667) Prelude és Hornpipe.

Szabadon választott: rondó tétel Fr. Couperin-től, vagy J. F. Dandrieau-től.

Műsoridő maximum 10 perc.

Második forduló:

Kötelező művek:

1. J. Haydn: 1 korai szonáta.

2. Bartók Béla: részletek a Mikrokozmoszból.

Szabadon választott mű: 1-2 régi magyar tánc.

Műsoridő maximum 12 perc.

II. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező művek:

1. D. Scarlatti, S. Albero, A. Soler, vagy C. Seixas: 1 virtuóz szonáta.

2. J. Froberger: 1 szvit.

Szabadon választott mű: J. Ph. Rameau: 1 szabadon választott tétel.

Műsoridő maximum 10 perc.

Második forduló:

Kötelező művek:

1. J. S. Bach: 1 Háromszólamú invenció EMB6913

2. egy vagy több tétel a Bach-fiúk művei közül.

Szabadon választott: XX. századi / kortárs mű.

Műsoridő maximum 12 perc.

III. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező művek:

1. egy mű a Fitzwilliam Virginal Book-ból Dover Publications DP10372, DP12634

2. J. S. Bach valamely Francia szvitjének 3 tétele ismétléssel.

Szabadon választott: XVIII. századi francia szerző karakterdarabja.

Műsoridő maximum 12 perc.

Második forduló:

Kötelező művek:

1. Egy prelúdium és fúga a „Das wohltemperierte Klavier-ből” EMB4475, EMB4476,

vagy néhány tétel egy Händel szvitből.

2. G. Frescobaldi: 1 Toccata Zanibon ZAN00576800

Szabadon választott: XX. századi/ kortárs mű vagy tételei.

Műsoridő maximum 15 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I. II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja: A nevezési lap és a részvételi lap a rendező iskola honlapjáról www.weinerleo.hu letölthető 2014. január 10-étől.

A nevezési lapot és a részvételi lapot a rendező iskola igazgatójának címére kell elküldeni 2014. február 3-áig.

A verseny csak megfelelő számú nevezés (legalább 15 fő) esetén kerül megrendezésre.

Az országos verseny nevezési határideje: 2014. február 3.

 

BLOCKFLŐTEVERSENY

A verseny formája: Kétfordulós

Korcsoportok:

I. korcsoport: 9-10 évfolyam valamint a szakképző 1. évfolyam,

II. korcsoport: 11. évfolyam valamint a szakképző 2. évfolyam,

III. korcsoport: 12-13. évfolyam valamint a szakképző 3. évfolyam tanulói.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.

A verseny követelményei:

A kötelező művek kottából, a szabadon választott műveket kotta nélkül kell játszani.

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának eredeti kottáit a verseny helyszínen a nevező intézménynek be kell mutatnia.

I. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező mű: Frans Brüggen: 4. Etűd a „5 studies for fingercontrol

(Treble recorder/ Broekmans&Van Poppel B.V. 703566)

Szabadon választott: mű(vek).

A teljes játékidő maximum 15 perc.

Második forduló

Kötelező mű: Francesco Mancini: I. Szonáta (d- moll), 1. és 2. tétel (Bärenreiter-Verlag HM220) vagy

Jacques-Martin Hotteterre: Troisičme Suite (F-Dúr) op. 5. : Prelude, Allemande, Courante (Edition Kunzelmann)

Szabadon választott: mű vagy művek.

A teljes játékidő maximum 15 perc.

II. korcsoport

Első forduló

Kötelező mű: Markus Zahnhausen: Jahreszeichen IV. Winterbilder: Nr. 4. Ein Hauch von Frühling /Möseler Verlag katalógusszám M 22.440/

Szabadon választott: mű(vek).

A teljes játékidő maximum 15 perc.

Második forduló:

Kötelező mű: Francesco Barsanti: B-Dúr Nr. 6. Szonáta 3. és 4. tétel (Hortus Musicus: HM-185) vagy

Anne Danican-Philidor: d-moll Szonáta 1. és 2. tétel

(Editio Musica Budapest: Repertoire 2/B, EMB 14217)

Szabadon választott: mű(vek).

A teljes játékidő maximum 15 perc.

