HORVÁTH-PÉCZELY EMILIA

 

In memoriam Mislei Emese


Szerbusz Emese!


Ígértem, hát itt vagyok..., mert megint október, megint huszonharmadika, mert, mint mindig égnek a gyertyák, és mint mindig, nézel rám a fényképről,  félszeg mosollyal, az elmaradhatatlan masnikkal a hajadban, amúgy matrózgallérosan, 13 évesen, most már mindig így...

 

Így találkozunk mi ketten,  több mint 50 éve, én egyre növekvő évgyűrűkkel, most már  akár  nagymamád is lehetnék,  Te meg még mindig csak 13 éves vagy, de Veled töltve  az emlékezés  óráit, én is azzá a csitrivé  fiatalodom, és próbálom megfejteni a megfejtet hetetlent:  miért akkor, miért ott, és miért éppen Te? Hiszen nem voltál öreg, nem voltál beteg, még csak nem is egy autó ütött el, csak éppen rosszkor voltál, rossz helyen!


Anyukád úgy mesélte, még a mosoly is ott  ült az arcodon, észre sem vetted, mikor egy golyó úgy ment át törékeny testeden, mint kés a vajon. Én ugyan ezt már akkor sem hittem el, de hát az anyák joga a misztifikálás, és ha neki így könnyebb volt elviselni  a fájdalmát, ki  merné ezt elvitatni tőle? Mert az emlékezés megszépíti a múlt rémségeit, csak a kérdésekre nem ad választ az elmúlt több mint félévszázadnyi idő!


Kamaszlányok voltunk, amolyan mindenen kuncogós, félig gyerek, félig nő mivoltunkban, és nem igen értettük, mitől forrong a világ bús tengere, óh, magyar? Akkor is ősz volt, hullt a vadgesztenye a népkerti  sétányon, miközben kiderült, hogy összes barátnőm, az akkor már gimnazista unokabátyámba, Pistába szerelmes. Csak én tudtam, hogy ez a csábos, egyben minket gúnyos mosollyal lekicsinylő fiú csakis engem vehet feleségül, mert Ő az én unokatestvérem.

 

És még nem sejtettük, hogy ez a 16 éves srác, kis hátizsákjával két hét múlva nekivág a nagyvilágnak, meg sem áll Amerikáig, hogy ott a szabad, új világban parkett táncosként kezdje, és ki tudja, ma már hogyan fejezze be kalandos életét.

 

És azt sem  értettük igazán, mit hallgat nagypapa fülét szinte rátapasztva a rádióra, miről suttognak szüleink a bezárt ajtók mögött?

 

Csak csiviteltünk, mint a délre szálló fecskék, köztünk Te is Emese, kissé félszegen, amolyan jól nevelt leányként, és akit  nagyon irigyeltünk a szabadon leeresztett hajáért, a mindig más sínű maslikért, a vajszínű télikabátért,  mi  a szoros, cofba fogott hajúak, a mindig sötétkékbe, vagy ami még borzalmasabb, barna kabátba  öltöztetettek, mert  ez utóbbiakon nem látszik a kosz.

 

Emlékszel Mesi, egyszer nagylelkűen nekem ígérted az álomkabátot, és csak halálod után kapott ijesztő jelentést  az emlékkönyvembe rajzolt sír, rajta a kereszttel, meg a versikével, ... hogy is volt csak? … 

 

„Ha engem egyszer ez a sír eltemet, akkor se felejts el engemet!”

 

A ma is meglévő könyvecskében dermesztő jóslatként hatnak soraid, a sok vicces,  giccses bejegyzés között.


Honnan érezted előre, hogy már csak rövid ideig leszel  közöttünk, hogy aztán azon a szörnyű délelőttön semmi perc alatt átköltözz a bárányfelhős, örök hetedik osztályba, ahol ott  ülnek „az örökre szépek?" Pedig milyen jól indult az a reggel?  Hallottuk ugyan, hogy Pesten valami nincs rendben, de hát Pest olyan messze van, de nekünk ugyanúgy iskolába kellett menni. Még örültünk is, mikor a második óra után szélnek eresztették a tanulóifjúságot, mindenki mehetett, ahová akart, hiszen a szülők csak délre vártak haza minket.

 

Mondd, Emese, miért is mentél Te a Rendőrség épületéhez, talán a jólneveltséged ellen lázadt fel kíváncsiságod? Én is mehettem volna Veletek, de én egy másik barátnőmmel a Zenepalotához siettem, mert egy fiatal színész, bizonyos Nagy Attila a Talpra magyart szavalta. Ha meggondolom, ez a döntés talán az életemet mentette meg, mert míg téged az eldördülő sortűz halálra sebzett, mi a Sacival megúsztuk egy-egy anyai pofonnal. Hazafelé már csak azt láttuk, hogy egy szirénázó nyitott teherautó tetején egy nemzeti zászlóval lefedett ember fekszik, s később megindul a vasgyári munkások csapata a város felé.

 

Azt hiszem, ezen a napon váltunk felnőttekké, többé semmi nem volt olyan, mint annak előtte. A következő napok a borzalom, a kegyetlenség napjai voltak, mert hiába őriztek szüleink, működött a palánk rádió, hajítottak ki embert a Városháza emeletéről, lincseltek meg szegény gombügynököt ÁVH-snak nézve, évekig megőrizte vére nyomát az emlékmű, amire felhúzta őt a népharag.

