Bryan Magee: Wagner világképe

A nagy operák filozófiai háttere

 

 

 „Magee olyan szélesre tárta Wagner intellektuális világának kapuját, mint őelőtte még senki más.” Literary Review

 

„Magee könyve könnyedén és szellemesen vezet végig a legnehezebb fogalmi rendszereken.” Spectator

 

Wagner úgy él a köztudatban, mint egy egocentrikus, paranoid és antiszemita egyén, s ez műveinek megítélését is sokszor beárnyékolja. Fiatalkorában azonban igazi forradalmár volt, s később a nagy zeneszerzők közül messze ő mutatta a legnagyobb fogékonyságot a filozófia kérdései iránt. Bryan Magee korának sajátos közegében vizsgálja Wagner gondolatvilágának fejlődését, és feltárja, mely filozófiai nézetek érhetők tetten érett operáinak világlátásában. Szól arról az erőteljes hatásról, melyet Schopenhauer gyakorolt a zeneszerzőre, és bemutatja, hogy Nietzschéhez fűződő barátsága milyen meglepő és értékes adatokkal gazdagíthatja a Wagner világnézetéről és személyiségéről alkotott képünket. Nyíltan elemzi a zeneszerző vérmes antiszemitizmusát és Hitler Wagner-rajongásának okait.

A végeredmény egy lebilincselő portré, amely egészen új megvilágításba helyezi Wagner személyét, életművét, és bemutatja a Ring, a Trisztán és a Parsifal mögött felsejlő, döntő fontosságú, ám sokszor figyelmen kívül hagyott szellemi áramlatokat.

 

 

Bryan Magee változatos életpályája során oktatott egyetemen, volt zene- és színikritikus, műsorvezető, de parlamenti képviselő is – továbbá nagysikerű könyvek szerzője. A filozófia történetét, Schopenhauer filozófiáját és Wagner életművének bizonyos vonatkozásait elemző műveit eddig több mint húsz nyelvre fordították le. Magyarul ez a könyve jelenik meg először.

 

megjelenés: 2013. május 30.

keménytáblás, 524 oldal

4900 Ft

 

www.parkkiado.hu

www.facebook.com/parkkiado