III. korcsoport

Első forduló:

Kötelező mű: Kállay Gábor: Solo for Kati

(a kotta szeptembertől az Oktatási Hivataltól kérhető, vagy a www.furulya.hu-ról letölthető)

Szabadon választott: mű(vek).

A teljes játékidő maximum 15 perc.

Második forduló:

Kötelező mű: Arcangelo Corelli: F-Dúr Szonáta op. 5. Nr. 4, 1. és 5. tétel (Musica Rara M-R-1899) vagy

Pierre Danican-Philidor: Quatriéme Suitte: Lentement. Courante, Paysanne,

(Francia barokk szvitek EMB 14-477)

Szabadon választott: mű(vek).

A teljes játékidő maximum 20 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként várhatóan I. II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja: A nevezési lap és a részvételi lap a rendező iskola honlapjáról www.weinerleo.hu letölthető 2014. január 10-étől.

A nevezési lapot és a részvételi lapot a rendező iskola igazgatójának címére kell elküldeni 2014. február 3-áig.

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. február 3.

 

 

 

***

VI. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓTÁNC)

A verseny időpontja: 2014. március 7-8.

Rendező: Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és AMI, Zeneiskola

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.

Telefon/ fax: 06-66-321- 222

E-mail: bekesbartok@gmail.com

Honlap: www.bekesbartok.hu

 

A verseny célja: A tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérő növendékek megismerése, megismertetése a szakmával, előadói és improvizációs képességeiknek felmérése. Fórum teremtése a legkiválóbb középfokú néptánc szakos tanulóknak arra, hogy számot adhassanak eredeti néptánc ismeretükről, magas színvonalú egyéni előadásmódjukról. A középfokú művészetoktatás néptánc műfajában folyó oktató-nevelő munka színvonalának mérése, értékelése.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogató és országos döntő, amely kétfordulós.

A nevezés feltételei: Nevezhet a művészeti szakközépiskolák és szakiskolák táncművészeti tagozatainak minden olyan növendéke, aki OKJ-s záróvizsgával még nem rendelkezik.

Az intézmények kategóriáktól és korcsoportoktól függetlenül tetszőleges számban nevezhetnek versenyzőt.

Egy tanuló csak egy kategóriába nevezhető versenyzőként.

Egy tanuló csak egy kategóriában, egyszer nevezhető kísérőpartnerként.

Korcsoportok:

I. korcsoport: 9. évfolyam,

II. korcsoport: 10. évfolyam,

III. korcsoport: 11. évfolyam,

IV. korcsoport: 12. évfolyam.

V. korcsoport: 13. évfolyam tanulói.

A verseny kategóriái:

A) Szóló férfitánc

B) Szóló párostánc

C) Szóló párostánc, kísérővel

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok.

A verseny követelményei:

A Szóló férfitánc kategóriában, a kötelező, illetve a szabadon választott táncokból 2 perc (+- 20”) időtartamú improvizációkat matassanak be a versenyzők.

A Szóló párostánc, valamint a Szóló párostánc, kísérővel kategóriákban, a kötelező, illetve a szabadon választott táncokból 2 perc (+ 30”) improvizációkat mutassanak be a versenyzők.

A kötelező táncok feladata közvetlenül a bemutatás előtt kerül kihúzásra, a versenybizottság által összeállított zenei mennyiségek alapján.

A versenykiírástól eltérő bemutatókat a versenybizottság kizárja a versenyből.

A) SZÓLÓ FÉRFITÁNC KATEGÓRIA

Kötelező táncok:

A tanulóknak mindkettő feladatból fel kell készülnie, de a versenyen – a bemutató előtt a versenyző által kihúzott – sorrendben kell, a kötelező táncokat bemutatnia.

I. korcsoport:

Verbunk és fergeteges csapástánc (Bodrogköz)

II. korcsoport:

Pajtástánc és verbunk (Galga-mente)

III. korcsoport

Szegényes és pontozó (Maros- Küküllő vidék)

IV. korcsoport:

Sűrű tempó és ritka tempó (Szék- Mezőség)

V. korcsoport:

Magyar verbunk és csárdás egyedül (Szatmár)

Szabadon választott táncok:

A kötelező aldialektusoktól eltérő táncanyagokat táncolhat. A szabadon választott táncokat a versenyzők a Kárpát-medence tánchagyományaiból választhatják.

A kötelező táncok kíséretéről a rendező iskola gondoskodik.

