Jakabné Muity Mária választásról, plusz órákról, kollektív szerződésről

 

Ha sok harc árán is, de elérték, hogy a nyugdíjas zenepedagógusok legalább óraadó tanárként dolgozhassanak, sikeresen küzdöttek azért, hogy ne 32 órát kelljen a kollégáknak az iskolákban ülniük, azt pedig már várják, hogy ismét tárgyalhassanak a minisztériummal a különböző pótlékokról. A folyamatos egyeztetéseket ezekben a témákban a szakszervezet részéről dr Gyimesi László, az MZTSZ főtitkára és Jakabné Muity Mária, az MZTSZ Zenepedagógus Tagozati elnöke vezette. Muity Mária eredményes munkáját pedig talán az is jelzi, hogy a fővárosi szervezet március közepén – az alapszervezeti titkári választáson – újra, egyhangúan rá voksolt a fővárosi titkári testület.  Ő tölti be emellett – a hamarosan összehívásra kerülő küldöttértekezletig – még a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Zenepedagógus Tagozatának elnöki posztját is. A tisztség következő betöltőjéről 2014. április 23-án döntenek, s a jelöltek között ismét ott van Muity Mária is, aki idén ősszel már harminc esztendős szakszervezeti, vezetői megbízatását ünnepelheti. Jelenleg is aktívan járja a vidéket, s szívesen beszél az érdeklődőknek arról, hogy mit tesz a szakszervezet, miért érdemes tagnak lenni. S persze olyan problémákkal is foglalkozik, mint az osztályfőnöki-pótlék vagy a portfólió-készítés.

 

  Hogyan zajlik most a választási folyamat?

A Zenepedagógus Tagozatunk országos, mindenhol vannak titkáraink, s ebben a tisztújító sorozatban dr. Dorogi Ákos jogtanácsos kollégámmal járjuk a vidéket, s a helyi választások kapcsán arról is szót ejtünk, mi az a szakszervezet, milyen eredményeket tud felmutatni, miért érdemes a tagjává válni. Ezek a vidéki látogatások nagy sikerrel zajlottak, sok helyen telt meg érdeklődőkkel a terem (sok helyen még a szakszervezeten kívüli kollégák is részt vettek a gyűléseken), és rengeteg kérdést kaptunk. Nagyon sok problémával fordultak hozzánk a kollégák, amelynek egy része a gyors intézkedésekből és határidők rövidségéből fakad. Minden üggyel igyekszünk foglalkozni, hiszen reprezentatív szakszervezetként az EMMI vezető munkatársai és dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony is rendszeresen tárgyal velünk. Visszatérve a választásokra, a megyei szinteken történő tisztújításokat követően a tagozati elnök személyéről majd az április 23-i konferencián döntenek a küldöttek, addig ezt a pozíciót én töltöm be. Amint azt már említettem, a legnagyobb alapszervezet a – Fővárosi Zeneiskolák Szakszervezeti Bizottságának – a titkárává egyhangúan (kollégáink meghatalmazásának megfelelően) ismét rám szavaztak a tisztségviselők. Be kell valljam azonban, hogy már gondolkoznom kell az „utódláson”is, hiszen – ha eljön az ideje – felállni is felelősséggel kell.

 

Mit tapasztal, hogyan változik a szakszervezeti tagok száma az utóbbi időben?

–  Szakszervezeti tagjaink létszáma a fővárosban megközelíti a 800 főt, ami úgy vélem, hogy arányaiban, az összes művészetoktató kollégát figyelembe véve, igen szép szám. Akad persze kilépő is, a jelenlegi helyzetben azonban megértem azt, aki hiába becsüli a munkánkat, egyedül tartja el a családját és a havi tagdíjat sem tudja nélkülözni. Volt egyébként olyan is, aki amiatt panaszkodott, hogy túl sok lett a tagdíj, mert nem gondolta végig, hogy ennek a magasabb fizetés az oka. Tréfásan meg is jegyeztem, hogy akkor ezentúl nem küzdünk a zenepedagógusok  béremeléséért… Egyébként a pedagógus életpályamodellnek köszönhetően a kollégák bruttó 34% -os átlagos béremelésben részesültek, persze ez nem mindenkinél mutatkozik meg a különböző pótlékmegvonások miatt. A legtöbb kolléga szerencsére tudatában van annak, hogy mennyit dolgozunk mi szakszervezetiek a terület érdekében. A munkánk sajátossága, hogy a “bemeneti oldal” nincs arányban a  “látványos” eredménnyel. Naponta, folyamatosan folyik ez a munka – levélváltás, telefonon történő megbeszélések – s a hónapokon át tartó egyeztetés eredménye vagy megfelel törekvéseinknek, vagy továbbfolytatjuk a munkát…

 

– Akad azért látványos eredmény, hiszen sikerült elérniük  azt – igaz egyelőre csak átmeneti időszakra – hogy a nyugdíjas pedagógusok óraadókként továbbra is dolgozhassanak.

