Egyházi kórusművek magyar szöveggel

 

Dobos László műfordításai

 

Dobos László portré

 

 

Miért magyarul?

Minden kórusmű eredeti nyelven szólal meg leghitelesebben, a világi énekkarok lehetőleg így is énekelnek mindent. Az egyházi kórusoknál azonban némileg más a helyzet. Az ő szolgálatuk a liturgia szerves része, ezért a magyar nyelvű istentiszteleten nem énekelhetnek angol, német, vagy – a katolikusoknál a latint kivéve – más idegen nyelven. A műfordítás jóvoltából azonban előttük is feltárulhat a nem magyar szövegre komponált értékes művek gazdag tárháza.

 

Műfordításaimról

Műfordításaim három csoportba sorolhatók. Egy részük valóban műfordítás, mert ezekben minél hitelesebben igyekeztem visszaadni az eredeti szöveget.. Egy másik csoportba azok tartoznak, amelyek az eredeti szöveget csak nagy vonalakban követik, de a mondanivaló lényegét megtartják. A harmadik csoportba soroltak lényegében átköltések. Ezek megőrzik az eredeti szöveg jellegét, atmoszféráját, lelkiségét, de másról szólnak. Létüket az indokolja, hogy ezeknél az értékes zenei anyag olyan szöveget hordozott, amelyek a mai liturgikus gyakorlatba már nehezen, vagy sehogy sem illeszhetők. Mind a három csoportnál elsődleges szempontom volt a helyes prozódia, a jó énekelhetőség és a költői igényesség.

 

Zenei szempontok

A közreadott műfordítások egy átlagos képességű egyházi énekkar, a pécsi Jézus Szíve Plébánia kórusa számára készültek. Arra törekedtem, hogy az énekesek kezébe könnyen olvasható kottát adjak. A régi zene C-kulcsai és nagy alla-breve ritmus-jelei helyett ezért a ma használatos lejegyzésmódot választottam. Ugyancsak a könnyebb megszólaltatás kedvéért néhány művet mélyebb fekvésbe transzponáltam. A zenekar-kíséretes művekhez általában teljes partitúrát és kóruspartitúrát is közlök. Ahol a zenekari partitúra hiányzik, ott az az internet megfelelő helyén hozzáférhető.

 

A felhasználásról

Az itt közreadott műveket bárki letöltheti és megszólaltathatja. Jogi védelem alatt nem állnak, mert eredeti szövegükkel az internetről is szabadon letölthetők voltak. Mint műfordító azt kérem, hogy aki bármelyik művet megszólaltatja, jelezze azt nekem egy e-mail-ben. (32dobos@gmail.com) Hadd örüljek annak, hogy munkám gyümölcsét más is élvezi.

 

Kórusművek

 

·      Bach, Johann Sebastian: Az Úr nékem jó pásztorom (Was Gott tut, das ist wohlgetan)

·      Bach, Johann Sebastian: Bűnbánó szívvel (O Mensch, schau Jesum Christum an)

·      Bach, Johann Sebastian: Csak benned bízom, Jézusom (Allein zu dir, Herr jesu Christ) - Kóruspartitúra

·      Bach, Johann Sebastian: Én áldott Istenem (O Gott du frommer Gott) - Kóruspartitúra

·      Bach, Johann Sebastian: Glória az Úr nevének (Gloria sei dir gesungen)

·      Bach, Johann Sebastian: Hűséges pásztorom az Úr (Der Herr ist mein getreuer Hirt) - Kóruspartitúra

·      Bach, Johann Sebastian: Jézus nékem drága kincsem (Jesus bleibet meine Freude) - Kóruspartitúra

·      Bach, Johann Sebastian: Mint a szarvas hűs forrásra (Herrscher über Tod und Leben)

·      Bach, Johann Sebastian: Ó, Jézus, égi Bárány (So sei, nun Sele)

·      Bach, Johann Sebastian: Ó Jézusom, én vigaszom (O Jesu Christ meins Lebens Licht) - Kóruspartitúra

·      Bach, Johann Sebastian: Ó Jézusom, én vigaszom (O Jesu Christ, meins Lebens Licht) - Zenekari partitúra

·      Buxtehude, Dietrich: Áldott legyen a nagy Isten (Was Gott nicht mit uns diese Zeit) - Zenekari partitúra

·      Buxtehude, Dietrich: Az Úr van velem (Der Herr ist mit mir) - Zenekari partitúra

·      Buxtehude, Dietrich: In dulci jubilo (In dulci jubilo) - Kóruspartitúra

·      Buxtehude, Dietrich: Korál az Alles was ihr tut kezdetű kantátából - Kóruspartitúra

·      Buxtehude, Dietrich: Korál az Alles was ihr tut kezdetű kantátából - Zenekari partitúra

·      Buxtehude, Dietrich: Korál és Ámen a Wo spoll ich kezdetű kantátából - Kóruspartitúra

·      Buxtehude, Dietrich: Pünkösdi kantáta (Befiehl dem Angel dass er komm) - Kóruspartitúra

