Kerekes Sándor*

 

EGY ÍGÉRETES GYAKORLÓ-HANGSZER:

A PEDÁLOS ZONGORA

 

 

„Pedál” alatt az itt következő gondolatmenetben nem a mai zongorákon megtalálható una corda- és dämpfer-pedálokat értjük, hanem az orgonák dallamjátszásra alkalmas pedál-művét, amely vagy önálló hangkeltéssel, vagy a manuál(ok) megfelelő billentyűihez kopulázva működik. Akár így, akár úgy, képessé teszi a játékost arra, hogy a lábával önálló szólamot (sőt akár szólamokat) játsszék.

A pedálos zongora őseinek a létrejöttéhez az orgona szolgáltatta a mintát. Az elektromosság gyakorlati alkalmazásba vétele, vagyis nagyjából 1900 előtt az orgonák megszólaltatásához szükséges levegő-nyomást kizárólag csak mechanikai úton lehetett biztosítani. Az emberi erővel végzett fújtatás ugyan nem jelentett problémát a templomi, istentiszteleti alkalmakon, de az orgonista felkészüléséhez, gyakorlásához nem mindig állt rendelkezésre két-három, nagyobb orgonáknál akár tíz ember, akik a megfelelő „hátszelet” biztosíthatták volna. A megoldás egyszerű volt, és hamar meg is találták: a korabeli húros-billentyűs hangszereket pedál-művel látták el, és így tették lehetővé a gyakorlást privát körülmények között is (pedálos csembaló, pedálos klavikord, pedálos forte-piano, és így tovább).

Noha a pedálos zongorát főleg orgona-darabok gyakorlására használták, mégis voltak a legnagyobbak között is, akik többet láttak benne egyszerű gyakorló hangszernél. Robert Schumann drezdai útja alkalmával, 1843-ban kapott egy pedálos zongorát, mely több mestermű (Hat tanulmány pedálos zongorára, op. 56, Hat vázlat pedálos zongorára, op. 58, Hat BACH-fúga orgonára vagy pedálos zongorára, op. 60) megszületését inspirálta. Charles Gounod 1889-ben pedálos zongoraversenyt írt.

Az elektromotor feltalálása óta az orgona-fújtatás bekapcsolásához elég egy gomb megnyomása. A pedálos zongora azonban a látszat ellenére sem vált feleslegessé, hiszen tudjuk, sőt rendszeresen tapasztaljuk is, milyen érzés fagypont körüli templomban órákat gyakorolni. Ezen kívül az alap-, a közép-, de még a felsőfokú orgonista-képzés is krónikus gondokkal küzd a megfelelő minőségű gyakorló-hangszerek hiánya miatt. A hiányt sok helyen elektronikus orgona-utánzatokkal próbálják enyhíteni, ami pedagógiailag nagyon rossz megoldás. A pedálos zongora meggyőződésem szerint nemcsak az eszközhiányt enyhítené, hanem a zenei nevelésnek is előnyére válhatna.

Itt az ideje annak, hogy személyes tapasztalataimról is beszámoljak.

Körülbelül másfél éve megszűnt az orgonán való gyakorlási lehetőségem. Ezzel egy időben azonban több koncert-felkérés is érkezett hozzám. Patt-helyzetben éreztem magamat, amikor eszembe jutott, hogy van valahol egy orgonapedálom, amelyet a padláson hamarosan meg is találtam. Még főiskolás koromban sikerült rá szert tennem, amikor az egyik templomba új orgonát építettek, és a régi hangszer alkatrészei feleslegessé váltak. Én elkértem a pedálját, ideadták, sőt apróbb hibáinak kijavítása után tökéletesen működött is. Miután Petrof márkájú pianínómmal „összeházasítottam” (erről a továbbiakban szólok), nekiláthattam a gyakorlásnak! Azóta több sikeres koncerten vagyok túl.

