„Az új szabályozásnak a pedagógust védő eleme is van”

 

Dr. Gyimesi László az egyéves szerződésekről, a bérekről és az óraszám-emelésről

 

Számos változással szembesültek az eltelt hónapokban a zenepedagógusok is, hiszen a nyugdíj mellett dolgozóknak dönteniük kellett arról, hogy a nyugdíjat vagy a bért választják-e, s az engedélyekre szinte a tanév elejéig kellett várni. Mindez sok zeneiskolát sodort nehéz helyzetbe, hiszen számos pedagógust kellett volna pótolniuk... Szerencsére a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete sikeres tárgyalásokat folytatott, amelyek eredményeként kormánydöntés született arról, hogy a nyugdíjas zenetanárok visszaszerződhetnek, igaz, egyelőre csak egy évre. A szervezet főtitkára, dr. Gyimesi László úgy véli, néha az is eredmény, ha a mínusz öt helyett a mínusz kettőt tudják elfogadtatni a döntéshozókkal, s bízik abban is, hogy lesznek még e téren egyéb előrelépések is.  

 

 - Hogyan sikerült elérniük, hogy a zenetanárok szerződéssel is dolgozhassanak?

 

- Az alkupozíciónk megfelelő érvelésnek, és annak köszönhető, hogy mindezt statisztikai felméréssel támasztottuk alá. A kulcsszó egyébként a szakos ellátás biztosítása volt.  Tipikus gondnak nevezhető, hogy számos vidéki településen küszködött a rendeletet követően a megfelelő zenetanárok hiányával. S azok a zenepedagógusok, akik betöltötték a nyugdíjkorhatárt változatlanul kiválóan dolgoznak, ráadásul – mivel az oktatást hivatásuknak tartják – szeretnék ezt folytatni a jövőben is... A szeptember elején megjelent kormányhatározat csak az óraadást engedélyezi a nyugdíjasoknak, és egyelőre egyetlen évre szól. Ezzel a megoldással azonban sok zeneiskolában meg lehet oldani a tanár-hiányt.

 

- S miért csak ennyi időre?

 

- Aki időt nyer, az életet nyer… Egyébként a kormányhatározat nem tiltja az egy évet követően újabb szerződéskötés lehetőségét.  A jelenlegi helyzetben egyébként ezt az egyéves szerződést is nagy eredménynek tartom, s bár a sikernek mindig sok a gazdája, e kérdésben a szakszervezet is jelentős munkát végzett.  Sikerült megértetnünk a döntéshozókkal a probléma lényegét és elfogadtatni a javaslatainkat. (Bár hozzá kell tegyem, magával az intézkedéssel, mely szerint  a nyugdíjasnak választania kell a bére és a nyugdíja között, semmilyen szinten nem tudok azonosulni.) A lényeg, hogy a tárgyalóasztal mellett higgadtan, érvekkel, adatokkal tudtunk eredményt elérni. A szakszervezet munkájában nem mindig a nulláról a plusz ötre való megérkezés jelenti a sikert, hanem az is, ha – képletesen – a mínusz ötről a mínusz kettőig csökkentjük a veszteségeket, s ha a sok rossz közül sikerül a legkisebbet választanunk. Ez a mostani ügy az utóbbi kategóriába tartozik. Mint amikor valahol csoportos létszámleépítés történik, ami teljesen jogszerű, de ilyenkor a szakszervezetnek az a feladata, hogy a megpróbálja az adott keretek között a fájdalmas intézkedést valahogyan enyhíteni. Persze, ez nem túlságosan hálás szerep és senki sem tapsolja meg a végén...

 

-  Egy év alatt azonban rengeteg minden történhet...

