AZ AUTHENTIC QUARTET

 HUNGAROTON 

kiadványokon

Kalló Zsolt, Bozzai Balázs, Rác Gábor, Vályi Csilla

http://authenticquartet.hu/uploads/content/p4110323_1.jpg

A kvártett 2002-ben Kalló Zsolt kezdeményezésére alakult azzal a céllal, hogy a histórikus előadásmódot előtérbe helyezve a zenei ritkaságok bemutatásával minél hitelesebben szólaltassa meg az adott kor zenéjét. Repertoárunk a kora klasszikától a romantikáig terjed. Számos rádió felvétel mellett rangos fesztiválok meghívottjai vagyunk, mint pl. Haydn Eszterházán Fesztivál, Soproni Régi Zenei Napok, Vonósnégyes Fesztivál az Esterházy kastélyban, Zempléni Fesztivál, Budapesti Barokk Fesztivál. Szívesen lépünk fel az általunk játszott zenékhez illő méltó környezetben: kastélyokban, kúriákban.

9770-200px

 

Ifj. Végh Jánost (1845-1918) zeneszerzőként ma a konzervatív romantika irányzatába sorolnánk, számos zenekari, vokális, zongora és kamarazene műve jelent meg nyomtatásban. Kéziratban maradt három vonósnégyesének (F-dúr, g-moll, D-dúr) felkutatása a korhű hangszereken játszó Authentic Quartet érdeklődését és ügyszeretetét dicséri, azét az együttesét, amely megalakulása óta gyakran örvendezteti meg a zenekedvelőket 18-19. századi közép-európai és magyar zenei ritkaságok megszólaltatásával: http://www.hungarotonmusic.com/classical/vegh-string-quartets-p9770.htmlFörster HCD 32705

HCD 32653

Krommer HCD 32623

                                                                     

Lickl HCD 32220

Lickl vonósnégyesei - melyeket még pécsi évei előtt, Bécsben komponált - Haydn kései (op. 76, op. 77) és Beethoven korai (op. 18) kvartettjeivel egyidősek, hiszen a 18. század utolsó éveiben jelentek meg, és valószínűleg nem sokkal azelőtt íródtak. Így nem meglepő, és beható vizsgálat nélkül is nyilvánvaló, hogy Lickl most lemezre vett művei leginkább az érett Haydn-művek stílusjegyeit viselik magukon; ám dallamalkotásuk, sőt konkrét tematikus megfeleléseik mégis - mint ezt Kusz Veronika remek kísérőszövege is megállapítja - a legszorosabban Mozarthoz kapcsolják öket. A három kvartett bővelkedik markáns karakterekben és magukkal ragadó hangulatokban - ezek természetesen az Authentic Quartet kiváló tolmácsolásának köszönhetően kelnek életre. Egyforma hitelességgel szólaltatják meg a c-moll darab harmadik tételének csipkelődő ländlerét és a G-dúr menüett triójának fájdalmas kromatikáját. A G-dúr kvartett rondójának epizódjaiban és a c-moll vonósnégyes variációs tételében a négy játékos szólistaként is remekül helytáll. A két éve alapított együttes igen otthonosan mozog a bélhúrok adta speciális hangszínek és artikulációs lehetőségek világában. Bátran mondhatom, hogy első lemezük szeretnivaló darabokat tartalmaz, a legjobb értelemben vett autentikus előadásban.  Scholz Anna / Muzsika 2005 


Zmeskáll HCD 32332

Fesca HCD 32302

Albrechtsberger HCD 32495

Wölfl HCD 32580

Stamitz HCD 32561

Vanhal HCD 32588

HUNGAROTON

 

(Forrás: Az Autehtic Quartet honlapja)