- Ha ezt nem sikerül elérnünk, akadt volna olyan művészetoktatási iskola, ahol 400 tanulót kellett volna elküldeni... S olyan tanárokat érintett mindez, akik a szakma megbecsült művész-tanárai itthon, és külföldön is, nem kis elismerést hozva a hazai művészetoktatásnak. Arról nem is beszélve, hogy a gyermek, illetve a szülő az iskolával tanulói jogviszonyt létesít a beiratkozáskor, amit egyoldalúan megszüntetni igen problémás dolog…. Óriási küzdelembe kezdtünk hát, sokszor a létünket bizonygattuk. Végül megszületett az engedélyező rendelet, és igaz, hogy ez átmeneti, de 2014. május-június táján majd visszatérünk a tárgyalóasztalokhoz. Az élet fintora egyébként, hogy a rendelet engem is érintett, hiába voltam alapító tagja az iskolának, ahol már 43 éve dolgoztam, hiába kaptam meg három évvel ezelőtt eddigi munkámért a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, azok közé tartozom, akinek elutasították a továbbfoglalkoztatási kérelmét....  Pedig a gyerekek és a szülők még ma is kérdezik: „Marika néni, mikor jön vissza tanítani?”. Kicsit elszomorít mindez, hiszen idén már a három évtizedes szakszervezeti munkám évfordulóját ünnepelhetem, de emellett számomra a tanítás: HIVATÁS .

 

– S mi a helyzet a szintén hosszú ideje húzódó gonddal, az osztályfőnöki pótlékkal?

– Jelenleg, mióta KLIK vette át az iskolákat, senki sem kap. Remélem a pótlékok ügyében is minél hamarabb lesz előrelépés. Egyébként a vonatkozó jogszabályok alapján a legtöbb művészeti iskolában kaptak korábban a zenepedagógusok is osztályfőnöki pótlékot. Hiszen a főtárgy tanár feladata megegyezik a közismereti iskolákban folyó, osztályfőnöki munkával: naplóvezetés, törzslapok, a bizonyítványok megírása, beszámolók, vizsgák, helyi és országos versenyek, megmérettetések megszervezése, kapcsolattartás a gyermekeket tanító kollégákkal, közismereti tanárokkal való rendszeres konzultálás, szülői értekezlet tartása, családlátogatás, tanórán kívüli foglalkozások megszervezése, felvételik előkészítése-megtartása. Kollégáink még egy nagyon fontos feladatot is ellátnak, ami a mi területünknek roppant lényeges, de nem könnyű feladata: a gyermek egyéni problémáinak meglátása, egyéni segítségnyújtás az iskolai és otthoni problémák leküzdésében. Számos esetben a kisgyermek a hangszeres órán túl ugyanis lelki segítséget is igényel.  

 

Említette, hogy a kollégákkal történt személyes  találkozókon több probléma is szóba került, ami a zenepedagógusokat foglalkoztatja. Melyek a mostani gondok?

– A pótlékok mellett – hiszen mindenki azt várja, hogy ismét folyósítsák ezeket – a portfólió-készítés okoz sok nehézséget a kollégáknak. Most ugyanis mindenki a  Tanár I-be lett sorolva, kortól, végzettségtől függetlenül. Ahhoz, hogy a II-be kerülhessen, fel kell töltenie az egyéni portfóliót. A zenetanárok, főleg az idősebbek, nem születtek bele a számítógépes világba...  Most kezdődött a próbaidőszak, amely 2014 április 30-ig tart. S annak, aki jelentkezik a minősítésre, és ezt az igazgató is támogatja, annak a fel kell töltenie 10 óravázlatot, és emellett mindenféle szakmai kérdésre is választ kell adnia. Úgy tűnik, szenvednek vele a kollégák. Emellett sérelmesnek és megalázónak is találják, nem értik, hogy miért kell ötvenöt-hatvan évesen bizonyítaniuk bármit, amikor már több világhírű művészt adtak az országnak, a világnak, kitüntetésekkel ismerték el korábban a munkájukat. Úgy érzik, hogy a portfólió nélkülözi a szakmaiságot. Ettől függetlenül én mindenkinek azt ajánlom, hogy aki megfelel az előírásoknak (végzettség, munkában eltöltött idő), tegye meg most, ebben a próbaidőszakban. Mi is igyekszünk minden segítséget megadni, szorgalmaztuk e területre történő ajánlás elkészítését, ami időközben meg is született. Az Oktatási Hivatal készített egy "kottát" ehhez a speciális területhez, és a munkatársak előadáson ismertették azt az érdeklődőkkel. Bokor György igazgató úr, aki az MZMSZ alelnöke, szintén felajánlotta segítségét a hozzáfordulóknak. A véleményem egyébként az, hogy a 2-3 évvel a nyugdíj előtt álló kolléga ebből nem sokat tud profitálni, viszont eléggé méltatlan a Tanár I- ből nyugdíjba menni… Sokan valószínűleg ezért bele sem kezdenek a munkába.

