Előszó

 

„A Fóti Zeneiskola kiemelt feladatként kezeli a kamrazene oktatását. Ez a műfaj különösen alkalmas arra, hogy általa pedagógiai célokat – mint az együttes játék, az egymásra figyelés, a másikhoz való alkalmazkodás, egymás segítése, a türelem gyakorlása – valósíthassuk meg olyan szinten, amire a nagyobb csoportos oktatás nem ad lehetőséget.” (részlet a zeneiskola helyi tantervéből)

 

     A Cinegemuzsika első két kötetének folytatásaként a most megjelenő harmadik kötet, a barokk és klasszikus zeneirodalom gyöngyszemeiből válogat. Míg az első kötet azokkal is megismerteti a kamrazenélés örömeit, akik még csak az „üres húrokon” tudnak játszani, addig a harmadik kötet a zeneiskola 2-4 osztályos növendékeinek tartalmaz értékes kamaramuzsikát. Ez a kötet a következő didaktikai célok megvalósítását tűzte ki:

 

·       dinamikai jelzések megismerése és alkalmazása,

·       húrváltó készség fejlesztése,

·       kis- és nagy detache, különböző vonáskombinációkkal történő játék,

·       nehezebb vonóbeosztási formák elsajátítása,

·       fekvésben való játék,

·       valamint különböző zenei karakterek, előadásmódok megszólaltatása.

 

A Horváth István által kidolgozott continuo segíti a helyes intonáció kialakítását, a szólamvezetések kidolgozása pedig igazi élménnyé teszi a művek megszólaltatását.

 

A szerzők

 

Fót, 2013. szeptember