Egy év tapasztalat után azt állapíthatom meg, hogy a pedálos zongora az orgona-gyakorlást nem helyettesíti, hiszen a zongora és az orgona eltérő mechanizmusából törvényszerű játéktechnikai eltérések adódnak, a gyakorló-hangszer mégis hatalmas segítség, hiszen a munka-folyamat számos pontján alkalmazható egyértelmű sikerrel.

     A következőkben támpontokat szeretnék adni pedálos zongora készítéséhez a saját hangszerem átépítésének bemutatásával[1]. A szerkezet könnyen beszerezhető elemekből épült. Az eljárás során a pianínón nem okoztam maradandó sérülést, az bármikor visszaállítható az eredeti állapotba. Pedáljai (una corda, dämpfer) az orgona-pedálzat beszerelése után is funkcionálisan működnek.

     A munka előtt tervet kell készíteni a zongora, pianínó adottságait figyelembe véve.

Az első lépés egy orgona-pedálzat, orgonapad beszerzése. Új orgona építésének helyszínén érdemes érdeklődni a régi pedálzat, pad sorsa felől. A pedálzat elkészítése magasabb fokú szakmai felkészültséget igényel, de házilagos elkészítése sem lehetetlen. Orgonaépítő cégektől lehet rendelni kész, igényeknek megfelelő (AGO, BDO) pedálzatot.

     A mechanikai kapcsolatot a pedálbillentyű vége, és a kétkarú emelőként működő zongorabillentyű leütéskor emelkedő oldala közt találtam meg. Az 1. ábrán látható a billentyű zongoratest felőli harmada alatt lévő rés, mely lehetőséget ad a kapcsolat létrehozásához. Itt felfelé irányuló kisebb mozgássá kell alakítani a pedál billentyű lefelé irányuló nagyobb mértékű mozgását. Egy kisebb kétkarú emelőt kell építeni, mely egyírányúsítja a mozgást, valamint korrigálja a mozgások nagysága közötti differenciát.

 

1. ábra

 

A 2. ábra az emelő méretarányos, „robbantott” ábráját mutatja. Egy egyszerű, gyalult tetőléc az emelő háza (1). Hossza nagyobb kell, hogy legyen a kopulázásban résztvevő zongorabillentyűk szélességénél. Az én 27 billentyűs pedálbillentyűzetemhez egy 50 cm hosszúságú lécet használtam, mely keresztben ketté van vágva. A vágás mentén hosszában található az emelő tengelye, egy 3 mm átmérőjű horganyzott (rozsdaálló) vasszál (2). A tengely elhelyezése megadja az emelő által végzett mozgáscsökkentést. Ha a tengely középre kerül, az emelő két vége közti mozgás és nyomaték megegyező lesz. Jelen esetben a középponthoz képest a zongoratest irányától ellentétesen kell a tengelyt elhelyezni, a mozgás nagyságának csökkentése érdekében. A tengely számára egy kis vályút (3) kell a léc mindkét részébe marni, amely stabilan tartja a tengelyt. A tengelyre a pedálbillentyűk számával megegyező számú „kar” kerül felfűzésre. A karok vékony horganyzott lemezből lemezvágó olló segítségével méretre vághatók (4). A méretre vágott karok közepe táján furatokat kell készíteni, úgy, hogy a tengelyre történő felhelyezés, majd a tengely vályúba történő illesztése után a kar a léc mindkét végén túllógjon. A kettévágott lécen karonként 1-1 bevágást kell készíteni (5), melynek a karok szabad mozgása érdekében nagyobbnak kell lennie a kar vastagságánál. Esetemben egy normál vasfűrész-lap vastagsága éppen megfelelőnek bizonyult. A karok mindkét kiálló végén egy-egy, 2 mm-es furatot kell készíteni. A két fél tetőlécet a tengelyre felfűzött karokkal összeillesztjük és megkapunk 27 egymástól függetlenül működő kétkarú emelőt, amelyeknek egyik végét a pedálbillentyű húzza lefelé, felfelé irányuló mozgást hozva létre a billentyű felé. A felfelé mozgó kar vége egy lökőrúddal (6) kapcsolódik a zongorabillentyűhöz. A lökőrudakat egy kis darab laminált padlóból készítettem. Az alsó részét szintén a vasfűrész vastagságában befűrészeltem (20 mm), majd a fűrészelés magasságának felénél egy 2 mm-es furatot készítettem (7). A bevágást rá kell tolni az emelőkar zongorabillentyű felőli részére, majd egy rövid, 2 mm-es szöggel (8) kell a tengelyezést biztosítani. A szög végét felhelyezés után enyhén meghajlítjuk, meggátolva ezzel annak kicsúszását.

