Gondolatok Schubert zenéjéről

 

http://www.franzschubert.info/images/schubert_main.jpg

Wilhelm August Rieder 1825) Schubert-portréja

 

A zene „Azilum”, ahol elrejtőzhet az ember.

Felszabadulhat a félelemtől, bánattól, elveszítheti a fekete-fehér realitást, a szorongásait.

Amíg hallgatja, érzéseire, belső hangjaira figyelve távolodik a sürgető, lüktető Világtól, és rövid időre nyugalmat lelhet.

 

Schubert egyike az utolsó zenész-mágusoknak.

Úgy mondják; életműve, mely átmenet a klasszikus kor és a forradalmian új romantikai alkotásai között, észrevétlenül hangolta át zenéjét és a hallgatóságát.

Szimfóniái, zongoradarabjai, miséi, szonátái, kamarazenéi, kórusai, dalai a meg-megújuló reményt és reménytelenséget, az Élet kétségbeesett vallatását adják.

 

Engem a zene könnyűvé tesz.

Hallgatva titkok nyílnak, és békességet kapok, kevésbé észlelem a különben sodró eseményeket.

Kettőssége kísért, mint árnyék.

Valahogy úgy, ahogy a téli Nap egy-egy felhőtlen reggelen rőtté festi a házak falát, zsarátnoka meg izzóvá a fehér havat, amit majd újra felhő takar.

Számomra így szól mértéket tartó, mégis áradó zenéje.

S bár a lángolás rövid ideig tart, hosszan őrződik legbelül, mint minden elhagyhatatlan szenvedély.

 

Zenéje békés sziget, ahol elrejtőzhetek, vagy felforgat, ahogy a végtelen tenger, mely elhagy időt, a tér szűkösségét, és ismeretlen mélységeket takar...

Félelmeket és csendesülést, lázadást és megtisztulást érzek, ha hallgatom.

 

Az iskolai énekórákon tanult dalok kevésbé érintettek, pedig szerettem a kórus hangulatát, az együttes éneklést.

Ám, a diák-koncerteken Schubert hangszeres zenéi is egyre fontosabbakká váltak, ahogy évről évre jobban és jobban megismertem műveit.

Bár jómagam nem szerettem gyakorolni a szülők által választott hangszeren, de az idők során megismert etűdjeit, a pillanatok hangulatát rögzítő impromtü-it, szonátáit, a keringőket és fantáziákat, egyre jobban megkedveltem. Gyakran hallgattam a zongorán játszott darabjait.

 

Szép és komoly hangszerek ezek a tekintélyes remekek.

A fekete és fehér billentyűkön a művészek ujjai alatt a futamok olykor mélázóak, néha szomorúak, máskor meg játékosok, örömtelien neki-nekiiramodók, ahogy a patakok a források öléből indulnak nagy vizek felé.

Hol a csendet, a hűvösséget, nyugalmat, hol a feltámadó szelet, a várható vihart, hol az elcsendesült békességet éreztetik a billentyűk fölött lebegő, könnyű kezek.

Az akaratos akkordok és a puhán érkezők betöltik a teret, összekapcsolják a hallgatók lelkeit. Olykor eltűnik, ha csak rövid időre is a szorosan tartó vágy, az irigy fájdalom, a kétséges keresés.

Csak a jelen van.

A zongora fekete-fehér billentyűi alól lassan, vagy felgyorsultan hangok keringenek, álmodnak az emberek felett örömmel és panaszosan, az Élet-szerelem útmutatása szerint, ahogy a Hold kereng a Föld körül, fényében fogyva-telve; kerekben, vagy sarlóban.

 

Rozsnyai Margit** A Pályaválasztási Intézet vezető pszichológusaként ment nyugdíjba, kormánykitüntetéssel.

 Filmforgatókönyveket írt, talán száz alkalommal természetfilmes férjének, és mondta a filmek szövegeit. Két díjat is kapott: „Közönség-díjat” a Pusztaszeri természetfilm fesztiválon, „Írói különdíjat” a Vajdasági Nemzetközi Természetfilm fesztiválon.

Háromszor baktatott a Spanyolországi zarándokúton, Ő írta a szövegét 2003-ban annak az ötrészes sorozatnak is.

ELMENTÜNK A NAP UTÁN. Többször ismételte az MTV.

Zeneszeretete talán a „legerősebb oldala”, Wagnerből soha nem elég.

Egy alkalommal: Beethoven estről írt. (Önszorgalomból)

Ez után – egy Schubert est után – felkérték írjon arról is. Most Schumann est következik a Baráti Kör honlapján.