 

Mennyire jelentett nehézséget a zenepedagógusi területen a 26-32 óra  értelmezése? 

– Ez elsősorban a helyi – a jogszabálynak nem megfelelő értelmezéseknél – fordult elő, sok tankerület értelmezte helytelenül a jogszabályt, de ahol hozzáértő, intuitív a vezető, ott nem jelentett problémát. Az életpályamodell része, hogy megszűnt a túlóra, a 26 órába minden bele kell, hogy férjen. Így is akad persze, akinek 22 órája van, míg ugyanazért a fizetésért dolgozó kollégájának 26. A zenepedagógusi területen ugyanis sokkal bonyolultabb megoldani a helyettesítést... Volt persze olyan tankerületi igazgató is, aki a 26 és 32 közötti órákkal nem tudott mit kezdeni, ezért azt mondta, bent kell ülnie a pedagógusnak ebben az időben is az intézményben. Erre a szakszervezet rögtön akcióba lépett, hiszen van olyan vidéki iskola, ahol nincs is hová leülni… Tény az is, hogy a zenetanárnak az órára való felkészülés fontos része a hangszeres gyakorlás, s ez legalább heti két-három óra. Az intézményben pedig ez objektív okok miatt megoldhatatlan. Ugyanakkor az szintén fontos, hogy számos esetben kottaíró programmal is dolgozni kell, rendszeresen igénybe venni a zenei könyvtár szolgáltatásait, a kapcsolattartás a szülőkkel, a hangverseny-látogatás, a továbbképzések – és sorolhatnám még oldalakon keresztül – kizárólag iskolákon kívül elvégezhető feladatokat. Kollégáink nem ritkán foglalkoznak növendékeikkel tanórán kívül – az iskola falain kívül is – egy-egy fontos megmérettetés előtt. Végül 2014. január 1-jétől megszületett a Kollektív Szerződés, s ebben fel van sorolva, hogy mi tartozik ebbe a hat órába. Nagyon lényeges, hogy például a telephelyek közötti utazás is ennek a része. Örülünk, hogy ez a szerződés napvilágot látott, de azért még minding vannak értelmezési gondok az iskolákban…

 

Ejtsünk néhány szót az Ágazati Kollektív Szerződésről is, hiszen ma nem intézményekként kötik ezt meg, hanem ez vonatkozik minden munkavállalóra, aki a KLIK által fenntartott intézményekben dolgozik…

– Ennek az elkészülte is nagyon hosszadalmas volt, s a tárgyalásokban – mint reprezentatív szakszervezet – végig részt vettünk, a két aláíró pedig a KLIK elnöke és a Pedagógusok Szakszervezete  Elnöke volt. Ennek oka, hogy a terület dolgozóinak egyetlen munkáltatója van, s mellette a legnagyobb számú munkavállalóval bíró szakszervezet a jogosult aláíró. Ez persze nem jelenti azt, hogy megváltozott volna szerepünk az érdekegyeztetés rendszerében. Hiszen nekünk köszönhetően került bele például a KSZ-be a 32 órából az iskolán kívül eltölthető órákra tett javaslat is. Született egyébként a KLIK részéről egy részletes magyarázata a KSZ-nek, amely szakszervezetünk honlapján megtalálható. Ajánlom mindenkinek, hogy töltse le, nyomtassa ki. Bármilyen tárgyalást is folytat a tisztségviselő kolléga a tankerületi vezetővel, vagy a munkahelyeken, ezt fel tudja használni. S szakszervezetünk, az  MZTSZ, megállapodást kötött az oktatásban érdekelt szakszervezetekkel, valamint a  KLIK elnökével is az egyeztetés működéséről.  Úgy vélem, az általunk végzett érdekképviseleti munka sem egysíkúnak, sem unalmasnak, de még könnyűnek sem nevezhető. A határideje pedig: FOLYAMATOS.

 

Réfi Zsuzsanna