 

2. ábra

 

Az elkészült emelőt (1. kép) a két végénél facsavarokkal kell alulról a zongorához csavarozni. 16’-as regiszter esetén a legalsó emelőnek a kontra C-t kell működésbe hoznia. Az emelő zongoratest felé eső végén korábban létrehozott furatba egyszerű 1,5-2 mm-es meghajlított drótot akasztunk, amelynek lefelé húzásával a megfelelő zongora-billentyűket már működésbe tudjuk hozni.

 

1. kép

A pedálzat zongora alá helyezéséhez a zongorát a megfelelő magasságba kell emelnünk. Ehhez minél szilárdabb anyagot (keményfát) használjunk, hogy a zongora ne billegjen. A biztonság kedvéért ajánlatos a hangszert mindenképp a falhoz támasztani, majd apró ékekkel a fal felé „kényszeríteni”. Ez után betolhatjuk a pedálzatot a zongora alá. Meg kell jelölni (ceruzával) a zongorapedálok (una corda, dämpfer) szerkezetének helyét, majd az egyszerűbb munkavégzés céljából ideiglenesen ki kell szerelni. Az orgona-pedálzat végeinek elhelyezkedését szintén át kell rajzolni a pianínó alsó favázának fölfelé eső részére. Az alsó favázon pedálbillentyűnként egy-egy 2 mm-es furatot készítünk, ugyanúgy a pedálok végein is (2. kép). Az alsó favázon lévő furatokon átengedett 1,5 mm-es fém huzal alsó végét összekötjük a pedálbillentyűk végével (a pedálon lévő furatok segítségével). Célszerű a pedált a padlóhoz erősíteni, de legalábbis megjelölni a helyét.

 

 

2. kép

 

Billentyűnként egy-egy drótszálunk van. Egy az emelő belső végénél lóg lefelé, egy pedig a zongora alján áll felfelé. Hajlítsuk meg mind a kettő végét 180 fokban, de ne túl élesen, hogy könnyen visszahajlítható, majd újból meghajlítható legyen.

A traktúra, vagyis a két szálat összekötő szerkezet egy tartóvázon helyezkedik el a pianínó alsó felében (3. ábra). A tartóváz 20 mm vastag gyalult fenyő léc, lécekből álló hátlap (1). Ezt egy-két facsavarral a zongorához rögzítjük. A csavarozást esetleg elkerülhetjük a váz megfelelő méretűre vágásával, ékeléssel. Ennek a zongorához képest stabilan kell állnia. A mozgás kétszeri 90ş-os elfordításához az orgonánál használt húzóléces, velatúrás megoldáshoz nem találtam elég helyet, így hangonként egy-egy kisebb görgőt (2) használtam. A görgőket a már korábban használt laminált padlóból vágtam ki, lyuk-fúróval. A 22 mm-es lyukfúró segítségével 18 mm-es, ideális méretű hengerek készíthetők. Ezekből hangonként kettőt kell készíteni, majd mindegyik közepén egy kisebb, kb. 2 mm-es furatot kell kialakítani. A furatok segítségével kell a tartó vázra egy kisebb, rövid szöggel rögzíteni úgy, hogy a hengerek szabadon forogjanak. A felszerelés előtt a hengerek palástjának közepén körkörösen egy bevágást kell végezni 1, 2 mm mélységben. A normál vas fűrészlap itt is ideális. Egy-egy ilyen görgőt kell elhelyezni a tartó vázon úgy, hogy érintőjük a felülről lógó és az alulról felfelé álló dróttal legyenek egy vonalban. A szögekkel való rögzítés előtt érdemes a tartó vázra ceruzával az összes görgő helyét felrajzolni, a szűk hely megfelelő kihasználása érdekében, majd felrajzolás után kis kalapáccsal egyenként felszögelhetjük.