 

-  Így igaz, s tényleg eredménynek érzem, hogy a döntéshozókig eljutott az az üzenet, hogy mindez miért akkora gond. S ne legyünk farizeusok abban, hogy állandóan csak az iskolai oktatásról és a gyerekekről beszélünk, hiszen mindez természetesen a pedagógusokról is szól. Egzisztenciákról, és a szakszervezet elsősorban ezért küzd. Látjuk a kollégáink életét, akik beálltak egy munkarendre, hitelt vettek fel, segítik a gyerekeiket, s aztán egyik napról a másikra kihúzzák a szőnyeget a lábuk alól...  Szerencsésebb most a helyzetünk, hogy a szakos ellátásban tényleg hiány mutatkozik, hiszen így a mi érvelésünk is erősebbé vált.  S öröm, hogy annak ellenére, hogy a zenetanítás kis szelete az oktatásnak, mégis akkora a jelentősége, hogy megkülönböztetett figyelmet kap. 

 

- A béremelés terén van eltérés a zenepedagógusokat illetően?

 

- Nincs semmilyen különbség. Az oktatást az állam kiemelten fontos, stratégiai ágazatként kezeli. Ebben a rendszerben az elmúlt két évben teljesen új jogszabályi környezetet alakított ki, új köznevelési törvény, új felsőoktatási, új szakképzési törvény született, hogy a végrehajtási rendeletek több tucatjáról ne is beszéljünk. Szerkezeti szempontból is alapvetően átrendezte a nevelési rendszert, hiszen az önkormányzati fenntartásban működő rendszert állami fenntartásúvá tette, új állami központtal. Ez teljesen új struktúra, amely új irányítási szempontokkal bír. Persze, el lehet mondani, hogy miért hátrányos és miért előnyös egy ilyen centralizált rendszer. A saját tapasztalatom azt mondja, ennek is lehet előnye. A zeneoktatás tekintetében például azért, mert ha az állam jól teszi a dolgát, akkor mindez hozzáférési és esélyegyenlőségi esélyt jelent. A zeneoktatás integrálása az egész köznevelési rendszerbe hasznosnak mondható. Hiszen ez a számunkra biztosítékot jelent arra, hogy lesznek iskolák, amelyekhez tanulók és pedagógusok is kellenek... Ráadásul a NAT nem jelent vitákat ezen a területen, hiszen a zeneoktatás sosem volt rendszer- vagy oktatáspolitika függő. Az öt vonal és a hozzátartozó hangjegyek és az azt reprodukáló hangszerek megszólaltatása nem függ olyan folyamatoktól, mint például a történelem tantárgy. A szakma, a mesterség megtanulása adott, és több évszázados tapasztalatra épül. S egy szűk csoport ítéli meg, hogy mi a jó oktatás. Nem kormányfüggő, hogy a hegedűt húzzuk a vonón vagy a vonón a hegedűt.

 

- Akkor úgy látja, a zeneoktatás szempontjából kedvezőbb ez a centralizált, állami fenntartású rendszer?

 

- Esélyt jelenthet arra, hogy biztonságosabbá váljon a zeneoktatás helyzete, hiszen az elmúlt tíz évben az eddigi finanszírozási rendszer folyamatosan leépült. Az állami normatíván belül a korábbi, 70-80 %-os  állami arány 50 % alá csökkent. Ezt döntően az önkormányzatoknak kellett kipótolni, s nem történt semmilyen fejlesztés, hogy a bérekről ne is beszéljünk... Minden minimum szinten működött, s nem volt benne semmilyen perspektíva. Mindez akkor változott volna meg, ha kétszer annyi pénzt tesznek a rendszerbe vagy elkergetik a gyerekek felét, a támogatást meghagyva. Persze arra, hogy megduplázzuk ezt az összeget, nem volt reális esély. Most az állami átvételt követően nem zártak be egyetlen iskolát, nem szüntettek meg pedagógus munkahelyeket.  Szeptembertől átlagosan 34 %-kal emelik a pedagógusok bérét.

 

- Ez az emelés viszont általános, s egyáltalán nem differenciál, nem veszi figyelembe a minőséget sem....

