Sulyok Gizella*

 

VIRÁGZÓ  FEHÉR  CSEND

 

 

Oltalmazó ódon falak

Hársillatú hűvösében din-din-don

Halk morajló zsongás támad

Borzolgató nyári szélben bim-bom-bom.

 

Titkos dallam kel a szívben,

Halkan zsongva száll a fényben din-din-don

Szirmot bont a csend szelíden

Ódon falak hűvösében bim-bom-bom.

 

Régi álom újra éled,

Lázas emlék újra éget din-din-don

Késő bánat sír a szélben

Hársillatú nyári délben bim-bom-bom.

 

 

 

 * Sulyok Gizella kiváló zenepedagógus, évtizedek óta számos önálló verskötet alkotója (egykoron   a  Fővárosi XIV. kerületi Zeneiskola szolfézstanára és a Parlando munkatársa) 1993-ban PILLETÁNC című három kötetes daloskönyv-sorozattal is meglepte a zeneiskolai szolfézs, az általános iskolai ének-zene és az ének-zenei általános iskolák tanulóit, tanárait. A kötelező anyagok kiegészítéseként a barokk, a bécsi klasszikus és a romantikus mesterek népszerű, könnyű zongoradarabjaiból alkotott éneklésre is alkalmas műveket a fiatalok életkori, érzelmi és gondolatvilágának megfelelő versek segítségével. Költeményei hűen követik a kis darabok ritmikáját, dallamformálását, valamint hangulati, érzelmi mondanivalóját, így a szó legnemesebb értelmében a hangszeres darabok Sulyok Gizella ihletére testvért, pontosabban daltestvért kaptak. A kottákban a dalok énekes szólama és „zongorakíséret” külön lapon, de egymás mellett jelent meg. Tekintettel arra, hogy az 1-3 kötet évek óta már nem kapható, örvendetes, hogy az Oktatási Minisztérium Sulinet Digitális Adatbázisában most a teljes anyaghoz könnyű szerrel hozzá lehet férni a világhálón.  A honlap címe:  http://pilletanc.sulinet.hu