 

És közben eltemettünk téged Emese, én mondtam a gyászbeszédet, és váltig nem értettem, mi lett a napokkal előtte még igencsak eleven barátnőmmel. Mint azóta is értetlenül  állok a házatok falán lévő emléktáblád előtt, ahonnan az emlékezés virágait másnapra már ellopják, hogyan is mondjam: a megélhetési bűnözők.

 

Jaj, Mesi, sokat kérdezel, nem tudom elmagyarázni, mi ez a ketyere, amin most írok. Te még a televíziót sem ismerted, hogy is érthetnéd meg, hogy a kockás füzetet, amibe évtizedekig írtam a velem történteket, felváltotta  ez a még nekem is nehezen megérthető  világ. Mint ahogy arra sem tudok Neked válaszolni, miféle forradalom volt az, ahol annyi ártatlan ember halt meg. Túl közel van még ez a félévszázad, mi magyarok pedig mindig a ló egyik vagy másik oldalára esünk. Kell még néhány emberöltő, hogy tisztán lássuk a múltat, de ez már az unokáinkra marad!


És tudd meg Emese, a tőled örökölt álomkabátot anyukám befestette sötétkékre, mert azon nem látszik a piszok. Hiába ellenkeztem, az anyai döntés végrehajtatott, és én akkor, ott megértettem, a forradalom véresen komoly dolog, a gyerekkoromnak megmásíthatatlanul vége.

 

Emese, Drága, múltam része, a gyertyák lassan elalszanak, de Te ott maradsz gyerekként a fotón, de mindenekelőtt a szívemben, amúgy maslisan, matrózgallérosan, örök 13 évesen… Egyszer megírom, ha megértem, mi és   miért történt?

 

Titkos jelünkkel köszöntelek:

Emmy

 

Horváth Péczely Emmy szabálytalan életrajza

 

Motto: Ne dühöngj, hogy megöregedtél,  van, akinek ez sem sikerül.

George Bernard Shaw

 

Nos, Kedves Olvasó, bizonyára sejted, hogy nekem sikerült, hisz ezért választottam a fenti mottót! Bizony sikerült pár évtizedet magam mögött hagynom, pedig a történelem sodrásában csodagyerek voltam, hiszen csoda, hogy élek!!

 

Születtem a II. világháború idején, pici gyermekként sikerült “családi körutat" tennünk vagonokban Németországban, majd kalandvágyként hazafelé is! Iskolai éveim egybeesnek a Békekölcsön jegyzésével, a Rajk-perrel, Drága Sztálin pajtás elvesztésével, a mint a mókus örsök vidám zakatolásával, az amúgyis megbízhatatlan, osztályidegen tanulók napi kihívásaival!!

 

 

De ezt, csak most, visszafelé lapozva életem regényét, tudatosítom magamban, mi akkor!!...ott!! nem nagyon éreztük, hála szüleink értő, értelmes, értelmiségi voltának, akik nem hagyták elvenni tőlünk a boldog gyermekkorunkat!

 

Pedig csitriként éltem meg- és át az 56-os eseményeket, legjobb barátnőm   temetésén én mondtam a búcsúztató beszédet, akinek csak azért kellett meghalnia, mert rosszkor volt, rossz helyen!

 

Ezzel aztán véget is ért a gyermekkorom, amely meghatározza máig is a túlélés ars poétikáját, melyet a ma is élő 96 éves Édesanyámnak köszönhetek, és őrzöm szellemi örökségét a fiatalon elhúnyt Édesapámnak, aki az olvasás, a szép magyar beszéd, a gondolatok ünnepi megjelenítésének felelősségét bízta rám!

 

Emellett a muzsika szeretete, a családi vonósnégyesek, a Kodály-módszer kisgyerekként megismert csodálatos világa hatott rám oly mértékben, hogy a kamaszkori álmok, a rákkutatás, a jogi ismeretek  szövevényes birodalma helyett a zenepedagógusi pályát választottam. Büszke vagyok rá, hogy hajdanvolt tanítványaim egyrésze ma már elismer kollégám, tanít  itthon és Ázsiában, koncertezik szerte a nagyvilágban!

 

De akik nem pályatársaim, azok is szeretik a zenét hangversenyekre járva, vagy éppen 3 gyerekes anyukaként hírdetik Kodály eszméjét: Legyen a zene mindenkié! Csak halkan jegyzem meg, mostanság mintha nem ez a tendencia érvényesülne!!

 

A magánéletemben nincs semmi rendkívüli, gyerekek, unokák, akik természetesen az Élet legnagyobb csodáját nyújtják számomra, ahogy hajdan Anyámtól, most tőlük tanulok túlélni! Mert az elmúlt 6 év, ami látásom elvesztése óta eltelt, erről szól!! Egy rohanó, az időt folyton keveslő, mindig feladatok sokaságát felvállaló tevékeny ember számára, aki voltam, ez a majdnem teljes vakság maga a túlélhetetlen, az elviselhetetlen!..

 

És mégis élek, és itt vagyok, hála szeretteim, barátaim egykori munkahelyem, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete  segítségének, a későn kezdett, valamennyire elsajátított számítógépes ismereteknek. Az olvasás, írás kínzó hiányát, a tehetetlenség “bengáli tigrisként” megélt bénaságát, oldja  gondolataim számítógépen való lejegyzése!!

 

Emígyen perlekedem a vaksággal, a mindennapok packázásaival, az immár látó és nem látó világ közti ellentétek megértésével, talán egymáshoz is közelítésével. Talán  sikerül valamit elsajátítanom a nagy bölcselő, Platon   szavaiból: Az értelem akkor kezd élesen látni, mikor a szem ereje tompulni kezd.