Új tartalmakkal egészült ki az Útmutató, megjelent hat szakterület tanfelügyeleti Kézikönyve
A szakmai tartalmak az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon érhetők el. Az Útmutató kiegészítéseit saját döntésük alapján segítségként felhasználhatják egyrészt azok a 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, tudományos fokozattal rendelkező pedagógusok, akik 2014. április 30-ig feltöltik e portfóliójukat az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai felületre, másrészt a 2015. évi minősítési eljárásra, minősítővizsgára készülő pedagógusok is.

A 2013. december 12-én megjelent „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” című dokumentum támogatja a pedagógusok felkészülését a minősítővizsgára, illetve a minősítési eljárásra, és segíti a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendeletben foglaltak alkalmazását.

A most nyilvánosságra hozott szakmai tartalmak az Útmutató kiegészítései, amelyek jelentős segítséget nyújtanak a köznevelési rendszer különböző területein dolgozó pedagógusoknak a minősítésben való eredményes részvételhez.

Az Útmutató kiegészítéseit saját döntésük alapján segítségként felhasználhatják egyrészt azok a 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, tudományos fokozattal rendelkező pedagógusok, akik 2014. április 30-ig feltöltik e portfóliójukat az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai felületre, másrészt a 2015. évi minősítési eljárásra, minősítővizsgára készülő pedagógusok is.

Az Útmutató kiegészítései az alábbi szaktárgyakra és területekre vonatkoznak:

 

·       Óvodai nevelés

·       Alsó tagozat

·       Szaktárgyak (élő idegen nyelv – angol, biológia – egészségtan, ének-zene, fizika, földrajz és természetismeret, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika, nemzetiségi nyelv és irodalom – német, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek)

·       Napközi

·       Alapfokú művészeti nevelés

·       Gyógypedagógiai nevelés

·       Kollégiumi nevelés

·       Könyvtár (könyvtárostanár)

·       Pedagógiai-szakmai szolgáltatás

·       Pedagógiai szakszolgálat

·       Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés


Az Útmutatóval egyidejűleg, 2013. december 12-én megjelent az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés pedagógusok, intézményvezetők és intézmények értékelésére vonatkozó standardjait bemutató, általános iskolák számára készült Kézikönyv. Az elmúlt időszakban az Oktatási Hivatal szakemberei az általános iskolai standardok mintájára kidolgozták az alábbi szakterületekhez tartozó kézikönyveket is:

·       Óvoda

·       Gimnázium

·       Szakközépiskola és szakiskola

·       Kollégium

·       Alapfokú művészetoktatási intézmény

·       Gyógypedagógiai intézmény – általános iskola

 

(Forrás: Oktatási Hivatal Projektigazgatóság)