A szabadon választott táncok zenekíséretéről a versenyző gondoskodik. CD használata megengedett.

A zenekari próbán a megjelenés kötelező, azt a versenybizottság megtekintheti. A zenekari próbán előírt próba felszerelésben jelenjenek meg a versenyzők. Lány növendékek: rendezett hajviselet, tornadressz, alsó szoknyák- szoknya, csizma illetve karaktercipő. Fiú növendékek: rendezett hajviselet, póló, csizmanadrág, csizma illetve más karaktercipő.

B-C) PÁROSTÁNC KATEGÓRIÁK (szóló párostánc és szóló párostánc kísérővel)

Kötelező táncok:

A tanulóknak az alábbi feladatból fel kell készülnie, de a versenyen csak kettő – a bemutató előtt a versenyző által kihúzott – kötelező táncot kell bemutatnia.

I. korcsoport:

Hatoztató és friss csárdás vagy lassú és friss csárdás (Bodrogköz)

II. korcsoport:

Mars és bukós vagy lassú csárdás és bukós (Galga-mente)

III. korcsoport:

Forduló és szökő (Maros- Küküllő vidék)

IV. korcsoport:

Ritka csárdás és sűrű csárdás vagy szökős és sűrű csárdás (Mezőség)

V. korcsoport:

Magyar szóló és friss csárdás vagy csendes és friss csárdás (Szatmár)

Szabadon választott táncok:

A kötelező aldialektusoktól eltérő táncanyagokat táncolhat. A szabadon választott táncokat a versenyzők a Kárpát medence tánchagyományaiból választhatják.

A kötelező táncok kísértéről a rendező iskola gondoskodik.

A szabadon választott táncok zenekíséretéről a versenyző gondoskodik. CD használata megengedett.

A zenekari próbán a megjelenés kötelező, azt a versenybizottság megtekintheti. A zenekari próbán előírt próba felszerelésben jelenjenek meg a versenyzők. Lány növendékek: rendezett hajviselet, tornadressz, alsó szoknyák- szoknya, csizma illetve karaktercipő. Fiú növendékek: rendezett hajviselet, póló, csizmanadrág, csizma illetve más karaktercipő.

A versenyzők teljesítményének értékelése:

A versenyzők munkáját versenybizottság értékeli, minősíti az alábbi szempontok figyelembevételével: művészi hatás, tecnikai felkészültség, táncfolklórisztikai hitelesség, megformálás- szerkesztettség, ének- zene és tánc összhangja és a zenei illeszkedés, valamint a színpadi megjelenés. A B) és a C) kategóriában is az egyéni teljesítményt értékeli a versenybizottság a hagyományos párostánc szellemiségét tükröző előadásmód közben.

A versenyzők díjazása: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja: A nevezési lap 2013. december 1-jétől az iskola honlapjáról www.bekesbartok.hu letölthető, majd a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni

Kapcsolattartók: Csajányi Melinda, a rendező iskola igazgatója

Telefon: 20/ 460-1494, e-mail: bekesbartok@gmail.com

Szarka Zsolt, a rendező iskola Néptánc tanszakának vezetője

Telefon: 20/ 421-4463, e-mail: szarkazsolt73@gmail.com

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. január 15.

 

 

NEVEZÉSI LAP

VI. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓTÁNC)

Nevező iskola

Neve:……………………………………………………………………………………………

Címe:……………………………………………………………………………………………

OM azonosítója: ………………………….

A kapcsolattartó neve: ………………………………………………………………………….

Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...

Versenyző (szóló)

Neve:……………………………………………………………………………………

Születési év, hó, nap…………………………………………Tanulóazonosító: ……………….

Versenyző páros neve:

1.……………………..…………………………………………………………………………

Születési év, hó, nap……………………………………… Tanulóazonosító:…………………….

2…………………………………………………………………………………………………

Születési év, hó, nap……………………………………… Tanulóazonosító:…………………….

Felkészítő oktató neve:…………………………………………………………………………

Telefonszáma……………………………………………………………………………………

Szabadon választott tánc:………………………………………………………………………..

Versenyző kísérővel neve:

1.……………………..…………………………………………………………………………

Születési év, hó, nap……………………………………… Tanulóazonosító:…………………….

2. Kísérő neve:………………………………………………………………………………….

Születési év, hó, nap……………………………………… Tanulóazonosító:…………………….