·      Byrd, William: Dicsőítem az Urat (Teach me, o Lord) - Kóruspartitúra+ continuo

·      Byrd, William: Ó halld meg a hangom, Istenem (Lord, Make Me to Know)

·      Cererols, Joan: Zengjetek új dalt (Regina coeli)

·      Charpentier, Marc-Antoine: Közel az Úr (Notum fecit Dominus) - Kóruspartitúra

·      Charpentier, Marc-Antoine: Közel az Úr (Notum fecit Dominus) - Zenekari partitúra

·      Child, William: Miért vagy távol, Uram? (O God, where ore art thou absent fromus)

·      Crüger, Johann: Karácsonyi örömének (Fröhlich soll mein Herze springen) - Zenekari partitúra

·      Crüger, Johann: Zengj háladalt (Lobet den Herren alle, die ihn ehren)

·      Csajkovszkij, Pjotr Iljics: A Szentháromság dicsőítése (Holy, holy, holy)

·      Elgar, Edward: Esti ének (How calmly the evening)

·      Esterházy, Pál: Ó jöjj, Szentlélek (Veni Creator Spiritus) - Kóruspartitúra

·      Franck, Cesar: 150-dik zsoltár (Psalm 150.) - Zenekari partitúra

·      Gallus, Jacobus: Jöjj, Istenem (O Herre Gott)

·      Gallus, Jacobus: Szent áldás, hála, hódolat (Preis, Dank, Lob, Ehr und Herrlichkeit)

·      Gibbons, Orlando: Jöjj, áldott Jézus (O Lord, Increase my Faith)

·      Gumpelzhaimer, Adam: Adjunk az Úrnak hálát (Lobt Gott getrost mit singen)

·      Gumpelzhaimer, Adam: Esti ének (Wie lang, o Herr)

·      Gumpelzhaimer, Adam: Felajánlási ének (Wenn mein Stündlein vorhanden ist)

·      Händel, Georg Friedrich: Áldalak, én Istenem - Kóruspartitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Áldjátok Istenünket, népek (Glory and worship are before him) - Kóruspartitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Áldott az Úrnak szent neve (My song shall be ahway) - Kóruspartitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Ámen-kórus az V. Chandos Anthemből (My mouth shall the praise) - Kóruspartitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Ámen-kórus az V. Chandos Anthemből (My mouth shall the praise) - Tenor szóló

·      Händel, Georg Friedrich: Az igazak örök élete (Their bodies are buried in peace) - Kóruspartitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Halleluja. Amen (Halleluja. AÍmen) - Kóruspartitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Halleluja. Amen (halleluja. Amen) - Zenekari partitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Ma feltámadt az Úr (A Feltámadás oratóriumból) (Il Nume vincitur trionfi) - Zenekari partitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Ma feltámadt az Úr (A Feltámadás oratóriumból) (Il Nume vincitur trionfi) - Kóruspartitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Szent és jó az Úr (Then Round About the Starry Throne) - Kóruspartitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Ujjongjon a szívünk az Úrban (In the voice of praise and thank sgiving) - Kóruspartitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Ujjongva zeng a mindenség (Joy tho the Word)

·      Händel, Georg Friedrich: Ujjongva zengjen a dal (Exceeding glad shall he be) - Kóruspartitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Zengj háladalt Istennek (Exceeding glad shall he be) - Kóruspartitúra

·      Händel, Georg Friedrich: Zengő énekünk Istenhez száll (A Messiás oratóriumból) (And the glory of the Lord) - Kóruspartitúra

·      Handl Jacobus: Zengje föld és zengje ég (Resonet in laudibus)

·      Hassler, Hans Leo: Áldozási ének (Christe, du bist der Heile Tag)

·      Haydn, Joseph: Hálaének (Danklied zu Gott)

·      Ismeretlen olasz: Lauda a Szentháromsághoz (Alta Trinitá beata)

·      Krieger, Johann Philipp: Szent az Isten (Heilig ist der Herr) - Kóruspartitúra

·      Krieger, Johann Philipp: Ünnepi ének (Preise, preise Jerusalem) - Kóruspartitúra

·      Krieger, Johann Philipp: Ünnepi ének (Preise, preise Jerusalem) - Zenekari partitúra

·      Liszt Ferenc: Szent az Úr neve (L Eternel est son nom)

·      Marcello, Benedetto: A Teremtő dicsérete (I cieli immensi narrano) - Kóruspartitúra+orgona

·      Mendelssohn-Bartholdy, Felix: A bűnbánó éneke (Lass o Herr, mich Hilfe finden) - Kóruspartitúra+orgona

·      Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Adj nékünk békét, jó Urunk (Verleich uns Frieden gnädichlich)

·      Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Az Úr háza az otthonom (Auf Gott allein will hoffen ich)

·      Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Az Úrra bíztam életem (Auf Gott allein will hoffen ich)

·      Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Gondodat bízd az Úrra (Wirf dein Anliegen auf den Herrn)

