Pallagi János

(1922. október 3. - 2013. október 18.)

 

SZOMORÚAN FOGADTUK A HÍRT, HOGY OKTÓBER 18-ÁN ELHUNYT PALLAGI JÁNOS HEGEDŰMŰVÉSZ, KEDVES KOLLÉGÁNK. ISTEN NYUGOSZTALJA! MINDIG SZERETETTEL EMLÉKSZÜNK RÁ!

 

 

„ Mily rövid az élet!...

Mint hullócsillag futása,

Mely földünk körébe jutva,

Lángra gyúl és tűz-barázdát

Írva elszalad, gyorsabban

Mint egyet pillantanál,

Útja honnan jött? hová visz?...

Míg sötét volt,s újra az lesz,

A világűr végtelenjén

Hol bolyongott? és hová fog?..

Ki tudná megmondani!

Míg tündöklött, addig élt.

 

    Az 1922. esztendő egyik kora őszi napján, október 3-án megszületett Pallagi János.

     Csaknem egy évszázadot élt meg a rá annyira jellemző szelíd rácsodálkozással; a szomorú, sőt a tragikus időkben is békés krónikásaként az emberi gyarlóságnak.

Zathureczky Ede műhelyében ért jelentős művésszé, sokoldalú muzsikussá. Hiszen a szóló és kamarajáték mellet előbb Győrben, majd többszöri unszolásra/mondván: „még nem vagyok elég érett ehhez”/ a Magyar Állami Hangversenyzenekar élén lett koncertmester!

És szívszerelme mindvégig mindeközben a tanítás! Pallagi János vérbeli pedagógus volt, igazi pedagógus, aki tanítványait nemcsak a muzsikus szakmára készítette föl, hanem a minél nemesebb és teljesebb életre is! Természetes, hogy gyermekei is-ezt a példát látva maguk előtt-odaadó, nagyszerű pedagógusok lettek!

Vajon mire gondolhatott az annyira szeretett sétái alatt? Sétálni ugyanis egymaga is és tanítványaival is nagyon szeretett! Talán akkor, ott, séta közben gondolhatta ki, hogy kinek hogyan segíthet, kinek mit adhat! Adni szeretett ugyanis, kapni csak akkor, ha azt, amit kapott, másokkal megoszthatta!

Társa volt a zene és ebben partnerekre talált a muzsikustársakban: így: A nagyszerű Wehner Tiborban, akivel rendszeresen adtak szonátaesteket, olykor trióvá kiegészülve a nem kevésbé kiváló Banda Edével.

Utolsó szonátaestjét vele játszhattam. A Beethoven-, Schubert-, Járdányi szonáták emléke 17 év elteltével is élénken él bennem. A Régi ZAK pódiumán együtt muzsikálni Pallagi Jánossal életem egyik nagy ajándéka volt és maradt!

Semmi sem állt tőle távolabb, mint az emésztő emberi hiúság. Sajátos, utánozhatatlan humora feloldotta az emberi hiúság, a gyarlóságok lerakódott sarát, az ő közelségében, az ő aurájában egyszerűen szebb lett az élet! Úgy szerette az embereket, ahogyan Őt szerette Isten! Isten, aki egy szomorú őszi napon október 18-án magához szólította, hogy a test terhét levetve tudja továbbra is nekünk ajándékozni mérhetetlen szeretetét,úgy ahogyan eddig is tette. Minden szavával, hegedűje hangjával, a családjának és tanítványainak ajándékozott életével…

1922 októberében egy olyan ember született a Földre, aki csaknem egy évszázadot végig élve a maga módján, a maga Istentől kapott erejével jobbá próbálta formálni a világot.

2013 októberében egy olyan ember távozott el közülünk, aki Isten adta erejével segített nekünk elviselni a fájdalmat, amit elvesztése okoz!

Igen, ő segít onnan, valahonnan nekünk elfogadni, hogy Vele ezentúl más módon, más dimenzióban beszélgethetünk! Hogy ismét Arany János szavaival elmondhassa nekünk:

 

Mély homályban, éjfél tájban,                     

Kis fény is ha nagynak tetszik,                     

Hogy a föld körén bolyongtam                    

Egy barázdát én is vontam                           

Az emberek ráveték                                      

Pillantásukat egy percig,

S egy tudós tán megfigyelt                                                        

És lapjára, sok száz jelhez                            

- Ahogy csillagfutást felvesz-                      

Könnyed, vékony karcolással

    Rólam is tőn némi jelt,

     Mire reggel ő sem ismer;

     S összevéti annyi mással

     A jövendő nemzedék,

Mely se’ kérdi tán. ’se’tudja,

     Nem is igen lesz rá gondja

     Hogy itt éltem s a tömegben

     Én is lantot pengeték

 

(Gábor József zongoraművész-tanár nekrológja elhangzott 2013. november 8-án, Pallagi János búcsúztatásán a Farkasréti temető Makovecz termében.)

     

+++

 

http://i.prs.to/t_200/hungarotonhcd31539.jpg

 

Ezen a HUNGAROTON cd-n kiváló kollégái között (PÁSZTHY Júlia, CSENGERY Adrienne, KEÖNCH Boldizsár, POLGÁR László, KÓSA György, MOLNÁR Ágnes, KONRÁD György, BANDA Ede, Budapesti Kamaraegyüttes, vezényel: MIHÁLY András) hallható PALLAGI János hegedűjátéka.

 

 

http://www.kotta.info/media/12/12055/b1_tn_m.jpg

 

 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő EMB kiadvány hegedűszólamát PALLAGI  János, a continuót pedig a közreadó KALMÁR László készítette 1981-ben.

 

Az űrlap teteje

Az űrlap alja