Felkészítő oktató neve:…………………………………………………………………………

Telefonszáma……………………………………………………………………………………

Szabadon választott tánc:………………………………………………………………………..

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom!

………………………… ……………..……………… ………………………..

versenyző felkészítő igazgató

 

 

***

XVII. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI VERSENY

A verseny időpontja: 2014. április 25-26.

Rendező: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5.

Telefon: 06-22-311-067 fax: 06-22-311-061

E mail: evavizi@toparti-szfvar.sulinet.hu

Honlap: www.toparti-szfvar.sulinet.hu

 

A verseny célja: A népművészet, a népi előadó-művészet és a magyar népi hagyományok iránt érdeklődő diákok tudásának, felkészültségének értékelése, a kiemelkedő teljesítmények bemutatása. Ezen túl a verseny fontos feladata a tehetségkutatás, a kulturális örökség jelentőségének tudatosítása és új tapasztalatok gyűjtése.

A verseny jellege: Pályázati rendszerű, írásbeli, szóbeli.

A verseny fordulói: Iskolai verseny, elődöntő (pályázat), országos döntő (írásbeli és szóbeli).

Korcsoportok:

I. korcsoport: A népművészetet tanuló szakiskolások mindkét évfolyama.

II. korcsoport: Párhuzamos művészeti szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulók 11. évfolyama.

III. korcsoport: Párhuzamos művészeti szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulók 12. és a 13. évfolyama.

Érettségi utáni művészeti szakképzésben résztvevő tanulók mindkét évfolyama. 46


Felső korhatár: A verseny utolsó napjáig be nem töltött 22. év.

ELŐDÖNTŐ (pályázat)

A pályamunkák formai követelményei:

A pályamunkákat A4-es méretben, gépelt vagy számítógéppel írott szövegformátumban, kell beadni, 1 db eredeti és 3 db másolt példányban.

Kötelező a felhasznált irodalom (forrás) pontos megadása.

Terjedelme: minimum 15 oldal, a címlap, fotók, rajzok, képmellékletek, térképek, jegyzetek, irodalom és tartalomjegyzék stb. nélkül.

A pályamunkát jeligével és a korcsoport számával el kell látni, a pályázó személyére és nevező intézményére történő utalás a pályamunkában nem lehet.

A jeligével ellátott pályamunkával együtt, azonos jeligéjű, zárt borítékban kell elküldeni a tanuló nevezési lapját.

A pályamunkák postára adási határideje: 2014. február 14.

A borítékra írják rá: XVII. Országos Népművészeti Versenyre beküldött pályamunka.

Cím: Oktatási Hivatal ÉVO

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A pályamunkákat a versenybizottság értékeli.

A versenybizottság csak a jeligével ellátott, a kiírásnak megfelelő pályázatokat bírálja el.

Az elődöntő eredményéről 2014. március 21-éig értesítjük a nevező iskolákat.

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A verseny döntőjében a továbbjutott pályázók írásbeli és szóbeli feladatokat oldanak meg, ahol a saját dolgozati téma bemutatásán túl általános néprajzi és népművészeti tájékozottságukról is számot kell adniuk.

Lehetséges feladattípusok: általános néprajzi teszt, tárgyfelismerés, témakifejtés, villámkérdések, térképismeret, saját pályamunka rövid bemutatása.

A döntőre való felkészüléshez szükséges szakirodalom:

Az írásbelihez kötelező:

- Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar Néprajz (Bp., 1979)

- Hofer Tamás – Fél Edit: Magyar népművészet (Bp., 1975)

- Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi kalauz. (Bp., több kiadás)

Az írásbelihez ajánlott, illetve a szóbeli vizsgához a pályázó saját pályamunkájához kapcsolódó részt kötelező tanulmányozni:

A MAGYAR NÉPRAJZ I-VIII. kötet.

(I. 1-2. Történelem, II. Gazdálkodás, III. Kézművesség, IV. Életmód, V. Magyar népköltészet, VI. Népzene, néptánc, népi játék, VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság, VIII. Társadalom)

Különösen az a kötet, amelyik a benyújtott pályamunka tematikájával egyezik.

A versenyzők díjazása: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A versennyel kapcsolatban további tájékoztatás a 06-22-311-067 telefonszámon kérhető.

