AULOS

 

 KÉTÁGÚ SÍP

 

Zongoradarabok a polifónia gyakorlására

 

           

 

Az Editio Musica Budapest gondozásában 2014 márciusában megjelent Orbán György AULOS, KÉTÁGÚ SÍP című zongoradarab sorozata, melynek egy évvel korábban kéziratból megszólaltatott ősbemutatóját alkalmam volt meghallgatni Szentendrén, a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában. Hat zenei intézmény hét felkészítő tanárának 15 növendéke és egy külföldről meghívott előadó tolmácsolta a darabokat.* A Szerző ezeket a műveket eredendően nem kiadvány számára komponálta. Célja az volt, hogy a többszólamú stílust, gondolkodásmódot közelebb vigye a zongorázni tanuló ifjúsághoz. A bemutató fedte fel a Szerző előtt is e művek mind zenei, mind óriási pedagógiai értékeit. Már akkor, csak hallgatva a zenét a kiválóan felkészített növendékek előadásában, mély benyomást tett a sorozat a hallgatóságra is. Most, a megjelent kottát kézben tartva, megtámogatva a kottaképet a mellé írt magyarázatokkal, akaratunktól függetlenül is pillanatok alatt beleköltözünk ebbe a zenei világba, mely elmúlt zenei korok stiláris eszközeit felhasználva, sokoldalúan felépített, hangzó zenei panorámát tárt elénk.

 

Hogyan lehetséges ez? Orbán György zseniálisan kitalálta, hogy már a tartalomjegyzékben ötvözi az objektívet a szubjektívvel, a személytelen, számtalanszor hallott címeket – Prelúdium, Fúga, Korál, Toccatina – az élménnyel teli, szubjektív tartalmú megfelelőikkel. (Példaként: „Fughetta = Süldő fúga”). Így aztán valójában nem okoz nehézséget jelen lennünk, mert érzelmileg máris ott vagyunk és kíváncsian várjuk a hangokkal való találkozást. Úgy gondolom, Orbán György ebben a széles horizontú – mondhatjuk 1000 év szellemét megidéző világban a legszemélyesebben benne él, és egy-egy stíluskorszak technikai nyelvezetét anyanyelvként beszéli. Minden darab mellé rövid kis ismertető szöveget is írt, mellyel a legegyszerűbben, érthető formában irányítja a darab történésének megértésére a játékost, aki valamelyik művet éppen kiválasztotta magának. Emellett rendkívül egyszerűen és érthetően, ceruza-rajzokkal még illusztrálva is láthatjuk a zenei történést. Vizuális élményt is adva, képszerűvé teszi a darab életének logikáját, ezzel intellektuálisan is tisztázza az építkezés strukturális rendjét, vagy darab variánsok hangulati átváltozásait, példaként: Tájkép három változatban; II. kötet 7.-8.-9.). Úgy tekinthetünk ezekre a rajzokra, mint egy térképre, ami nélkülözhetetlenül irányt mutathat ahhoz, hogy a felületes kottaolvasás útvesztőjében ne tévelyegjünk el. A zene mellé rendelt tömör, rövid, egyszerű, de annál igényesebb szóbeli és rajzi ismertetések egyfajta összművészeti élményt adnak, középpontban a zenével, melynek megértését mindkettő együttesen erősíti.

 

A sorozat alcíme: Zongoradarabok a polifónia gyakorlására. Mindkét kötet haladó zongoristák számára íródott, de nehézségi sorrend szerint szerkesztve osztódnak el a kötetekben lévő művek. Az első kötetben található darabokat már magasabb fokon lévő zeneiskolások is előadhatják.

 

Leghitelesebben Orbán György kötethez írt előszava összegzi, miből építkeznek ezek a művek:

 

      „…A gyűjtemény áttekinti a polifónia technikai fogalmait (imitáció, fúga, stretto, tükörfordítás, augmentáció, diminúció, kettős ellenpont, látens polifónia, kettősfúga, hármasfúga), de foglalkozik a polifónia tipikus eszközeivel is (permutáció, szinkópa, komplementer ritmus stb.) Ezek ugyan nemcsak a polifónia sajátjai, ám ott jelenlétük meghatározó. Külön darabok illusztrálják a cantus firmus-jellegű dallamok (korál, népének) beágyazását a polifon szövetbe („heterogén polifónia”).

 

Végül, de nem utolsó sorban „kiírtam magamból” azokat az élményeimet, melyeket számomra a kontrapunktikus kultúra nyújt: a dallamok mozgását, a polifónia áramlását, lebegését, a középszólamok „sikertelen rejtőzködését”, és így tovább.”

 

Pontosan attól remekművek ezek a különböző terjedelmű rövidebb-hosszabb darabok, mert szellemileg megélt élmények inspirációjára jöttek létre.

 

A sorozatban a több évszázadot átfogó zenei-technikai eszközök, a polifónia, a cantus firmus technika használata mai zenei nyelven szólal meg végtelen gazdag gondolati és érzelmi tartalommal. Az egész kiadvány magyar és angol nyelvű, kezdve a címlaptól a tartalomjegyzéken át az ismertető szövegekig, hiszen a kiadó célja az, hogy külföldön is megismerjék a művet. A kötet ajánlása „Lakos Ágnesnek és tanítványainak” szól. A Szerző ezzel az ajánlással mintegy megtisztelő gesztusként köszönetét fejezi ki annak a tanárnak, aki a hosszan tartó, töretlen felkészítő és szervező munkával az egész sorozat első előadását, az ősbemutatót egy évvel ezelőtt lehetővé tette.

 

Így egészíti ki szervesen és nélkülözhetetlenül egymás munkáját zeneszerző, zenepedagógus és előadóművész. Köszönet a Szerzőnek, hogy erre ráirányította a figyelmet.

 

Az AULOS, KÉTÁGÚ SÍP címmel most megjelent zongoradarab gyűjteményt figyelmébe ajánljuk minden alap- és középfokon tanító tanárnak, zeneszerző szakon tanuló növendéknek és minden zene iránt mélyebben érdeklődő zenebarátnak.** Zenei utazás ez a sorozat, mely élményszerűen formába öntött kompozíciókon keresztül nyújt lehetőséget az előttünk lévő évszázadok gondolkodás módjával való találkozásra.

 

Ábrahám Mariann            

 

 

Az I. kötet első darabja

 

 

 

     

* A bemutatóról beszámoló olvasható az Interneten a PARLANDO 2013/3. számában.

 

** Az érdeklődő olvasó figyelmébe ajánljuk az EMB honlapját – www.emb.hu Itt az Újdonságok címszó alatt a kiadvány néhány darabja meghallgatható. Ugyanitt a Zeneoktatás címszóra kattintva a „Kortárs zene arcai a zenepedagógiában” címmel Malina János cikke olvasható a sorozatról.