·      Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Hálaének a kapott jókért (Herr, wie trau n auf deine Güte) - Kóruspartitúra+orgona

·      Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Jöjj el, Jézus (Herr, sei gnädig)

·      Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Te vagy Uram én reményem (Deines Kind s gebet erhöre) - Kóruspartitúra+orgona

·      Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Úr Jézus Krisztus, tiszta fény (O Jesu Christe wahres Licht) - zenekari partitúra

·      Morley, Thomas: Nolo mortem peccatoris (Nolo mortem peccatoris)

·      Praetorius, Michael: 117. zsoltár (Lobet den Herren, alle Heiden)

·      Praetorius, Michael: Az Úr fenséggel mennybe szállt

·      Praetorius, Michael: Ének felajánlásra (Sie ist mir lieb die werte Magd)

·      Praetorius, Michael: Jézus Krisztus feltámadt

·      Praetorius, Michael: Mennyei áldott jó Atyánk (Ach Gott im Himmel)

·      Praetorius, Michael: Napfénynél fénylőbb Krisztusunk (Christe der du bist Tag und Licht)

·      Praetorius, Michael: Szép hajnalcsillag kél az égen (Der Morgenstern ist aufgedrunken)

·      Purcell Henry: Dicsőítő ének ((Eredetileg hangszeres mű)) - Zenekari partitúra

·      Purcell, Henry: A mélyből szólok (Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts)

·      Purcell, Henry: A szívetek ujjongjon szüntelen (Rejoiuce in the Lord Alway) - Kóruspartitúra+orgona

·      Purcell, Henry: Dicsőítő ének ((Eredetileg hangszeres mű)) - Kóruspartitúra

·      Purcell, Henry: Hálaének (I will give thanks unto thee)

·      Rakoványi, Teodoziusz: Karácsonyi ének (Dies est laetitia)

·      Rimszkij-Korszákov, Nyikoláj Andrejevics: Száll a szó

·      Salieri, Antonio: Zengj új dalt az Úrnak (Confirma hoc Deus) - Kóruspartitúra

·      Salieri, Antonio: Zengj új dalt az Úrnak (Confirma hoc Deus) - Zenekari partitúra

·      Schein, Johann Herman: Bűnbánati ének (Warum betrübst du dich, mein Herz)

·      Schein, Johann Herman: Ments meg minket (O Hilf, Christe, Gottes Sohn)

·      Schütz, Heinrich: 100-dik Becker zsoltár - Ujjongjatok az Istennek (Jauchzet dem Herren, alle Welt)

·      Schütz, Heinrich: 108-dik Becker zsoltár - Békés a szívem, Istenem (Mit rechtem Ernst und frohem Mut)

·      Schütz, Heinrich: 117-dik Becker zsoltár - Dalt zengjetek, ti nemzetek (Lobt Gott mit Schall, ihr Heiden all)

·      Schütz, Heinrich: 39-dik Becker zsoltár - A szívem mélyén bánat jár (Ich bin verstummet ganz und still)

·      Schütz, Heinrich: 48-dik Becker zsoltár- Jöjj, hódoljunk az Úr előtt (Gross ist der Herr)

·      Schütz, Heinrich: 55-dik Becker zsoltár - Ó áldott Isten, nézz le rám (Erhör mein Gott)

·      Schütz, Heinrich: 81-dik Becker zsoltár - Szálljon a dal az égbe fel (Singet mit Freudem unserm Gott)

·      Schütz, Heinrich: Asztali ének (Oculi omnium in te sperant, Domine) - Kóruspartitúra+orgona

·      Schütz, Heinrich: Hála néked, Krisztus (Ehre sei dir, Christe)

·      Schütz, Heinrich: Mind, aki él, Uram (Oculi omnium in te sperant, Domine) - Kóruspartitúra+orgona

·      Tallis, Thomas: Áldott Jézus, mennyei Bárány (If ye love me)

·      Tallis, Thomas: Halld meg, Isten, kérő szómat (Hear The Voice and Prayer)

·      Tallis, Thomas: Minden nemzet áldja az Urat (All People That On Earth)

·      Telemann, Georg Philipp: A Szentháromság dicsőítése (Siehe, es hat überwunden der Löwe) - Kóruspartitúra

·      Telemann, Georg Philipp: Dicsőítő kórus (Der Herr wird König) - Kóruspartitúra

·      Thompson, William: Te vagy a Fény, az Élet és az Út (My Light, My Life, My Way)

·      Tomkins, Thomas: Az Úr nékem jó pásztorom (My sheperd is the Lord) - Szólók, kórus, orgona

·      Tomkins, Thomas: Kész a szívem, Istenem (God, who as at this time) - Kóruspartitúra+orgona

·      Weelkes, Thomas: Vedd a kenyeret és a bort (Let thy merciful ears, o Lord)

 

 

 

(forrás: http://www.egyhazikorusmuvekmagyarul.hu/, a Szerző szíves engedelmével)