Évfordulók III.

 

2013. október 4-én, pénteken került sor Kocsár Miklós nyolcvanadik és Benjamin Britten születésének századik évfordulójának megünneplésére.

 

http://www.m-kodalytarsasag.hu/kocsar_foto.JPG

 

(Kocsár Miklós portréját a Magyar Kodály Társaság honlapjáról vettük át.)

 

A magyar mester mindig is különös vonzalommal viseltetett az énekhang iránt, így igazán méltó volt, hogy nagyszerű kórusműveiből adott válogatást az Angelica Leánykar. Elsőként a Missa in A hangjai csendültek föl, melyet a szerző a kilencvenes évek elején komponált.

 

A Kyrieben az egymás után belépő szólamok szép imitációjában gyönyörködhetünk, míg a Gloria fölcsendülő szólóira a belépő kórus válaszolt, sajnos némi intonációs bizonytalansággal. A tétel során azonban magabiztossá váltak, s a Domine Deus már fényesen, tökéletesen zengett, csakúgy mint a végső ámen, mely méltóképpen fejezte be a tételt. Sajnos az előadáson a Credo – talán terjedelmi okokból – nem hangzott el, így azonnal a Sanctus következett. A Hosanna in excelsis azonban ismét fényesen ragyogott, hűen kifejezve az Isten dicsőítésének szándékát. A befejező Agnus Dei halk, bensőséges, egyetlen szólamban felhangzó strófával kezdődik, majd ebből bomlik ki a kánon. A végső dona nobis pacem valódi templomi hangulatot varázsolt a hallgatóság köré.

 

A következő műsorszám, egy két évtizedet átfogó alkotás, a kürtökre íródott négy Echoes [Visszhangok] két középső darabja volt. A No. 2 és 3 komponálása közben eltelt nyolc év a hangzásban is érezteti hatását. Utóbbi konszonánsabb, teltebb kürthangzásra törekvőbb. A három kürtművész – Varga Zoltán, Tekula Endre, Farkas Ferenc –, néhány hangindítási problémától eltekintve szép hangon, jól formálva adta elő a műveket.

 

 

A következő részben ismét visszatértünk a kórusmuzsikához, a vallásos zenéhez. Az O vos omnes [Ó, ti mindnyájan] az ószövetségi Siralmak könyvének 1.12 éneke. „A drámai fortéval induló zene a belenyugvás pianójában oldódik föl.” Idézi a szerző szavait ismertetőjében Hollós Máté.

 

Az Ave Maria [Üdvözlégy Mária] bemutatóként hangzott el. Mostani megzenésítése az Istenanyához fohászkodás őszinte bensőségességével szólal meg, külön zenei jelentőséget adva a Jézus szavaknak. Az Öregisten, Nagyisten Jókai Anna: Ima Magyarországért című versének részleteit zenésíti meg. A vádoló-aggódó, könyörgő vers súlyos mondanivalóját a szerző tudatosan homofon szerkezetbe komponálta, amit „…csak ott vált fel polifon szerkesztésmód, ahol az nem veszélyezteti a vers érthetőségét.” (Kocsár)

 

A szünet után Benjamin Britten (1913 – 1976) művei következtek. Elsőnek a Missa Brevis csendült föl, amit a szerző 1959-ben komponált. A kezdő Kyrie igen magas hangfekvésben indul, ami nem kis nehézséget okozott ezzel a kórusnak. A következő Gloria különlegessége talán a mozgalmas 7/8-os ostinato ritmus, illetve a Qui tollis részben a váltakozó szóló és tutti. A mai estén már másodszor maradt el a Credo, mivel tudomásom szerint az Anglikán Egyház hagyományosan kihagyja ezt a tételt. A Sanctust követő Benedictus szólói és duettje sajnos ismét hamiskásra sikerült. A különleges lüktetéshez vonzódó szerző az Agnus Deit 5/4-ben komponálta.

 

http://images.postr.hu/uploads/blogs/14410/148225/post_148225_20131130094407.jpg

A XX. századi zeneművészet nagyjai: M. Rosztropovics, D. Ojsztrah, B. Britten és D. Sosztakovics

 

A befejező mű a Ceremony of Carols volt, ami tizenegy részből álló karácsonyi témájú darab kórusra és hárfára. Eredetileg különálló szerzemények voltak, melyek egységét az elejére és végére komponált Procession, illetve Recession tételek gregorián antifónája adja, néhány más motívum mellett.

 

Az összességében magas színvonalú előadást sajnos elég gyakran veszélyeztette a kórus és az énekes szólisták hamis intonációja. Ez bizonyára részben a művek nehézségéből, részben a gyermekek rutintalanságából, illetve még kiforratlan hangjából adódott. Mindent egybevéve azonban egy szép és emelkedett hangulatú esten vehettünk részt.

 

                                                                     Eisenbacher Zoltán

 

 

39. Korunk Zenéje Kortárs Zenei Fesztivál

Kocsár Miklós 80 / Benjamin Britten 100

Kocsár Miklós:    Missa in A                 

Echoes No. 2., 3.

O vos omnes

Ave Maria

Öregisten, Nagyisten

Benjamin Britten:           Missa brevis op. 63.

                             Ceremony of Carols op. 28.

 

Angelica Leánykar

Gráf Zsuzsanna               -           karnagy

Szigeti Diána                  -           ének

Deák Andrea                   -           ének

Szélig Anna                     -           ének

Varga Zoltán                   -           kürt

Tekula Endre                  -           kürt

Farkas Ferenc                  -         kürt

Vígh Andrea                    -         hárfa

Balasi Barnabás              -         orgona

 

Budapest Music Center

2013. október 4.