 

- Valóban szociális alapú bérosztás, de talán azt is meg kellene kérdezni, hogy az eddigi minőségi pótlék mennyiben vette figyelembe a minőséget. Igazi előmeneteli rendszer nem volt, csak egyre idősebbé kellett válni... Inkább az egész folyamatot kellene látni, azt, hogy mindez milyen célokkal történt. A zenepedagógusok jellemzően közalkalmazottak, határozatlan időre szóló szerződéssel, és most ők megkapják az ígért béremelés első részét. A tervezett teljes növeléshez még négy esztendőre van szükség. De nagy dolog, hogy végre bekövetkezett ez a béremelés, olyan helyzetben, amikor az állam egyébként évekre befagyasztotta általában a közalkalmazotti fizetéseket.  Hiszen lényegileg 10 éve nem mozdultak a bérek. Érdemes alaposan végigböngészni az EMMI honlapján található bértáblát. (A cikk végén olvasható – szerk.)

 

- Azért arról se feledkezzünk el, hogy mindezért többet is kell a pedagógusoknak dolgozniuk.

 

- E téren sikerült sok mindent többszörösen félremagyarázni, félreérteni. Vizsgáljuk meg alaposan a pedagógus munkaidő szerkezetét. A korábbiakban a pedagógusoknak heti negyven órás munkahétből 22 órát kellett óraadással tölteniük, a fennmaradó 18 órában a munkáltató bármire, bármikor kötelezhette őket.  Ebből kell kiindulni. S persze korábban sem csupán 22 órát tartózkodott egy tanár az iskolában, hiszen az adminisztrációval, szülőkkel is időt töltött, nem is beszélve a nevelőtestületi értekezletekről, a zenei versenyekre, koncertre való kísérésekről, utazásokról, rendezvényekről  A mostani szabályozás azt mondja ki, hogy a 40 órából 8 órával semmilyen módon nem rendelkezik a munkáltató. Ezt a sokan hajlamosak elfelejteni. Ezt olyan felkészüléssel tölti a pedagógus, amivel csak szeretné.  Marad 32 óra, ebből 22-26 neveléssel kötelezően eltöltött lehet. A konkrét óraszámot egy-egy pedagógus esetében a tanulói létszám, az egyes tanszakok létszáma és összességében a tantárgyfelosztás dönti el. A törvény szerint az iskola vezetőjének a feladatokat – így az óraszámot – arányosan kell elosztani. A 26 és a 32 közötti óra között akkor hat óra az, amivel a munkáltató rendelkezik és ezt az időt akkor kell az iskolában eltölteni, ha az iskola vezetője olyan feladatot ad, amit az iskolában kell és lehet csak ellátni, ugyanakkor, ha ezt nem tudja biztosítani a jogszabály szerint az ilyen feladatokat az iskolán kívül lehet ellátni. Az új szabályozásnak számos, a pedagógust védő eleme is van. A munkáltató kapott eszközt, de az időkorlát éppen a munkavállalót védi.

 

-  Nagy kérdés azonban, hogy valóban mindenki tud-e a 22 óra helyett 26 órát tartani, hiszen előfordulhat, hogy kevesebb munkáért valaki ugyanakkora bért kap...

 

- Valóban belső konfliktushoz vezethet, hogy valaki kevesebb óráért ugyanannyi pénzt kap. Mindenütt az igazgató felelőssége, hogy ezt feloldja, s az egyik mondjuk ne 26 órát, a másik 22-öt, hanem mindketten 24-et tartsanak.  Korábban, míg külön díjazták, érthetően általában mindenki szívesen vállalt túlórát... Azt gondolom, ettől még nem jött el a világvége. Tényleg lényeges, hogy a mostani változásokban vegyük észre a pozitívumokat is, s bízzunk abban, hogy azok ellen az intézkedések ellen, amelyek valóban hátrányosan érintik a zenepedagógusok tárgyalással, egyeztetéssel tudunk tenni. Ilyen feladat számunkra többek között az osztályfőnöki pótlék, a kollektív szerződés ügye. 

 

R. Zs.

LÁSD MÉG:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ertekallo-es-kiszamithato-a-pedagogusok-magasabb-bere