Szempontok a Népművészeti Verseny pályamunkáinak témaválasztásához

Javaslat témaválasztáshoz:

1. A pályázók, ha a téma lehetővé teszi, ne statikusan, idealizált, általánosított formában, hanem a maguk időbeli változásában és egyedi konkrétságában mutassák be tárgyukat. Legyenek figyelemmel arra, hogy hogyan változik az ízlés, a szokás és a fölfogás az illető témával kapcsolatban.

2. Ezt az elvárást főként az esettanulmányokban lehet megvalósítani, ami lehetővé teszi a választott tárgy, tárgycsoport, jelenség, esemény körüljárását, funkciójának, környezetének részletes leírását. Érdekes lehet, hogyan válik a dédnagymama által szőtt asztalterítő a család féltett ereklyéjévé vagy a helytörténeti múzeum féltett darabjává.

3. A nagy átfogó témák (pl. ötvösművészet) „világméretű” összefoglalása helyett válasszanak a pályázók témát saját családjuk, településük, régiójuk hagyományaiból, és vizsgálják azt a helyi történelem (a családtörténet, településtörténet) keretében, s csak akkor térjenek ki nemzetközi szempontokra, ha azt a téma megkívánja. A forrása egy dolgozatnak.

4. Bátran foglalkozzanak hagyományápoló, ill. örökségvédő közösségek, csoportok vagy egyéniségek életével, történetével, figyelembe véve a hagyomány megőrzött elemeit és az újítási, változtatási javaslatokat is, amelyek egy-egy újonnan készült tárgyban, előadott táncban vagy szokásban megjelennek.

5. Különös tekintettel legyenek a pályázók a „Népművészet Mestere” állami díjjal kitűntetett idős emberek tudásának összegyűjtésére és életpályájuk keretében való bemutatására, gyermekkoruktól a kutatás adott pillanatáig. Ha ilyen személy nincs a pályázó környezetében, ugyanolyan érdekes lehet a helyi kovácsmester, egy hímző asszony, „bolgárkertész”, a kosárfonó vagy bármi más háziipar vagy mesterség művelőjének megkeresése.

6. A pályázók igyekezzenek hozzájárulni saját közösségükben, ill. településükön a múltban fölgyülemlett helyi tudás számbavételéhez és a helyi emlékezet fölfrissítéséhez. Ezt tehetik új gyűjtésekkel, de az archívumokban (pl. megyei múzeumokban, a Néprajzi Múzeumban, Nemzeti Múzeumban stb.) található „helyi” (saját falujukból származó) tárgyak, dokumentumok (filmek, fotók, hangfelvételek) újrafelfedezésével és bemutatásával.

7. Ha lehetőség adódik, használják ki a pályázók, hogy a helyben rögzített visszaemlékezéseket összevessék a levéltári forrásokkal. Ilyen levéltári dokumentumok pl. az iparos összeírások, árjegyzékek, népesség összeírások, büntetőperek. Az 1920-as, 1930-as évek csendőrségi iratai között, például az Alföldön számos adat található a tanyai mulatságok rendbontásiról, s egyben a táncillemről, táncos szokásokról. Egy-egy szájhagyomány által megőrzött híres esetről sok új részlet kerülhet felszínre a levéltári forrásokból.

Javasolt szakmai szempontok a pályamunkák fölépítéséhez, kivitelezéséhez:

1. Legyen a dolgozatnak bevezetője, amely foglalkozik a témaválasztással, a témához való személyes kapcsolattal, a fölhasznált forrásokkal, módszerekkel. Legyen összefoglalója, amely megfelelő terjedelemben összegzi a dolgozatban kitűzött cél megvalósítását. A pályázók igyekezzenek arányosan fölépíteni dolgozatukat. Ha nem kifejezetten történeti témáról van szó, korlátozzák a település és a téma történetének bemutatását a bevezetőben, s szenteljenek több teret a dolgozat fő részének, vagyis a választott téma részletekbe menő, módszeres bemutatásának.

2. Az irodalomjegyzékben és a lábjegyzetekben igyekezzenek a pályázók bizonyítani a szakirodalomban való jártasságukat, a témára vonatkozó legfontosabb általános szakirodalom ismeretét. Használják fel, illetve mutassák be a helyi szakirodalmat, és ha ez nincs, a saját maguk készítette dokumentumokat (fényképek, videók, interjúk stb.)