 

3. ábra

 

 

3. kép

 

 

A kampók összekötésére vastag, 0,5 mm-es horgász-damilt használhatunk. Az egyik kampóra csomózzuk rá jó erősen a damil egyik végét, majd fűzzük fel a két görgőbe előzőleg bevágott vájatokon át (3. kép). Amikor látjuk a megfelelő hosszúságot, a damilt ráhagyással elvágjuk, majd másik végét szintén csomózással a másik kampóra kötjük. Ezután végezzük el a kalibrálást. A pedál lenyomásakor egészséges hangnak kell megszólalni, majd elengedéskor el kell hallgatnia. Az összeköttetés hosszát a kampók ki-, majd kisebb, nagyobb mértékű visszahajlításával változtathatjuk. Ne feledkezzünk meg a zongorapedálok visszaszereléséről. Indulhat a gyakorlás!

 

 

 

 

 * * Kerekes Sándor (Kazincbarcika, 1975. május 16.) szakmai életrajza:

Tanulmányok:

1994-1998 Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Miskolc, orgona szak

              1999-2003 Széchenyi Egyetem Zeneművészeti Intézete Győr, zenetanár (orgona) szak

              2003-2005 Debreceni Egyetem Konzervatóriuma, orgonaművész, -tanár szak

              2013- Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Doktori Program

Végzettségek:

              1993 érettségi

              1998 középfokú zenész

              2003 zenetanár, kamaraművész (főiskolai diploma)

              2005 orgonaművész, -tanár (egyetemi diploma)

Nyelvismeret:

              angol alapfokú C

              német középfokú C

Szakmai tevékenység:

     Zenetanítás általános iskolás gyerekeknek:

1997-1999           zongoratanítás az alsózsolcai általános és művészetoktatási iskolában

              1998-1999           zongoratanítás a szihalmi általános iskolában

              2001-2002           zongoratanítás a győri Napsugár művészeti iskolában

              2005-2006           zongoratanítás a nagyhalászi Tálentum Művészeti Iskolában

              2006-                   zongoratanítás a nyíregyházi Muzsika Zeneiskolában

              2007-2008           iskolai énekkar vezetése a kisvarsányi általános iskolában

     Egyéb zenetanítás, tevékenység:

              2001-2003           karvezetés, Széchenyi Egyetem Kollégiumi Kórusa, Győr

              2004-2012     kántori szolgálat, karvezetés, Református Egyházközség, Nagyvarsány

              2006-2008           karvezetés, Református Énekkar, Fényeslitke

              2006-2010     kántorképzés, Tornyospálca

     Koncertek:

1998-                   Szóló-, valamint kamara-orgonahangversenyek Magyarország

kisebb-nagyobb városaiban, falvaiban. Koncerteimen gyakori partnerem oboista feleségem, akivel 2004-ben bemutatkozó hanganyagot készítettünk, mely az interneten keresztül elérhető: www.meszoly.hu/oboeorgel

2007 júniusától minden hónap utolsó vasárnapjára zenés alkalmat szerveztem a

nagyvarsányi ref. templomban Zenés Áhítat címmel, egy-egy meghívott muzsikus, énekkar, kamarazenei formáció közreműködésével. (37 alkalom)                           

     Előadások:

              2010 február 6-án az Alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi Kulturális és Sport Egyesület III. szakmai napján képpel, zenével illusztrált előadást tartottam „Az orgona kialakulása, története” címmel.

 

[1] Mivel minden hangszer más paraméterekkel rendelkezik, az egyedi kialakításhoz igazítva kell a terveket elkészíteni.