3. Mindig legyen világos, hogy kinek a szavait olvassa az olvasó: a pályázóét, a szakirodalom szerzőjét vagy az adatközlőét. Mindig jelöljük meg, ha a szakirodalmat pontosan idézzük, vagy tartalmi összefoglalását adjuk egy szakirodalomban található állásfoglalásnak, vagy az adatközlő szavait használjuk. Fiatalon kell megtanulni, hogy mások szavainak (szellemi tulajdonának) saját szellemi termékünkként való felhasználása morális kérdést jelent. Hasonló a helyzet az interneten található szövegek szószerinti, jelöletlen fölhasználásával.

4. Igyekezzünk a pályamunkákat bőségesen, a téma adottságainak megfelelően illusztrálni rajzokkal, fotókkal, DVD-vel, kottákkal, táncírással vagy térképekkel. Azonban figyeljünk az illusztrációk pontos adatolására is, megjelölve az illusztráció készítőjét, pl. fotó esetén a készítés helyét, idejét és a fotó lelőhelyét. Az adatolatlan illusztrációk nem gazdagítják, csak díszítik a dolgozatot. Igyekezzenek a pályázók minél több saját készítésű illusztrációt használni, ha erre módjuk van.

5. A pályázat terjedelmi korlátjának csak az alsó határa van megadva (15 oldal). Ezen alul nem nagyon lehetséges egy témában elmélyedni. Egy téma megfelelő kibontása legalább ennyi terjedelmet igényel.

Szakirodalmi javaslat az országos döntő írásbeli feladataira való fölkészüléshez

A Magyar Néprajzi Lexikon 5 kötete a következő feldolgozási módon:

1. A népművészet, népi előadóművészét, népszokások és gyermekjátékok (vagyis a verseny alaptémáját jelentő témák) tematikus csoportokban való áttekintése; Pl. bútorkészítés, bútorfestés, áttört bútor stb.

2. A szócikkekben ajánlott magyar nyelvű szakirodalomból való válogatás és azok áttekintése; Pl. K. Csilléry Klára: A magyar nép bútorai

3. A szócikkekhez tartozó illusztrációs anyagok áttekintése (fotók, rajzok, térképek, kották, szövegek stb.) a lexikonban.

Lehetséges tematikus csoportok:

Néprajzi csoportok, tájegységek

Népköltészet (mese, monda, legenda, szólások közmondások stb.)

Népzene, népzene, népi játék, népi színjátszás

Népszokások

Néphit, népi vallásosság

Népi díszítőművészet

Pásztorkodás, népi állattartás

Földművelés 

Háziipar, népi kismesterségek

NEVEZÉSI LAP A XVII. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI VERSENYRE

Jelige:…………………………………………………

A tanuló neve: ………………………………………………………………………………….

Születési helye / ideje: …………………………………………………………………………

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….

Lakcím: ……………………………………..………………………………………………….

Levelezési cím: …………………………………………………………………………………

Iskolatípusa és évfolyama: ……………………………………………………………………..

Nevező iskola neve: …………………………………………………………………………….

Nevező iskola címe: …………………………………………………………………………….

Felkészítő tanára, tanárai neve: ………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………..

A pályamunka címe: …………………………………………………………………………....

Nyilatkozat, arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a Néprajzi Múzeum archívumába kerülve nyilvánosan kutatható lesz pályamunkája.

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

…………………………………………………..

Pályázó tanuló aláírása

Dátum: …………………………………………

Ph.

A pályamunkák postára adási határideje: 2014. február 14.

Cím: Oktatási Hivatal ÉVO

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A borítékra írják rá: XVII. Országos Népművészeti Versenyre beküldött pályamunka.

 

 

***

XVII. ORSZÁGOS MINTÁZÁSVERSENY

A verseny időpontja: 2014. március 27-28.

Rendező: Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium

9700 Szombathely, Paragvári u. 77.

Telefon: 06-94-311-264, fax: 06-94-311-138

E-mail: muveszeti@muveszeti-szhely.sulinet.hu

Honlap: www.muveszeti-szhely.sulinet.hu

 

A verseny célja: A tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérő tanulók megismerése, plasztikai felkészültségük felmérése és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, minőségfejlesztő tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogató és országos forduló.

Korcsoportok:

I. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskola 12-13. évfolyamos,

II. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskola érettségi utáni kétéves szakképzésének 1/13. és 2/14. évfolyamos tanulói.

Versenyfeladatok:

1. feladat: Portré mintázása élő modell után életnagyságban, agyagból. A rendező iskola biztosítja a technikai feltételeket, a versenyzők csak a saját mintázó eszközeiket hozzák magukkal.

A feladat megoldására összesen 10 óra áll a versenyzők rendelkezésére.

2. (Kreatív) feladat: A versenyzők azonos mennyiségű, a rendező által biztosított anyag (pl. agyag és egyéb mintázható anyagok, valamint természetes és mesterséges kiegészítő anyagok) felhasználásával egy meghatározott témára vagy fogalomra plasztikai megoldást készítenek. A témákat a feladat megkezdése előtt a versenybizottság elnöke adja meg.

A feladat megoldására 3 óra áll rendelkezésre.

A versenyzők díjazása: A versenybizottság a versenyzők szakmai felkészültsége és plasztikai kifejezőkészsége alapján korcsoportonként I. II. és III. helyezéseket, illetve különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja:

Korcsoportonként 2-2 tanulót nevezhet az iskola.

A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.muveszeti-szhely.sulinet.hu letölthető. A nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell eljuttatni postai úton.

A versenyre nevező iskoláknak a versenyrendező intézmény részletes programot küld.

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. február 3.

 

 

***

XXIII. ORSZÁGOS RAJZVERSENY

A verseny időpontja: 2014. március 27-28.

Rendező: Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola

1093 Budapest, Török Pál u. 1.

Telefon: 06-1-217-6833, fax: 1-217-5180

E-mail: info@kikepzo.hu

Honlap: www.kiskepzo.hu

 

A verseny célja: A versenyzők életkornak megfelelő szakmai képességének, felkészültségének, rajztudásának bemutatása és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, minőségfejlesztő tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje. A művészetoktatás népszerűsítése, eredményeinek színvonalas bemutatása országos szintű, rangos rajzverseny keretein belül.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.

A verseny korcsoportjai:

I. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskolák 12-13. évfolyamos,

II. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskolák érettségi utáni,

a kétéves szakképzésben résztvevő 1/13. és 2/14. évfolyamos tanulói.

Versenyfeladatok:

1. Szabályos és szabálytalan formákból összeállított tárgykonstrukció rajza térben, a tanulmányjelleget hangsúlyozva.

Technika: Grafit (grafit, pitt művészkréta- vagy szénrajz) fél íves (A/2) fehér rajzpapíron.

A feladat megoldására adott idő: 3 óra.

2.1. Portré rajza (félalak kézábrázolással) élő modell után, teljes tónusértékkel, a tanulmányjelleg hangsúlyozásával.

Technika: Grafit (grafit, pitt művészkréta- vagy szénrajz) fél íves (A/2) fehér rajzpapíron.

A feladat megoldására adott idő: 4 óra.

2.2. Akt egészalakos ábrázolása teljes tónusértékkel.

Technika: Szabadon választott rajzi technika, fél íves (A/2) fehér rajzpapíron.

 

A feladat megoldására adott idő: 6 óra, (2x3 óra).

A versenyfeladatok sorrendiségéről a versenybizottság saját hatáskörben dönthet!

A versenyzők személyes rajzeszközeikkel dolgozhatnak.

A fél íves (A/2) fehér, fehér pitt művészkréta esetén a fekete papírt a rendező iskola biztosítja. Fekete papír igényét a nevezési lapon kérjük jelezni.

Ha a tanuló által választott rajzeszköz az iskola által biztosított normál papíroktól eltérőt tesz szükségessé, akkor a fél íves (A/2) „speciális” papírt a tanuló hozza magával.

A verseny díjazása: A versenybizottság a versenyzők szakmai felkészültsége és kifejezőkészsége alapján korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terheli.

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a versenyző által.

A nevezés módja:

A versenyzőt nevező iskola korcsoportonként 2-2 tanulót indíthat a versenyen. A verseny részletes tájékoztatója a rendező intézmény honlapján www.kiskepzo.hu olvasható.

A nevezési lap is a honlapról tölthető le, melyet kitöltve a rendező iskola címére kell elküldeni: Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium (1093 Budapest, Török Pál u. 1.)

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. február 3.